ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
เฟลอีก! =

เคสเซลส์, อีริก. - ช็อร์ตคัต, กรุงเทพฯ : 2563 - 159 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 5 จองรายการนี้
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) =

อี, คีแทก. - บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, นนทบุรี : 2563 - 216 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
วิชาวางแผนการทำงาน สิ่งสำคัญที่ไม่มีใครเคยสอน /

มิซุโนะ, มานาบุ. - ช็อร์ตคัต, กรุงเทพฯ : 2563 - 191 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว /

โกะโด, โทคิโอะ, - อมรินทร์ฮาวทู, กรุงเทพฯ : 2563 - 205 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC /

อี, คีแทก. - บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, นนทบุรี : 2561 - 503 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
หลักและคำพิพากษา :

สหรัฐ กิติ ศุภการ. - บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : 2563 - 703 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
ขยันให้ถูกที่ ทำงานไม่ถึงปีก็สำเร็จ /

โช, ยองฮวัน. - อมรินทร์ฮาวทู, กรุงเทพฯ : 2559 - 247 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
ไวยากรณ์จีน สำหรับคนไทย =

หลี่, เต๋อจิน. - หมื่นอักษร, สมุทรปราการ : 2562 - 2 เล่ม.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC (Reading) =

อี, คีแทก. - บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, นนทบุรี : 2563 - 315 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
Presentation canvas เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ /

สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม. - อมรินทร์ฮาวทู, กรุงเทพฯ : 2563 - 208 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)