ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

Speaking: From Intention to Articulation

Willem J. M. Levelt , - 1989, - MIT Press - GB

18/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://bit.ly/2PKibIj))

The Spirit of Cities Why the Identity of a City Matters in a Global Age

Daniel A. Bell & Avner de-Shalit, - 2011, - Princeton University Press - GB

18/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment

Stephen Edgell, Heidi Gottfried and Edward Granter, - Sage - GB

18/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

handbook of commercial policy

Kyle Bagwell, Robert W. Staiger, - 2016, - elsevier (2016) - GB

19/10/2018 หมายเหตุ: ซื้อ e-book น่าจะดีนะครับ ถ้าหากราคาไม่สูงจนเกินไปนัก ให้สามารถดาวน์โหลดที่ sciencedirect เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: tuecon2 , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

วิ แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2561

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, - 2561, - แสงจันทร์การพิมพ์ (กรุงเทพ) , กฎหมาย - GB

19/10/2018 หมายเหตุ: พิสดารเล่มอื่นๆ ห้องสมุดมีเวอร์ชันอัพเดทเกือบหมด ยกเว้นเล่มนี้ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คำพรชัยสิริ , ชยานันต์ สถานะ: สั่งซื้อแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

The Queer Art of Failure

Jack Halberstam, - 2011, - Duke University Press , a John Hope Franklin Center Book - GB

19/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา

Nigel Warburton, - Bookscape - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือมีคนอื่นขอมาแล้ว กรุณารอยืมต่อในระบบครับ)

ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา

Paul S. Boyer, - Bookscape - GB

20/10/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ E178บ94 2561 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือยังเป็น PreOrder อยู่ หากวางขายแล้วจะซื้อให้ครับ)

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking

Bill Burnett and Dave Evans, - Bookscape - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือมีให้บริการแเล้ว HF5381 .บ754 2561)

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2561)

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์,, - อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์ (กรุงเทพ) - GB

20/10/2018 หมายเหตุ: พิสดารแล่มมนี้ ไม่มีเวอร์ชันอัพเดทค่ะ ส่วนพิสดารเล่มอื่นๆ มีเวอร์ชันอัพเดทเกือบทั้งหมดแล้วค่ะ อีกทั้งกฎหมายมีการแก้ไขใหม่ทำให้เนื้อหาเล่มเก่าใช้ไม่ได้แล้วค่ะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คำพรชัยสิริ , ชยานันต์ สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ , - Illuminations Editions - GB

21/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ต้องขัง: สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

Doris Lessing; ผู้แปล บัญชา สุวรรณานนท์, - คบไฟ - GB

21/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Routledge international handbook of schools and schooling in Asia

Kennedy, Kerry J. et al , - 2018, - Routledge (Abingdon, Oxon) - GB

22/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

School Counselling in a Chinese Context: Supporting Students in Need in Hong Kong

Ming-tak Hue, - 2016, - Routledge (London, UK) - GB

22/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Counselling in the new frontier of helping

C. M. See, & M. L. Y. A. Ng (Eds.), - 2014, - Penerbit Universiti Sains Malaysia (Pulau Pinang) - GB

22/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

A Chinese Perspective on Teaching and Learning

Betty C. Eng, - 2011, - Routledge (New York) - EBK

22/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

อลิซในแดนมหัศจรรย์ และกระจกทะลุมิติ แปลจากหนังสือ: Alice's Adventure in Wonderland

ลูอิส แคร์รอล ผู้แปล: ชญาดา พาวเวลล์, - แอร์โร่ว์ คลาสสิคบุ๊คส์ (Arrow Classicbooks) - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์ ต้นฉบับบทภาพยนตร์ แปลจากหนังสือ: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald: The Original Screenplay

J. K. Rowling ผู้แปล: พลอย โจนส์, - นานมีบุ๊คส์ (NANMEEBOOKS) - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sur le Mont Mitaké

Kulap Saipradit Sibourapa (traducteur Michel Barang), - 2018, - Zoé (Editions) (Switzerland) , LES CLASSIQUES - GB

23/10/2018 หมายเหตุ: Translation in French of a classical book from Thai Literature. Useful for class of translation Thai-French. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU JAPON enjeux et perspectives en contexte

Fumiya ISHIKAWA, - 2018, - L'Harmattan (Paris France) , Linguistique - GB

23/10/2018 หมายเหตุ: Recent book on teaching french foreign language in Asia. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข

โกะโด โทคิโอะ, - 2561, - อมรินทร์ HOW-TO (ไทย) - GB

24/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Thailand's Theory of Monarchy : The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory, - State University of New York Press (New York) - GB

25/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถดู Fulltext ได้ที่ URL: http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=13f2f922-2735-4dba-9063-0d3cf14c472f%40pdc-v-sessmgr02&bquery=TI%2B%28%28Thailand%2527s%2BAND%2Btheory%2BAND%2B%2522of%2522%2BAND%2Bmonarchy%2BAND%2Bthe%2BAND%2BVessantara%2BAND%2BJa%25cc%2584taka%29%2BAND%2B%28the%2BAND%2Bidea%2BAND%2B%2522of%2522%2BAND%2Bthe%2BAND%2Bperfect%2BAND%2Bman%29%29&bdata=JnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZl)

Owners of the Map : Motorcycle Taxi Drivers, Mobility, and Politics in Bangkok

Claudio Sopranzetti, - University of California Press (Berkerley) - GB

25/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีผู้ใช้บริการท่านอื่นเสนอซื้อหนังสือเล่มนี้แล้ว กรุณาจองต่อในระบบเมื่อหนังสือให้บริการในห้องสมุดแล้ว)

The Khmer Kings and the History of Cambodia: BOOK I - 1st Century to 1595: Funan, Chenla, Angkor and Longvek Periods

Kenneth T. So, - 2017, - DatASIA, Inc. - GB

26/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Khmer Kings and the History of Cambodia: BOOK II - 1595 to the Contemporary Period

Kenneth T. So, - 2017, - DatASIA, Inc. - GB

26/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา แปลจากหนังสือ: American History: A Very Short Introduction

Paul S. Boyer ผู้แปล: ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ อาวุธ ธีระเอก, - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Identity: Youth and Crisis

Erick H. Erikson, - 1968, - WW Norton & Company - GB

29/10/2018 หมายเหตุ: This book is citied in many research about identity and youth. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เล่มนี้ถูกเก็บไว้ที่คลังหนังสือรังสิต (TU Bookbank) เนื่องจากไม่มีการยืมออกเกินกว่า 10 ปี หากต้องการใช้บริการกรุณาติดต่อหอสมุดฯ (02-613-3539 หรือ 02-613-3544))

เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข

โกะโด โทคิโอะ, - Amarin How-to , จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย

โรเบิร์ต ไอ ซัตตัน, - AMARIN HOW-TO , จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Colorful

MORI Eto, - แจ่มใส , นวนิยายสืบสวนสอบสวน - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Happy First : เริ่มต้นที่ความสุข

(Park Jae Kye) พักแช-กยู, (Jo Sung Min) โชซองมิน, - Springbooks , วรรณกรรมร่วมสมัย - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

เรื่องเล่าจากดาวอื่น

ATOMPAKON, - 10 มิลลิเมตร , นิยาย เรื่องสั้นทั่วไป - GB

27/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of India and the East, 1680-1880

Schwab, Raymond, - 1984, - Columbia Univ Pr , Social Foundations of Aesthetic Forms - GB

29/10/2018 หมายเหตุ: หนังสือบุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับ Orientalism ที่ Edward Said เขียนบทนำให้ในการตีพิมพ์ครั้งใหม่ในภ.อังกฤษ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

ทฤษฎีวรรณคดี: ความรู้ฉบับพกพา แปลจากหนังสือ: Literary Theory: A Very Short Introduction

Jonathan Culler ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล, - bookscape - GB

29/10/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล่้ว เลขเรียกหนังสือ PN81 8644 2561 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Microbial Fuel Cell: A Bioelectrochemical System that Converts Waste to Watts

Debabrata Das, - Springer - GB

29/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Microbial Fuel Cell Technology for Bioelectricity

Venkataraman Sivasankar, Prabhakaran Mylsamy, Kiyoshi Omine, - Springer - GB

29/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kierkegaard, Literature, and the Arts

Eric Ziolkowski , - 2018, - Northwestern University Press (Northwestern University) - GB

29/10/2018 หมายเหตุ: Eric Ziolkowski, explore Kierkegaard's relationship to literature (poetry, prose, and storytelling), the performing arts (theater, music, opera, and dance), and the visual arts and film. Collecting all of different fourteen essays this book is very important for interdisciplinary researches. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เล่มนี้มีให้บริการแล้ว Call No. B4377 .K54 2018 รวมทั้งมี Ebook ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์นี้ https://bit.ly/2Sv217G)

กาซีโกกี

โชชังอิน, - Earnest - GB

30/10/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ นว ช916ก636ต.452 2561 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

กำเนิดกระแสเกาหลี

Euny Hong, - Earnest - GB

30/10/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือDS923.23V23 2560 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

คืนหนังสือนิยายแล้ว แต่เครื่องไม่พิมพ์ใบเสร็จให้ และพอเข้าไปเช็คสถานะยังขึ้นว่าไม่ได้คืนค่ะ

- GB

30/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Book Suggestion คือช่องทางเสนอแนะซื้อหนังสือนะครับ หากมีปัญหา รบกวนติดต่อ 02 564 4444 -1305 หรือเคาน์เตอร์บริการทุกห้องสมุด)

เราต่างหลงทางในความเปลี่ยวว้าง

กงจียอง, - Earnest - GB

30/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Make Time: How to Focus on What Matters Every Day

Jake Knapp, - GB

30/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days

Jake Knapp, - GB

30/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kierkegaard and the Life of Faith: The Aesthetic, the Ethical, and the Religious in Fear and Trembling

Jeffrey A. Hanson , - 2017, - Indiana University Press (Indiana University ) , Indiana Series in the Philosophy of Religion - GB

30/10/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อทำวิจัย และสอนนักศึกษาครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

International Kierkegaard Commentary , Volume 6: Fear and Trembling' and 'Repetition'

Edited by Robert L. Perkins, - 2014, - Mercer University Press (Mercer University) , International Kierkegaard Commentary - GB

30/10/2018 หมายเหตุ: ต้องการหนังสือเล่มนี้เพื่อทำวิจัยจริงๆ ครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Thinking About History

Sarah Maza, - 2017, - University of Chicago Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

History: Why It Matters

Lynn Hunt, - 2018, - Polity Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Collapse of Complex Societies

Joseph Tainter, - 1990, - Cambridge University Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Marine Archaeology in Southeast Asia: Innovation and Adaptation

Heidi Tan, - 2013, - Asian Civilisations Museum - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology

Philip L. Kohl, Clare Fawcett, - 1996, - Cambridge University Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Memory and Material Culture

Andrew Jones, - 2007, - Cambridge University Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Theoretical Archaeology

K.R. Dark, - 2015, - Bristol Classical Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

About Antiquities: Politics of Archaeology in the Ottoman Empire

Zeynep Çelik, - 2016, - University of Texas Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Archaeology: An Introduction

Kevin Greene, Tom Moore, - 2010, - Routledge - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Settling the Earth: The Archaeology Of Deep Human History

Clive Gamble, - 2013, - Cambridge University Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

The First Farmers of Europe: An Evolutionary Perspective

Stephen Shennan, - 2018, - Cambridge University Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Reimagining Library Spaces: Transform Your Space on Any Budget

Diana Rendina, - 2017, - International Society for Technology in Education - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion

Edited by Peter Goldie, - 2012, - Oxford University Press (Oxford University) - GB

31/10/2018 หมายเหตุ: ต้องการหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้สอนนักศึกษาครับ เห็นว่าเกิน 5 ปีแล้ว ถ้าไม่ได้จริงๆ ขอฝากห้องสมุดป๋วยช่วยดูให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Transforming Libraries: A Toolkit for Innovators, Makers, and Seekers

Ron Starker, - 2017, - EdTechTeam - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สร้อยหงส์แสง

มาลา คำจันทร์, - 2561, - Groove Publishing - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

บ่วงสุคนธา

ปองวุฒิ, - 2561, - Groove Publishing - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สาปเคหาสน์

ทอม สิริ, - 2561, - ทอม สิริ - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

เจ้าสาวในสายลม

ว.วินิจฉัยกุล, - 2561, - อรุณ - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการแล้ว Call No. นว .ว652จ75 2561)

Them: Why We Hate Each Other--and How to Heal

Ben Sasse, - 2018, - St. Martin's Press - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Transforming Library Service For the 21st Century User

Yan Quan Liu, - 2018, - CreateSpace Independent Publishing - GB

31/10/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Genderism: Transgender Students, Binary Systems and Higher Education

Brent Bilodeau, - 2009, - VDM Verlag Dr. Müller (Saarbruecken, Germany) - GB

03/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Price of Aid: The Economic Cold War in India

David C. Engerman, - 2018, - Harvard University Press - GB

01/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ความลี้ลับของเวลา: ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์ แปลจากหนังสือ: The Order of Time

Carlo Rovelli ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา, - Salt Publishing - GB

01/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

บิ๊กดาต้ามหาประลัย: เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม แปลจากหนังสือ: Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy

Cathy O'Neil ผู้แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, - Salt Publishing - GB

01/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Uprooted: Race, Children and Imperialism in French Indochina, 1890-1980

Christina Firpo, - 2016, - University of Hawai’i Press, 2016, 260 p. (Honolulu : ) - GB

02/11/2018 หมายเหตุ: One of the rare studies on the phenomenon of mixed-race children in colonial and postcolonial eras in Indochina (then Vietnam). Very useful for SEA history, history of education and race, colonial studies, cultural studies เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Color Line and the Assembly Line: Managing Race in the Ford Empire

Elizabeth D. Esch, - 2018, - University of California Press (Berkerley) - GB

02/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Chola: Sacred Bronzes of Southern India

Vidya Dehejia, - 2006, - Royal Academy of Arts - GB

02/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

The Unfinished: The Stone Carvers at Work in the Indian Subcontinent

Vidya Dehejia, Peter Rockwell, - 2016, - Roli Books - GB

02/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Slaves of the Lord: Path of the Tamil Saints

Vidya Dehejia, - 2002, - Munshirm Manoharlal Pub - GB

02/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

ICC Banking Commission Opinions 2017

Edited by Gary Collyer, - ICC Publication No. @802E, 2018 Edition - GB

02/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Fashions in makeup : from ancient to modern times

Jennifer Craik, - 2003, - Peter Owen Publishers - GB

06/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ทางหอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่ปีพิมพ์ไม่ควรเก่าเกินกว่า 5 ปี ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (คู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Philosophy of Religion : An Anthology

Michael Rea and Louis Pojman, - 2014, - Cengage Learning, Inc ( Belmont, CA, United States) - GB

02/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้สอน Philosophy of religion ครับ เป็นเวอชั่นที่ใหม่กว่าของห้องสมุดครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Making Sport History: Disciplines, identities and the historiography of sport

Pascal Delheye, - 2015, - Routledge - GB

02/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สื่อศาสตร์ หลักการ แนวคิด นวัตกรรม

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, - GB

05/11/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ P90อ6264 2561 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

book of life

Debarah Hardness (เดอเบอราห์ ฮาร์คเนส), - เนชั่นบุ๊คส์ , นวนิยายแปล - GB

05/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ทางห้องสมุดไม่มีนโยบายในการจัดซื้อหนังสือนวนิยายนะครับ )

The Borders of Dominicanidad: Race, Nation, and Archives of Contradiction

Lorgia García-Peña, - 2016, - Duke University Press Books - GB

05/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Milk and Honey: ปานหยาดน้ำผึ้ง

Rupi Kaur, พลากร เจียมธีระนาถ, - 2561, - Her Publishing - GB

05/11/2018 หมายเหตุ: ซื้อให้หอป๋วย 2 เล่มด้วยนะครับ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ครอบครัวจินตกรรม

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, - GB

05/11/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรครียกหนังสือ JQ1745T365 2561 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Rāmāyaṇa of Vālmīki: An Epic of Ancient India, Volume VII: Uttarakāṇḍa

Robert Goldman and Sally Goldman, - 2016, - Princeton University Press (New Jersey, United States) - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: "Winner of the 2017 World Sanskrit Award, Indian Council for Cultural Relations" เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Kierkegaard and Religion: Personality, Character, and Virtue

Sylvia Walsh , - 2018, - Cambridge University Press (Cambridge University) , Cambridge Studies in Religion, Philosophy, and Society - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Dialectical Self: Kierkegaard, Marx, and the Making of the Modern Subject

Jamie Aroosi, - 2018, - University of Pennsylvania Press (University of Pennsylvania) - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อสอนประวัติปรัชญาตะวันตก และทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Naked Self: Kierkegaard and Personal Identity

Patrick Stokes , - 2015, - Oxford University Press - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อทำวิจัยครีบ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

God and Moral Obligation

C. Stephen Evans, - 2014, - Oxford University Press (Oxford University) - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อสอนปรัชญาศาสนา และทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Isolated Self: Truth & Untruth in Soren Kierkegaard's 'On the Concept of Irony'

K. Brian Soderquist , - 2014, - Museum Tusculanum Press - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Hiddenness of God

Michael C. Rea , - 2018, - Oxford University Press - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อสอนและทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Origins of the World's Mythologies

Michael Witzel, - 2013, - Oxford University Press (New York, United States) - GB

06/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Monarchical Manipulation in Cambodia

Geoffrey C. Gunn, - 2018, - NIAS Press (Copenhagen) , Monograph series (Nordic Institute of Asian Studies), no. 141 - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: This is a new book. Hope to to see it on the shelf:) เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained, 2nd Edition

Imran Bashir, - 2018, - Packt Publishing (England) , Computer & Internet Law - GB

06/11/2018 หมายเหตุ: Now, blockchain is very popular. but in thailand have a few book about this. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The World of the Skandapurana

Hans Bakker, - 2014, - Brill Academic Pub (Leiden, Netherlands) , Groningen Oriental Studies, Supplement - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

The Skandapurana I

H.T. BAKKER & H. ISAACSON., - 1998, - Egbert Forsten Publishing (Netherlands) , Supplement to Groningen Oriental Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

The Skandapurana IIa

Volume editor Hans Bakker , Volume editor Harunaga Isaacson, - 2005, - Egbert Forsten Publishing ( Netherlands) , Groningen Oriental Studies, Supplement - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

The Skandapurana Volume IIb : Adhyayas 31-52. The Vahana and Naraka Cycles

Hans Bakker, Yuko Yokochi, Peter Bisschop, - 2014, - Brill (Leiden, Netherlands) , Groningen Oriental Studies, Supplement - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

The Skandapurana III : Adhyayas 34.1-61, 53-69: The Vindhyavasini Cycle

Yuko Yokochi, - 2013, - Brill (Leiden, Netherlands) , Groningen Oriental Studies, Supplement - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

The Skandapurana Volume IV : Adhyayas 70 - 95. Start of the Skanda and Andhaka Cycles

Peter Bisschop , Yuko Yokochi, - Brill (Leiden, Netherlands) , Groningen Oriental Studies, Supplement - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Early Saivism and the Skandapurana

Peter Bisschop, - Egbert Forsten Publishing (Netherlands) , Groningen Oriental Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Battles, Bards and Brahmins

John Brockington, - Motilal Banarsidass, ( Delhi, India) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

The Goddess

Mandakranta Bose, - 2018, - Oxford University Press (Oxford, United Kingdom) , Oxford History of Hinduism - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ethereum, tokens & smart contracts.: Notes on getting started.

Eugenio Noyola , - 2017, - Amazon Digital Services LLC (England) , Computer & Internet Law - GB

06/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Valmiki's Uttara Kanda : The Book of Answers

Arshia Sattar, - 2017, - ROWMAN & LITTLEFIELD (Lanham, MD, United States) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Framing the Mahabharata : Against the Evolution of Early South Asian Society

Saikat K. Bose, - 2018, - VIJ Books (India) Pty Ltd (New Delhi, India) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Artful Universe : An Introduction to the Vedic Religious Imagination

William K. Mahony, - State University of New York Press (Albany, NY, United States) , Suny Series, Hindu Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Language and Style of the Vedic Rsis

Tatyana J. Elizarenkova , - State University of New York Press (Albany, NY, United States) , Suny Series, Hindu Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

History and Development of Prakrit Literature

Jagdish Chandra Jain, - Manohar Publishers and Distributors (New Delhi, India) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Puspika: Tracing Ancient India Through Texts and Traditions : Contributions to Current Research in Indology Volume I

Nina Mirnig , Michael Williams , Peter-Daniel Szanto, - Oxbow Books (Oxford, United Kingdom) , Contributions to Current Research in Indology - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

คู่มือดูนก หมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย

จารุจินต์ นภีตะภัฏ, - นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล, คณะบุคคล - GB

06/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Puspika: Tracing Ancient India Through Texts and Traditions : Contributions to Current Research in Indology Volume 2

Giovanni Ciotti , Alastair Gornall , Paolo Visigalli, - Oxbow Books (Oxford, United Kingdom) , Contributions to Current Research in Indology - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Puspika: Tracing Ancient India Through Texts and Traditions : Contributions to Current Research in Indology Volume 3

Jessie Pons , Robert Leach, - Oxbow Books ( Oxford, United Kingdom) , Contributions to Current Research in Indology - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Puspika Volume 4 : Tracing Ancient India Through Text and Traditions

Daniele Cuneo ,Lucas den Boer, - Oxbow Books (Oxford, United Kingdom) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

Contestation and Compliance : Retrieving Women's 'Agency' from Puranic Traditions

Jaya Tyagi, - 2014, - OUP India ( New Delhi, India) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Women and the Puranic Tradition in India

Monika Saxena, - 2018, - Publisher: Taylor & Francis Ltd; Imprint: ROUTLEDGE (London, United Kingdom) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Myth as Argument : The Brhaddevata as Canonical Commentary

Laurie L. Patton, - De Gruyter ( Berlin, Germany) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Sanskrit Indices and Text of the Brahmapurana

Peter Schreiner, - Otto Harrassowitz (Wiesbaden, Germany) , Purana Research Publications, Tubingen - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Brahmapurana: Summary of Contents, With Index of Names and Motifs

Peter Schreiner (Author), Renate Sohnen (Author), - Otto Harrassowitz (Wiesbaden, Germany) , Purana Research Publications, Tubingen - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Ganesapurana : Upasanakhanda. Introduction, Translation, Notes and Index

Faculty of Asian Studies Greg Bailey, - Harrassowitz (Wiesbaden, Germany) , Purana Research Publications, Tubingen - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Ganesapurana : Kridakhanda. Translation, Notes and Index

Faculty of Asian Studies Greg Bailey, - Harrassowitz (Germany) , Purana Research Publications, Tubingen - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Epic and Puranic Bibliography (Up to 1985) Annoted and with Indexes : Part I: A - R, Part II: S - Z, Indexes

Edited by K P Gietz , Edited by A Malinar , Edited by H Von Stietencron, - Harrassowitz ( Wiesbaden, Germany) , Purana Research Publications, Tubingen - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

17 องศาเหนือ

วินทร์ เลียววาริณ, - สำนักพิมพ์ 113 - GB

06/11/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ นว ว6514ก15 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rgvedic Society

E. Aguilar i Matas, - Brill (Leiden, Netherlands) , Brill’s Indological Library - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Homo Ritualis

Alex Michaels , - 2015, - Oxford University Press (New York) , Oxford Ritual Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins of Caste

Brian K. Smith , - Oxford University Press (New York) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Reflections on Resemblance, Ritual and Religion

Brian K. Smith , - Motilal Banarsidass (New Delhi) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Forms of Knowledge in Early Modern Asia: Explorations in the Intellectual History of India and Tibet, 1500–1800

Sheldon Pollock, - Duke University Press (North Carolina, United States) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

The Uncertain Image

Ulrik Ekman, Daniela Agostinho, Nanna Bonde Thylstrup, Kristin Veel, - 2018, - Routledge - GB

07/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Introduction to Religion: An Introduction to Hinduism

Gavin D. Flood, - 1996, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (Cambridge, United Kingdom) , Introduction to Religion - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

The Importance of Religion : Meaning and Action in our Strange World

Gavin Flood, - John Wiley and Sons Ltd (Chicester, United Kingdom) , Wiley Desktop Editions - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Conceptions of the Afterlife in Early Civilizations : Universalism, Constructivism and Near-death Experience

By (author) Gavin D. Flood , By (author) Gregory Shushan, - 2011, - Continuum Publishing Corporation (New York, United States) , Continuum Advances in Religious Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Beyond Phenomenology : Rethinking the Study of Religion

Gavin D. Flood, - Bloomsbury Publishing PLC ( London, United Kingdom) , Cassell Religious Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

How democracy dies

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, - Penguin books - GB

08/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด (ACCEPTED: Bestseller)

Japan's development assistance : Foreign Aid and the Post-2015 Agenda

Yasutami Shimomura, John Page, and Hiroshi Kato, - 2015, - Palgrave MacMillan (London) - GB

09/11/2018 หมายเหตุ: เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญกับการทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก หากได้มาแล้วจะทำให้วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (อยากได้มากๆค่ะ) เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ได้ผ่านบริการ Worldshare ILL (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MbGEbv))

The Indian Theogony : A Comparative Study of Indian Mythology from the Vedas to the Puranas

Sukumari Bhattacharji, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ( Cambridge, United Kingdom) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Love and the Turning Seasons : India's Poetry of Spiritual & Erotic Longing

Andrew Schelling, - 2017, - COUNTERPOINT ( Berkeley, United States) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Philology and Criticism : A Guide to Mahabharata Textual Criticism

By (author) Vishwa Adluri , By (author) Joydeep Bagchee, - 2018, - Anthem Press (London, United Kingdom) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cosmopolitanism

Sheldon Pollock , Dipesh Chakrabarty , Carol A. Breckenridge , Homi K. Bhabha, - Duke University Press (North Carolina, United States) , Millenial Quartet Book - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

A History of State and Religion in India

Ian Copland ,Ian Mabbett , Asim Roy , Kate Brittlebank , Adam Bowles, - 2014, - Publisher Taylor & Francis Ltd Imprint ROUTLEDGE (London, United Kingdom) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Introducing Hinduism

Hillary P. Rodrigues, - 2016, - Publisher Taylor & Francis Ltd Imprint ROUTLEDGE (London, United Kingdom) , World Religions (Facts on File) - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Re-ending the Mahabharata : The Rejection of Dharma in the Sanskrit Epic

Naama Shalom, - 2018, - State University of New York Press (Albany, NY, United States) , SUNY Series in Hindu Studies - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Raja Yudhisthira : Kingship in Epic Mahabharata

Kevin McGrath , - 2017, - Cornell University Press (Ithaca, United States) , Myth and Poetics II - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Heroic Krsna : Friendship in Epic Mahabharata

Kevin McGrath, - Harvard University, Center for Hellenic Studies ( Cambridge, United States) , Ilex Foundation - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Stri : Women in Epic Mahabharata

Kevin McGrath, - Harvard University, Center for Hellenic Studies (Cambridge, United States) , Hellenic Studies - Ilex - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

The Law Code of Visnu: A Critical Edition and Annotated Translation of the Vaisnava-Dharmasastra

Patrick Olivelle, - Harvard University Department of Sanskrit and Indian Studies (Cambridge, United States) , Harvard Oriental Series - GB

09/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy

Michael Albertus and Victor Menaldo, - Cambridge University Press (Cambridge, UK) - GB

08/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy

Michael Albertus (Author), Victor Menaldo (Author), - 2018, - Cambridge University Press - GB

08/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, - GB

08/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือซื้อเข้าห้องสมุดแล้วครับ กำลังเตรียมพร้อมให้บริการ )

แฟรงเกนสไตน์ หรือ โพรมีธีอัสยุคใหม่ แปลจากหนังสือ: Frankenstein; or, The Modern Prometheus

Mary Shelley ผู้แปล: ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล, - สมมติ - GB

12/11/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ นว ช763ฟ48น64 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

ชั่วใบระริกไหว แปลจากหนังสือ: The Trembling of a Leaf

W. Somerset Maugham ผู้แปล: คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร, - 2561, - สมมติ - GB

10/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Bourgeois Equality : How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World

Deirdre N. McCloskey, - 2017, - The University of Chicago Press (United States) - GB

10/11/2018 หมายเหตุ: ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์มีหนังสือเล่มอื่นของนักเขียนคนนี้ในซีรีย์หนังสือชุดBourgeois ขาดแต่เล่มนี้เล่มเดียว ถ้าเราสั่งหนังสือเล่มนี้ก็จะได้เข้าใจความคิิดของนักเขียนผู้นี้และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รวมนักเขียน; บรรณาธิการ : เสาวณิต จุลวงศ์ , - 2561, - วิภาษา - GB

12/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

เทวตำนานในอริยวิถี

เอกชัย สถาพรธนพัฒน์, - 2561, - วิภาษา - GB

12/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

VITA ACTIVA การรื้อฟื้น 'มนุษย์สภาวะ' ของฮันนาห์ อาเรนท์

พิศาล มุขดารัศมี, - 2561, - ILLUMINATIONS EDITIONS - GB

12/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา , - 2561, - WAY OF BOOKS - GB

12/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน

- สยามอินเตอร์ , นิยายแปลจีน , สืบสวน , ระทึกขวัญ - GB

10/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดไม่มีนโยบายในการจัดซื้อนวนิยาย ครับ)

บุรุษปราสาทฟ้า

Philip K. Dick; ยรรยง เต็งอำนวย แปล, - 2561, - บทจร - GB

12/11/2018 หมายเหตุ: นิยายไซไฟคลาสสิกค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

บันทึกในกลักไม้ขีด

Umberto Eco; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล, - อ่านอิตาลี - GB

12/11/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ HN18.3อ729 2561 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือซื้อเข้ามาแล้ว และถูกส่งไปยังห้องวิเคราะห์ทรัพยากรแล้ว กรุณารอหยิบตตัวเล่มจากชั้น )

ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา

Paul S. Boyer; ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ อาวุธ ธีระเอก แปล, - 2561, - bookscape - GB

12/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สตรีในกระจก: ภาพสะท้อนห้วงคำนึง และเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ

Virginia Woolf; นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน แปล, - 2561, - Library House - GB

12/11/2018 หมายเหตุ: วูล์ฟเป็นนักเขียนโมเดิร์นิสต์ที่สำคัญ น่าจะมีงานของเธอในห้องสมุดด้วยนะคะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เล่มนี้มีให้บริการในห้องสมุดแล้ว Call No. "นว .ว685623ล72น464 2561")

ออร์แลนโด: ชีวประวัติ

Virginia Woolf; จุฑามาศ แอนเนียน แปล, - 2561, - Library House - GB

12/11/2018 หมายเหตุ: ควรมีงานของวูล์ฟ ซึ่งเป็นนักเขียนยุคโมเดิร์นคนสำคัญ ในหอสมุดด้วยค่ะ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาภาควรรณคดีอังกฤษทีเดยว เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Wind-up Bird Chronicle

Haruki Murakami, - 1998, - Vintage - GB

13/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kafka on the Shore

Haruki Murakami, - GB

13/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการแล้ว Call No. "Fic .M9685U5G33 2005")

Japan 1941 COUNTDOWN TO INFAMY

Eri Hotta, - 2013, - Vintage Book (New York) , Politics and Governments - GB

13/11/2018 หมายเหตุ: When Japan attacked the United States in 1941, its leaders, in large part, understood they were entering a war they were almost certain to lose. In a groundbreaking history that considers Pearl Harbor from the Japanese perspective, certain to revolutionize how we think of the war in the Pacific, Eri Hotta poses essential questions overlooked for the last seventy years: Why did these men—military men, civilian politicians, diplomats, the emperor—put their country and its citizens in harm’s way? Why did they make a decision that was doomed from the start? Introducing us to the doubters, bluffers, and schemers who led their nation into this conflagration, Hotta brilliantly shows us a hidden Japan—eager to avoid war but fraught with tensions with the West, deluded by reckless militarism, tempted by the gambler’s dream of scoring the biggest win against impossible odds and nearly escaping disaster before it finally proved inevitable. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเล่มนี้มีที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สามารถยืมตัวเล่มได้แล้วคะ ดูรายละเอียดได้ที่ https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624950)

Football Goes East: Business, Culture and the People's Game in East Asia

John Horne, Wolfram Manzenreiter, - 2004, - Routledge (United Kingdom) , Sociology, Economic, Political - GB

13/11/2018 หมายเหตุ: Global popular culture and big business have revolutionised the East in a generation. Football, Sport of the masses and now commercial super power, has travelled with this tide of change in the East in its own right. The development of football as a major participatory sport in Japan, Korea and China makes it an ideal case study for analysis of the complex relationship between sport, culture, society and economy in the East. Football is also a useful entry point for examination of the phenomena of increasing globalisation, and this theme is widely discussed. This broad ranging collection of essays includes: - Social change and national identity - Women's football and gender traditions - Finance and investment in football - The development of professional football - Football and the media - Football Fans, 'hooligans' and soccer supporter culture เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือมีให้บริการที่ ห้องสมุดวารสาร สามารถทำ book delivery ไปได้ เลขเรียกหนังสือ GV943.3 .F66)

Introduction to Trade Policy

Aluisio Lima-Campos, Juan Gaviria, - 2017, - Routledge (2017) - GB

14/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: tuecon2 , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change

Stephen R. Covey, - GB

14/11/2018 หมายเหตุ: ฉบับภาษาอังกฤษมีแค่ของ สพธอ ยังไม่มีที่ป๋วยหรือปรีดีครับ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

ปัญญาวิชาชีวิต

Clayton M. Christensen; ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา แปล, - 2561, - openbooks - GB

16/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Japan's development assistance : Foreign aid and the post-2015 agenda

Yasutami Shimomura, John Page , and Hiroshi Kato, - Palgrave MacMillan (London) - GB

14/11/2018 หมายเหตุ: เอกสารที่อยู่ในบริการ Worldshare ILL ของห้องสมุดเป็นเพียงบทความทางวิชาการที่เขียนโดย Izumi OHNO ที่ได้วิเคราะห์วิจารณ์หนังสือต้นฉบับเรื่อง Japan's development assistance : Foreign aid and the post-2015 agenda ไว้ ที่เขียนโดย Yasutami Shimomura, John Page , and Hiroshi Kato ดังนั้น จึงมิใช่เป็นหนังสือต้นฉบับเล่มที่ข้าพเจ้าได้ทำการแนะนำให้กับทางห้องสมุดจัดซื้อแต่อย่างใด ประกอบกับข้าพเจ้าได้ download ไฟล์เอกสารบทความวิเคราะห์ดังกล่าวมาศึกษาดูแล้ว พบว่าไม่มีเนื้อหาสาระเพียงพอในการประโยชน์ทางวิชาการต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาในแง่มุมของ Japanese foreign aid เท่ากับการอ่านหนังสือจากต้นฉบับ ข้าพเจ้าจึงขอให้ทางห้องสมุดพิจารณาทบทวนการสั่งซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวอีกครั้ง เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เล่มนี้มี E-book ตัวเต็มให้บริการทาง Worldshare ILL โดยส่ง Email เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานให้แล้ว)

ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชนการปกครอง และรัฐ

ธเนศ วงศ์ยานนาวา และเพื่อน , - 2561, - ILLUMINATIONS EDITIONS - GB

16/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cryptocurrency 101

พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, - 2561, - Amarin HOW-TO - GB

14/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก

พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว , ณัฐชนน โพธิ์เงิน, - 2561, - สต็อคทูมอร์โรว์ - GB

14/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

COBUILD Key Words for IELTS: Book 3 Advanced

HarperCollins UK, - 2011, - HarperCollins (Collins Cobuild) - GB

14/11/2018 หมายเหตุ: https://thailand.kinokuniya.com/bw/9780007365470 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Søren Kierkegaard: Educating for Authenticity

Søren Harnow Klausen, - 2018, - Springer , SpringerBriefs in Education - GB

15/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อทำวิจัย และสอนปรัชญาการศึกษาครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kierkegaard, Eve and Metaphors of Birth

Alison Assiter , - 2015, - Rli - GB

15/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

From Despair to Faith: The Spirituality of Soren Kierkegaard

Christopher B. Barnett, - 2014, - Fortress Press (U.S.) - GB

15/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Oxford Handbook of Philosophy of Perception

Mohan Matthen, - 2015, - OUP Oxford (Oxford ) , Oxford Handbooks - GB

15/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อสอนและทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

I hate my job อย่าปล่อยให้งานเป็นมารร้าย

ท้อฟฟี่ แบรดชอว์, - 2561, - Move Publishing - GB

15/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth

Suman Verma & Anne C. Petersen, - 2018, - Springer (Cham) , Part of the Social Indicators Research Series book series (SINS, volume 74) - GB

15/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rural studies: Modernism, postmodernism and the “post-rural.”

Murdoch, J.,&Praltt, A.C., - 1993, - Elsevier Ltd. , Journal of Rural Studies - PER

15/11/2018 หมายเหตุ: มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บทความนี้เป็นข้อมูลอ้าอิงประกอบการเรียนการสอนและการทำวิจัย รบกวนช่วยหาไฟล์ Pdf ฉบับเต็มให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ Murdoch, J., & Pratt, A. C. (1993). Rural studies: Modernism, postmodernism and the “post-rural.” Journal of Rural Studies, 9(4), 411–427. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากช่องทางนี้เป็นช่องทางในการเสนอซื้อหนังสือ หากต้องการบทความสามารถ Request ผ่าน World Share ILL ครับ คู่มือการใช้งานแนบส่งให้ทาง email ครับ)

Rurality and Post-Rurality.

Halfacree, K. H., - 2009, - Elsevier Science ( Elsevier Ltd.) , International Encyclopedia of Human Geography - PER

15/11/2018 หมายเหตุ: รบกวนจัดหาไฟล์บทความเรื่องนี้ห้หน่อยนะคะ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใข้ในการจัดการสอนและทำวิจัยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Halfacree, K. H. (2009). Rurality and Post-Rurality. In R. Kitchin & N. B. T.-I. E. of H. G. Thrift (Eds.), International Encyclopedia of Human Geography (pp. 449–456). Oxford: Elsevier. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากช่องทางนี้เป็นช่องทางในการเสนอซื้อหนังสือ หากต้องการบทความสามารถ Request ผ่าน World Share ILL ครับ คู่มือการใช้งานแนบส่งให้ทาง email ครับ)

Cinema Against Doublethink : Ethical Encounters with the Lost Pasts of World History

David Martin-Jones, - 2018, - Routledge (London) , Remapping World Cinema - GB

16/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Primary and Secondary Qualities: The Historical and Ongoing Debate

Lawrence Nolan, - 2011, - Oxford University Press - GB

17/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อสอนเทอมหน้า และทำวิจัยครับ อายุหนังสือเกิน 5 ปี แต่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องสั่งซื้อ เช็คทาง Worldshare แล้ว ยังไม่มีฉบับหนังสือเล่มให้ยืมครับ ยังไงฝากดูด้วยครับ ขอบคุณครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Existentialism and Romantic Love

S. Cleary, - 2015, - Palgrave Macmillan - GB

17/11/2018 หมายเหตุ: ต้องการใช้หนังสือเพื่อทำวิจัยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Sade’s Philosophical System in its Enlightenment Context

Henry Martyn Lloyd , - 2018, - Springer International Publishing AG (Cham) - GB

17/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

คาวางุจิ โทชิคาซึ, - 2018, - แพรวสำนักพิมพ์ (ไทย) - GB

17/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

29 Gifts: How a Month of Giving Can Change Your Life

Cami Walker, - GB

18/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

The Elements of Style (Illustrated)

William Strunk,White,Kalman, - Avery Publishing Group Inc.,U.S. - GB

19/11/2018 หมายเหตุ: ยังไม่มีแบบภาพประกอบ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Nonlinear dynamics and chaos : with applications to physics, biology, chemistry, and engineering

Steven H. Strogatz, - EBK

19/11/2018 หมายเหตุ: ห้องสมุดมีเวอร์ชั่นเก่า ปี 1994 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

The craft of research

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, William T. , - 2016, - EBK

19/11/2018 หมายเหตุ: ห้องสมุดมีเวอร์ชั่นเก่า เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

A student’s guide to numerical methods

Ian H. Hutchinson, - 2015, - EBK

19/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

How to write and publish a scientific paper

Barbara Gastel and Robert A. Day., - 2016, - EBK

19/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Perry's Chemical Engineers' Handbook

Don W. Green, - 2018, - GB

19/11/2018 หมายเหตุ: ห้องสมุดมีเวอร์ชั่นเก่า เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข, - 2546, - ภูมิปัญญา - GB

19/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านบริการ TU-ThaiPUL (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2ziBi6p) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี)

สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์ ต้นฉบับภาพยนตร์

J.K. Rowling, - Nanmeebooks - GB

20/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีคนสั่งเข้าห้องสมุดแล้วกรุณารอยืมต่อ)

FINDING SISU เด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว

กัตเทีย พันต์ซาร์, กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ , - 2561, - openbooks - GB

20/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

A History of European Literature

Walter Cohen, - 2017, - Oxford University Press - GB

21/11/2018 หมายเหตุ: เล่มนี้มีให้ยืมเป็นอีบุ๊กที่จุฬาฯ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ ทำให้ยืมได้แค่สูงสุด 4 บท แต่ตัวเราต้องการศึกษาทั้งเล่ม ขอได้โปรดพิจารณาซื้อเล่มนี้เข้าด้วยนะคะ T__T *อยากให้มธ. มี Oxford Scholarship Online มาก ๆ และเคยเขียนข้อเสนอแนะไปถึงผู้บริหารแล้ว แต่ ณ ตอนนี้ที่มหาลัยฯ ยังไม่มี ได้โปรดพิจารณาจัดซื้อหนังสือเล่มนี้เข้าด้วยค่ะ* เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The People vs. Democracy : Why Our Freedom is in Danger and How to Save it

Yascha Mounk, - Harvard University Press (Cambridge) - GB

20/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Anti-Pluralism : The Populist Threat to Liberal Democracy

William A. Galston, - Yale University Press (New Heaven) , Politics and Culture - GB

20/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์,, - อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์ (กรุงเทพ) - GB

21/11/2018 หมายเหตุ: เล่มนี้เป็นเวอร์ชันอัพเดทล่าสุด ของวิอาญาพิสดารในปีนี้ ที่ห้องสมุดยังไม่มีค่ะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

The Oxford Companion to Family and Local History

David Hey, - 2010, - Oxford University Press (Oxford University Press) , Local History - GB

21/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Writing Local History

John Beckett, - 2007, - Manchester University Press (Manchester University Press) , Local History - GB

21/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านระบบ Worldshare ILL ได้อีกช่องทางหนึ่ง (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv) /// ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือหากท่านยืนยันที่จะสั่งเข้าห้องสมุด กรุณาส่งคำขอมาอีกครั้งพร้อมระบุเหตุผลเพิ่มเติม)

Protection of Legitimate Expectations in Investment Treaty Arbitration A Theory of Detrimental Reliance

Teerawat Wongkaew, - Cambridge University Press (United Kingdom) , International economic and trade law, WTO law - GB

21/11/2018 หมายเหตุ: AVAILABILITY: Not yet published - available from March 2019 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Citizens without Nations : Urban Citizenship in Europe and the World, c.1000-1789

Maarten Prak, - Cambridge University Press (Cambridge) - GB

21/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Alternative femininities : body, age and identity

Samantha Holland., - Berg - GB

22/11/2018 หมายเหตุ: เนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้เคยมีคนยืมไปตั้งเเต่ปี 2014 เเต่คนที่ยืมไม่ได้คืนหนังสือ ทำให้ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ จึงอยากให้ทางหอสมุดซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวเพื่อมาทนเเทนเล่มที่หายไป เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นศ สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL ขั้นตอนและวิธีการใช้งานแนบไฟล์ส่งพร้อมในเมลครับ)

ANAND PANYARACHUN AND THE MAKING OF MODERN THAILAND

FAULDER, DOMINIC, - 2018, - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

After Tamerlane: The Rise and Fall of Global Empires

Darwin, J., - 2007, - GB

22/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available in the library (more info : https://bit.ly/2KxMzV4 ))

เมา: ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุรา

Mark Forsyth, - 2561, - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือมีผู้ใช้เสนอเข้าห้องสมุดแล้วค่ะ กำลังดำเนินการสจัดซื้อค่ะ )

ปัญญาวิชาชีวิต How Will You Measure Your Life?

Clayton M. Christensen ผู้แปล: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, - 2561, - openbooks - GB

23/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Engineering optics with MATLAB

Ting-Chung Poon, - 2018, - EBK

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Chain Event Graphs

Rodrigo A. Collazo, Christiane Goergen, Jim Q. Smith, - 2018, - EBK

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

The Deep Learning Revolution

Terrence J. Sejnowski, - 2018, - EBK

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Romans et récits Œuvres lyriques et dramatiques - Tome I

André Gide, - Gallimard (Paris) - GB

23/11/2018 หมายเหตุ: สำหรับใช้ในการสอนวรรณคดีฝรั่งเศส เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านบริการ Worldshare ILL (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv))

Romans et récits Œuvres lyriques et dramatiques - Tome II

André Gide, - Gallimard (Paris) - GB

23/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัยเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หอสมุดจึงมีนโยบายจัดซื้อหนังสือวิชาการที่มีปีพิมพ์ไม่เก่าเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ท่านสามารถยืมเล่มนี้ผ่านบริการ Worldshare ILL (อ่านคู่มือการใช้ : https://bit.ly/2MbGEbv))

Machine Learning Algorithms: Popular algorithms for data science and machine learning, 2nd Edition

Giuseppe Bonaccorso, - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow, 2nd Edition

Sebastian Raschka and Vahid Mirjalili, - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

MATLAB Machine Learning 1st ed. Edition

Michael Paluszek , - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

DATA MINING with MATLAB

Marvin L., - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Artificial Intelligence with Python: A Comprehensive Guide to Building Intelligent Apps for Python Beginners and Developers

Prateek Joshi, - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

ITALY CRAFTED ลีลาอิตาลี

พลอย จริยะเวช , - openbooks - GB

23/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

THE 100 YEAR LIFE ชีวิตศตวรรษ

ผู้แต่ง ลินดา แกรตตัน,แอนดรูว์ สกอตต์ ผู้แปล วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา , - openbooks - GB

23/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

หลิวเสี่ยวโป ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู

ผู้แต่ง หลิว เสี่ยวโป ผู้แปล ชยางกูร ธรรมอัน,เนติวิทย์ โชติทร์ไพศาล,ปัณณธร เขื่อ, - นิสิตสามย่าน - GB

23/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Contemporary Southeast Asia : The Politics of Change, Contestation, and Adaptation

Alice D. Ba and Mark Beeson (eds.), - Palgrave MacMillan (Basingstoke) - GB

25/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

Toshikazu Kawaguchi, - แพรวสำนักพิมพ์ - GB

25/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

โอชากาเล

กฤช เหลือลมัย, - Way of book - GB

25/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

เพลงรักปีศาจ

นายตะวัน, - สนพ.ดวงตะวัน (กรุงเทพ) - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เล่มนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนทางเทคนิค จะพร้อมให้บริการเร็ว ๆ นี้ครับ)

เพลิงแค้นปีศาจ

ดวงตะวัน, - สนพ.ดวงตะวัน (กรุงเทพ) - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่านพกุล , ยุคลธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

บิเบลีย บันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือ เล่ม 6 และ เล่ม 7

เอน มิคามิ, - บริษัท เอ บุ๊ค บาย เอจี กรุ๊ป จำกัด , นวนิยาย - GB

26/11/2018 หมายเหตุ: ชุดนี้ มี 7 เล่มจบ ตอนนี้ หอสมุดป๋วย มี เล่ม 1-5 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Food Waste : Home Consumption, Material Culture and Everyday Life

David Evans, - 2014, - Bloomsbury Publishing PLC (London, United Kingdom) - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Phenomenology: The Basics

Dan zahavi, - 2018, - Routledge (London) - GB

26/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ

ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์ (อาจารย์โอ๊ต), - 2561, - เอ็มไอเอส, สนพ. - GB

28/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Forest Forensics : A Field Guide to Reading the Forested Landscape

Tom Wessels, - 2010, - Countryman Press (New England) , forensic science - Book / Document / Research

28/11/2018 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ (QK121 .W477 2010) เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว

Jirabell, - 2560, - BUNBOOKS - GB

28/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

HOW I LOVE MY MOTHER

ภาริอร วัชรศิริ, - 2559, - BUNBOOKS - GB

28/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

How I Live My Life

ภาริอร วัชรศิริ, - 2560, - BUNBOOKS - GB

29/11/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

พ่อรวยสอนลูก : Rich Dad Poor Dad

Robert T. Kiyosaki, จักรพงษ์ เมษพันธุ์, - 2556, - ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. - GB

13/12/2018 หมายเหตุ: ฉบับที่ห้องสมุดมีเป็นปี 2544 และคนละสำนวนแปลกับหนังสือที่เสนอครับ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ความไม่เรียบของความรัก

Hiromi Kawakami, - 2555, - Sunday afternoon - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Call me Oppa

ปรุงโอปป้า, - 2561, - Bunbooks - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

เกาหลีใต้ที่นอน

นัท ศุภวาที, - 2561, - a book - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

วันที่มาร์นีไม่อยู่

Joan G. Robinson, ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, - 2559, - เอิร์นเนสต์ (Earnest) - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

การศึกษาแนวทางปรับปรุงงานบริการโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- GB

02/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ข้อมูลหนังไม่ครบถ้วน เช่น สำนักพิมพ์ ISBN ไมาสมารถจัดหาให้ได้ กรุณาส่งข้อมูลเข้าระบบใหม่)

3ันดี4ัไข้

ทราย เจริญปุระ, - GB

03/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ข้อมูลหนังไม่ครบถ้วน เช่น สำนักพิมพ์ ISBN ไมาสมารถจัดหาให้ได้ กรุณาส่งข้อมูลเข้าระบบใหม่)

Microaggressions in everyday life: Race, gender, and sexual orientation

Derald Wing Sue , - 2010, - John Wiley & Sons (Hoboken, New Jersey) - GB

05/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Trade and Civilisation in the Indian Ocean

K. N. Chaudhuri, - 1985, - GB

03/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://bit.ly/2PKibIj))

BLONOTE โบลโน้ต

Tablo, อิสริยา พาที, - 2561, - Chaichai Books - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Pieces of You เศษเสี้ยวของเธอ

Tablo, ทศพล ศรีพุ่ม, - 2560, - Chaichai Books - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Price of Prestige: Conspicuous Consumption in International Relations

Lilach Gilady, - University of Chicago Press - GB

03/12/2018 หมายเหตุ: ควรซื้อเพราะสำคัญมากครับ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Lady Death: The Memoirs of Stalin's Sniper

Lyudmila Pavlichenko, Martin Pegler, - 2018, - Greenhill Sniper Library , Greenhill Sniper Library - GB

13/12/2018 หมายเหตุ: ใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence

Michael Pollan, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

She Has Her Mother's Laugh: The Powers, Perversions, and Potential of Heredity

Carl Zimmer, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Hello World: Being Human in the Age of Algorithms

Hannah Fry, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

When: the scientific secretes of perfect timing

Daniel H. Pink, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress

Steven Pinker, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

John Carreyrou, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs

John Doerr , - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Skin in the game: hidden asymmetries in daily life

Nassim Nicholas Taleb, - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Woman in the Window: A Novel

A. J. Finn , - 2018, - GB

07/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Experiential Learning : Experience as the Source of Learning and Development

David A. Kolb, - 1014, - Pearson FT Press ( NJ, United States) , Education - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดมีหนังสือให้บริการแล้ว LB1067 .K65 2015)

Career counseling, 2nd ed.

Savickas, Mark L., - American Psychological Association (Washington, DC) , Vocational guidance, career development - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners 2nd Edition

Stephen palmer and Alison Whybrow, - Routledge - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Toward "Natural Right and History" : Lectures and Essays by Leo Strauss, 1937-1946

Leo strauss (auth.), J. A. Colen & Svetozar Minkov (eds.), - The University of Chicago Press (Chicago) - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

ลงทุนแมน 7.0

ลงทุนแมน, - 2018, - แอลทีแมน, บจก. (กรุงเทพ) - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: trainee , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดมีหนังสือแล้ว HD37 .ล237 2561)

52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน

จักรพงษ์ เมษพันธุ์, - 2015, - ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. (กรุงเทพ) - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

เกมเศรษฐี ลงทุนให้รวยด้วยอสังหาริมทรัพย์

จักรพงษ์ เมษพันธุ์,อมรเทพ ผันสิน, - 2014, - ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. (กรุงเทพ) - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

Wink : มั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็น

Roger Hamilton (โรเจอร์ แฮมิลตัน), - 2016, (กรุงเทพ) - GB

08/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

I hate my job: อย่าปล่อยให้งานเป็นมารร้าย

ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ , - Move Publishing - GB

09/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

จงเป็นโสดเป็นโสดเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

Archira , - 2558, - Springbooks , วรรณกรรม เรื่องสั้นทั่วไป - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

In Relation Shit

พี่เพลีย (วิภาส สุภัครพงษ์กุล) , - 2561, - BUNBOOKS(บันบุ๊คส์) , วรรณกรรม เรื่องสั้นทั่วไป - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Finding Sisu เด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว

Katja Pantzar , - openbooks , จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเอง how to - GB

09/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สั่งซื้ิอแล้ว กำลังดำเนินการเตรียมตัวเล่มให้บริการ)

The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community

Michel Rosenfeld, - GB

11/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Stone Butch Blues

Leslie Feinberg, - 2004, - Alyson Books - Book / Document / Research

13/12/2018 หมายเหตุ: 1994 American Library Association Gay & Lesbian Book Award เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เฟื่องประเสริฐ , บุษยา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Feminist Theory After Deleuze

Hannah Stark, - 2016, - Bloomsbury Academic , Deleuze Encounters - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

A Body, Undone: Living On After Great Pain

Christina Crosby, - 2017, - NYU Press - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Beyond the Archives: Research as a Lived Process

Liz Rohan, Lucille M Schultz, - 2008, - Southern Illinois University Press - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

ชีวิตศตวรรษ แปลจากหนังสือ: The 100 Year Life : Living and Working in an age of Longevity

Lynda Gratton, Andrew Scott ผู้แปล: วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา, - openbooks - GB

12/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Italy Crafted ลีลาอิตาลี

พลอย จริยะเวช, - openbooks - GB

12/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Trans Liberation: Beyond Pink or Blue

Leslie Feinberg, - 1999, - Beacon Press - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Transgender Warriors : Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman

Leslie Feinberg, - 1997, - Beacon Press - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives

J. Jack Halberstam, - 2005, - NYU Press - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

How to Do the History of Homosexuality

David M. Halperin, - 2004, - University of Chicago Press - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Queering Public Address: Sexualities in American Historical Discourse

Charles E Morris III, - 2007, - University of South Carolina Press - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Queer Attachments: The Cultural Politics of Shame

Sally R. Munt, - 2008, - Routledge - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sons of the Movement: FtMs Risking Incoherence on a Post-Queer Cultural Landscape

Jean Bobby Noble, - 2006, - Women's Press - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Second Skins

Jay Prosser, - 1998, - Columbia University Press , Gender and Culture Series - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity

Eve Kosofsky Sedgwick, - 2003, - Duke University Press Books - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Disciplining Gender: Rhetorics of Sex Identity in Contemporary U.S. Culture

Sloop, - 2004, - University of Massachusetts Press - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Describing Archives: A Content Standard

Saa, - 2013, - Society of American Archivists - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี fulltext สามารถเข้าถึงได้ที่ : http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf)

The Transgender Studies Reader (Volume 1)

Susan Stryker, Stephen Whittle, - 2006, - Routledge - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

The Transgender Studies Reader 2

Susan Stryker, Aren Aizura, - 2013, - Routledge - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Fear Of A Queer Planet: Queer Politics and Social Theory

Michael Warner, - 1993, - Univ Of Minnesota Press , Studies in Classical Philology (Book 6) - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Zinn Reader: Writings on Disobedience and Democracy

Howard Zinn, - 1997, - Seven Stories Press - GB

17/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Narratives of Crisis: Telling Stories of Ruin and Renewal

Matthew Seeger, - 2016, - Stanford University Press - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (กำลังดำเนินการสั่งซื้อ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน หากต้องการใช้งานด่วนกรุณาใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2MbGEbv))

Storytelling in all Aspects

Seda Mengü, Derya Gül Ünlü, Pinar Aslan, - 2017, - Peter Lang - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (กำลังดำเนินการสั่งซื้อ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน หากต้องการใช้งานด่วนกรุณาใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2MbGEbv))

The Non-Profit Narrative: How Telling Stories Can Change the World

Dan Portnoy, - 2012, - PMG Press - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (กำลังดำเนินการสั่งซื้อ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน หากต้องการใช้งานด่วนกรุณาใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2MbGEbv))

Climate Change and Storytelling: Narratives and Cultural Meaning in Environmental Communication

Annika Arnold, - 2018, - Palgrave Macmillan , Palgrave Studies in Environmental Sociology and Policy - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (กำลังดำเนินการสั่งซื้อ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน หากต้องการใช้งานด่วนกรุณาใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2MbGEbv))

Unleash the Power of Storytelling: Win Hearts, Change Minds, Get Results

Rob Biesenbach, - 2018, - Eastlawn Media - GB

13/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (กำลังดำเนินการสั่งซื้อ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน หากต้องการใช้งานด่วนกรุณาใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2MbGEbv))

Becoming

Michelle Obama, - 2018, - GB

14/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Russian Silver Age Poetry: Texts and Contexts

Edited and introduced by Sibelan E.S. Forrester & Martha M.F. Kelly, - 2015, - Academic Studies Press - GB

14/12/2018 หมายเหตุ: เป็นหนังสือประวัติวงกวีนิพนย์รัสเซียที่ครอบคลุมมากเล่มหนึ่ง มีให้ยืมเป็นอีบุ๊กที่จุฬา แต่ด้วยข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ ทำให้ดิฉันไม่สามารถยืมทั้งตัวเล่มได้ ดังนั้นแล้วจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หอสมุดฯ​ โปรดพิจารณาจัดซื้อเล่มนี้ด้วยค่ะ ไม่สามารถ afford ด้วยตนเองได้จริง ๆ ที่สำคัญกว่านั้นคือ เล่มนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวรรณคดีรัสเซียได้แน่นอนค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Constitutive Equations for Polymer Melts and Solutions

Ronald G. Larson, - GB

14/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Structure and Rheology of Molten Polymers

Dealy, J., Read, D., Larson, R., - GB

14/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, - 2553, - GB

15/12/2018 หมายเหตุ: มีให้บริการที่ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี แล้วค่ะ (WY20.5 .บ724 2553) เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Soviet Women on the Frontline in the Second World War

Roger D. Markwick , Euridice Charon Cardona, - 2012, - Palgrave MacMillan (Basingstoke, United Kingdom) - GB

19/12/2018 หมายเหตุ: There are not various Russian resources that much. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies: Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936 Series Number 90

Wendy Z Goldman, - 1993, - Cambridge University Press (Cambridge, United Kingdom) - GB

19/12/2018 หมายเหตุ: There are not various Russian resources that much and also it is highly exorbitant prices. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Becoming

Michelle Robinson Obama , - 2018, - Crown Publishing Group - GB

19/12/2018 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเป็นหนังสือที่ขายดีในนิวยอร์ก มีเสียงตอบรับที่ดีมากจากนักอ่านหลายๆคน อยากให้นักศึกษามธ.มีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุดว่ามีหนังสือที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Education in Thailand: An old elephant in search of a new mahout

Fry, G. W., - 2018, - Springer (Singapore) , Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects - GB

17/12/2018 หมายเหตุ: The library currently has online access to this work but given its relevance it would be nice to have a hard copy at the library. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Les Nobles

Dokmai Sot (Translator Wanee Pooput), - 2018, - Gope (Paris France) - GB

17/12/2018 หมายเหตุ: I have already order this book. If it's not available at the first editor, it's possible to order the reissue at Gope Edition. https://www.gope-editions.fr/les-nobles.php เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://bit.ly/2PKibIj))

Brief answers to the big questions

Stephen Hawking , - Hodder & Stoughton General Division - GB

18/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (นักศึกษาและอาจารย์ต้องการใช้ประกอบการเรียน)

The Underground Railroad

Colson Whitehead, - 2016, - Anchor - GB

18/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานทางเทคนิค จะพร้อมให้บริการเร็ว ๆ นี้)

Big little lies

Liane Moriarty, - 2017, - Berkley Books - GB

18/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานทางเทคนิค จะพร้อมให้บริการเร็ว ๆ นี้)

Life lessons Harry Potter taught me

Jill Kolongowski, - GB

18/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (นักศึกษาและอาจารย์ต้องการใช้ประกอบการเรียน)

Bodies of Evidence: The Practice of Queer Oral History

Nan Alamilla Boyd, Horacio N. Roque Ramirez, - 2012, - Oxford University Press - GB

19/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity

R. Gill, C. Scharff, - 2011, - Palgrave Macmillan - GB

19/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Geographies of Girlhood: Identities In-between

Pamela J. Bettis, Natalie G. Adams, - 2005, - Routledge - GB

20/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Travel Journalism: Informing Tourists in the Digital Age

Bryan Pirolli, - 2018, - Routledge - GB

20/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Design & Analysis of Clinical Trials for Economic Evaluation & Reimbursement: An Applied Approach Using SAS & STATA

Iftekhar Khan, - 2015, - GB

20/12/2018 หมายเหตุ: ห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

บทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่ พอตเตอร์

Jill Kolongowski, โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล, - 2561, - นานมีบุ๊คส์ (NANMEEBOOKS) - GB

20/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Non-Aligned Movement: genesis, organization and politics (1927-1992)

Jurgen Dinkel, - 2018, - Brill - GB

23/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

South of the Border, West of the Sun: A Novel

Haruki Murakami , - GB

24/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Penguin Classics Book

Henry Eliot, - Penguin - GB

24/12/2018 หมายเหตุ: ขอยืมตัวเล่มจากมหาวิทยาลัยตปท. แล้ว แต่เขาไม่ให้ยืมค่ะ /เล่มนี้เปนประวัติวรรณคดีคลาสิกที่สนพ.เพนกวินตีพิมพ์ เปนหนังสือนอนฟิคชั่นกึ่งแคตตาล็อคค่ะ ราคาค่อนข้างสูง เรา afford เองไม่ได้ กอปรกับว่าเล่มนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นให้คนหันมาสนใจวรรณกรรมคลาสิกกันได้มากขึ้นนะคะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

คู่มือเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบ สู่การรู้จักตัวเอง แปลจากหนังสือ: The Complete Enneagram 27 paths to greater self knowledge

Dr. Beatrice Chestnut ผู้แปล: สุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์, - GB

25/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ใจกล้า , พิษณุ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Talking Through Death: Communicating about Death in Interpersonal, Mediated, and Cultural Contexts

Christine S. Davis, Deborah C. Breede , - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Inside Reality TV

Ragan Fox, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Applied Media Studies

Kirsten Ostherr, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

The Craft of Criticism: Critical Media Studies in Practice

Michael Kackman, Mary Celeste Kearney, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Entertainment Journalism

Ben Falk, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Toward a Theory of True Crime Narratives: A Textual Analysis

Ian Case Punnett, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Understanding Communication Research Methods: A Theoretical and Practical Approach

Stephen M. Croucher, Daniel Cronn-Mills, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Case Studies in Sport Communication

Terry L. Rentner, David P. Burns, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

News Framing Effects

Sophie Lecheler, Claes H. de Vreese, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

The Dynamics of Political Communication

Richard M. Perloff, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Data-Driven Public Relations Research

Jim Eggensperger, Natalie Redcross, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Intercultural Public Relations

Lan Ni, Qi Wang, Bey-Ling Sha, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Public Relations and Social Theory: Key Figures, Concepts and Developments (2nd Edition)

Øyvind Ihlen, Magnus Fredriksson, - 2018, - Routledge , Routledge Communication Series - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Reputational Challenges in Sport: Theory and Application

Andrew C. Billings, Timothy Coombs, Kenon A. Brown, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Communication in History 7th Edition

David Crowley, Peter Urquhart, Paul Heyer, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Risk and Health Communication in an Evolving Media Environment

H. Dan O'Hair, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Media Experiences: Engaging with Drama and Reality Television

Annette Hill, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Reporting War and Conflict

Janet Harris, Kevin Williams, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Screening Protest: Visual narratives of dissent across time, space and genre

Alexa Robertson, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Television: Visual Storytelling and Screen Culture 5th Edition

Jeremy G. Butler, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Contemporary Cinema and Neoliberal Ideology

Ewa Mazierska, Lars Kristensen, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Fantasy/Animation: Connections Between Media, Mediums and Genres

Christopher Holliday, Alexander Sergeant, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Film Feminisms: A Global Introduction

Kristin Lené Hole, Dijana Jelača, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

A History of Digital Media

Gabriele Balbi, Paolo Magaudda, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

A Networked Self and Birth, Life, Death

Zizi Papacharissi, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

A Networked Self and Love

Zizi Papacharissi, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

A Networked Self and Platforms, Stories, Connections

Zizi Papacharissi, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Bridging Disciplinary Perspectives of Country Image Reputation, Brand, and Identity

Diana Ingenhoff, Candace White, Alexander Buhmann, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Children, Media, and American History

Margaret Cassidy, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Civic Media Literacies

Paul Mihailidis, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Communication Technology Update and Fundamentals 16th Edition

Jennifer H. Meadows, August Grant, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Culture Wars: The Media and the British Left (2nd Edition)

James Curran, Ivor Gaber, Julian Petley, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Digital Sports Journalism

Charles M. Lambert, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

From Networks to Netflix

Derek Johnson, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Geomedia Studies: Spaces and Mobilities in Mediatized Worlds

Karin Fast, André Jansson, Johan Lindell, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Lifestyle Media in American Culture: Gender, Class, and the Politics of Ordinariness

Maureen E. Ryan, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Making Media: Foundations of Sound and Image Production 4th Edition

Jan Roberts-Breslin, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Media and Class

June Deery, Andrea Press, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Mediated Intimacies

Rikke Andreassen, Michael Nebeling Petersen, Katherine Harris, - 2017, - Routledge , Routledge Studies in European Communication Research and Education - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Social Communication in Advertising: Consumption in the Mediated Marketplace 4th Edition

William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally , - 2018, - ิRoutledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

The Advertising Handbook (4th Edition)

Jonathan Hardy, Iain Macrury, Helen Powell, - 2018, - Routledge , Media Practice - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

The Media and Austerity

Steve Schifferes, Sophie Knowles, Laura Basu, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Understanding the Business of Global Media in the Digital Age

Micky Lee, Dal Yong Jin, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Business Strategies for Magazine Publishing: How to Survive in the Digital Age

Mary Hogarth, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Covering the Environment: How Journalists Work the Green Beat 2nd Edition

Bob Wyss, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community 5th Edition

Joe Lambert, Brooke Hessler, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Documentary Media: History, Theory, Practice 2nd Edition

Broderick Fox, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Experiencing Public Relations

Elizabeth Bridgen, Dejan Vercic, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Fake News: Falsehood, Fabrication and Fantasy in Journalism

Brian McNair, - 2017, - Routledge , Disruptions - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Geographies of Journalism: The Imaginative Power of Place in Making Digital News

Robert E. Gutsche Jr., Kristy Hess, - 2018, - Routledge , Disruptions - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Handbook of Media Management and Economics 2nd Edition

Alan Albarran, Bozena Mierzejewska, Jaemin Jung, - 2018, - Routledge , Media Management and Economics Series - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Navigating Social Journalism: A Handbook for Media Literacy and Citizen Journalism

Martin Hirst, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

The Magazines Handbook 4th Edition

Jenny McKay, - 2018, - Routledge , Media Practice - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Understanding Broadcast Journalism

Stephen Jukes, Katy McDonald, Guy Starkey, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Cultural Theory and Popular Culture: A Reader 5th Edition

John Storey, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Cultural Theory and Popular Culture 8th Edition

John Storey, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Uncut Funk : a contemplative dialogue

Bell hooks, Stuart Hall, - 2017, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Emergent Feminisms

Maureen E. Ryan, Jessalynn Keller, - 2018, - Routledge , Routledge Research in Gender, Sexuality, and Media - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Venus in the Dark 2nd Edition

Janell Hobson, - 2018, - Routledge - GB

26/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

ดิสโทเปียไม่สิ้นหวัง: ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและการเมืองโลก

สรวิศ ชัยนาม: เขียน | กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์: แปล, - 2561, - ศยามปัญญา - GB

28/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

ท่ง กุลา ลุกไหม้

ฆวาน รูลโฟ, พีระ ส่องคืนอธรรม , - 2561, - อ่าน - GB

28/12/2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Curiocity: An Alternative A-Z of London

Henry Eliot, Matt Lloyd-Rose, - 2018, - GB

28/12/2018 หมายเหตุ: https://www.penguin.co.uk/books/280/280503/curiocity/9780141980799.html เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ลอนดอนค่ะ ขอยืมมหาลัยตปท. แล้ว เขาไม่ให้ยืมค่ะ ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ ไม่ได้ก็เข้าใจค่ะ มันอาจไม่มีประโยชน์ทางวิชาการขนาดนั้น แต่ก็เป็นหนังสือนอนฟิคชั่นที่น่าสนใจมาก เพราะเขา simplify ปวศ. ให้อ่านง่าย และ approachable เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

กาแฟยังอุ่น

- BKDENT

05/11/2019 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

ลงทุนแมน

- Book / Document / Research

05/11/2019 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: support สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

ลงทุนแมน

- Book / Document / Research

19/11/2019 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: support สถานะ: อนุมัติแล้ว

ลงทุนแมน

- BKDENT

19/11/2019 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

กาแฟยังอุ่น

- Book / Document / Research

27/11/2019 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: support สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

กาแฟยังอุ่น

- BKDENT

27/11/2019 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

- GB

02/12/2019 หมายเหตุ: https://img.purch.com/o/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzYXJhbWEuY29tL2ltYWdlcy9pLzAwMC8yNjUvODA0L29yaWdpbmFsL0lyb25NYW4yMDIwdGVhc2VyLmpwZWc= เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Linebrarian

Linebrarian, - GB

02/12/2019 หมายเหตุ: https://img.purch.com/o/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzYXJhbWEuY29tL2ltYWdlcy9pLzAwMC8yNjUvODA0L29yaWdpbmFsL0lyb25NYW4yMDIwdGVhc2VyLmpwZWc= เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Linebrarian

Linebrarian, - GB

02/12/2019 หมายเหตุ: https://img.purch.com/o/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzYXJhbWEuY29tL2ltYWdlcy9pLzAwMC8yNjUvODA0L29yaWdpbmFsL0lyb25NYW4yMDIwdGVhc2VyLmpwZWc= เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Linebrarian

Linebrarian, - GB

02/12/2019 หมายเหตุ: https://img.purch.com/o/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzYXJhbWEuY29tL2ltYWdlcy9pLzAwMC8yNjUvODA0L29yaWdpbmFsL0lyb25NYW4yMDIwdGVhc2VyLmpwZWc= เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Linebrarian

Linebrarian, - GB

02/12/2019 หมายเหตุ: https://img.purch.com/o/aHR0cDovL3d3dy5uZXdzYXJhbWEuY29tL2ltYWdlcy9pLzAwMC8yNjUvODA0L29yaWdpbmFsL0lyb25NYW4yMDIwdGVhc2VyLmpwZWc= เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

hdhfhhf

Linebrarian, - Book / Document / Research

05/12/2019 หมายเหตุ: hdbhdhdhd เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

vxbbxnjxjx

Linebrarian, - Book / Document / Research

05/12/2019 หมายเหตุ: bxhxhxh เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

bxhdhdhff

Linebrarian, - Book / Document / Research

05/12/2019 หมายเหตุ: bxbxbcb เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

fucuguv

Linebrarian, - Book / Document / Research

08/12/2019 หมายเหตุ: vvjcfh เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

python

Linebrarian, - Book / Document / Research

09/12/2019 หมายเหตุ: ssss เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

aaa

Linebrarian, - Book / Document / Research

17/12/2019 หมายเหตุ: ghfhh เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

abcde

Linebrarian, - Book / Document / Research

18/12/2019 หมายเหตุ: vhcfg เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

aaaaa

Linebrarian, - Book / Document / Research

20/12/2019 หมายเหตุ: xfgdd เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

python

Linebrarian, - Book / Document / Research

23/12/2019 หมายเหตุ: test เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

ทดสอบ

Linebrarian, - Book / Document / Research

23/12/2019 หมายเหตุ: vjffgg เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)