ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

China's Naval Power An Offensive Realist Approach

Yves-Heng Lim,, - 2014, - Ashgate (Surrey) - CGB

10/06/2014 หมายเหตุ: This is a must for those who study international politics as well as East Asian studies. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This is a must for those who study international politics as well as East Asian studies.)

รวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558

- 2558, - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , กฏหมาย

10/06/2015 หมายเหตุ: รวมคำบรรยาย แต่ละปีจัดพิมพ์เฉพาะภาคสองค่ะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

เล่าเรื่องเมืองกรุง (เทพฯ)

ทัศนา ทัศนมิตร, - 2558, - ACQ

11/06/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ HIST DS 2015 645284) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

The French Revolution and the Meaning of Citizenship: (Contributions in Political Science)

Philip Dawson (Author), Renee Waldinger (Author), Isser Woloch (Author), - 1993, - Praeger

11/06/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author.)

Government of Paper : The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan

Matthew S. Hull, - 2012, - University of California Press

16/06/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: tuecon1 , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Being ordered by Pridi Library for a patron)

Monetary policy strategy

Frederic S. Mishkin., - Cambridge : MIT Press, c2007 - CGB

27/06/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: tuecon1 , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Integration of Distributed Generation in the Power System

Math H. Bollen, Fainan Hassan, - Wiley-IEEE Press

01/07/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ENGIN TK 2011 655036) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action

Silverman RB, - Elsevier Inc. (Burlington)

02/07/2015 หมายเหตุ: เสนอให้ซื้อเข้าห้องสมุดเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาเคมีของยา 1 และ เคมีของยา 2 ซึ่งยังมีหนังสือประกอบการเรียนไม่เพียงพอทั้งความหลากหลายของหนังสือและจำนวน เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 5

เฉียนเยี่ยนชิว, - มติชน - CFIC

03/07/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 649507) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

The Fascist Effect Japan and Italy, 1915–1952

Reto Hofmann, - 2015, - Cornell University Press

12/07/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS849.I8 H64 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

Thailand in the Cold War

Matthew Phillips, - 2015, - Routledge

13/07/2015 หมายเหตุ: หนังสือออกใหม่ มีความน่าสนใจ โดยที่ยังไม่มีใครเขียนมาก่อน เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (เนื้อหาน่าสนใจยังไม่มีใครเขียนมาก่อน)

India Public Policy Report 2014 Tackling Poverty, Hunger and Malnutrition

Rajeev Malhotra, - OUP India (OUP India) - CGB

14/07/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author.)

Fluent Forever: How to Learn Any Language Fast and Never Forget It

Gabriel wyner, - 2014, - Harmony - CGB

15/07/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2014 655034) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

Fluent in 3 Months: How Anyone at Any Age Can Learn to Speak Any Language from Anywhere in the World

Benny Lewis, - 2014, - HarperOne - CGB

15/07/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2014 655043) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

รักเร่

โสภาค สุวรรณ, - ศิลปาบรรณาคาร, สนพ. - CFIC

15/07/2015 หมายเหตุ: (สำนักหอสมุดมีแล้ว ... 1. Pridi Banomyong Library / 2524 / นว .ร636ร6 / ิbiblio = 54641 2. Pridi Banomyong Library / 2549 / นว .ร636ร62 / biblio = 503007) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Library has not this item in the library)

Global Change

วราภรณ์ สามโกเศศ, - 2558, - openworlds - CGB

17/07/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว... Global Change เลขเรียกหนังสือ SOCY HM 2015 660597 / Global Change 2 เลขเรียกหนังสือ SOCY HM 2015 660423) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

บันทึกทูตเมียนมาร์ จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยา

Maung Swe Thet (หม่อง ส่วย แต๊ด), - 2015, - มติชน - CDOC

17/07/2015 หมายเหตุ: (สำนักหอสมุดมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ HIST DS 2015 649960) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (This book has been already ordered)

Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution

Wendy Brown, - 2015, - CACOM

19/07/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ --- เลขเรียกหนังสือ PLSC JC 2015 658204 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

The Development of Self-Access Materials for Listening Comprehension

Watjana Suriyatham, - Scholar's Press

20/07/2015 หมายเหตุ: หนังสือมีอยู่แล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2013 669203 / It is published by our Thammasat lecturer of Language Institute. PhD. candidates can make the best use from it. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Library has not this item in the library)

Sweden's Road to Modernity: An Economic History

Schön, Lennart, - 2010, - CACOM

21/07/2015 หมายเหตุ: ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งผลว่า ไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะสำนักพิมพ์ไม่พิมพ์แล้ว / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Library has not this item in the library )

Second Language Research: Methodology and Design

Alison Mackey, Susan M. Gass, - 2005, - Routledge - CGB

23/07/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P118.2 .M337 2016 / reprinted in 2011 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library)

Madness in Civilization

Andrew Scull, - 2015, - Princeton University Press - CACOM

27/07/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ MED WM 2015 656971 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library )

Spells, Images, and Mandalas Tracing the Evolution of Esoteric Buddhist Rituals

Koichi Shinohara, - 2014, - Columbia University Press - CACOM

29/07/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ REL BQ 2014 656983 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library )

The End of Plenty: The Race to Feed a Crowded World

Joel K. Bourne, - 2015, - CACOM

31/07/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ IND HD 2015 656979 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Library has not this item in the library )

Codification, Macaulay and the Indian Penal Code The Legacies and Modern Challenges of Criminal Law Reform

Wing-Cheong Chan, Barry Wright and Stanley Yeo, - Ashgate - GB

10/08/2015 หมายเหตุ: http://www.ashgate.com/isbn/9781409424420 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Longest Journey: Southeast Asians and the Pilgrimage to Mecca

Eric Tagliacozzo, - 2013, - Oxford University Press

18/08/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ REL BP 2013 656963 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Dead

James Joyce (Author), Fasano Thomas (Editor), - 2015, - Coyote Canyon Press - CFIC

19/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2008 662747) / ตั้งใจจะใช้ในการเรียนการสอนวิชาปร.359 ในเทอมหน้า เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Collected Stories of Stefan Zweig

Stefan Zweig (Author), Anthea Bell (Translator), - 2013, - Pushkin Press - CFIC

19/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2013 662750) / ตั้งใจจะใช้สอนในวิชา ปร.359 เทอมหน้า เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A History of Philosophy, Vol. 1: Greece and Rome From the Pre-Socratics to Plotinus

Frederick Copleston , - 1993, - Image

19/08/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PHIL B 1993 662734 / หายไปจากหอสมุดปรีดีและป๋วย เป็นหนังสือคลาสสิคที่หลายวิชาแนะนำให้อ่าน เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

How to Do Your Research Project: A Guide for Students in Education and Applied Social Sciences

Gary Thomas , - 2013, - SAGE Publications

19/08/2015 หมายเหตุ: (สำนักหอสมุดมีแล้ว / เลขเรียกหนังสือ LB1028 .T466 ปี 2009 และ LB1028 .T466 2013) / ต้องการหนังสือเล่มนี้ด่วนมาก เพราะใช้ประกอบการเรียนวิชา อ.321 และมีความจำเป็นเพราะหนังสือที่มีอยู่อาจารย์ผู้สอนได้ยืมไปหมดแล้ว ไม่พอให้นักศึกษาได้ยืมใช้ต่อ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มีแล้วค่ะ)

คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic 2010

สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, - 2011, - ไอดีซี พรีเมียร์

19/08/2015 หมายเหตุ: ต้องการหนังสือเล่มนี้ด่วนมาก / ไม่จำเป็นต้องเป็นปีพิมพ์ดังกล่าว หากมีปีพิมพ์ที่ใหม่กว่าแต่เป็นชื่อและผู้เขียนคนเดียวกันก็ได้ค่ะ/ ใช้เป็นหนังสือหลักประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับบรรณารักษ์ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือคอมพิวเตอร์ล้าสมัยเร็ว / ขณะนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายเล่มแล้ว)

Organic chemistry, 9th edition

Francis A Carey & Robert M Giuliano, - McGrawHill - CGB

20/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ CHEM QD 2015 662757) / ใช้เป็นหนังสือหลัก ในการเรียนการสอนค่ะ อยากให้เด็กที่ฐานะไม่ดี สามารถยืมมาเรียนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ยังไม่มีฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9)

มุ่งสู่ประภาคาร

เวอร์จิเนีย วูล์ฟ, - 2558, - ไลต์เฮาส์พับลิชชิ่ง - CFIC

20/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 652302) เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand"

คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, - มติชน (กรุงเทพฯ) - CGB

20/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... HIST DS 2014 630103) เป็นหนังสือที่อาจารย์ใช้บังคับอ่านในการเรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย (PO321) ของคณะรัฐศาสตร์ จึงอยากให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีกหลายๆเล่ม เพราะจำนวนเล่มที่มีในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ประกอบการเรียนวิชา PO 321 การเมืองการปกครองไทย)

The Oxford handbook of philosophy and literature

Richard Eldridge, - 2013, - Oxford University Press

25/08/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN45 .O84 2013 / เป็นหนังสือคลาสสิคที่ใช้ประกอบการสอนในวิชา PH359 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Time and Philosophy: A History of Continental Thought

John McCumber, - 2011, - McGill-Queen's University Press (Montréal ; Ithaca)

25/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PHIL B 2011 658969 อยู่ ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชัยนาม, ท่าพระจันทร์) ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา PH322 ในเทอมหน้า เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

British policy towards Myanmar and the creation of the burma problem

Robret H Taylor, - Institute of Sotheast Asian Studies - CASEAN

26/08/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เป็นบทความในหนังสือเรื่อง Myanmar : state, society and ethnicity / สำนักหอสมุด มี 3 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ DS527.4 .M94)

Econometric Methods with Applications in Business and Economics

Christiaan Heij, - 2004, - Oxford University Press

27/08/2015 หมายเหตุ: The only required textbook in EE625 with very limited number of copies for master degree students to borrow. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: tuecon1 , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือถูกยืมไปค่ะ ห้องสมุดจะทวงผู้ยืมโดยด่วน คิดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ได้เมื่อไรจะรีบแจ้งให้คุณนิวานทราบค่ะ)

Dynamic macroeconomic theory

Thomas J. Sargent, - 1987, - Harvard University Press

27/08/2015 หมายเหตุ: One of required textbooks for EE612:Macroeconomics course but there is only 1 reserved copy for master degree students to borrow. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: tuecon1 , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือถูกยืมไปค่ะ ห้องสมุดจะทวงผู้ยืมโดยด่วน คิดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ได้เมื่อไรจะรีบแจ้งให้คุณนิวานทราบค่ะ)

Analysis of the strategic plans for an integrated marketing communication plan for Krispy Kreme in Thailand Thanaporn Sukanjanasiri.

Thanaporn Sukanjanasiri,

28/08/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มี 3 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ HF5415.123 .T436 2011)

Advances in Comparative-Historical Analysis

James Mahoney , - 2015, - Cambridge University Press

28/08/2015 หมายเหตุ: หนังสือออกใหม่ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (เสนอเทคนิคใหม่ๆด้านทฤษฎีและการรวบรวมข้อมูล)

เป็นคนใหม่ที่ใครๆก็หลงรัก

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... PSYC BF 2015 652892) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว(ฉบับปรับปรุง)

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... REL BQ 2015 652913) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ไม่มีความเจ็บปวดใดไม่ให้บทเรียน

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PSYC BF 2015 652905) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ฝัน ตื่น ลงมือทำจึงสำเร็จ

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... PSYC BF 2015 652897) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ใครมีความสุข คนนั้นชนะ

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... PSYC BF 2015 652887) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

สรัางชีวิตใหม่ เปลี่ยนแค่นิสัยอย่างเดียว habit stacking

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PSYC BF 2015 652670) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

รู้แล้วเหยียบไว้ มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณ!

29/08/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... FIN HG 2015 652911) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Promise of reconciliation? Examining Violent and Nonviolent Effects on Asian Conflicts

Chaiwat Satha-Anand and Olivier Urbain , - 2016, - Transaction Publishers , Peace and Policy, Volume 20

31/08/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Interesting Book)

Metal-Organic Framework Materials

Leonard R. MacGillivray (Editor), Charles M. Lukehart (Editor), - Wiley , Chemistry, Physics and Materials Science - CGB

02/09/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ENGIN TA 2014 663685) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Unreading Shakespeare

David P. Gontar , - 2015, - New English Review Press

08/09/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PR 2015 662730) / พิจารณาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ปร. 212 และ 359 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Managing Securities Fraud Claims: Leading Lawyers on Case Assessment, Enforcement Trends, and Best Practices for an Evolving Regulatory Environment (Inside the Minds)

William R. Maguire Abby F. Rudzin Wm. Shaw McDermott Michael D. Ricciuti Perrie , - 2009, - Aspatore

08/09/2015 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ทีเด็ดพิชิตใบอนุญาตว่าความ

กฤษฎา โพธิสาขา, (โรงพิมพ์เดือนตุลา)

08/09/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2015 654651) / พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อค่ะ (ห้องสมุดสัญญา+ห้องสมุดบุญชูุ+หอสมุดป๋วย))

Organic Chemistry / Ninth Edition

Francis A.Carey and Robert M.Giuliano,

09/09/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ CHEM QD 2015 662757) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อค่ะ)

Laws and Jurisprudence on Graft and Corruption

Dr Noel Villaroman , - 3, - Central Book Supply

10/09/2015 หมายเหตุ: ขอความกรุณาเป็นการด่วนนะครับ เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ครับ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

อาดัม สมิธ: ชีวิตและความคิด

Eamonn Butler, - ACQ

10/09/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2015 657381 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis

Nancy Fraser, - Verso

11/09/2015 หมายเหตุ: ติดต่อกลับกรุณาแจ้งที่อีเมล์ tor_157bcc@hotmail.com ขอบคุณครับ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Up coming title by popular author)

Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution

Wendy Brown,

11/09/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา สั่งซื้อเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์แล้ว)

Holy War, Martyrdom, and Terror Christianity, Violence, and the West

Philippe Buc, - 2015, - ๊ืUniversity of Pennsylvania Press

12/09/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BT736.15 .B83 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี ตั้งแต่รุ่นที่ 16 ถึงรุ่นที่ 43

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, - 2558,

15/09/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2015 658106) เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Silence

Lemniscates, - 2012, - Magination; 1 edition (March 15, 2012) - CJVB

17/09/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . JUL 2012 667773 / http://www.amazon.com/Silence-Lemniscates/dp/1433811367 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

In My Heart: A Book of Feelings (Growing Hearts)

Jo Witek, - 2014, - Harry N. Abrams; SEW edition (October 14, 2014) - CJVB

17/09/2015 หมายเหตุ: Call Number JUL 2014 669235 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

What Does It Mean To Be Present?

Rana DiOrio, - 2010, - Little Pickle Press (July 30, 2010)

17/09/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . JUL 2010 667777 / http://www.amazon.com/What-Does-Mean-Be-Present/dp/0984080686/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442480966&sr=1-1&keywords=what+does+it+mean+to+be+present เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Biggest House in the World (Knopf Children's Paperbacks)

Leo Lionni, - 1973, - Dragonfly Books; Reissue edition (August 12, 1973)

17/09/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . JUL 2012 667767 / http://www.amazon.com/Biggest-House-World-Childrens-Paperbacks/dp/0394827406/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442481383&sr=1-1&keywords=the+biggest+house+in+the+world เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

Michael Billig, - 2013, - Cambridge

19/09/2015 หมายเหตุ: สามารถใช้ประกอบวิชา ปร. 357 และพิจารณาใช้ในการเปิดวิชาใหม่ ปรัชญาและวาทศิลป์ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

วิทยานิพนธื เชิงปริมาณ การสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์

22/09/2015 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (กรุณราติดต่อ bung@tu.ac.th)

Grammaire du verbe français des formes au sens

02/10/2015 หมายเหตุ: Danielle Leeman-Bouix (Auteur) Broché: 224 pages Editeur : Nathan (9 avril 1999) เป็นหนังสือภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส ครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ Collection : Fac. linguistique Langue : Français ISBN-10: 2091906999 ISBN-13: 978-2091906997 Dimensions du produit: 21 x 15 x 1,1 cm เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library )

Violence and Civility: On the Limits of Political Philosophy

Etienne Balibar, - 2015,

03/10/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ --- เลขเรียกหนังสือ PLSC JC 2015 661363 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ )

The Politics of Food Supply : U.S. Agricultural Policy in the World Economy

Bill Winders, - 2009, - Yale University Press

09/10/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ IND HD 2012 661465 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

self-esteem

09/10/2015 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

Globalization and International Political Economy: The Politics of Alternative Futures

Mark Rupert and M. Scott Solomon, - 2005, - Rowman & Littlefield Publishers

13/10/2015 หมายเหตุ: ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาของคณะรัฐศาสตร์ เช่น การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาของคณะรัฐศาสตร์)

The Practical Past

Hayden White, - 2014, - Northwestern University Press

13/10/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2014 660001 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

อัศจรรย์…วันที่สมองประทับใจ

Kenichiro Mogi (เคนอิจิโร โมงิ), - ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาคม

13/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PSYC BF 2012 655927) / ในหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนผสมของวิชาการด้านสมอง จิตวิทยา การเปรียบเทียบวิธีคิดและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นกับตะวันตก และบวกข้อคิดในการดำรงชีวิต (ที่มา: http://arnjob.blogspot.com/2012/05/kenichiro-mogi.html) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

อัจฉริยะร้องอ๋อ

Kenichiro Mogi (เคนอิจิโร โมะงิ), - อมรินทร์ How To, สนพ.

13/10/2015 หมายเหตุ: ในยุคสมัยที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เเละความคิดจุดประกาย การเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดเเค่เพียงเล็กน้อย สามารถสร้าง "สภาวะลื่นไหล" เเละความคิดจุดประกายในชั่วพริบตานี่เองที่จะเป็นมนตร์วิเศษที่ช่วย "เปลี่ยนชีวิต" หรือ "ปรับปรุงชีวิตใหม่" ให้คุณได้มาไขปริศนาเเละเรียนรู้วิธีจุดประกายความคิดเเล้วสัมผัสชั่ววินาทีอันมหัศจรรย์ ด้วยมันสองเเบบอัจฉริยะของเรากันเถอะ! (ที่มา: www.se-ed.com) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มี 3 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ BF441 ม926 2556)

พิภพพญามังกร

- CFIC

15/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว 7 เล่ม ... เลขเรียกหนังสือ เล่ม 1 FIC 2009 656396, เล่ม 2 FIC 2009 656400, เล่ม 3 FIC 2009 656402, เล่ม 4 FIC 2009 656404, เล่ม 5 FIC 2009 656408, เล่ม 6 FIC 2010 656417, เล่ม 7 FIC 2010 656419) เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

H.A.C.K.เจาะระบบไขรหัสมรณะ

enigma, - CFIC

15/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว 17 เล่ม ... เวลาค้นหาใช้ชื่อ Hack เจาะระบบ ไขรหัสมรณะ) เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Reclaiming Democracy Judgment, Responsibility and the Right to Politics

Albena Azmanova and Mihaela Mihai (editors), - 2015, - Routledge

17/10/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Interesting Books)

Unfair Contract Terms in European Law: A Study in Comparative and EC Law

Paolisa Nebbia,

24/10/2015 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

May I Quote You on That? : A Guide to Grammar and Usage

Stephen Spector, - 2015, - Oxford University Press

27/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PE 2015 659370) / ความเห็นผู้เสนอ คือ เป็นหนังสือสอนการเขียน แบบ self-study ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจมากๆ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers with Audio: Authentic Examination Papers from Cambridge English Language Assessment (IELTS Practice Tests)

Cambridge Eng Lang Assessment, - Cambridge English

27/10/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PE 2015 662727 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Siam d'hier, Thaïlande d'aujourd'hui

Jean Marcel, Patrick Binot, - 2014, - Soukha Editions (Thaïlande)

27/10/2015 หมายเหตุ: Call number . . . HIST DS 2014 661688 / important book for Thai studies in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le Roman de la Rose

Jean Renart, - 2008, - Champion Seuil (Paris France) , Champion Classique - CACOM

27/10/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PQ 2008 661698 / European literature classic เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((Ebook) http://thammasatuniv.worldcat.org/title/roman-de-la-rose-ou-de-guillaume-de-dole/oclc/228042096&referer=brief_results)

Le Roman de la Rose

Guillaume de Loris et Jean de Meun, - 1992, - Le livre de Poche (Paris France) , Lettres gothiques - CACOM

27/10/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PQ 1992 661701 / Classic of European literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((Ebook) http://thammasatuniv.worldcat.org/title/roman-de-la-rose/oclc/26826865&referer=brief_results)

Le Nom de la Rose

Umberto Eco, - 2012, - Grasset (Paris France)

27/10/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PQ 2012 661655 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le Nom de la Rose

Umberto Eco, - 1990, - Grasset (Paris France)

27/10/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PQ 1985 661703 / Le Nom de la rose / trad. Jean-Noël Schifano. Nouv. éd. rev. et augm. Grasset, 1990, 552 p. ISBN 2-246-24514-1. Contient : Apostille เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Introducing Artificial Intelligence

Henry Brighton & Howard Selina, - Gutenberg Press

27/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ SCI Q 2012 659360) / เป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับปัญหาประดิษฐ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพื้นความรู้ของปัญญาประดิษฐ์ในภาพรวม นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถใช้อ่านเพิ่มเติมในวิชาที่เกี่ยวกับกับปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิชาในรหัสดังต่อไปนี้ 1. AM448 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 2. CS365 ระบบปัญญาประดิษฐ์ 3. CS366 ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Dying to Forget Oil, Power, Palestine, and the Foundations of U.S. Policy in the Middle East

Irene L. Gendzier, - 2015, - Columbia University Press

30/10/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS63.2.U5 G46 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

Etudes de linguistique générale : Volume 2, La linguistique pure

Gilbert Lazard , - Peeters Leuven (25 avril 2012)

30/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2012 663692) / เป็นหนังสือภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสที่จำเป็นในการเรียนการสอน เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Didactique du français juridique : Français langue étrangère à visée professionnelle

Eliane Damette, - L'Harmattan (5 juin 2007)

30/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LAW KJV 2007 663689) / หนังสือภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านกฎหมาย เป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับใช้ปูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสให้กับนักศึกษานิติศาสตร์ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les 500 exercices de phonétique : Niveau A1-A2 : avec corrigés (1CD audio)

Dominique Abry , - Hachette

30/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2010 663698) / เป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนวิชาสัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส จะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les 500 Exercices de Phonétique B1/B2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio MP3

Dominique Abry, - Hachette Français Langue Etrangère (20 décembre 2011)

30/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2011 663701) / เป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสด้านสัทศาสตร์และการออกเสียงระดับกลาง เหมาะสำหรับใช้สอนนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาแล้วพอสมควร จะช่วยให้ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้น เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Communication progressive du français - Niveau intermédiaire

Claire Miquel, - Clé International; Édition : 2e édition (8 février 2014)

30/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2014 661622) / เป็นหนังสือเกี่ยวกับบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง เน้นการฝึกทักษะฟัง-พูด ตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau perfectionnement

Claire Miquel , - Clé International (28 janvier 2015)

30/10/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2015 665288) / เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการใช้คำศัพท์ระดับกลางและระดับสูงในภาษาฝรั่งเศส เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยกระดับการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เหมาะสมในการไปสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส และเหมาะสำหรับการเตรียมไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia

Day, Tony, - 2002, - University of Hawaii Press

31/10/2015 หมายเหตุ: ใช้แนววิเคราะห์การก่อกำเนิดรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจต่างจากเล่มอื่นๆ ที่เคยเสนอมา รบกวนขอด่วนนะครับ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (ช้แนววิเคราะห์การก่อกำเนิดรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจต่างจากเล่มอื่นๆ ที่เคยเสนอม)

Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative

Peter Brooks , - Harvard University Press ; Reprint edition (March 1, 1992) (Harvard) , Literature, History, politics

31/10/2015 หมายเหตุ: มีความจำเป็นต้องในการเขียนวิทยานิพนธ์ครับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำคัญในประเด็นที่ว่าด้วยการเขียนโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์การเมือง เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (มีความจำเป็นต้องใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ เพราะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการเขียนโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์การเมือง)

Psychosocial factors and the "sick building syndrome

02/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

Learning Places: The Afterlives of Area Studies

Masao Miyoshi, Harry Harootunian, - 2002,

03/11/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS32.9.U5 L43 2002 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ยุ่งนักลักลูกสาวยากูซ่า

- บจก. ทาเลนต์ วัน - CFIC

05/11/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2012 665127) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

บริษัทจัดส่งแมวขโมย

- บจก. ทาเลนต์ วัน

05/11/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2012 665107 / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ FIC 2013 665108) / มี 2 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

เด็กหญิงรถถัง

สุริยัน สุดศรีวงศ์, - สถาพรบุ๊คส์ , วรรณกรรมเยาวชน

06/11/2015 หมายเหตุ: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Health Informatics: An Interprofessional Approach

Ramona Nelson, Nancy Staggers, - 2013,

11/11/2015 หมายเหตุ: Link รายละเอียดครับ เท่าที่หาดูในไทยยังไม่มีครับ http://www.amazon.com/dp/B00H8P6QNU/ref=rdr_kindle_ext_tmb เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals (Sixth Edition)

Robert E. Hoyt (Editor), Ann K. Yoshihashi (Editor), - 2014,

11/11/2015 หมายเหตุ: Link รายละเอียดครับ http://www.amazon.com/Health-Informatics-Healthcare-Information-Professionals/dp/1304791106/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447215394&sr=8-2&keywords=health+informatics เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics (Frank W. Abrams Lectures)

Stanley Hoffmann , - Syracuse University Press

11/11/2015 หมายเหตุ: เล่มนี้รีบใช้หน่อยครับผม เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author (สั่งด่วน))

Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations

Michael Walzer, - Basic Books; Fifth Edition edition (August 11, 2015)

11/11/2015 หมายเหตุ: เล่มนี้รีบใช้หน่อยครับ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author (สั่งด่วน))

Making Things International 1: Circuits and Motion

Mark B. Salter, - Univ Of Minnesota Press (May 1, 2015)

11/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author )

Making Things International 2: Catalysts and Reactions

Mark B. Salter, - Univ Of Minnesota Press (April 10, 2016)

11/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author )

เด็กชายหอยนางรม

- มติชน (M Young)

12/11/2015 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

เก้าอี้สารพัดนึก

- มติชน (M Young)

12/11/2015 หมายเหตุ: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

เรื่องซนๆ ของโซฟี

- มติชน (M Young)

12/11/2015 หมายเหตุ: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

บันทึกรักถึงหมาตัวนั้น(LOVE THAT DOG)

- มติชน

12/11/2015 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

ปราสาทกลางเวหา (Castle in the Air)

- มติชน (M Young)

12/11/2015 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Japan Love Gossip กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น

เกตุวดี Marumura, - 2558, - มติชน

12/11/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ CUST GT 2015 663849) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

On the Limits of Constitutional Adjudication: Deconstructing Balancing and Judicial Activism

Juliano Zaiden Benvindo, - 2010, - Springer-Verlag Berlin Heidelberg

18/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Tensor Calculus for Physics: A Concise Guide

Dwight E. Neuenschwander, - Johns Hopkins University Press

18/11/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ PHYS QC 2015 661631) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Awakening Islam : The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia

Stephane Lecroix, - HARVARD UNIVERSITY PRESS (Cambridge, MassUnited States)

23/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Interesting Books)

Why Torture Doesn't Work : The Neuroscience of Interrogation

Shane O'Mara, - HARVARD UNIVERSITY PRESS (Cambridge, MassUnited States)

23/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Interesting Books)

Nonviolent Response to Terrorism

Tom H. Hastings, - Mcfarland & Co Inc Pub

23/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Interesting Books)

Life's Devices: The Physical World of Animals and Plants

Steven Vogel, - Princeton University Press

26/11/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ BIOL QH 1988 662744) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

หมู่เมฆในฤดูร้อน

พิบูลศักดิ์ ละครพล,

28/11/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เป็นหนังสือเก่า หาซื้อไม่ได้ / ขณะนี้ หอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. มีให้บริการ 4 ฉบับ เลขเรียกหนังสือ 895.911 พ693ห (เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-628-5187, 02-280-9828-32 ต่อ 158)

Ecrire dans l'enseignement supérieur. Des apports de la recherche aux outils pédagogiques

Françoise Boch & Cathy Frier, - 2015, - ELLUG Editions Littéraires et Linguistiqus de l'Université de Grenoble

29/11/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PC 2015 664992 / book for the class FR311 writing in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les trois écritures: Langue, nombre, code

Herrenschmidt, Clarisse , - 2007, - Gallimard Paris

29/11/2015 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT P 2007 664225 / Linguistic Literatie History of writing เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Affiche-Action: Quand la politique s'écrit dans la rue

Valérie Tesnière, Béatrice Fraenkel, et alii, - 2012, - Gallimard Paris , Albums Beaux Livres

29/11/2015 หมายเหตุ: Call Number ... HIST DC 2012 664233 / Linguistic Media Literatie Politics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'aventure de la calligraphie : Geste, trait, résonance. Des premiers artistes de la préhistoire aux maîtres d'aujourd'hui

Colette Poggi, - 2014, - Bayard Jeunesse , ESSAIS

29/11/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . ART NK 2014 664251 / Linguistics Anthropology Literatie เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography Around the World

Author: Mark Sebba], - 2012, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

29/11/2015 หมายเหตุ: Linguistics Literatie เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (The Edition, Year 2012 is a reissue edition of the 1st Edition, Year 2011. Home Library is Pridi Banomyong Library. The Call Number is P 240.2 S433 2011 (Biblio=613873))

Language Mixing and Code-Switching in Writing: Approaches to Mixed-Language Written Discourse

Mark Sebba, - 2014, - ROUTLEDGE

29/11/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT P 2014 664221 / Linguistics Literatie เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ฮาราเซตามอล

ลูกเป็ดขี้เกียจ, - บันลือบุ๊คส์

30/11/2015 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Questionnaire design for sick building syndrome: An empirical comparison of options

Gary J. Raw, Michael S. Roys Carolyn Whitehead, David Tong,

02/12/2015 หมายเหตุ: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0160412095001042 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (http://www.sciencedirect.com/เป็นวารสารdownload ได้science/article/pii/0160412095001042)

The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931

Adam Tooze, - 2014,

02/12/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ HIST D 2015 661618 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Recent Trends in German and European Constitutional Law: German Reports Presented to the XVIIth International Congress on Comparative Law, Utrecht, 16 to 22 July 2006

Eibe H. Riedel, Rudiger Wolfrum, - Springer Science & Business Media

02/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Les origines du langage

Jean-Louis Dessalles, Pascal Picq, bernard Victorri, - 2010, - Editions le Pommier , Le collège

02/12/2015 หมายเหตุ: Call Number LANG&LIT P 2010 662821 / linguistics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Observation Exercises in Astronomy

Lauren Jones, - Addison-Wesley

03/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ ASTR QB 2011 661644) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The History of Sexuality, Vol. 2: The Use of Pleasure

Michel Foucault, - Vintage Books

04/12/2015 หมายเหตุ: ในหอสมุด มี Vol.1 แล้ว แต่ยังขาด Vol.2, 3 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุดมีเล่ม 1 – 3 พร้อมให้บริการค่ะ / เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.1 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.2 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 3 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.3 อยู่ที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ (ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ))

The History of Sexuality, Vol. 3: The Care of the Self

Michel Foucault, - Vintage

04/12/2015 หมายเหตุ: ในหอสมุด มี Vol.1 แล้ว แต่ยังขาด Vol.2, 3 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุดมีเล่ม 1 – 3 พร้อมให้บริการค่ะ / เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.1 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.2 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 3 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.3 อยู่ที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ (ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ))

Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender

William Lamont Marshall, D.R. Laws, Howard E. Barbaree , - Springer

04/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุดมีแล้ว อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ Ebsco / โดยสืบค้นจากหน้าโฮมเพจสำนักหอสมุด http://main.library.tu.ac.th/tulib2013/ ด้วย ISBN 0306432722 ในช่องของ SEARCH ALL จะพบข้อมูลตาม link นี้ http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=13c0bcf9-5470-4f8c-94ce-7fbfde5cc104%40sessionmgr4002&hid=4211&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1990-97845-000&db=psyh)

Non-Discrimination in International Trade in Services: 'Likeness' in WTO/GATS

Nicolas F. Diebold, - Cambridge University press (Cambridge,UnitedKingdom)

07/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

This Nonviolent Stuff′ll Get You Killed: How Guns Made the Civil Rights Movement Possible

Charles E. Cobb Jr.,

08/12/2015 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ HIST E 2016 661630 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง © Copy Ri%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%

นิ้วกลม, - 2558, - Koob

09/12/2015 หมายเหตุ: เป็นเกย์ผิดไหม? สโลว์ไลฟ์เท่จริงหรือแค่เปลือก? มนุษย์ป้าเกิดขึ้นจากอะไร? ทำไมสังคมไทยจึงเต็มไปด้วยข่าวข่มขืน? ทำไมวันว่างเราจึงคิดอะไรไม่ออกนอกจากเที่ยวห้าง? ทำไมเราจึงต้องถนัดขวา? ทำไมเรื่องที่เราเห็นว่าผิดคนอื่นจึงเห็นว่าถูก? และอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งที่เกิดกับตัวเราเองและที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นมาจากไหน? หนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบของคำถามร่วมสมัยเหล่านั้น และอยากชวนคุณผู้อ่านมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ปล่อยให้ความเศร้าเคลื่อนผ่านเราไป

นิ้วกลม, - 2558, - koob - ACQ

09/12/2015 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 668836 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries) / ณ ธ.ค. 58 ยังไม่มีบริการ ILL เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่

นิ้วกลม, - 2558, - Koob

09/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 660576) / หนังสือเล่มนี้พยายามตอบคำถามสำคัญอันน่าข้องใจว่า "เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่" ผ่านการสังเกตชีวิตที่หลากหลายของผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ ตั้งแต่โสกราติสมาจนถึงพนักงานฉีกตั๋วหน้าโรงหนัง นี่คือคำตอบของชีวิตหลายแง่มุมให้คุณเลือกนำไปใช้ อ่านแล้วคุณอาจคล้อยตามกับบางความหมาย หรือแปลกใจในความแตกต่าง แต่เมื่อเดินทางมาถึงหน้าสุดท้าย คุณอาจพบคำตอบของตัวเองในใจว่า "เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่" เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

War! What Is It Good For?: Conflict and the Progress of Civilization from Primates to Robots

Ian Morris,

11/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว

Marie kondo, - วีเลิร์น

14/12/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HECON TX 2015 667642 / หนังสือขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ และอเมริกา เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ไอน์สไตน์ ชีวประวัติ และ จักรวาล

Walter Isaacson, - เนชั่นบุ๊ค

14/12/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PHYS QC 2013 625986 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ PHYS QC 2013 625986 อยู่ที่ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (ศูนย์ลำปาง) ใช้ Book Delivery ได้ค่ะ)

Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 2: Design of a preventive and control strategy to lower the occurrence of SBS

Mateja DOVJAK1 , Andreja KUKEC2*, - International Journal of sanitary engineering research International Journal of

14/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เป็นวารสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ goo.gl/w9Eh0L)

Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 1: Identification of risk factors

KUKEC, Andreja; DOVJAK, Mateja,

14/12/2015 หมายเหตุ: International Journal of Sanitary Engineering;Dec2014, Vol. 8 Issue 1, p16 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เป็นวารสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ goo.gl/jhqt8Z)

Applied statistics and the SAS programming language

Ronald P. Cody, Jeffrey K. Smith., - 2006, - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2006. (Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2006.) , SAS (Computer file) Mathematical statistics -- Data processing

15/12/2015 หมายเหตุ: ศูนย์หนังสือ มธ. แจ้ง สำนักพิมพ์เลิกผลิต / หนังสือนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL - - ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ teerawat@mathstat.sci.tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th / น้ำท่วม เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Library Copy Damaged)

Physical Models of Living Systems

Philip Nelson, - 2014, - W. H. Freeman

17/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ BIOL QH 2015 661639) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่

คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์, - 2557, - คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศาสนา ปรัชญา

20/12/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ REL BP 2014 662351 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Clés pour la France en 80 icônes culturelles

Denis C. Meyer, - 2010, - Hachette (Paris) , Français langue étrangère

21/12/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . HIST DC 2010 661695 / book for French reading for students French civilisation. Semiology. Denis Meyer is headteacher of French in HongKong. We are interested with cooperation with Hong Kong University. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La personne de qualité, Reflets de Thaïlande n°6

traductor : Raymonde Largeau, author : Malakul M R Pia, - 2015, - GOPE Editions , Reflets de Thaïlande

23/12/2015 หมายเหตุ: Book for class of Thai French traduction สมบัติผู้ดี เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทัก

ธานิศ เกศวพิทักษ์,

23/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ตำนานรักทุ่งสีเพลิง

Mo Yan แปลโดย ประเทืองพร วิรัชโภคี, - ANOVEL

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2014 661935) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ทะเลสาบ

Banana Yoshimoto, - เอิร์นเนสต์ (Earnest) - ACQ

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

IP/NN

Kazushige Abe แปลโดย มุทิตา พานิช, - กำมะหยี่

26/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มี 2 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2012 629275 ค่ะ)

รุ่นพี่

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง, - สถาพรบุ๊คส์

26/12/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 665174 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัย ... มีผู้เสนอซื้อแล้วค่ะ)

ฟลอร่า 717

Laline Paull แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห์, - เลเจนด์บุ๊คส์ (Legend Books)

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 662333) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ

ภู กระดาษ, - มติชน

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 661929) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

สิบเอ็ดนาที : Eleven Minutes

Paulo Coelho แปลโดย ประโลม บุญรัศมี, - เอโนเวล - นานมีบุ๊คส์

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 662778) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ในนรก ฝนตกเป็นความรัก

'มันดา เอช, - หนังสือมู้ดดี้ (Moody Book) - ACQ

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 661969) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัย ... มีผู้เสนอซื้อแล้วค่ะ)

Tokyo Craft Beer

- Local Paper

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ IND HD 2015 662346) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

กลางฤดูร้อน

Yukio Mishima, - นาคร

26/12/2015 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 665993 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี+หอสมุดป๋วย อยู่ระหว่างเสนอซื้อค่ะ)

อเมริกัน ก็อดส์

Neil Gaiman, - เวิร์ดส์วอนเดอร์ (Words Wonder Publishing)

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 660801) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

คดีฆาตกรรมหมาในยามราตรี

Mark Haddon, - เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.

26/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มี 4 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ นว .ฮ815 ค65 ว46 ค่ะ)

คำยืนยันของเปเรย์รา

อันตอนีโอ ตาบุคคี, - มติชน

26/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

หนีไปเสียจากบ้าน

โตมร ศุขปรีชา, - SALMON

26/12/2015 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 662784) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น

jirabelll, - บันบุ๊คส์

26/12/2015 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, Second Edition

Carmen Avendano, J. Carlos Menendez , - Elsevier Science; 2 edition (May 12, 2015)

28/12/2015 หมายเหตุ: Paperback: 768 pages Language: English ISBN-10: 0444626492 ISBN-13: 978-0444626493 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Translation Zone: A New Comparative Literature (Translation/Transnation)

Emily Apter, - 2005, - Princeton University Press

28/12/2015 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT P 2006 664529 / Translation studies Comparative literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le château du lac Tchou-An : Les nouvelles enquêtes du juge Ti

Frédéric Lenormand, - 2014, - Points , Points Policier

29/12/2015 หมายเหตุ: Call Number - - FIC 2014 664557 / first edition Point 2006 Frédéric Lenormand, Le Château du lac Tchou-an, Paris, Fayard,‎ 10 février 2004, 200 p. (ISBN 2-213-61798-8, notice BnF no FRBNF39132857) French literature, continuation of Chinese literature. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Un thé chez Confucius : Une enquête du juge Bao

Frédéric Lenormand, - 2012, - Philippe Picquier (8 mars 2012) , ASIE EN NOIR GF

29/12/2015 หมายเหตุ: Out of stock, but you can loan it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com / french literature about Asia เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Juge Bao (le) Vol.1, Juge Bao et le Phoenix de jade

Patrick Marty, - 2010, - Fei (éditions) (21 janvier 2010) , Juge Bao (le)

29/12/2015 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT PL 2014 664550 / Adaptation in French comics of international literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Apprendre à lire: Des sciences cognitives à la salle de classe

Stanislas Dehaene, - 2011, - Odile Jacob; Édition : Odile Jacob (20 octobre 2011) , OJ.SCIENCES

29/12/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . PSYC BF 2011 664454 / Literacy Linguistics Didactics From a teacher at College de France เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les Neurones de la lecture

Stanislas Dehaene, - 2007, - Odile Jacob (30 août 2007) , SCIENCES

29/12/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . MED QP 2007 664456 / Literacy Linguistics Cognitive sciences From a teacher at College de France เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Orthographier

Michel Fayol, Jean-Pierre Jaffré, - 2008, - Presses Universitaires de France - PUF (6 février 2008) , APPRENDRE

29/12/2015 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PC 2008 664462 / Linguistics Literacy Didactic of French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Éléments de linguistique générale

André Martinet, - 2015, - Armand Colin; Édition : 5e édition (3 juin 2015)

29/12/2015 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT P 2008 664533 / The Bible of Linguistics (first edition 1960) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

DES STEPPES AUX OCEANS. L'indo-européen et les "Indo-européens"

André Martinet, - 1994, - Payot Paris (5 avril 1994) , Bibliothèque scientifique

29/12/2015 หมายเหตุ: Linguistics first edition 1986 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Mémoires d'un linguiste : Vivre les langues

André Martinet, - 1993, - Promeneur (1 décembre 1993) , Qv Portrait

29/12/2015 หมายเหตุ: Linguistics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Private International Law in Vietnam

THI HONG TRINH NGUYEN, - Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht

31/12/2015 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dialogical Planning in a Fragmented Society; Critically Liberal, Pragmatic, Incremental

Stein, Stanley M. and Harper,Thomas L,

02/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Cities for Citizens: Planning and the Rise of Civil Society in a Global Age

Douglass, Mike and Friedmann, John, - Wiley (New York) , Urban planning, Public policy, civil society

02/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Planning in the face of power

Forester, John, , Urban planning, Public policy, politics

02/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Engaging in Astronomical Inquiry

Stephanie J. Slater, Timothy F. Slater, Daniel J. Lyons, - 2010, - W.H. Freeman & Company

04/01/2016 หมายเหตุ: This title is out of print. / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wchumpon@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Astronomy Active Learning In-Class Tutorials

Marvin L. De Jong, - 2006, - Addison-Wesley

04/01/2016 หมายเหตุ: This title is out of print. / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wchumpon@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Asian Conflict of Laws: East and South East Asia

Alejandro Carballo Leyda, - Kluwer Law International

05/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

A History of Southeast Asia: Critical Crossroads

Anthony Reid, - 2015, - Wiley Blackell

06/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author.)

Consumer Protection and online auction platforms : towards a safer legal framwork

Christina Riefa, - Ashgate (www.ashgate.com)

06/01/2016 หมายเหตุ: Please proceed and reply as soon as possible. I really need this book and ask the librarian to conducted 2 months ago but does not have any reply or clarify the reason why it cannot be implemented. best regards. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Way Thais Lead: Face as Social Capital

Larry Persons, - Silkworm Books

06/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author.)

Global Cooperation and the Human Factor in International Relations

Dirk Messner and Silke Weinlich, - Routledge (New York) , International cooperation Cooperation—Social

06/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

ด้วยกฎหมายและอุดมการณ์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, - Shine Publishing House

07/01/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2015 658359) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ทำไมเบโทเฟนถึงเขวี้ยงถ้วยสตู

สตีเวน อิสเซอร์ลิส, - New Ways Publishing , วรรณกรรมเยาวชนแปล

08/01/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ MUSI ML 2015 662337) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

นิทานข้างถนน

ปิแยร์ กริปารี, - ผีเสื้อ , วรรณกรรมเยาวชนแปล

08/01/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ JUL 2013 661933) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Creativity in the classroom case studies in using the arts in teaching and learning in higher education

Paul McIntosh, - 2013, - Intellect , Education

09/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LB2331 .C74 2013 / มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ในงานวิจัยของคณะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Applied Theatre: Development

Tim Prentki, - 2015, - Bloomsbury (London) - ACQ

09/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN2049 .P74 2015 / มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำมาใช้ในงานวิจัยของคณะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Digital Storytelling, Applied Theatre, & Youth: Performing Possibility

Megan Alrutz, - 2015, - Routledge

09/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN3157 .A47 2015 / มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ในงานวิจัยของคณะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment

James Gordley,

12/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือมีจำนวนน้อยเกินไปไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวน 1 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นโยบายสำนักหอสมุดคือ หนังสือภาษาต่างประเทศ จะซื้อเพียง 1 ฉบับ เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด / หากท่านประสงค์ใช้หนังสือดังกล่าว ขอให้ติดต่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ประสานงานขอยืมจากอาจารย์มาให้ท่านใช้ก่อน / เลขเรียกหนังสือ K623 G668 / เลขทะเบียนหนังสือ หรือ Biblionumber คือ 510797)

บรรพชนคนทำป่าไม้ จากอังกฤษและจีนสู่สยาม

กิตติชัย วัฒนานิกร, - 2556, - หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์ (เชียงใหม่)

14/01/2016 หมายเหตุ: มีที่ลำปางหนึ่งเล่ม แต่ส่วนกลาง เช่น หอสมุึดปรีดี, ดิเรก, หรือป๋วย ควรมีสักเล่ม จะได้สะดวกและรวดเร็วในการยืม เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (มีที่ลำปางหนึ่งเล่ม แต่ส่วนกลาง เช่น หอสมุึดปรีดี, ดิเรก, หรือป๋วย ควรมีสักเล่ม จะได้สะดวกและรวดเร็วในการยืม)

จอมพลผู้พลิกวัธนธัม

ชาญวิทย์ แพงแก้ว , - 2010,

15/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (เคยสั่งTUB แล้วเมื่อปี2558 TUB แจ้งว่า Out of Stock แต่จะลองสั่งอีกครั้ง)

On People ว่าด้วยประชาชน

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, - 2558, - สมมติ

15/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

อ่าน - บอดใบ้ สิงหาคม 2558

สำนักพิมพ์อ่าน, - 2558, - สำนักพิมพ์อ่าน

15/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย

พอพันธ์ อุยยานนท์ , - 2559, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือใหม่ มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library. และเป็นหนังสือใหม่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง)

Dire l’événement : Langage, mémoire, société.

Londei, Danielle, Sophie Moirand, Sandrine Reboul-Touré, Licia Reggiani, and Col, - 2013, - Presses Sorbonne Nouvelle, . (Paris)

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . COMMD P 2013 664447 / book for class FR464 French and media เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Figures de style

Beth, Axelle, et Elsa Marpeau, - 2011, - Editions 84,

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PN 2011 664434 / Book for class FR321 Reading and writing french เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Méthode Pas à Pas de la Dissertation de Culture Générale

PRIME Régine , - 2011, - Ellipses Marketing (Paris)

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . EDUC LB 2011 664441 / Book for class FR321 Reading and Writing French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

มหารานี

ลักษณวดี, , นว

16/01/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2008 662325 / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ FIC 2008 662327) เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Voyage d’exploration en Indo-Chine par une commission française.

Garnier, Francis. , - 2009, - Olizane , OBJECTIF TERRE

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Nuber . . . HIST DS 2009 664424 / Asean studies (French document) The library have already an English translation from this book, but it is a very bad translation. White Lotus is an editor which has no respect for original document. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l’Indo-Chine.

Mouhot, Henri. , - 1999, - Editions Olizane

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . HIST DS 2013 664429 / library have already a good translation in English but it's better to have the original in French. Asean studies (French document) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le Siam.

Jacq-Hergoualc’h, Michel. , - 2004, - Les Belles Lettres,

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Number -- HIST DS 2004 664535 / A good introduction in French at Siam history by one of best specialist. Asean studies (French) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

MONSEIGNEUR JEAN-BAPTISTE PALLEGOIX Ami du roi du Siam, imprimeur et écrivain (1805-1862)

Simona Bunarunraksa - Préface de Jean-Robert Armogathe, - 2013, - L'harmattan (Paris)

16/01/2016 หมายเหตุ: Call Number - - REL BV 2013 664542 / Asean Studies (French) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Why Elections Fail

Pippa Norris, - 2015, - Cambridge University Press

16/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Fragile Democracies Contested Power in the Era of Constitutional Courts

Samuel Issacharoff, - 2015, - Cambridge University Press

16/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

The Origins of Global Humanitarianism Religion, Empires, and Advocacy

Peter Stamatov, - 2015, - Cambridge University Press

16/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

121 Classic Literature Book Lists บ่นสนทนา 'วรรณกรรม'

สุชาติ สวัสดิ์ศรี, - สมมติ

17/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

100 Words of Love & Loneliness

- พันหนึ่งราตรี

17/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

ราชาครึ่งชีวิต Half a King

Joe Abercrombie, - เวิร์ดส์วอนเดอร์ (Words Wonder Publishing)

17/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

Beauty and education

Winston, J. , - 2010, - Routledge.

17/01/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LB14.7.W56 2011 / มีความจำเป็นต้องใช้ด่วนในงานวิจัยของคณะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Research methodologies for drama education

Ackroyd, J. , - 2006, - Trentham Books (๊UK) , Education - ACQ

17/01/2016 หมายเหตุ: ไม่มีสินค้า - - หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ paveena.c@gmail.com และ Paveenac@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / มีความจำเป็นต้องใช้ด่วนในงานวิจัยของคณะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Rhétorique et argumentation 3e édition.

Robrieux, Jean-Jacques, - 2015, - Armand Colin, (Paris)

18/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PN 2015 664246 / Book for class FR321 Writing and Speaking in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les techniques du style : Vocabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme.

Kokelberg, Jean., - 2008, - Armand Colin

18/01/2016 หมายเหตุ: Call Number - - - LANG&LIT PC 2016 669422 / Book for class FR321 Reading and Writing in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Qu’est-ce que l’argumentation ?

Meyer, Michel., - 2005, - Librairie Philosophique Vrin,

18/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT P 2005 664220 / Book for the class FR321 Reading and Writing in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Maîtriser l’argumentation. 2e édition.

Meyer, Bernard. , - 2011, - Armand Colin

18/01/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . PHIL BC 2011 664238 / Book for class FR321 Reading and Writing in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La Dissertation Rédiger un Texte Argumentatif Objectif DAEU A et B. 2e édition.

Battaglia, Christian., - 2015, - Ellipses Marketing,

18/01/2016 หมายเหตุ: Call Number - - EDUC LB 2015 664244 / Book for class FR321 Reading and writing in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion

Max Weber, - 2006, - Routledge

19/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Physics for scientists and engineers

Cutnell,J.D. and Johnson,

22/01/2016 หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ส่งอีเมลล์ขอข้อมูลเพิ่มที่ gunnattapat@hotmail.com เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 / 9th edition เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

University Physics Technology

Young,H.D0 and Freedman,

22/01/2016 หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ส่งอีเมลล์ขอข้อมูลเพิ่มที่ gunnattapat@hotmail.com เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 / 13th ed. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

philosophy of law

Andrei Marmor, - Princeton University Press, 2010

28/01/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Urinalysis and body fluids, 6th edition

Susan King Strasinger, Marjorie Schaub Di Lorenzo. , - 2014, - F.A.Davis Company, Philadephia. USA.

02/02/2016 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Disgrace

Coetzee, J. M., - Penguin Group USA (US)

02/02/2016 หมายเหตุ: The book is one of the key texts in Post-colonial literature and has been used in LT418 Postcolonial Literature course (Department of English Language and Literature, Faculty of Liberal Arts). It is also a very good novel and should be available in our library. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Random walk down on wall street

Burton Malkiel, - W. W .norton 2015

02/02/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

Les textes argumentatifs

Alain Boissinot, - 1992, - Bertrand-Lacoste Paris, CRDP Toulouse (Paris France) , Didactiques

02/02/2016 หมายเหตุ: Book for class FR321 Reading and Writing in French 2 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Succeeding in Business with Microsoft Excel 2013: A Problem-Solving Approach

Debra Gross, Frank Akaiwa, Karleen Nordquist, - Cengage Learning; 1 edition (August 27, 2013)

05/02/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ COMM HF 2014 665285) / หนังสือเล่มนี้จะใช้เป็นหนังสือสำหรับนักศึกษาวิชา TG453 และวิชา TG452 เพราะ 2 วิชานี้จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำ Presentaion ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สมชาย สุภัทรกุล, - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 (สำนักพิมพ์ มธ.) , การบัญชี

05/02/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - ปี 2559 - - เลขเรียกหนังสือ HF5657.4 .ส422 2559 / ปีเสนอซื้อ 2556 มีแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ COMM HF 2013 662262 / รายวิชา ac202 ต้องการใช้มาก เพราะมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น(ที่ต้องอ่านหลายเล่ม+เล่มละไม่กี่บท) การใช้หนังสือเล่นนี้จะทำให้อ่านสะดวกและดีมากยิ่งขึ้น เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Nursing Pharmacology Made Incredibly Easy, 3rd Edition

Lippincott Williams & Wilkins, - 2012, - LWW; Third edition (May 2, 2012) (China) , Phamacology - ACQ

07/02/2016 หมายเหตุ: หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WY49 .P437 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Health Assessment Made Incredibly Visual!

Lippincott Williams & Wilkins, - 2010, - LWW; Second edition (April 12, 2010) (China) , nursing - ACQ

07/02/2016 หมายเหตุ: หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WY49 .H435 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

เปาโล แฟรร์, - ACQ

07/02/2016 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ LB880.ฟ8 พ725 2559 / ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ Pedagogy of the oppressed / แต่งโดย Paulo Freire / ปี 1970 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ฉบับภาษาไทยเป็นหนังสือเก่ามาก ขณะนี้หาซื้อไม่ได้ / แต่มีฉบับภาษาอังกฤษให้บริการที่ ห้องสมุดป๋วย คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต แห่งละ 1 ฉบับ เลขเรียกหนังสือ LC149 .F74 ค่ะ)

วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน ปกเขียว

William D.callister.Jr. / สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์, - TOP PUBLISHING

09/02/2016 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ TA403 .ค84 + ENGIN TA 2005 456963 (ณ วันที่ 31 ม.ค. 60 มี 13 เล่ม) / เนื่องจากหนังสือถูกยืมหมด ต้องการสั่งซื้อหนังสือเพิ่ม จำนวน 10 เล่ม เพื่อใช้ในการอ่านประกอบการเรียนในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21) พิมพ์ครั้งที่ 8

สมพงศ์ ชูมาก, - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 , การฑูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

10/02/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PLSC JZ 2012 627113) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Introductory Economics : A Modern Aprooch

jeffrey m wooldridge, - 2015, - http://www.cengageasia.com (cengage learning) , student edition

10/02/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2016 660549) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Approaches to Political Thought

William L. Richter (Editor),, - 2009, - Rowman & Littlefield Publishers

13/02/2016 หมายเหตุ: ต้องรีบใช้ ขอด่วนด้วยครับ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library. และขอด่วนเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์)

The Velvet Rage: Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a straight Man's World

Alan Downs, - Da Capo Press

15/02/2016 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ SOCY HQ 2012 669220 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

การปรากฎตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก

ฮารูกิ มุราคามิ : เขียน, โตมร สุขปรีชา : แปล, - 2554, - สำนักพิมพ์กำมะหยี่ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์)

19/02/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne.

Eco, Umberto. , - 1997, - Seuil,

20/02/2016 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT P 1997 667644 / Not available on the website of "College de France". Probably a problem of copyright เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Minus, lapsus et mordicus : Nous parlons tous latin sans le savoir.

Walter, Henriette. , - 2015, - Points,

20/02/2016 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT PA 2014 667625 / useful for class FR321 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Penser entre les langues.

Wismann, Heinz., - 2012, - ALBIN MICHEL, (Paris: )

20/02/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT P 2012 667819 / Linguistics Comparative literature European culture เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Inernational Trade in Recyclable and Hazardous Waste in Asia 

Michikazu Kojima,Etsuyo Michid, - 2013, - Edward Elgar , International Economics

20/02/2016 หมายเหตุ: (สำนักหอสมุดมี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2013 621393 ค่ะ) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุดมี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2013 621393 ค่ะ)

Political Determinants of Income Inequality in Emerging Democracies  

Kawanaka, Takeshi, Hazama, Yasushi, - Springer , Development Economics

20/02/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2016 667675 / ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education

Ken Robinson, - 2015, - Viking

20/02/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ EDUC LB 2015 667667 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

คิดเขย่าโลก

สฤณี อาชวานันทกุล, - เอสไอเดีย

21/02/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2016 662787) / หอสมุดป๋วยได้รับบริจาคจากร้านจำหน่ายหนังสือ / เป็นหนังสือที่รวบรวมความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ นักคิดระดับโลกของหลายคนไว้ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) สถานะ: อนุมัติแล้ว (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

Public Policy in International Economic Law: The ICESCR in Trade, Finance, and Investment.

Diane Desierto., - 2015, - Oxford University Press. (UK) , LAW

22/02/2016 หมายเหตุ: Please kindly consider. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

World Class Actions: A Guide to Group and Representative Actions around the Globe

Paul G. Karlsgodt , - 2012, - oxford university press (Oxford University Press publication by visiting the Oxford University Press)

23/02/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Trois essais sur la traduction,

Jean François Billeter,, - 2014, - Allia (Paris)

23/02/2016 หมายเหตุ: Book for class of translation เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ปฏิวัติ 2475 และรัฐธรรมนูญ

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, - 2555, - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

24/02/2016 หมายเหตุ: เล่มนี้ไม่มีที่ห้องสมุดดิเรก ทั้งยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ขณะที่ตัวเล่มในห้องสมุดอื่นๆ ก็มักมีคนยืมออกจนหมดเป็นประจำ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (Upcoming title by popular author และเล่มนี้ไม่มีที่ห้องสมุดดิเรก ทั้งยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ขณะที่ตัวเล่มในห้องสมุดอื่นๆ ก็มักมีคนยืมออกจนหมดเป็นประจำ)

Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development

Carol S. Dweck, - 2558, - Psychology Press , Psychology

27/02/2016 หมายเหตุ: Title Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development Essays in Social Psychology Author Carol S. Dweck Publisher Psychology Press, 2013 ISBN 1317710320, 9781317710325 Length 212 pages Subjects Psychology › Movements › General เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wisaroot.noot@outlook.com / สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Handbook of Dialogical Self Theory [Hardcover]

Hermans, Hubert J. M. (EDT) / Gieser, Thorsten (EDT),

27/02/2016 หมายเหตุ: Item Type English Books (Hardcover) Publication Date 2012/01 Publisher Cambridge Univ Pr (GB) ISBN 9781107006515 Size/Pages 503p เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wisaroot.noot@outlook.com / สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Visualize this

Nathan Yau,

29/02/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ zen.370@hotmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Adobe Photoshop for Textile Design - for Adobe Photoshop CS6

Frederick L Chipkin, - 2012, - Origin inc.

03/03/2016 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้จะใช้เป็น course material สำหรับนักศึกษาปี 3 วิชา TG318 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ornsirithonggoom@gmail.com, ornsiri_t@hotmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Kaew la joueuse

Waenkaew, - 2016, - nanmeebooks (Bangkok)

04/03/2016 หมายเหตุ: Call Number - - JUL 2016 663713 / translation from thai by the teachers of French from Thammasat University. If possible, you can buy several exemplars for Rangsit and Tha Phra Chan http://www.nanmeebooks.com/book/online_cat1_detail.php?bid=6039&isbn=0430-96-3 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Kaew la joyeuse

Waenkaew, - 2016, - Nanmeebooks (Bangkok)

04/03/2016 หมายเหตุ: Call Number - - JUL 2016 663707 / Translation book of literature for children two volumes Kaew la joyeuse (Kaeo Chom Son) Kaew la joueuse.(Kaew Chom Kaen) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Academic Freedom and the Law : A Comparative Study

Eric Barendt, - Hart Publishing

06/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books.

Nafisi, Azar., - 2003, - Random House Trade Paperbacks,

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number - - LANG&LIT PE 2004 667663 / World literature Bestseller เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 1 : Du Côté de chez Swann.

Proust, Marcel, (preface Antoine Compagnon), - 1988, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2015 667758 / In Thammasat library, there are several books of analysis in English of "La Recherche" but none from the original masterpiece. If possible, command of two exemplars of the first volume. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 2 : A l’ombre des jeunes filles en fleurs.

Proust, Marcel, (préface Jean-Yves Tadié) , - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2014 667962 / tome 2 / Edition with big characters. The pocket edition is difficult to read. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 3 : Le Côté de Guermantes.

Proust, Marcel, (préface Jean-Yves Tadié), - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2014 667963 / Tome 3 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 4 : Sodome et Gomorrhe.

Proust, Marcel, (préface Jean-Yves Tadié, - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2014 667964 / Tome 4 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 5: La Prisonnière

Proust, Marcel, , - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2013 667965 / Tome 5 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 6 : Albertine disparue.

Proust, Marcel, (sous la direction de Jean-Yves Tadié) , - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2014 667966 / Tome 6 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 7 : Le Temps retrouvé.

Proust, Marcel, (sous la direction de Jean-Yves Tadié), - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . FIC 2015 667967 / Tome 7 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

พจนานุกรมไทย-พม่า

อรนุนิยมธรรม-วิรัชนิยมธรรม, - มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) , พจนานุกรม

07/03/2016 หมายเหตุ: มีแล้ว เป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มีแล้วเป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550)

พจนานุกรมพม่า-ไทย

อรนุนิยมธรรม-วิรัชนิยมธรรม, - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร. จ.พิษนุโลก) , พจนานุกรม

07/03/2016 หมายเหตุ: มีแล้ว เป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักหอสมุด มีแล้วเป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550)

สาระแบบการเรียนภาษาพม่า

วิรัช นิยมธรรม - อรนุช นิยมธรรม, - 2014, - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) , ชุดความรู้

07/03/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL3933 .ว646 2556 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet.

Moussirou-Mouyama, Auguste, Claude Bourgeois, Abdou Diouf, Jean-Yves Empereur, e, - 2008, - Ecriture (Paris)

09/03/2016 หมายเหตุ: Linguistics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Libé, les meilleurs titres.

Marchon, Hervé, Laurent Joffrin, et Stéphane De Groodt. E, ., - 2016, - Editions de la Martinière, . (France)

09/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . COMMD P 2016 667810 / linguistics and media book useful for class FR321 & FR464 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Right to be Forgotten in the European Human Rights Regime

09/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Interactions 1.

Crépieux, Gael, Olivier Massé, et Jean-Philippe Rousse., - 2013, - Clé International (France)

09/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT PC 2016 667790 / Book for French Foreign Langage / useful for class FR211 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ: สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก

บรรพต กำเนิดศิริ, - Paragraph Publishing , ประวัติศาสตร์

10/03/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ HIST DD 2016 665132) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library / ผู้แต่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มธ. / ISBN 9786164069909 ณ มี.ค. 59 ยังไม่พิมพ์)

มนตรากัมพูชา

วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์, - อมรินทร์ท่องโลก

10/03/2016 หมายเหตุ: ใช้ WorldShare ILL เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ Thanwa2537@hotmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Sémantique Structurale.

Greimas, Algirdas Julien, - 2002, - Presses Universitaires de France - PUF.

10/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . COMMD P 2015 667801 / Linguisitcs เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

When the Rivers Run Dry

Fred Pearce,

13/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Integrated and Participatory Water Resources Management - Theory, 1st Edition

13/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Complexity and Uncertainty

Claudia Pahl-Wostl, Jörn Möltgen,

13/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library)

“Getting Agencies to Work Together : The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship”

Eugene Bardach,

15/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library)

La Guerre d’Indochine : L’enlisement , L’humiliation , L’aventure.

Bodard, Lucien. , - 2003, - Grasset, (Paris:)

16/03/2016 หมายเหตุ: History of South-East Asia เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L’automne à Canton.

Calvet, Louis-Jean, - 1986, - Payot (Paris)

16/03/2016 หมายเหตุ: Linguistics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 16 ถึงรุ่นที่ 41

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์,

17/03/2016 หมายเหตุ: (รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 35-39… เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2013 628849) เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) กำลังสั่งซื้อค่ะ)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 42 - 43

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์,

17/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) กำลังสั่งซื้อค่ะ)

Power System Optimization

D.P.Kothari, J.S.Dhillon, - 2011, - PHI Learning Private Limited (Delhi, India)

17/03/2016 หมายเหตุ: Avilable via ILL (Interlibrary loan) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (You can borrow this book by WorldShare ILL. Please follow the link below and fill the form on screen after you click at the button – “Request item through interlibrary loan”. http://thammasatuniv.worldcat.org/title/power-system-optimization/oclc/808411309&referer=brief_results For more information, please contact Mr.Chaiyasit Aungkapanyalert or Mr.Krittinun Dussadeemethanont Tel. 02 613 3506 ext 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

121 classic literature book lists บ่นสนทนาวรรณกรรม

สุชาติ สวัสดิ์ศรี, - สำนักพิมพ์ สมมติ

18/03/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

โรงเรียนบันดาลใจ creative school

Ken Robinson, Lou Aronica, - 2559, - Openworlds

18/03/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ EDUC LB 2016 665048) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Knowledge and the Public Interest, 1575–1725

Vera Keller, - 2015,

20/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Indonésie contemporaine

Rémy Madinier (Sous la direction de), - 2016, - Irasec et Les Indes savantes

21/03/2016 หมายเหตุ: South-east studies เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Infected Korean Language, Purity Versus Hybridity: From the Sinographic Cosmopolis to Japanese Colonialism to Global English.

Ko, Chong-Sok, Jongsok Koh, Traductor Ross King., - 2014, - Cambria Press, . , Cambria Sinophone World

22/03/2016 หมายเหตุ: Sociolinguistic Korean language, contact language. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส

สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, - 2545, - สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24/03/2016 หมายเหตุ: รายงานวิจัย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัยสำนักหอสมุดไม่มีเอกสารดังกล่าว เจ้าของงานวิจัยคือศาลปกครอง หากสนใจโปรดติดต่อ หอสมุดกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 1355, 02-141-1111ดู link ต่อไปนี้ http://search.admincourt.go.th:8080/search/query;jsessionid=43179744106B10296ED340BCC72BA3E3?term_1=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA&theme=ACLib)

Al Jazeera. Liberté d’expression et pétromonarchie.

Talon, Claire Gabrielle., - 2011, - 1ʳᵉ éd. Presses Universitaires de France - PUF . (Paris)

28/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . TRAN HE 2011 667814 / Medias and journalism เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Précis de sémiotique générale.

Klinkenberg, Jean-Marie, - 2000, - Seuil

28/03/2016 หมายเหตุ: Call Number - - COMMD P 2000 667628 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Cours de linguistique générale

Saussure, Ferdinand de. , - 1995, - Payot, .

28/03/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . LANG&LIT P 2005 667824 / Lingusitics The Bible of the Real linguist (en français dans le texte) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Quentin Skinner: History, Politics, Rhetoric

Kari Palonen , - 2003, - Polity

28/03/2016 หมายเหตุ: ขอด่วนครับ ต้องใช้เขียนวิทยานิพนธ์ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดมีแล้ว แต่อาจารย์ยืม กำลังตามให้นะคะ)

ความน่าจะตาย (Think of a number)

John Verdon, - น้ำพุสำนักพิมพ์

29/03/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 660394) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ล้มกระดานฆ่า (Nothing to Lose)

Lee Child, - 2016, - น้ำพุสำนักพิมพ์

29/03/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chinnta129@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

In Praise of Forgetting: Historical Memory and Its Ironies

David Rieff, - 2016, - Yale University Press

04/04/2016 หมายเหตุ: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ HIST D 2016 669393 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

หัวขโมยแห่งบารามอส The Perfect Guidebook

แรบบิท (Rabbit),แฟนคลับ, - สถาพรบุ๊คส์ , วรรณกรรมเยาวชน

04/04/2016 หมายเหตุ: "หัวขโมยแห่งบารามอส The Perfect Guidebook" เป็นหนังสือที่ Rabbit ร่วมแต่งกับแฟนคลับ ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้เขียนในเรื่องของตัวละครหลัก พร้อมมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประเทศต่างๆ อาวุธ ตารางเวลาเหตุการณ์ ปฏิทิน อดีตกาลของสองแผ่นดิน รวมถึงแก้ความเข้าใจผิดต่างๆ และตอบคำถามจากนักอ่าน ตลอดจนนำเสนอบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแต่งวรรณกรรมชุด "หัวขโมยแห่งบารามอส" และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สำหรับแฟนๆ หนังสือ "หัวขโมยแห่งบารามอส" ไม่ควรพลาด! เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ dora_bua@hotmail.comแล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Board | Game | Universe จักรวาลกระดานเดียว

สฤณี อาชวานันทกุล, - Salmon Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

MY BEST FRIEND IS ME

พวงสร้อย อักษรสว่าง, - Salmon Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

WAKE ME UP WHEN NOW ENDS ลืมตาในอนาคต

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, - Salmon Books

05/04/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2016 669742 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

DEEP DARK FEARS

Fran Krause เขียน | ภวิล เฟย์ แปล, - Salmon Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

เอ๊ะ!! เจป๊อป A GUIDE TO JAPANESE POPULATION

ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล, - Salmon Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

มิชชั่น กินพอสสิเบิล

วิชัย, - Salmon Books

05/04/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chinnta129@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

OUT IN AFRICA

อาทิตย์ ประสาทกุล, - 2558, - Salmon Books - GB

05/04/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HIST DT 2015 652105 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี กำลังเสนอซื้อค่ะ)

#เรียนหมอหนักมาก It's Not Easy To Be A Doctor

พี่เพลีย, - Salmon Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

JOY ON JAPAN

ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล, - Salmon Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

TOKYO WITHOUT BANANA

ณิศรา สิทธาธิการเวชช์, - Bun Books

05/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chinnta129@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

DREAM ATTACK มหกรรม สกรัมฝัน

วิชัย, - Salmon Books

05/04/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2014 651207) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

DREAM CRUSHER ภารกิจยุติฝัน

วิชัย, - Salmon Books

05/04/2016 หมายเหตุ: (หนังสือมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2013 623940) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

Paulo Freire ผู้แปล: ภาคิน นิมมานนรวงศ์, นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ และ วิจักขณ์ พานิช, - ปลากระโดด - ACQ

09/04/2016 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ LB880.ฟ8 พ725 2559 และ LB775.ฟ8 จ6 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Incoterms 2010

International Chamber of Commerce,

11/04/2016 หมายเหตุ: I can't find this book in Puey Ungphakorn Library,Rangsit, while it states that 1 copy available. Moreover, just only 1 copy is insufficient for law students here. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีหนังสือแล้ว เลขเรียกหนังสือ K1029.6 .อ638 2554 (ห้องสมุดสัญญา ท่าพระจันทร์ จำนวน 1 เล่ม / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จำนวน 1 เล่ม)เป็นหนังสืออ้างอิง ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น)

หัวใจพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ธานิศ เกศวพิทักษ์, - 2559, - ปณณรัช (กรุงเทพมหานคร)

12/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left

Roger Scruton, - 2015,

15/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China

Sigrid Schmalzer , - 2016, - The University of Chicago Press

16/04/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HX550.A37 S36 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

the scenic imagination

Gans, Eric, - Stanford University Press

16/04/2016 หมายเหตุ: This book is unavailable in any university library in Thailand. The book is significant for political theories, anthropology and as a contrast to Latour and Fukuyama. The author is the founder of Generative Anthropology. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library)

Telegraphic Imperialism: Crisis and Panic in the Indian Empire, c.1830-1920

Deep Kanta Lahiri Choudhury, - 2010,

16/04/2016 หมายเหตุ: สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้าแล้ว / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

The Girardian Origins of Generative Anthropology

Gans, Eric, - 2012, - Imitatio/Amazon Digital Services

16/04/2016 หมายเหตุ: The book links the Rene Girard work of Functional Anthropology (with its interests in cultural violence and political mimesis) with the Generative Anthropology (with political insights) of Gans. It is written by Gans. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Kindle Edition)

The Future of Law and eTechnologies

Agnes Kasper,

16/04/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ sutithinun.s@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Cultural Policy (Key Ideas in Media & Cultural Studies)

David Bell, Kate Oakley, - Routledge , Cultural Management, Cultural Policy

17/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพและคณะ, - สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

18/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีแล้วค่ะ Call.No P90.ป44 ล.1-ล.2)

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร

รศ.ดร.สมสุข หินวิมานและคณะ, - สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

18/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีแล้วค่ะ Call.No P90.ป44 ล.1-ล.2)

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร

รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์และคณะ, - สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

18/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีแล้วค่ะ Call.No P90.ป44 ล.1-ล.2)

Exact Statistical Methods for Data Analysis

Samaradasa Weerahandi , - 1995, - Springer New York

20/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.patchanok@gmail.com และ patchanok@mathstat.sci.tu.ac.th แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

FinTech Law: A Guide to Technology Law in the Financial Services Industry

Kevin C. Taylor,

22/04/2016 หมายเหตุ: http://www.amazon.com/FinTech-Law-Technology-Financial-Services/dp/1617464392 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Understanding FINTECH and Banking Law: A Practical Guide

by Sivon (Author), James (Author), Wechsler (Author), Katie (Author), Anderson (, - LegalWorks

22/04/2016 หมายเหตุ: http://www.amazon.com/Understanding-FINTECH-Banking-Law-Practical/dp/0314633596/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1461316190&sr=1-2&keywords=fintech+law เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dermatopathology: A Volume in the High Yield Pathology Series

- Saunders

22/04/2016 หมายเหตุ: มี ebook สามารถอ่านได้ตาม link ต่อไปนี้ https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20090395537 หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำอื่น โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้น 7 อาคารปิยชาติ โทร. 02-986-9213 ต่อ 7502 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Dermatopathology: A Volume in the Series: Foundations in Diagnostic Pathology

22/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี E-Book สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.clinicalkey.com)

Rook's Textbook of Dermatology, 4 Volume Set 9th Edition

22/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

7 ยอดดวงใจจ้าวยุทธ

Yan Xue Xue , - happy banana

23/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, 3rd edition

James B. Foresman and Æleen Frisch, - Gaussian

24/04/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QD39.3.E46 F67 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The European Convention on Human Rights: A Commentary

William A. Schabas, - Oxford University Press (United Kingdom) , International Law

24/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Conflicts Between Fundamental Rights

Eva Brems (Editor), - Intersentia (Ghent - Belgium)

24/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights

Alastair Mowbray, - Oxford University Press (Oxford - United Kingdom)

24/04/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Joint ventures law in Australia

W.D. Duncan, - Federation Press (Annandale, N.S.W.)

26/04/2016 หมายเหตุ: เพื่อใช้ในการศึกษากฎหมายกิจการร่วมค้า เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Understanding Price Action: practical analysis of the 5-minute time frame

Bob volman,

01/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ tanai343@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

The Transformation of European Private Law Harmonisation, Consolidation, Codification or ChaosM

James Devenney,

03/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

EC Consumer Law Compendium The Consumer Acquis and its transposition in the member state

Hans Schult - Nolke,

03/05/2016 หมายเหตุ: ค้นข้อมูลเพื่อทำทีสิส เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

นอนดูดาว ใต้ร่มไม้ บ่ายวันศุกร์

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, - The Writer’s Secret , กวีนิพนธ์

03/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

Anthologie des troubadours

Paul Fabre, - 2011, - Paradigme (Orléans France) , Medievalia

04/05/2016 หมายเหตุ: Call Number PC3322.A3 A68 2010 / Literature French and European Poetry in Oc Language (source of European Poetry) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Mireille / Mireio (Édition Illustrée) 1914-2014

Frédéric Mistral, - 2014, - Editions des Regionalismes (Cressé France) , AU VIU LEUPARD

04/05/2016 หมายเหตุ: More famous book of an Nobel Prize of Literature Bilingual edition French and Oc language with illustration เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Phonétisme et prononciations du français

Pierre Léon, - 2011, - Armand Colin; Édition : 6e édition (21 septembre 2011) (Paris France) , Cursus

04/05/2016 หมายเหตุ: Call Number PC2135 .L46 2014 / French language Linguistics Phonetic and Graphic เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

La porte des justes

Edgar Weber, - 2014, - La Valette Editeur (5 décembre 2014) (Abreschviller France)

04/05/2016 หมายเหตุ: Call Number PQ2723.B34 P67 2016 / The autobiography of one of my teachers. French Arabic relationship Oriental (Arabic) literature Islam and Christianity relationship เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Complètement idiome !

Maria Grazzini, - 2015, - Omnibus (19 février 2015) (Paris France) , Bibliomnibus Humour

04/05/2016 หมายเหตุ: Call Number PC2625 .G73 2015 (Reference Book – Not for Loan) / French language Translation of Idiomatic sentences เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Comédies, tome 1 (édition bilingue anglais-français)

William Shakespeare, - 2000, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 2000) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 หมายเหตุ: English literature French language Translation เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Comédies, tome 2 (édition bilingue anglais-français)

William Shakespeare, - 2000, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 2000) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 หมายเหตุ: Translation English French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Tragédies, tome 1 (édition bilingue anglais-français)

William Shakespeare, - 1995, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 1995) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 หมายเหตุ: Translation English French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Oeuvres complètes, Tragédies, tome 2 : Othello / Timon d'Athènes / Le Roi Lear / Macbeth / Antoine et Cléopâtre / Coriolan

William Shakespeare, - 1995, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 1995) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 หมายเหตุ: Translation English French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Oeuvre complète, tome I : Tragicomédies

William Shakespeare, - 2002, - Robert Laffont; Édition : Éd. bilingue (21 novembre 2002) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 หมายเหตุ: translation english french เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Private Autonomy in Germany and Poland and in the Common European Sales Law

Tim Drygala, Bettina Heiderhoff, Marco Staake, Grzegorz Zmij,

07/05/2016 หมายเหตุ: ค้นข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Oeuvres complètes : Tragicomédies, Tome 2, Périclès ; Le Conte d'Hiver ; La Tempête ; Poésies : Vénus et Adonis ; Le Viol de Lucrèce ; Sonnets : Edition bilingue français-anglais

William Shakespeare, - 2003, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (24 janvier 2003) (Paris France) , Bouquins

09/05/2016 หมายเหตุ: Translation English French World literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

That Summer in Paris

Abha Dawesar, - 2007, - Anchor; Reprint edition (August 14, 2007) (USA)

09/05/2016 หมายเหตุ: English World literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Dernières leçons : Collège de France 1968 et 1969

Emile Benveniste, - 2012, - Seuil (12 avril 2012) (Paris France) , Hautes études

09/05/2016 หมายเหตุ: Call Number P121 .B386 2012 / Linguistics French language เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Le vocabulaire des institutions indo-européennes, tome 1 : Economie, parenté, société

Emile Benveniste, - 1969, - Les Editions de Minuit (1 octobre 1969) (Paris France) , Le sens commun

09/05/2016 หมายเหตุ: Call Number P721 .B46 2012 / Linguistics Anthropology Laws Translation เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Le vocabulaire des institutions indo-européennes, tome 2 : Pouvoir, droit, religion

Emile Benveniste, - 1969, - Les Editions de Minuit (1 octobre 1969) (Paris France) , Le sens commun

09/05/2016 หมายเหตุ: Call Number P721 .B46 2010 / Linguistics Anthropology Laws Translation เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Child Pornography: Law and Policy

Alisdair A. Gillespie,

14/05/2016 หมายเหตุ: https://www.routledge.com/Child-Pornography-Law-and-Policy/Gillespie/p/book/9780415667418 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559

บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุงเทพมหานคร)

14/05/2016 หมายเหตุ: ขออภัย ... งบประมาณปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) หมดแล้วค่ะ ... ต้องรองบประมาณปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Life Insurance

Jr. Kenneth Black, Harold D. Skipper, III Kenneth Black , - Lucretian, LLC; Subsequent edition (March 15, 2015)

16/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (relevant to course structures)

The Inter-American Human Rights System as a Safeguard for Justice in National Transitions From Amnesty Laws to Accountability in Argentina, Chile and Peru

Annelen Micus, - 2015, - Brill Nijhoff , International Studies in Human Rights

17/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Designing SCADA application software : a practical approach

Stuart G. McCrady.,

17/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี ebook ตาม link นี้นะคะ http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124170001 )

Lanthanides and Actinides in Molecular Magnetism

Richard A. Layfield, Muralee Murugesu, - Wiley-VCH

18/05/2016 หมายเหตุ: This book is very important for both graduate and undergraduate students in chemistry, physics, and materials science เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kchainok10@gmail.com และ kc@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Lanthanide Metal-Organic Frameworks (Structure and Bonding)

Peng Cheng (Editor), - Springer

18/05/2016 หมายเหตุ: This book is very essential for both graduate and undergraduate students who are studying and performing research in the fields of chemistry, physics, materials science and nanotechnology เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kchainok10@gmail.com และ kc@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

La Méditerranée : Mer de nos langues

Calvet, Louis-Jean, - 2016, - CNRS (Paris France) , LITT.LING.

19/05/2016 หมายเหตุ: Call Number P130.52.M46 C35 2016 / Linguistics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

HISTOIRE DU FRANCAIS EN AFRIQUE

Calvet, Louis-Jean, - 2010, - Ecriture (2010) , Essais et entretiens

19/05/2016 หมายเหตุ: Call Number PC3680.A38 C35 2010 / Linguistics French studies เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Les confettis de Babel

Calvet, Louis-Jean, - 2013, - Ecriture (Paris France) , Essais et entretiens

19/05/2016 หมายเหตุ: Call Number P119.3 .C35 2013 / Linguistics เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

L'élégance du hérisson

Muriel BARBERY, - 2007, - Gallimard (Paris France) , XX siècle

19/05/2016 หมายเหตุ: Call Number . . . Fic .B235E54 2006 / Pridi Banomyong Library … Fiction Stacks / French literature Bestseller เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Sous le charme du fait divers

Mara GOYET, - 2016, - Stock (Paris France) , Essais - Documents

19/05/2016 หมายเหตุ: Call Number PN6259.A2 G69 2016 / French and Medias useful for class FR464 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Experiences of Depression: A study in phenomenology

Matthew Ratcliffe, - Oxford University Press , International Perspectives in Philosophy and Psychiatry

20/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not availble in the Library)

Ecocriticism on the Edge : The Anthropocene as a Threshold Concept

Clark, Timothy, - 2015, - Bloomsbury Academic (GB) , Ecocriticism, Literature and the Environment

24/05/2016 หมายเหตุ: The book is a highly recommended one in the series of introduction to ecocriticism or literature and the environment. This is a subject taught by the Department of English Language and Literature, Faculty of Liberal Arts. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wan_la_nid@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Lego serious play

Robert rasmussen, - 2559, (Wiley)

25/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (relevant to course structures)

Samsung man อยุ่ที่ไหนทำอะไรก็สำเร็จ

โชยองฮวัน,

25/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available at Pridi Banomyong Library)

The digiital economy

Don tapscott,

25/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีบริการที่ ETDA ขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่หอสมุดปรีดีฯ)

Non-Equilibrium Thermodynamics

S. R. de Groot and P. Mazur, - 2011, - Dover Publication

26/05/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nnakpath@tu.ac.th แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

เล่นหุ้นในตลาดฟองสบู่

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม,ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ , - Stock2morrow

31/05/2016 หมายเหตุ: เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีหนังสือเล่มนึงชื่อ Freedom Trader เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของสองนักลงทุนรุ่นใหม่ “แพ้ท” ภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ “หยง” ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ วันนี้พวกเขาร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง เพื่อต้องการเปลี่ยนความเข้าใจของนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจตลาดของผู้ล่า (The Wolf of Capitalism) The Art of Bubble กำลังจะบอกว่าโลกวันนี้อยู่ในภาวะฟองสบู่ คนคิดแบบคนรวยจะยิ่งรวย คนคิดแบบคนจนจะยิ่งจน มันเป็นโลกที่เงินเฟ้อสูงกว่าเงินเดือน มันเป็นยุคที่ตลาดหุ้น คนส่วนใหญ่เจ๊ง ในขณะที่คนส่วนน้อยที่มีความรู้ที่ถูกต้อง รวยขึ้นไปเรื่อยๆ Freedom Trader จะพาพวกเราเดินทาง เรียนรู้ และเข้าใจวิธีทำเงินในภาวะฟองสบู่ของโลกนี้ The Art of Bubble! จัดหนัก เรียนรู้ไปด้วยกัน รวยไปด้วยกัน ด้วยความรู้และความเข้าใจในโอกาส เข้าใจโลกยุคใหม่อย่างแจ่มแจ้งไปด้วยกัน เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Present Perfect เพราะวันนี้...ดีที่สุดแล้ว

ฌอห์ณ จินดาโชติ, - A Book

31/05/2016 หมายเหตุ: หนังสืออ่านง่ายขนาดกะทัดรัด ที่เกิดจากความรัก ความหลงใหล บ่มเพาะผ่นกาลเวลา ทั้งจากผู้ให้กำเนิด คนดูแล คนสั่งสอน คนที่อยู่ข้างหน้า-ข้างหลัง คนในอดีต และคนในอนาคต ของผู้เขียน กลั่นมาเป็นความเรียงขนาดกำลังดีที่ไม่เน้นให้กำลังใจแต่ให้ความจริงของชีวิตที่เราต้องเจอ ต้องผ่าน ต้องก้าวข้ามมันไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ ((หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 654720))

startup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม

วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง และ วรมน ดำรงศิลป์สกุล , - สำนักพิมพ์มติชน

31/05/2016 หมายเหตุ: ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มธุรกิจผุดขึ้นมามากมาย ไม่ต่างอะไรกับดอกเห็ดในหน้าฝน ทั้งกลุ่มธุรกิจ SMES กลุ่มธุรกิจบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจที่มาแรงในตอนนี้ นั่นคือ “startup” startup คือ บริษัทเกิดใหม่ หรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่มีรูปแบบของธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทำการตลาดและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ต้นทุนการทำ startup จึงไม่สูงมาก เพราะอาศัยเพียงแค่แรงกาย และสมอง ที่ออกมาจากไอเดียของผู้ประกอบการเป็นหลัก นั่นคือสิ่งที่มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก, ริชาร์ด แบรนด์สัน และซีอีโอ startup ระดับโลกคิด ถ้าวันนี้เราก้าวได้เพียงก้าวเล็กๆ การเปลี่ยนวิธีคิด อาจจะทำให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม startup ที่เริ่มต้นด้วย “ไอเดีย” และ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการ “ลงมือทำ!” เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

ขายงานให้ได้ใจ ขายยังไงให้ได้งาน

PresentationX, - มติชน,

31/05/2016 หมายเหตุ: หนังสือ "ขายงานให้ได้ใจ ขายยังไงให้ได้งาน" เล่มนี้ ได้นำเอาเทคนิคและเคล็ดลับการออกแบบ Presentation จากนักออกแบบงานนำเสนอที่มีชื่อเสียงหลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs CEO ของ Apple, Nancy Duarte, Seth Godin, Garr Reynolds รวมไปถึงเทคนิคของ PresentationX เองที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอให้กับลูกค้า นำมาเปิดเผยแบบหมดเปลือกในหนังสือเล่มนี้ ด้วยภาพกราฟิกที่สวยงาม เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะเล่าอย่างง่ายดาย มากไปกว่านั้นเพลิดเพลินไปกับ Infographic สรุปเนื้อหาท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจในงานนำเสนอครั้งต่อไปของคุณเอง เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Secret Ingredient จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, - a book

31/05/2016 หมายเหตุ: "เคน-นครินทร์" เชื่อว่าทุกความสำเร็จล้วนมีจุลินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เขาจึงพยายามสืบเสาะ ค้นคว้า สอดส่องแบรนด์หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก แล้วถอดรหัส "จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ" ของพวกเขา ทั้งกล้อง GoPro, เสื้อผ้า UNIQLO, เสิร์ชเอนจิ้น Google, นักฟุตบอล Cristiano Ronaldo, คุณปู่สายลับ James Bond, เซเลบ Kim Kardashian และอีกมากมาย ที่จะทำให้คุณเห็นว่า แค่ความพยายามอาจไม่พอจริงๆ เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

POPEYE

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, - a book

31/05/2016 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณมาสอดส่อง เจาะลึก ถอดรหัสวัฒนธรรม "POP" รอบตัว จากมุมมองของผู้ชายคนหนึ่ง ที่เคยตกเป็นทาสเกมลูกกวาดสีหวานซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม POP อย่างไม่ตั้งใจ ให้คุณได้เข้าใจความหมายของ วัฒนธรรม "POP" ว่าคืออะไร? มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร? และมีสิ่งใดอยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมเหล่านั้น? ซึ่งส่งผลให้คนจำนวนมากเกาะติดกระแสความฮิต อินกันจนถอนตัวไม่ขึ้น ให้คุณได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความแตกต่างทางความคิดอย่างชัดเจนมากกว่าที่เคย เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

แด่บัณฑิต

วรพจน์ พันธุ์พงศ์, - บางลำพู

31/05/2016 หมายเหตุ: การจูบไม่มีนัยซ้อนซ่อนอยู่ข้างหลัง ไม่มีความหมายในทางสังคมว่าหื่น บ้ากาม ลามก สุราไม่มีความหมายของบาป อบายมุข ความเลว ใครชอบน้ำก็ดื่มน้ำ ใครปรารถนาไวน์ก็ดื่มไวน์ ไม่มีสายตาของใครหมิ่นหยามประณามว่าขี้เมา ไม่เอาถ่าน กระทั่งอาจจะถือเป็นพวกเกเรอันธพาลแบบที่สังคมไทยเซ็ตและสร้างไว้อย่างฝังรากลึก จูบของไทยมีเซ้นส์ไปในทางเซ็กซ์ เรื่องราวคาวใคร่ ใฝ่ต่ำเหล้ายาคือการมอมเมา เสเพล เป็นรูปธรรมหนึ่งของความเลว ปารีสกับกรุงเทพฯ อยู่ไกลกัน ทว่าการให้ค่าความหมายของจูบและสุราดูจะไกลกันยิ่งกว่า ไกล กระทั่งมองเห็นเป็นตรงกันข้าม ผมไม่ได้คิดว่าผู้คนในแต่ละมุมโลกต้องมีทัศนะต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน เราต่างกันแน่ๆ เพียงแต่บางเรื่องมันก็เป็นจุดร่วมอันแสนสามัญของความเป็นมนุษย์ยิ่งมองไป ผมก็ยิ่งเห็นว่าการจูบและวัฒนธรรมสุราคือภาพเปลือยที่สะท้อนความไม่ปกติของสังคมไทย เป็นการกดเอาไว้ และบิดเบือนความหมาย เรื่องที่ควรจะง่าย ปกติ เปิดเผย ผ่อนคลาย ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงเร้น ซ้ำร้ายยังเอียงไปในทางความชั่ว เราถูกกระทำให้อยู่กับความไม่ปกติ ถูกกระทำมานาน และหลายคนเริ่มคุ้นชิน จนมองว่ามันคือความปกติ เป็นลักษณะเฉพาะของชนเผ่าพิเศษ ไม่เหมือนใครในโลก พอชาชิน พอนานวันเข้าเราก็ไม่มีคำถามไม่สงสัย ว่าทำไมต้องแต่งชุดนักศึกษา ทำไมสวนสาธารณะจึงต้องมีเวลาปิดเปิด ทำไมแปดโมงเช้าหรือหกโมงเย็นต้องเปิดเพลงชาติ ทำไมการเมืองมีปัญหา เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

เรื่องที่ Google ไม่มีคำตอบให้เรา

ชญาน์ทัต วงศ์มณี (ท้อฟฟี่ แบรดชอว์), - springbooks

31/05/2016 หมายเหตุ: ในขณะที่เรื่องราวต่างๆ กำลังไหลทะลักในโลกออนไลน์อยู่นั้น มีใครคนหนึ่งนั่งสังเกตการณ์สิ่งที่ไหลผ่านหน้าจอ แต่เขากลับไม่ปล่อยผ่าน "ท้อฟฟี่ แบรดชอว์" จึงได้หยิบเรื่องเหล่านั้นมา Share (แฉ) ต่อ ผ่านการตีความหลากแง่มุม สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมออนไลน์ บางเรื่องคุณอาจเคยได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่ง บางเรื่องอาจเคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว และบางเรื่องอาจเคยเกิดขึ้นกับคุณเอง ด้วยลีลาการเล่าและภาษาที่อ่านง่ายสบายๆ สไตล์ "ท้อฟฟี่ แบรดชอว์" ที่มีทั้งจิกกัด เสียดสี ตลกขบขัน จะทำให้ผู้อ่านได้รับสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

กุญแจอ่านงบการเงิน

เอิญ สุริยะฉาย (Mr.LikeStock), - 9786160822492 , ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

31/05/2016 หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนแล้ว "การอ่านงบการเงิน" ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจถึงฐานะทางการเงิน สุขภาพด้านการเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ถ้าอยากจะทราบถึงลักษณะของกิจการ ทำได้โดยศึกษาจากงบการเงิน หนังสือเล่มนี้เกิดจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "อ่านงบการเงินเป็นใน 3 ชั่วโมง" ของผู้เขียน "เอิญ สุริยะฉาย" ซึ่งเป็นการบรรยายวิธีการอ่านงบเบื้องต้นโดยใช้เวลาไม่นานนัก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านงบการเงินมาก่อน ก็ใช้เป็นแนวทางในการอ่านงบการเงินและศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งหลังจากเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตผ่านทางบล็อกของผู้เขียน ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากมาย แต่เนื้อหาในเอกสารนั้นยังไม่ละเอียดมากนัก เนื่องจากจุดประสงค์แรกเพื่อใช้ประกอบการบรรยายเท่านั้น ทำให้ผู้เขียนมีแนวคิดว่าน่าจะเขียนเป็นหนังสืออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มลงมือเขียนจนเป็นหนังสือ "กุญแจอ่านงบการเงิน" เล่มนี้ เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

AUTOMOBILE FRAUD

Carolyn L. Carter, John W. Van Alst, Jonathan Sheldon, - National Consumer Law Center (Boston, MA, US) , The Consumer Credit and Sales Legal Practice Series

04/06/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ เล่ม 1

唐七公子 (Tang Qi Gong Zi), หลินโหม่ว (Translator), - ห้องสมุด , นว

05/06/2016 หมายเหตุ: เป็นนวนิยายแปลที่น่าสนใจค่ะ เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

วรรณวรรธน์, - ณ บ้านวรรณกรรม

06/06/2016 หมายเหตุ: หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เป็นวรรณกรรมไทย บทประพันธ์โดย วรรณวรรธน์ เรื่องราวเหตุการณ์อิงประวัติศาสตร์ ช่วงก่อนและหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ หรือ พระเจ้าเอกทัศ จนถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี เรื่องราวของจารบุรุษหนุ่ม ที่ต้องปลอมแปลงตนเพื่อเป็นขันทีในราชสำนักอยุธยา นามว่า ออกพระศรีขันทิน ต้องเกี่ยวพันกับความลับและเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาที่กำลังจะแตกดับ แต่กลับไปพัวพันกับ แม่แมงเม่า นางในวังหลวง หญิงสาวที่เชี่ยวชาญเชิงกาพย์กลอน จนกลายเป็นความรัก โดยที่ต่างฝ่ายไม่ทันระวังใจ ท่ามกลางความวุ่นวายของการแก่งแย่งชิงดีกันระหว่างขุนนางอยุธยาก่อนกรุงแตก แม้ว่าสถานการณ์จะวุ่นวายและเปี่ยมไปด้วยความสูญเสีย ทั้งสองยังคงพยายามฟันฝ่าเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นไปด้วยกันอย่างไม่ลดละ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kirari_112@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

ลมหวน เล่ม 1

โสภาค สุวรรณ,

06/06/2016 หมายเหตุ: ในระบบมีแต่เล่ม 2 ค่ะ ไม่มีเล่ม 1 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kirari_112@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

How google works

06/06/2016 หมายเหตุ: หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มีแล้ว ใช้บริการ book delivery ได้ค่ะ / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2014 651174 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มีแล้ว ใช้บริการ book delivery ได้ค่ะ / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2014 651174)

Thailand's Theory of Monarchy: The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory,

07/06/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ narinth.nacc@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

A hologram for the king หัวใจไม่หยุดฝัน

Dave Eggers, - Legend books

10/06/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nedepz_21@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

The circle เดอะ เซอร์เคิล

Dave eggers, - Legend books

10/06/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nedepz_21@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

อาชญากรรม Verbrechen

Ferdinand von Schirach, - รหัสคดี

10/06/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

เมืองโสมม

กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, - สามัญชน

10/06/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

The Chemistry of Metal-Organic Frameworks: Synthesis, Characterization, and Applications

Stefan Kaskel, - Wiley-VCH

10/06/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kc@tu.ac.th และ kchainok10@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry, 3rd Edition

Stephen J. Stefanac and Samuel P. Nesbit,, - 2017, - Elsevier

15/06/2016 หมายเหตุ: เป็น edition ใหม่ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี E-Book สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.clinicalkey.com)

ตงกง ตำหนักบูรพา เล่ม1

เฝยหว่อซือฉุน แปลโดย ดารินทิพย์, - 2016, - Siam Inter Book

15/06/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

ตงกง ตำหนักบูรพา เล่ม 2

เฟยหว่อซือฉุน แปลโดย ดารินทิพย์, - 2016, - Siam Inter Book

15/06/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

Forensic GIS

Gregory A.Elmes, George Roedl, Jamison Conley, - 2014, - Springer (New York, London)

15/06/2016 หมายเหตุ: Forensic GIS The Rold of Geospatial Technologies for Investigating Crime and Providing Evidence เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Intimacies of four continents

Lisa Lowe, - 2015, - Duke University Press

21/06/2016 หมายเหตุ: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com, preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Le jardin de roses

Saadi, - 2008, - ALBIN MICHEL, (Paris France) , Spiritualités vivantes

23/06/2016 หมายเหตุ: International literature Philosophy French translation of Persian poetry Rose in literature (symbolic) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

สร้างแผนที่จริยศาสตร์

ชาญณรงค์ บุญหนุน และคณะ, - 2559, - วิภาษา

24/06/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

A People's History of the World: From the Stone Age to the New Millennium

Chris Harman,

26/06/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

คัมภีร์เมิ่งจื่อ

ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, - โอเพ่นบุ๊คส์ , ปรัชญา

03/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ loyulr@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Why institutions matter: the new institutionalism in political science

Lowndes Vivien, Marks Robert, - Palgrave Macmillan (Hampshire)

03/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก คณะรัฐศาสตร์ มีจำนวน 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ JF51 .L68 2013 )

Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics

March, J.G. and Johan Olsen (1989), - Free Press. (New York)

03/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ Wirong@outlook.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Marketing semiotics : signs, strategies, and brand value

Laura R. Oswald, - Oxford University Press , Communication in marketing ,Semiotics

04/07/2016 หมายเหตุ: ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มีจำนวน 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ HF5415.122 .O78 2012 / และเป็น ebook จาก link นี้ http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=88a2cd8b-031d-44a3-abd6-98ebb1a765d1%40sessionmgr107&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=422128&db=nlebk / เป็นหนังสือที่บูรณาการความรู้ด้าน สัญญวิทยา การตลาด การสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีเพียง1เล่มที่ห้องสมุดสังเวียน คณะพาณิชญ์ ซึ่งไม่สามารถค้นหาตัวเล่มเจอได้ เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มีจำนวน 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ HF5415.122 .O78 2012 / และเป็น ebook จาก link นี้ http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=88a2cd8b-031d-44a3-abd6-98ebb1a765d1%40sessionmgr107&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=422128&db=nlebk)

BRANDING 4.0 From Human Spirit to Your Spirit

ปิยะชาติ อิศรภักดี, - อมรินทร์ How to , BRAND,การตลาด,บริหารธุรกิจ,ชื่อทางธุรกิจ,การสร้างตราผลิตภัณฑ์,เครื่องหมายการค้า

04/07/2016 หมายเหตุ: ห้องสมุดสังเวียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ ซื้อเมื่อ 16 ก.ย. 59 / เป็นหนังสือ แบรนด์,BRAND,การตลาด,บริหารธุรกิจ,ชื่อทางธุรกิจ,การสร้างตราผลิตภัณฑ์,เครื่องหมายการค้า ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันยุคแห่ง "สังคมดิจิทัล" ได้รับการเขียนคำนิยมจากบุคคลสำคัญในเเวดวงการตลาดในระดับนานาชาติ เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

Rights Before Courts

Wojciech Sadurski, - 2014, - Springer Netherlands , กฎหมายรัฐธรรมนูญ

05/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier

Robert Axelrod,Michael D. Cohen, - Basic Books

05/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ xherock@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ xherock@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

ศิลปะทิเบต = Tibetan art

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] (กรุงเทพมหานคร) , ART

05/07/2016 หมายเหตุ: มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม ใช้บริการ book delivery ได้ค่ะ / เลขเรียกหนังสือ ART N 2016 667507)

Molecular Modeling Basics

Jan Jensen, - 2010, - CRC Press

08/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QD480 .J46 2010 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ scpj@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Schaum's Outline of College Algebra

Murray Spiegel, Robert Moyer, - 4,

08/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QA157 .S6 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ scpj@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Schaum's Outline of Calculus

Frank Ayres and Elliott Mendelson, - 6,

08/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QA303 .A9 2013 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ scpj@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

สูญสิ้นความเป็นคน

Osamu Dazai ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์, - JLIT

08/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

ฝันสิบราตรี

Natsume Sōseki, - JLIT

08/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

คำอธิษฐานของโอดูบอน

Kōtarō Isaka ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ, - กำมะหยี่

08/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

ห้องส่วนตัว

Virginia Woolf ผู้แปล: มาลินี แก้วเนตร, - สยามปริทัศน์

08/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

มี บีฟอร์ ยู

Jojo Moyes, - เอิร์นเนสต์ (Earnest)

08/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

When Breath Becomes Air

Paul Kalanithi, - Vintage Publishing (London, United Kingdom)

08/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Thai Politics:Between Democracy and Its Discontents

Daniel H. Unger and Chandra Mahakanjana, - 2016, - Lynne Rienner Publishers, Inc. (April 6, 2016)

14/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nawakul_banrai@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Displaced: The Human Cost of Development and Resettlement

Bennett, O., McDowell, C. , - 2012,

14/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nawakul_banrai@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Fundamentals of Physics : Mechanics, Relativity, and Thermodynamics

R. Shankar, - 2014, - Yale Univ Pr (US) - ACQ

29/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ QC21.3 .S536 2014 V. 1 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Fundamentals of Physics : Electromagnetism, Optics, and Quantum Mechanics

R. Shankar, - 2016, - Yale Univ Pr (US) - ACQ

29/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QC21.3 .S536 2016 V. 2 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Seven Brief Lessons on Physics

Carlo Rovelli, - 2016, - Penguin Books Ltd

29/07/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QC24.5 .R68 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

เศรษฐกิจดิจิทัล : The Digital Economy

Don Tapscott, - 2016, - แมคกรอ-ฮิล (The McGraw-Hill Companies, Inc. ) , The Digital Economy

30/07/2016 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Diagnostic Imaging of Child Abuse

Paul K. Kleinman, - 2016, - Cambridge

30/07/2016 หมายเหตุ: รายละเอียดตาม link นี้ครับ http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=18873 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cutaneous Manifestations of Child Abuse and Their Differential Diagnosis: Blunt

Robert A.C. Bilo, - 2013, - Springer

30/07/2016 หมายเหตุ: http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=8779 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Embalming: History, Theory, and Practice

Robert Mayer, - 2012, - McGraw-Hill Medical

30/07/2016 หมายเหตุ: http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=2556 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Knight's Forensic Pathology

Pekka Saukko, - 2016,

30/07/2016 หมายเหตุ: http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=15414 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques, Third Edition (Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations) 3rd Edition

Vincent J.M. DiMaio M.D, - 2015, - CRC Press

31/07/2016 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Gunshot-Wounds-Ballistics-Techniques-Investigations/dp/1498725694/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1469931437&sr=1-1&keywords=gunshot+wound+Dimaio เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The age of sustainable development

Jeffrey D Sachs, - 2015, - Columbia

01/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีตัวเล่มที่ห้องสมุดป๋วยฯ ท่าพระจันทร์ สามารถทำ Book Delivery ได้)

เขียน

พิมาน แจ่มจรัส, - 1, - แสงดาว

02/08/2016 หมายเหตุ: ขอเพิ่มเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีที่ศูนย์ลำปางเล่มเดียว เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดมี 8 เล่ม ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ (ห้องสมุดบุญชู 1 เล่ม + หอสมุดปรีดี 2 เล่ม + ห้องสมุดดิเรก 1 เล่ม + หอสมุดป๋วย 4 เล่ม) )

In search of lost time v.1 Swann's way ; Within a budding grove (Part one)

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 หมายเหตุ: มีที่หอสมุดปรีดีเพยง 1 เล่ม ต่อ 1 ชุด เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

In search of lost time v. 2 Within a budding grove (Part two)

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 หมายเหตุ: มีเพียง 1 ชุด ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

In search of lost time v. 3. Sodom and Gomorrah ; The captive --

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 หมายเหตุ: มีเพียง1 ชุด ที่หอสมุดปรีดีพนมยงค์ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

In search of lost timev. 4. The fugitive ; Time regained.

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 หมายเหตุ: มีฉบับภาษาอังกฤษเพียง 1ชุดที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มีคนยืมจองค้างจำนวนมากเนื่องจากเป็นนิยายเล่มขนาดใหญ่ทำให้ต้องจองและรอนานกว่า ครึ่งปี เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา พื้นฐานการศึกษาทางงสังคมและกฎหมาย

ชนิตา รักษ์พลเมือง, - 2557, - วิญญูชน

09/08/2016 หมายเหตุ: ใช้เพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

เอเลนอร์ กับ ปาร์ค : Eleanor & Park

Rainbow Rowell (เรนโบว์ ราวเวลล์), - เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, สนพ.

09/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pichalivcal@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

แฟนเกิร์ล : Fangirl

Rainbow Rowell (เรนโบว์ ราวเวลล์), - เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, สนพ.

09/08/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์เขาพระวิหาร"

นพดล ปัทมะ, - สำนักพิมพ์มติชน (สำนักพิมพ์มติชน) , ประวัติศาสตร์

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ newbaa.tailandez@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

Parteiengesetz und Recht der Kandidatenaufstellung: Handkommentar

Sophie-Charlotte Lenski, - 2011, - Nomos

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Recht des Internet

Markus Köhler, Thomas Fetzer, - 2016, - C.F. Müller

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Verwaltungsprozessrecht

Hubertus Gersdorf , - 2014, - C.F. Müller

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rechtstheorie für Studenten

Klaus Adomeit, Susanne Hähnchen , - 2012, - C.F. Müller

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Beamtenrecht

Sabine Leppek , - 2015, - C.F. Müller

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

คลังคำ (ฉบับปรับปรุง)

ดร. นววรรณ พัธุเมธา, - 2559, - อมรินทร์

15/08/2016 หมายเหตุ: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 -- มีนาคม 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Emperor Hirohito and the Pacific War

Noriko Kawamura, - 2015, - University of Washington Press

13/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (อ.สิทธิพล เครือรัฐติกาล แนะนำ (Upcoming title by popular author))

Towards Dialogic Teaching: rethinking classroom talk

Robin Alexander , - Dialogos (UK)

19/08/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ khapui@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ khapui@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook 3rd Edition

Mathew Miles, Michael Huberman, Johny Saldana, - 2014, - Sage , Research

19/08/2016 หมายเหตุ: Please see the details in your email ritz_loa2000@yahoo.com / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact Mr.Chaiyasit Aungkapanyadej or Mr.Krittanan Dussadeemethanon Tel. 02 613 3506 / E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ํYou can borrow the book by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL)

Comprehensive Chiroptical Spectroscopy, 2 Volume Set

Nina Berova, Prasad L. Polavarapu, Koji Nakanishi, Robert W. Woody, - Wiley

20/08/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ QD481 .C66 2012 V. 1 / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ QD481 .C66 2012 V. 2 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Analyzing Foreign Policy

Derek Beach, - Palgrave Macmillan (ฺBasingstoke)

22/08/2016 หมายเหตุ: เป็นตำรามาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และสามารถใช้ประกอบการเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pw6@tu.ac.th และ bpoowin@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พศ.2559

นิตยา ตากวิริยะนันท์, - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) , พยาบาลศาสตร์

23/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ภรรยาเจ้า

เฌอมา, - พิมพ์คำ

28/08/2016 หมายเหตุ: ภรรยาเจ้า เล่มนี้ไม่มีที่หอป๋วยค่ะ มันสนุกมากค่ะเอามาลงเถอะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 669212 + ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 667486 ใช้บริการ Book Delivery (ยืมระหว่างห้องสมุด) ได้ค่ะ ตาม link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

อกเกือบหักแอบรักคุณสามี

นาวาร้อยกวี, - อรุณ

28/08/2016 หมายเหตุ: เรื่องนี้ที่หอป๋วยไม่มีค่ะ อ่านสนุกเพลินมาก เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 97324 + ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2014 652182 ใช้บริการ Book Delivery (ยืมระหว่างห้องสมุด) ได้ค่ะ ตาม link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

เอเวอร์มอร์ ตอน ทิวลิปปริศนา

Alyson Noel, - ปราชญ์เปรียว , นวนิยายแปล

28/08/2016 หมายเหตุ: ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้5หรือ6เล่มจบค่ะ ตอนทิวลิปปริศนาเป็นเล่มแรก เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือชุดนี้ (6 ตอน) สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ll--beam--ll@hotmail.com และ bbeamjk@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

Mission as Globalization Methodists in Southeast Asia at the Turn of the Twentieth Century

DAVID W. SCOTT, - 2016,

29/08/2016 หมายเหตุ: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Handbook of Global Education Policy

Karen Mundy (Editor), Andy Green (Editor), Bob Lingard (Editor), Antoni Verger (, - Wiley-Blackwell , Handbook of Global Education Policy

29/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ panorama2531@gmail.com และ apichat9@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Research Methods and Methodologies in Education

James Arthur , - 2012, - SAGE Publications Ltd , Education Research

29/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ panorama2531@gmail.com และ apichat9@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Policy and Education (Foundations of Education Studies)

Paul Adams, - 2014, - Routledge , Policy and Education

29/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ panorama2531@gmail.com และ apichat9@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Education for Sustainable Development in Further Education: Embedding Sustainability into Teaching, Learning and the Curriculum

Denise Summers (Editor), Roger Cutting (Editor) , - 2016, - Palgrave Macmillan , Education for Sustainable

30/08/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์ Cross-industry innovation not invented here

รามอน วัลลิงส์&มาร์ค เฮเลเวน,

02/09/2016 หมายเหตุ: ใช้บริการ TH-THAIPUL ได้ค่ะ / เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากค่ะ รบกวนด้วยนะคะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564 4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th )

ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย

จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม, - 2016, - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02/09/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HN700.55.พ4 จ75 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

warranties in marine insurance (3rd Edition)

Baris Soyer, - 2016, - Routledge

03/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

In the shadow of Rama : Murals of the Ramayana in mainland southeast Asia

ROVEDA Vittorio, - 2016, - River Books (Bangkok Thailand)

05/09/2016 หมายเหตุ: Call Number : REL BL 2015 661942 / Home Library : Pridi Banomyong Library, Tha Pra Chan Campus / Art History Thai art Beautiful pictures from a good Italian academic expert of Indochina. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Call Number : REL BL 2015 661942 / Home Library : Pridi Banomyong Library, Tha Pra Chan Campus)

L'exotique est quotidien : Sar Luk, Vietnam central.

CONDOMINAS Georges, - 1977, - Plon, (Paris France) , Terre Humaine

05/09/2016 หมายเหตุ: WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL / First edition 1965 Last edition 2006 (ISBN 2-266-16146-6) Condominas is one of the main Anthropologist of Indochina. This book is part autobiography, part analysis (on the model of Tristes Tropiques of Claude Levy-Strauss). I've read already the book but I need it for search a quote. If there is a limited budget, I can borrow this book at Alliance française library. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact Mr. Chaiyasit Aungkapanyadej or Mr. Krittanan Dussadeemethanon Tel. 02 613 3506 / E-mail: worldshareill@gmail.com)

Introduction to probability and Statistics (14th edition)

Mendenhall Beaver Beaver, - Brooks/Cole cengage learning

07/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ natpitchaya.c@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

ขุนเขาเกาสมอง

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร , - ภูตะวัน , จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง

08/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chpt.197@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ

09/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขออภัย ไม่มีหนังสือเล่มนี้จำหน่ายในท้องตลาดแล้ว)

การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา

ไชยวัฒน์ ค้ำชู, นิธิ เนื่องจำนงค์, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12/09/2016 หมายเหตุ: ซื้อเพิ่มแล้ว รวมเป็น 19 เล่ม / ในหอสมุดมีเล่มนี้เพียง 1 เล่ม ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เนื่องจากเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา PO320 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 2 เล่ม + หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต มี 3 เล่ม = 5 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ PLSC JF 2016 664720 / ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ ตาม Link นี้ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

the insurance act 2015: a new regime for commercial and marine insurance law

malcom clark, baris soyer, - informal law (GB)

13/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

พุดพิชญา

มณีจันท์,

14/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ luanhua_mina@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, - แพรวสำนักพิมพ์ (แพรวสำนักพิมพ์) , เรื่องสั้นทั่วไป

15/09/2016 หมายเหตุ: เรื่องสั้นนี้มีนัยความหมายที่ซับซ้อน แม้เรื่องราวจะดูเหมือนเกิดขึ้นไกลตัว แต่กลับกระตุ้นให้เราคิดถึงเรื่องใกล้ตัวว่า ความวุ่นวายในสังคมปัจจุบันทุกหนแห่ง เกิดจากการที่มนุษย์ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขาดไร้ศีลธรรมจริยธรรมและโง่เขลา แถมมักซ่อนเร้นความอับอาย ความชั่วร้ายของตนโดยการกล่าวโทษสิ่งอื่น เรามักจะหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อลงโทษจึงดำเนินไปโดยไม่คิดหาทางแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี มี 2 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 665967 / ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ / Link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน

หลิวเลี่ยนจื่อ,

17/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ทั้งชุดมี 10 เล่ม / ขณะนี้ หอสมุด มธ. มี 3 เล่ม (ทุกห้องสมุดสาขา) / เล่ม 1 มี 4 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647632 / เล่ม 2 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647633 / เล่ม 3 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647635 / หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่ม4

หลิวเลี่ยนจื่อ, - สยาใอินเติร์บุ๊ค (กรุงเทพ) , นวนิยายจีนแปล

17/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ทั้งชุดมี 10 เล่ม / ขณะนี้ หอสมุด มธ. มี 3 เล่ม (ทุกห้องสมุดสาขา) / เล่ม 1 มี 4 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647632 / เล่ม 2 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647633 / เล่ม 3 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647635 / หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่ม5

หลิวเลี่ยนจื่อ, - สยามอินเติร์บุ๊ค (กรุงเทพ) , นวนิยายจีนแปล

17/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ทั้งชุดมี 10 เล่ม / ขณะนี้ หอสมุด มธ. มี 3 เล่ม (ทุกห้องสมุดสาขา) / เล่ม 1 มี 4 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647632 / เล่ม 2 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647633 / เล่ม 3 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647635 / หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

BRANDiNG 4.0

ปิยะชาติ อิศรภักดี, - อมรินทร์ How to

18/09/2016 หมายเหตุ: จากการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0 สร้างความสำเร็จในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์ และแบรนด์กลายเป็นคน เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ กำลังเสนอซื้อค่ะ)

Digital Marketing : Concept & Case Study 3rd Edition

ณัฐพล ใยไพโรจน์, - IDC PREMIER CO., LTD.

18/09/2016 หมายเหตุ: "Digital Marketing" เป็นการตลาดออนไลน์ ที่สามารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ผ่านเครื่องมือการตลาดที่นักการตลาดยุคใหม่เลือกใช้งานอย่างได้ผล บอกเล่าเคสการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมา อัพเดทเทรนการตลาดของปี 2016 เรียนรู้การตลาดพื้นฐาน ต่อยอดด้วยการเลือกใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ พร้อมเคสตัวอย่างที่หลากหลาย เป็นแนวทางในการประยุกต์เพื่อทำการตลาดกับธุรกิจของผู้อ่าน นำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิก เข้าใจง่าย เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ callarmme@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Social Media Advertising

กวิสรา ธิสาคร, - IDC PREMIER CO., LTD.

18/09/2016 หมายเหตุ: "Social Media Advertising" นำเสนอการลงโฆษณาโปรโมทบน Social media ชั้นนำ ได้แก่ Facebook, Instagram, Youtube และ Line การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เลือกกลุ่มเป้าหมาย สร้างโฆษณา และกระบวนการลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่ดีและคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป จุดขาย สอนการลงโฆษณาบน Facebook Page, Instagram, Youtube และ Line ซึ่งจะครอบคลุมการลงโฆษณาบน Social Media ที่คนไทยนิยมใช้งานมากที่สุด เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

Good French เก่งฝรั่งเศสเรื่องหมูๆ

ศศิเนตร จีระวัฒนา, - Knowledge Maker, สนพ.

18/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2013 629293 / ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ ตาม link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

Good German เก่งเยอรมันเรื่องหมูๆ

ครูแก้ว N.Jeerangsawat, - Knowledge Maker, สนพ.

18/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ fbi_13460@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Create Your Own Religion: A How-To Book without Instructions

Daniele Bolelli, - Disinformation Books

18/09/2016 หมายเหตุ: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 / Daniele Bolelli is a writer, university professor and martial artist and the author of 50 Things You're Not Supposed to Know: Religion. He is a history professor at Santa Monica College and California State University, Long Beach and is a regular contributor to several magazines both in Italy and in the United States. He lives in Los Angeles. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

High Probability trading: take the steps to become a successful trader

Marcel Link, - 2003, - McGraw-Hill Education

20/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Have ebook at http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/singleitem/collection/ebook/id/5082/rec/1)

A Complete Guide to Volume Price Analysis: Read the book then read the market

ANNA COULLING, - 2013, - CreateSpace Independent Publishing Platform

20/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Related to TBS curriculum)

Psychology:Concepts and ConnectionS

Spencer A,

21/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Theory of the Border

Thomas Nail, - 2016, - Oxford University Press (New York)

21/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ maytaweeh@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Gaming at the Edge

Adrienne Shaw, - 2014, - University of Minnesota Press

21/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ RECR GV 2014 642811)

ความสำเร็จและความท้าทายของอาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม

ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และ ภิญญ์ ศิรประภาศิริ, - 2559, - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22/09/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HC441 .ช363 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Setting the People Free: The Story of Democracy

John Dunn, - 2005, - Atlantic Books

27/09/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

เรไรรายวัน

เรไร สุวีรานนท์, - 2559, - - (-) , จิตวิทยา หนังสือทั่วไป

29/09/2016 หมายเหตุ: "เรไรรายวัน" คือสมุดบันทึกประจำวันของเด็กคนหนึ่ง มองรวมๆคล้ายกับ "บันทึกซายูริ" (ที่มีอยู่ในหอสมุดป๋วย รังสิต อยู่แล้ว) หากแต่ความคิดของเด็กสองคนนี้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะมีการเขียนคนละแนว และมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน "เรไรรายวัน" เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย หากได้ลองอ่านสักบท-สองบท จะทำให้ต้องอ่านต่อไปจนวางไม่ลง ด้วยความเคารพอย่างสูง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ duan_officialaccount@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Bâtons, Chiffres et Lettres

Raymond QUENEAU, - 1994, - Gallimard (Paris France) , folio essais

04/10/2016 หมายเหตุ: Literature analysis Linguistics commentary about orthography and writing first publication 1950 from important French writer. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

บ้านหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs, - แพรว สำนักพิมพ์ , วรรณกรรมเยาวชน

04/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ mysummer.breeze64@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government

Christopher H. Achen and Larry M. Bartels, - 2016, - Princeton University Press (Princeton, NJ)

05/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว (ดำเนินการตรวจสอบราคาหนังสืออยู่คะ)

New Media and Sport: International Legal Aspects

Katrien Lefever, - 2012, - T.M.C. ASSER PRESS (The Hague, The Netherlands) , ASSER International Sports Law Series

06/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ramakien, sous le signe du singe

MARCEL Jean (pseudonyme de Jean-Marcel Paquette), - 2013, - KAILASH EDITIONS (Paris France) , Les exotiques

06/10/2016 หมายเหตุ: Call Number BL1139.24 .F7 2013 / This book is an translation / adaptation in French from Thai version Ramakien. The author is a retired professor regular collaborator of Thailand Universities. Useful for the Master of French-Thai Translation program. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

พลเมืองไทย: การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด Eugenie Merieau, - สถาบันพระปกเกล้า

06/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดได้รับบริจาค 2 เล่ม)

The Revolt of the Primitive: An Inquiry into the Roots of Political Correctness

Howard S. Schwartz, - 2003, - Transaction Publishers (New Jersey, USA)

07/10/2016 หมายเหตุ: The book is a strong Freudian account of political correctness and 'victimocracy'. As victimhood has become the main discourse of western democracies, and political correctness has returned, this book is unique in offering a psychoanalytic account for the emergence. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Humans of New York

Brandon Stanton , - 2015, - St. Martin's Press (-) , Fiction, Nonfiction, Picture Books, Travel or more

08/10/2016 หมายเหตุ: เหตุผลที่ข้าพเจ้าเสนอหนังสือ Humans of New York เล่มนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าติดตาม facebook เพจหนึ่งซึ่งเป็นของนาย Brandon Stanton เขาเล่าเรื่องราวต่างๆของผู้คนที่พบในเมือง New York ลงในเพจ ได้ข้อคิด และประสบการณ์ร่วม ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจต่อใจข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าต้องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านบรรณารักษ์พิจารณาขข้อเสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ Humans of New York ฉบับ "ภาษาอังกฤษ" เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ duan_officialaccount@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

The First Shall Be The Last

Adam Katz & Eric Gans , - 2015, - Brill - Nijhoff (Boston)

10/10/2016 หมายเหตุ: Primarily a theoretical account of the origins of anti-semitism, but actually investigates the growth or resentment and 'victimary' in the West. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Inwardness and Existence: Subjectivity in/and Hegel, Heidegger, Marx, and Freud

Walter A. Davis, - 1989, - University of Wisconsin Press

16/10/2016 หมายเหตุ: Unique attempt to synthesis subjectivity positions of Marx, Hegel, Freud and Heidegger. Subjectivity is one of the defining issues of modern politics. This books is seemingly unavailable at any university libraries in Thailand. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

เมืองหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs (แรนซัม ริกส์), - 8, - แพรวเยาวชน

16/10/2016 หมายเหตุ: เป็น boxset มีอีก 2 เล่ม รวมเป็น 3 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 651941)

บ้านหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs (แรนซัม ริกส์), - 8, - แพรวเยาวชน

16/10/2016 หมายเหตุ: เป็น boxset มีอีก 2 เล่ม รวมเป็น 3 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ b.parewhlor@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com)

ห้องสมุดหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs (แรนซัม ริกส์), - 8, - แพรวเยาวชน

16/10/2016 หมายเหตุ: เป็น boxset มีอีก 2 เล่ม รวมเป็น 3 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง

ครูทอม คำไทย, - a book , วรรณกรรม

17/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ กำลังเสนอซื้อค่ะ)

ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ. 1947 / โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

บรรพต กำเนิดศิริ., - โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, , การทูต,ประวัติศาสตร์

17/10/2016 หมายเหตุ: มีไม่เพียงพอ กรุณานำมาเพิ่มด้วยครับ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุด มธ. มี 12 เล่ม / มีทั้งหมด 12 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ D363 .บ44 และ HIST D 2008 519852)

harry potter and the cursed child

Jack Thorne, - Little, Brown and Company , วรรณกรรม

17/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ garfield_kmz@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564 4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th )

European Comparative Company Law

Mads Andenas, Frank Wooldridge, - 2009, - Cambridge University Press (UK) , International Trade Law, Comparative Law, Law, Company law

23/10/2016 หมายเหตุ: เป็นหนังสือกฎหมายเปรียบเทียบที่ทันสมัย แก้ไขใหม่ เรียบเรียงทีละประเด็นในแต่ละประเทศสมาชิก ทำให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ นศ.ไทย โปรดดูตัวอย่างที่ https://books.google.co.th/books?id=NlQGmruVI5gC&printsec=frontcover&dq=Mads+T%C3%B8nnesson+Anden%C3%A6s+Frank+Wooldridge&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwioxOCj3PDPAhUDmJQKHeFvC2kQ6AEIGjAA#v=onepage&q=Mads%20T%C3%B8nnesson%20Anden%C3%A6s%20Frank%20Wooldridge&f=false เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Thailand's Theory of Monarchy The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory, - 2016, - SUNY Press (Singapore ) , Thai's Politic, History

23/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

An Introduction to International Investment Law.

David Collins., - Cambridge University Press. (Cambridge, United Kingdom)

25/10/2016 หมายเหตุ: This is an interesting book for LL.M. student concentrated in International Investment Law. Please kindly consider. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Journal of international accounting

Joshi,

28/10/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขณะนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวารสารออนไลน์ด้าน Accounting & Tax จำนวน 162 ชื่อ และผลการสืบค้นวารสารชื่อ Journal of international accounting มีชื่อคล้ายกันจำนวน 24 ชื่อ ได้แจ้งรายละเอียดพร้อม Link วารสารดังกล่าวที่ Email ntusnim@gmail.com แล้วค่ะ)

Priya (บ้านเกิด)

Kanokphong Songsomphan (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์), - 2016, - édtitions Gope (Bangkok Thailand)

31/10/2016 หมายเหตุ: Thai literature bilingual book thai-french useful for translation class thai-french เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vocabulaire Progressif Du Francais - Nouvelle Edition: Livre + Audio CD (Niveau Intermedaire)

31/10/2016 หมายเหตุ: Call Number PC2445 .L482 2016 / จำเป็นต้องใช้สอนประกอบวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Editeur : Clé International; Édition : 2nd (22 septembre 2011) Collection : COLLEC PROGRESS Langue : Français ISBN-10: 2090381280 ISBN-13: 978-2090381283 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau débutant + Livre + CD - 2ème édition

31/10/2016 หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้สอนประกอบการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Editeur : Clé International; Édition : 2nd (24 novembre 2010) Collection : COLLEC PROGRESS Langue : Français ISBN-10: 2090381264 ISBN-13: 978-2090381269 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau avancé (2ème édition) B2/C1. Livre avec 390 exercices + Audio-CD

31/10/2016 หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้สอนประกอบรายวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vocabulaire essentiel du français niv. B1 - Livre + CD

- 2017,

31/10/2016 หมายเหตุ: 8 พ.ย. 59 ยังไม่พิมพ์ / จำเป็นในการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง Broché: 288 pages Editeur : Didier (8 février 2017) Collection : 100% FLE Langue : Français ISBN-10: 2278087304 ISBN-13: 978-2278087303 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau débutant complet - Livre + CD + Livre-web

31/10/2016 หมายเหตุ: Call Number PC2445 .L66 2016 / ภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้น Editeur : Clé International (27 janvier 2015) Collection : COLLEC PROGRESS Langue : Français ISBN-10: 2090381612 ISBN-13: 978-2090381610 Dimensions du produit: 19 x 0,8 x 26 cm เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Cahier d'exercies de français : Du vocabulaire et les fondamentaux pour bien aborder l'entrée au lycée

31/10/2016 หมายเหตุ: ปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Français pour étrangers - Livre Initiation

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .M39 2015 / Editeur : Nathan; Édition : édition 2015 (8 janvier 2015) Collection : Voie Express Langue : Français ISBN-10: 2091636878 ISBN-13: 978-2091636870 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Expression et style B2-C1 : Français de perfectionnement

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .C46 2015 / ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง โครงสร้างประโยค Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (21 juillet 2009) Collection : Français langue étrangère Langue : Français ISBN-10: 2706115106 ISBN-13: 978-2706115103 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'exercisier : Manuel d'expression française, B1-B2

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .D47 2016 / เหมาะสำหรับการฝึกเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง Broché: 352 pages Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (21 janvier 2010) Collection : FRANC LANG ETRA Langue : Français ISBN-10: 2706115866 ISBN-13: 978-2706115868 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le chemin des mots : Pour un apprentissage méthodique du vocabulaire français

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2445 .D86 2016 / เทคนิคการใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย Broché: 183 pages Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (6 septembre 2012) Collection : Français langue étrangère Langue : Français ISBN-10: 2706117605 ISBN-13: 978-2706117602 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Exercices de grammaire française

de Maurice Grevisse (Auteur), Marc Lits (Auteur), Danièle Deschuytener (Auteu,

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2112 .G74 2015 / แบบฝึกหัดคู่มือไวยากรณ์ระดับมาตรฐาน Editeur : Duculot; Édition : 4e édition revue et corrigée (23 août 2010) Collection : GREVISSE Langue : Français ISBN-10: 2801116157 ISBN-13: 978-2801116159 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'expression écrite

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .D47 2016 / เทคนิคการใช้สำนวนในการเขียนเรียงความ Editeur : Nathan (8 octobre 2014) Collection : Repères Pratiques Langue : Français ISBN-10: 2091631329 ISBN-13: 978-2091631325 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Initiation à la linguistique française - 2e édition

de Sandrine Zufferey (Auteur), Jacques Moeschler (Auteur),

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2065 .Z84 2015 / ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Broché: 252 pages Editeur : Armand Colin; Édition : 2e édition (6 mai 2015) Collection : Cursus Langue : Français ISBN-10: 2200601786 ISBN-13: 978-2200601782 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le grand Larousse de l'Histoire de France

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC39 .G68 2016 / ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น Broché: 648 pages Editeur : Larousse (14 octobre 2015) Collection : Grands Dictionnaires Larousse Langue : Français ISBN-10: 2035923662 ISBN-13: 978-2035923660 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les institutions de la France

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2597 .B47 2016 / สถาบันทางการเมืองประเทศฝรั่งเศส Broché: 160 pages Editeur : Nathan (17 novembre 2015) Collection : Repères Pratiques Langue : Français ISBN-10: 2091636975 ISBN-13: 978-2091636979 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Il était une fois la France : Chronique d'une société en mutation 1950-2000

- 2004,

31/10/2016 หมายเหตุ: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Poche: 92 pages Editeur : J'ai lu (10 septembre 2004) Collection : Librio Document Langue : Français ISBN-10: 2290342947 ISBN-13: 978-2290342947 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Tout sur l'art : Panorama des mouvements et des chefs-d'oeuvre

- 2010,

31/10/2016 หมายเหตุ: 8 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / ศิลปะฝรั่งเศสเบื้องต้น Relié: 576 pages Editeur : Flammarion (29 septembre 2010) Collection : HISTOIRE DE L'A Langue : Français ISBN-10: 2081238608 ISBN-13: 978-2081238602 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Petit Larousse des grands événements de l'histoire de France

- Larousse

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC38 .P48 2012 / Relié: 320 pages Editeur : Larousse (29 août 2012) Collection : Petit Larousse illustré - Histoire Langue : Français ISBN-10: 2035876281 ISBN-13: 978-2035876287 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Guide de l'union européenne

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN30 .B78 2016 / Broché: 160 pages Editeur : Nathan (25 août 2016) Collection : Repères Pratiques Langue : Français ISBN-10: 2091638560 ISBN-13: 978-2091638560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

JE VIS EN FRANCE Vingt lectures faciles pour découvrir la civilisation française

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2121 .B37 2016 / Editeur : PUG Auteur(s) : Marie Barthe, Bernadette Chovelon Collection : À lire à dire Parution : 16 juin 2016 Edition : 1ère édition Intérieur : Noir & blanc Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 350 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706125270 Format ONIX : เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

LE FRANÇAIS DU MONDE DU TRAVAIL

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2120.C6 C56 2014 / Editeur : PUG Auteur(s) : Éliane Cloose Collection : Français sur objectif spécifique (FOS) Parution : 26 juin 2014 Edition : 1ère édition Intérieur : Couleur Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 326 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706120466 Format ONIX : เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

RÉUSSIR SES ÉTUDES LITTÉRAIRES EN FRANÇAIS

Jean-Marc Mangiante, François Raviez, - 2015, - Presses Universitaires de Grenoble

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2420 .M26 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

LA FRANCE AU QUOTIDIEN

Roselyne Rœsch, Rosalba Rolle-Harold, - 2012, - Presses Universitaires de Grenoble

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .R64 2012 / DE ROSELYNE RŒSCH ET ROSALBA ROLLE-HAROLD PUG - COLLECTION : CIVILISATION-CULTURES เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

LA FRANCE DES INSTITUTIONS Le citoyen dans la nation (2e édition)

31/10/2016 หมายเหตุ: Editeur : PUG Auteur(s) : René Bourgeois, Patrice Terrone Collection : Civilisation-cultures Parution : 1 janvier 2004 Edition : 2e édition Intérieur : Noir & blanc Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 295 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706112115 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

BULLES DE FRANCE

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .J44 2015 / Editeur : PUG Auteur(s) : Géraldine Jeffroy, Unter Collection : Civilisation-cultures Parution : 3 septembre 2015 Edition : 1ère édition Intérieur : Couleur Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 300 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706122019 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

RENCONTRE... RENCONTRES Sketches à lire, à dire, à jouer

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2135 .B68 2014 / Editeur : PUG Auteur(s) : Patrick De Bouter Collection : À lire à dire Parution : 30 janvier 2014 Edition : 1ère édition Intérieur : Bichromie Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 309 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706118463 Format ONIX : Format ONIX เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

LIRE LA PRESSE Le compte rendu, la synthèse

- 2012,

31/10/2016 หมายเหตุ: 8 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Editeur : PUG Auteur(s) : Bernadette Chovelon, Marie-Hélène Morsel Collection : Ecrit (FLE) Parution : 1 juillet 2012 Edition : 1ère édition Intérieur : Noir & blanc Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 325 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706117619 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Le français correct : Guide pratique des difficultés

de Maurice Grevisse (Auteur), Michèle Lenoble-Pinson (Auteur),

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2460 .G74 2009 / ไวยากรณ์อ้างอิงภาษาฝรั่งเศสฉบับมาตรฐาน Relié: 512 pages Editeur : Duculot; Édition : 6e édition revue et corrigée (12 août 2009) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 280110051X ISBN-13: 978-2801100516 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Dire, ne pas dire : Du bon usage de la langue française

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2460 .A33 2014 / ไวยากรณ์และสำนวนภาษาฝรั่งเศส Broché: 190 pages Editeur : Philippe Rey (11 septembre 2014) Collection : DOCUMENT Langue : Français ISBN-10: 2848764163 ISBN-13: 978-2848764160 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Dire, ne pas dire : Du bon usage de la langue française, volume 2

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2460 .A33 2015 / Broché: 192 pages Editeur : Philippe Rey (10 septembre 2015) Collection : DOCUMENT Langue : Français ISBN-10: 2848764724 ISBN-13: 978-2848764726 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La préposition

Maurice Grevisse (Auteur), Irène Marie Kalinowska (Auteur),

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2335 .G74 2013 / Broché: 300 pages Editeur : Duculot; Édition : 6e édition (29 avril 2013) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 280111667X ISBN-13: 978-2801116678 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le Grevisse de l'enseignant

Jean-Christophe Pellat (Auteur), Stéphanie Fonvielle (Auteur),

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2111 .G74 2016 / Broché: 480 pages Editeur : MAGNARD (8 juillet 2016) Collection : Langue française Langue : Français ISBN-10: 221010632X ISBN-13: 978-2210106321 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La phrase : Règles, exercices et corrigés

Maurice Grevisse (Auteur), Irène Marie Kalinowska,

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2375 .G74 2015 / Broché: 335 pages Editeur : Duculot; Édition : 8e édition (27 novembre 2015) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 280111748X ISBN-13: 978-2801117484 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La ponctuation : Règles, exercices et corrigés

Cécile Narjoux,

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2450 .N37 2014 / Broché: 171 pages Editeur : Duculot; Édition : 2e édition (17 octobre 2014) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 2801117463 ISBN-13: 978-2801117460 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'oral et l'écrit règles, exercices et corrigés

Françoise Rullier-Theuret,

31/10/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .R85 2010 / Broché: 136 pages Editeur : Duculot; Édition : 01 (16 septembre 2010) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 2801116343 ISBN-13: 978-2801116340 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Cambridge Companion to Liberation Theology

Christopher Rowland (ed.), - 2007, - Cambridge University Press

02/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JZ1418 .ช62 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Fossil Capital : The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming

Andreas Malm, - 2015,

02/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HD9502.G72 M35 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Le résumé, le compte-rendu, la synthèse : Guide d'entraînements aux examens et concours

Bernadette Chovelon, Marie-Hélène Morsel, - 2010, - Presses Universitaires de Grenoble

02/11/2016 หมายเหตุ: 8 พ.ย. 59 ไม่มีสต็อค เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Gray's Anatomy Review

04/11/2016 หมายเหตุ: Purchase as online book for clinicalkey.com please. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Guyton & Hall Physiology Review

04/11/2016 หมายเหตุ: Purchase as online book on clinicalkey.com please. Thank you. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Problem-Based Microbiology

04/11/2016 หมายเหตุ: Purchase as online e-book at Clinicalkey.com please. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Contemporary trends and issues in education reform for special and inclusive education in the Asia-Pacific region

Chris Forlin & Ming-Gon John Lian, - 2008, - Routledge

04/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LC4037.A2 R43 2008 / Reform, Inclusion and Teacher Education: Towards a new era of special education in the Asia-Pacific Region เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies

David Mitchell, - 2014, - Routledge

04/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Inclusive Education

Harry Daniels & Philip Garner, - 1999, - Kogan Page

04/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LC1100 .I43 2012 / 9780415501330 Routledge; 1 edition (November 16, 2012) / World Yearbook of Education 1999 : Inclusive Education เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Criminal law

Wayne R Lafave, - 2010, - St. Paul, MN : Thomson/West, 2010 (US) , Hornbook series

06/11/2016 หมายเหตุ: ปัจจุบันห้องสมุดมี edition 4th 2003 แล้ว แต่ยังไม่มี edition 5th 2010 ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

La France avant la France : 481-888

Geneviève Bührer-Thierry, Charles Meriaux , - Belin , Histoire De France - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ DC61 .B84 2010 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'Histoire de France Illustrée pour les Nuls, 2e édition

Jean-Joseph JULAUD , - First Editions , Collection Pour les Nuls Culture Générale

07/11/2016 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVème siècle au XVIIIème siècle

Chantal Grell, Robert Halleux, - Armand Colin - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ Q127.E9 G74 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Histoire des Gaules VIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.

Jérôme France, Christine Delaplace, - Armand Colin - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC62 .D45 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Histoire de France

Jean Carpentier, François Lebrun, - Points , Points Histoire, numéro 125 - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC38 .H57 2014 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

Histoire sociale de la France au XIXème siècle

Christophe Charle, - Points , Points Histoire, numéro 148 - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HN440.S6 C43 2015 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

La France des Lumières, 1715-1789

Pierre-Yves Beaurepaire, - Belin , Histoire De France

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC131 .B43 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

Qu'est-ce que le tiers-état?

Emmanuel Joseph Sieyès, - Flammarion , Sports Et Loisirs, numéro 928 - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2413 .S54 2013 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

La Révolution inachevée 1815-1870

Sylvie Aprile, - Belin , Histoire De France

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC251 .A67 2010 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La guerre d'Indochine

Lucien Bodard, - Grasset , Documents Francais

07/11/2016 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อ.เฟรดเดอริก คาร์เรล เสนอซื้อแล้ว - เลขที่ 869 วันที่ 16 มี.ค. 59)

La France de 1914 à nos jours

Jean-François Sirinelli, - Puf , Quadrige - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC361 .F73 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Pour en finir avec le Moyen-Age

Régine Pernoud, - Points , Points Histoire, numéro 38 - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ D117 .P47 2014 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les rois absolus : 16-1715

Hervé Drévillon, - Belin , Histoire De France - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ DC123 .D748 2014 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Une autre histoire

Claude Ribbe, - Le Cherche-Midi - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC34.5.B55 R53 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Trois siècles d'histoire de France De Henri IV à Napoléon III

G. Lenôtre, - Perrin , Syntheses Economiques - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC122.3 .L46 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Vers la guerre des identités ?

N. Bancel, Pascal Blanchard, Adès Thomas, - La découverte , Revue Problemes politique Et Sociaux - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC34 .V47 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'affirmation de l'Etat absolu 1492-1652 Tome 1 Histoire de France

Joël Cornette, - Hachette Supérieur - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2369 .C67 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Absolutisme et lumières

Joël Cornette, - Hachette Supérieur - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2341 .C67 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Petits et grands mensonges de l'histoire de France

Julien Arbois, - Pocket , Pocket, numéro 16578 - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC36.9 .A73 2016 / French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Histoire de la France coloniale Des origines à 1914 Tome 1

Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer, Jacques Thobie, - Armand Colin , Colin U - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JV1817 .H57 2016 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Histoire de la France coloniale 1914-1990 Tome 2

Charles-Robert Ageron,Catherine Coquery-Vidrovitch,Gilbert Meynier,Jacques Thobi, - Armand Colin , Colin U - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JV1811 .H57 2016 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Histoire du XIXème siècle

Serge Berstein, Pierre Milza, - Hatier , Initial - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ CB415 .H57 2016 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La Révolution française

Michel Biard, Pascal Dupuy, - Armand Colin , Colin U - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC148 .B53 2016 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'Indochine Française 1858-1954

Pierre Montagnon, - Tallandier , Texto

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS548 .M66 2016 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Gagner la paix 1914-1929

Jean-Michel Guieu, - Seuil , Univers Historique - ACQ

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC389 .G85 2015 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

Le Grand Larousse de l'Histoire de France

- Larousse , Grd.larousse

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC39 .G68 2016 / อาจารย์เฉลิมเกียรติ สั่งซื้อก่อน / French history book with many authors that work as a collective group เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อ.เฉลิมเกียรติ สุขเอียด สั่งซื้อแล้วค่ะ)

La France au XVIème siècle

Michel Cassan, - Armand Colin , Cursus - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC111 .C37 2015 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La révolution industrielle 1780-1880

Jean-Pierre Rioux, - Points , Points Histoire, numéro 6 - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HC275 .R56 2015 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Histoire de France De la Gaule à nos jours

Ernest Lavisse, Dimitri Casali, - Armand Colin , Cursus - GB

07/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC38 .L38 2016 / French history book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

เฟท ซีโร่ เล่ม 1 ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สี

GEN UROBUCHI, - dexpress , เฟท ซีโร่

07/11/2016 หมายเหตุ: เป็นซีรีส์แปล 6 เล่มจบ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ)

International Institutional Law: Unity Within Diversity, Fifth Revised Edition

Henry G. Schermers,Niels M. Blokker, - 2011, - Martinus Nijhoff Publishers (Leiden) , KZ4850.S337 2011

09/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ว่าด้วยอาชีพนางสนม 1-2

Yue Xia Die Ying (เยวี่ยซย่าเตี๋ยอิ่ง) , - 2016, - แจ่มใส

10/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มีให้บริการค่ะ - - เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 667643 - - เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 667646 - - ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ)

The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics

Charles Hirschkind, - 2006,

12/11/2016 หมายเหตุ: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Test for creative thinking - drawing production (TCT-DP)

Klaus K. Urban & Hans G. Jellen, - 1996,

15/11/2016 หมายเหตุ: เป็นแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่นิยมใช้สำหรับเด็กเล็ก ใช้เวลาทำแบบวัดไม่นาน มีการทดลองใช้แล้วทั่วโลก http://www.pearsonassessment.de/Test-for-Creative-Thinking-Manual-TCT-DP.html เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Diary of a wimpy kid

- ACQ

16/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 16 พ.ย. 59 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

La linguistique textuelle : Introduction à l'analyse textuelle des discours

Jean-Michel Adam , - 2015, - Armand Colin

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P302 .A314 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'Analyse Des Actions Et Des Discours En Situation De Travail: Concepts, Methodes Et Applications

L Fillietaz, J -P Bronckart,

19/11/2016 หมายเหตุ: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9789042916128 ปี 2005 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Analyser les discours institutionnels

Alice Krieg-Planque, - 2014, - Armand Colin

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P302.77 .K75 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

L'analyse textuelle

Jean-François Jeandillou,

19/11/2016 หมายเหตุ: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782200015244 ปี 1999 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library))

Dictionnaire des verbes du français actuel + cd-rom

Ligia Stela Florea, Catherine Fuchs, - 2010, - Ophrys

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2318 .F56 2010 (หนังสืออ้างอิง ใช้ในหอสมุดเท่านั้น) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

De la textualité : Pour une textologie générale et comparée

Francis Jacques,

19/11/2016 หมายเหตุ: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782720011412 ปี 2003 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

L'arbre du texte et ses possibles

Francis Jacques,

19/11/2016 หมายเหตุ: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782711619306 ปี 2008 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

La textualité du droit : Etude formelle et enquête transcendantale

Simone Goyard-Fabre, - 2012, - Les Editions du Cerf

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ K232.F7 G69 2012 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Arts et sciences de texte

François Rastier , - ACQ

19/11/2016 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ P302 .R378 2001 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Un Modele Et Un Instrument D Analyse de L Organisation Du Discours

Eddy Roulet, - Peter Lang

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P302 .R68 2001 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Pratiques de la conduite du changement : Comment passer du discours à l'action (Stratégies et management)

David Autissier (Auteur), Jean-Michel Moutot ,

19/11/2016 หมายเหตุ: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782100070541 ปี 2003 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Introduction à la stylistique

Frédéric Calas , - 2007, - Hachette

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P301.3.F8 C35 2007 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Introduction à l'analyse stylistique

Catherine Fromilhague, Anne Sancier-Chateau, - 2016, - Armand Colin

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .F76 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Éléments de stylistique française

Georges Molinié, - 2011, - Presses universitaires de France

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .M65 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Lexicologie - 4e éd. - Sémantique, morphologie et lexicographie

Alise Lehmann et Françoise Martin-Berthet , - 2013, - Armand Colin

19/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2567 .L49 2013 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Elements of Chemical Reaction Engineering (4th Edition)

H. Scott Fogler,

21/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ TP157 .F65 2016 / เสนอซื้อ 4th ed 9780130473943 / ซื้อให้ 5th 9780133887518 / หอสมุดป๋วย มี 1992 เลขเรียกหนังสือ TP157 .F65 1992 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Ted Talks: The Official Ted Guide to Public Speaking

Chris Anderson, - Houghton Milfflin Harcourt

24/11/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ skboardgames@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Shareholders’ Agreements

FITZGERALD, S.; MUTH, G., - London: Sweet & Maxwell

25/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Corporate and commercial agreements: drafting guidelines, forms and precedents

RYDER, R. D., - Universal Law Publishing Co.

25/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Shareholder voting rights and practices in companies in Europe and the US

DAVIES, P. The United Kingdom. In BAUMS, T.; WYMEERSCH, E. (eds.), - London: Kluwer International

25/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Acquiring or selling the privately held company, 2015

Michael P Lee; Brian C Miner; David W Pollak; Practising Law Institute,, - New York, New York : Practising Law Institute, [2015]

25/11/2016 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ถ้าโลกนี้ไม่มีแมว

Genki Kawamura ผู้แปล ดนัย คงสุวรรณ์ , - Maxx Publishing , https://www.naiin.com/product/detail/192037/

02/12/2016 หมายเหตุ: รีวิว http://pantip.com/topic/35208136 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pingpong80@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

International Law: Doctrine, Practice and Theory, 2d ed

John H. Currie, Craig Forcese, Joanna Harrington and Valerie Oosterveld, - Irwin Law - ACQ

04/12/2016 หมายเหตุ: สำนักพิมพ์แจ้งเลิกพิมพ์ / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ surakiat@outlook.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Textbook on International Human Rights 7th Edition

Rhona Smith, - Oxford University Press - ACQ

04/12/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ K3240 .S65 2016 / biblionumber=681269 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Great Dragon Fantasy: A Lacanian Analysis of Contemporary Chinese Thought

Guanjun Wu , - 2014, - World Scientific Publishing Company

07/12/2016 หมายเหตุ: A unique Lacanian analysis of China's political rise. เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Electricity and Magnetism

Edward Purcell and David Morin, - 2013, - Cambridge University Press - ACQ

08/12/2016 หมายเหตุ: ศูนย์หนังสือ มธ. แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nnakpath@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

ตำนาน9เรื่องเมืองปารีส (9 récits de Paris)

Liliane Korb & Laurence Lefèvre (แปล ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา), - 2544, - สำนักพิมพ์ ข้าวฟ่าง (กทม)

19/12/2016 หมายเหตุ: Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com / French literature translated in Thai เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com)

9 récits de Paris

Liliane Korb & Laurence Lefèvre , - 1998, - Flammarion (Paris France) , Castor Poche Senior

19/12/2016 หมายเหตุ: Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com / French literature translated in Thai. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com)

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป ภาคหนึ่งและสอง (บทละครเวที ฉบับซ้อมใหญ่)

JK rowling, - 2559, - nanmeebooks - ACQ

20/12/2016 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ dora_bua@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ dora_bua@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Intergovernmental Management Human Services Problem-Solving in Six Metropolitan Areas

Robert J.Agranoff, - SUNY press (State University of New York Press Albany) , Social Science

21/12/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

สาวสองวิญญาณ

แก้วเก้า, - ทรีบีส์ (กรุงเทพ ) , นวนิยายไทย

21/12/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aapartr@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

ชายแพศยา

ว.วินิจฉัยกุล, - ศรีสารา (กรุงเทพ) , นวนิยายไทย

21/12/2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aapartr@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Siam's New Detectives: Visualizing Crime and Conspiracy in Modern Thailand

Samson Lim, - 2016, - University of Hawaii Press

22/12/2016 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HV8252.55.A2 L56 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

East and South-East Asia: International Relations and Security Perspectives

Andrew T.H. Tan, - 2013, - Routledge

26/12/2016 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via ILL (At Chiang Mai University Library or Chulalongkorn University Library))

CLINICAL LIPIDOLOGY

วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ,

30/12/2016 หมายเหตุ: ผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากหนังสือเรื่อง “CLINICAL LIPIDOLOGY” ได้รับมอบโล่เกียรติยศ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ (DYSLIPIDEMIA)

วิมล พันธุเวทย์,

30/12/2016 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ไขมันและไลโพโปรตีนในเลือด ความผิดปรกติของการเปลี่ยนแปลงไขมันในเลือด แนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการใช้ยารักษาไขมันในเลือดผิดปรกติสำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด แนวทางใหม่สำหรับการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และปัจจัยเสี่ยงใหม่ในการประเมินความเสี่ยงและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านนี้ และใช้อ้างอิง เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Meanings of Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights

Costas Douzinas (Editor), Conor Gearty (Editor), - Cambridge University Press

11/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ตรีแล้วไปไหน

- ACQ

14/01/2017 หมายเหตุ: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th) / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 14 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

สานฝัน คนวัยมัน ฉันทำได้

14/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LA1221 .ว677 2559 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 14 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Euroล่มสลาย

- ACQ

14/01/2017 หมายเหตุ: มีพร้อมให้บริการ จำนวน 2 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ FIN HG 2014 634575) / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 1 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีพร้อมให้บริการ จำนวน 2 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ FIN HG 2014 634575)

ฝันไกลไปให้ถึง เอกอัครราชทูตไทย

ดร.ชาญ จุลมนต์, - วิช,สนพ , การทูต,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐศาสตร์

15/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JZ1418 .ช62 2559 / เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก เหมาะแก่นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็นทูต ควรมีที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างน้อย 12 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Sealy and Worthington's Text, Cases, and Materails in Company Law

Sarah Worthington, - 2016, - Oxford University Press (UK)

15/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Shareholder Primacy and Corporate Governances: Legal Aspects, Practices and Future Directions

Shuangge Wen, - 2013, - Routledge (London and New York)

15/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Managing closely held corporations : a legal guildbook

Committee on corporate laws, section of business law, american bar association, - 2003,

15/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The enlightened shareholder value principle and corporate governance

Keay, andrew r., - 2014, - London, routledge

15/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Behavior Modification: Principles and Procedures 6th Edition

Raymond G. Miltenberger, - 2016, - Cengage Learning - ACQ

15/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BF637.B4 M55 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Understanding the securities laws

Marc I. Steinberg, Radford Professor of law, Southern methodist U., - 2014, - New Providence, NJ: LexisNexis

15/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต The Success Principles

Jack Canfield, - 2559, - วีเลิร์น (WE LEARN) - ACQ

19/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ BF637.ส6 ค833 2559 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต

- ACQ

19/01/2017 หมายเหตุ: รายการซ้ำกับ คำขอที่ 1784 (31-01-2017) / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (รายการซ้ำกับ คำขอที่ 1784 (31-01-2017))

Walking on the sun ทุกๆวันบนดวงอาทิตย์

- ACQ

19/01/2017 หมายเหตุ: มีพร้อมให้บริการ จำนวน 3 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ HIST DS 2015 660109 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

อย่าหาว่าน้าสอน

เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, - 2559, - a book - ACQ

19/01/2017 หมายเหตุ: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้))

คำนี้ดี

ภูมิชาย บุญสินสุข, - 2557, - อะบุ๊ก

19/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PE1460 .ภ745 2558 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Corporations and other business associations : cases and materials

Charles R.T. O'Kelley, Robert B. Thompson. , - New York, NY : Aspen Publishers, c2010.

20/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Curmudgeon's Guide to Practicing Law

Mark Herrmann,

24/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The New Visibility of Religion: Studies in Religion and Cultural Hermeneutics

Graham Ward, Michael Hoelzl, - 2008,

26/01/2017 หมายเหตุ: หนังสื่อมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BL60 .N494 2008 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Palliative care

บุษยมาส ชีวสกุล, (เชียงใหม่)

28/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีตัวเล่มที่ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรีค่ะ WB310 .ก64 2556)

แปลญี่ปุ่น - ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (กรุงเทพฯ) , ภาษาญี่ปุ่น

29/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL650 .ส4284 2559 / มีหนังสือที่ห้องสมุดบุญชู ลำปางค่ะ แต่ไม่มีหนังสือบนชั้น เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น

นัทสึโฮะ อิวาตะ, อาเระ ฮาจิคาโนะ, - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , ภาษาญี่ปุ่น

29/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL539 .อ68 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารระดับกลาง เล่ม 2

Yoshiko Tsuruo, - 2545, - ภาษาและวัฒนธรรม , ภาษาญี่ปุ่น - ACQ

29/01/2017 หมายเหตุ: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ mdchanpichit@gmail.com และ mcfakez11@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th / มีเล่ม 1 แต่ไม่มีเล่ม 2 ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ mdchanpichit@gmail.com และ mcfakez11@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น

ซาชิโกะ ซาวาดะ, มิยูกิ ทาเคดะ, เอริ ฟุเคะ, คาโอริ มิวะ, - ภาษาและวัฒนธรรม , ภาษาญี่ปุ่น - ACQ

29/01/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL539.5.ท9 อ63 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

พูดเองก็เก่งได้ เทคนิคการฝึกพูดญี่ปุ่นกับตนเอง

อาเคมิ ทานาฮาชิ, - 2550, - ภาษาและวัฒนธรรม , ภาษาญี่ปุ่น - ACQ

29/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Butterworths Company Law Handbook

Keith Walmsley, - 2016, - LexisNexis (UK)

30/01/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Love and intimacy in online cross-cultural relationships

Wilasinee Pananakhonsab, - 2016, - Palgrave Publishing

01/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HQ801.82 .W55 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Atmosphere: An Introduction to Meteorology 12 edition

K. Lutgens,Edward J. Tarbuck, Dennis G. Tasa, - Prentice Hall

02/02/2017 หมายเหตุ: ใช้ประกอบการสอนวิชา AT366 ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 500-600 คน ต่อปี เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ฉบับใหม่ 2015 - - ฉบับที่มี QC861.2 .L98 1998 )

My own right time : an exploration of clockwork design

Woodward, Philip, - 1995, - Oxford University Press (Oxford, New York)

08/02/2017 หมายเหตุ: Please see the details in your email - tahmid.shahriar@gmail.com / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com / Required for research purpose. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

The Law and Practice of Shareholders' Agreements

Chris Ryan (Author) , Katherine Reece Thomas (Author), - 2014, - Publisher: LNUK (United Kingdom) , Legal : Corporate Law

10/02/2017 หมายเหตุ: Now in its fourth edition, this popular, fully-updated title explains the law on shareholders' agreements in a clear and comprehensible style. It guides the reader through a typical transaction, highlighting the commercial issues facing the client and ultimately the solicitor as draftsman. It examines how a shareholders' agreement can be unravelled in the event of insolvency or other reason for termination. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Subjectivity in Asian Children S Literature and Film: Global Theories and Implications

John Stephens, - Routledge

10/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN1009.A1 S83 2013 / For research and study เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Planning Gain: Providing Infrastructure and Affordable Housing

Tony Crook, John Henneberry, Christine Whitehead, - 2015, - Wiley-Blackwell

10/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

biological effects and medical applications of electromagneic energy

Om P. Gandhi, - 1990, - Prentice-Hall

15/02/2017 หมายเหตุ: Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com)

electromagnetic biointeraaction (plenum press,1989)

OM. P Gandhi, - 1989,

15/02/2017 หมายเหตุ: Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com)

Radio diplomacy and propaganda : the BBC and VOA in international politics, 1956-64

Gary D Rawnsley, - 1996, - Palgrave Macmillan UK

16/02/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ปราการอุดมคติ The Citadel

ผู้เขียน: Archibald Joseph Cronin ผู้แปล: เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร, - มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม (มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม) , การแพทย์

16/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / เป็นหนังสือที่ควรอ่านอย่างยิ่ง แสดงถึงการสร้างระบบแพทย์ที่มีจริยธรรม การสร้างแพทย์ที่มีอุดมคติ ฯลฯ เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง และ the citadel ฉบับแปลของ สายธาร มีสำนวนเก่าเกินไปควรอัพเดตค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

ละครฉากสุดท้าย

สันติธร วินิจฉัยกุล, - ทรีบีส์ , นวนิยาย

16/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / นวนิยายที่แสดงบริบททางการเมืองกับสังคมไทยในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่งค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Les dieux qui unissent les Chinois

Jonathan Chamberlain, - édtitions Gope

17/02/2017 หมายเหตุ: Introduction to Chinese civilization recently translated in French. if you prefer to order the original English version, never mind. I can read it in English. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les liens qui unissent les Thaïs

Pornpimol Senawong, - Gope (Bangkok Thailand)

17/02/2017 หมายเหตุ: Presentation of Thai traditions by an Teacher from Silpakorn University. Book translated in French from English. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Au bonheur des fautes

Muriel Gilbert, - 2017, - La librairie Vuibert (Paris France)

17/02/2017 หมายเหตุ: French linguistics Correction handbook for edition in French เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La prononciation du français dans le monde : du natif à l'apprenant

Sylvain Detey, Julien Eychenne, Yuji Kawaguchi, Isabelle Racine , - 2017, - CLE International (Paris France) , FORMATION DU PROFESSEUR

17/02/2017 หมายเหตุ: French linguistics Phonetics Teaching French Foreign language เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Arts, lettres, chansons, cinéma... dans les dessins de Plantu

Laurence Caillaud-Roboam , - 2014, - Hatier référence & pratique (Paris France) , Bescherelle français

17/02/2017 หมายเหตุ: French culture useful for class FR221 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les figures de style illustrées par des dessins de Plantu

Laurence Caillaud-Roboam, - 2011, - Hatier référence & pratique (Paris France) , Bescherelle français

17/02/2017 หมายเหตุ: French language useful for class FR321 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Les figures de style - Et autres procédés stylistiques

Bacry Patrick , - 2017, - BELIN (Paris France) , Alpha

17/02/2017 หมายเหตุ: French language useful for class FR321 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Thai Writing System

Nantana Danvivathana, - 1987, - Hausservice Buske (Hönow Germany)

18/02/2017 หมายเหตุ: Book for my research about Thai writing. The author was a teacher at Thammasat university. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Espaces, mobilités et éducation plurilingues. Éclairages d'Afrique ou d'ailleurs

AUZANNEAU Michèle et alii, - 2017, - Editions des archives contemporaines (Paris France)

21/02/2017 หมายเหตุ: Linguistics. Multilingualism In French Language. I am one of the contributors with an paper about multilingualism in Thailand. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Walking in Berlin: A Flaneur in the Capital

Franz Hessel and Amanda DeMarco, - 2017, - The MIT Press

24/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Across Space and Time: Architecture and the Politics of Modernity

Patrick Haughey, - 2016, - Transaction Publishers

24/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

What Happened to My Buildings: Learning from 30 Years of Architecture with Marlies Rohmer

Hilde de Haan, - 2017, - NAi010 Publishers

24/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / สามารถเชื่อมโยงกับกฎหมายควบคุมอาคารได้ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Post-Metropolitan Territories: Looking for a New Urbanity (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)

24/02/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา

Kenneth Minogue เขียน / กษิร ชีพเป็นสุข แปล, - 2559, - openworlds (กรุงเทพ) , ความรู้ฉบับพกพา

24/02/2017 หมายเหตุ: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bestkasemson@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th / เกี่ยวข้องกับคณะที่ศึกษา เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bestkasemson@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

Intercultural Pragmatics

Istvan Kecskes, - 2013, - Oxford University Press

26/02/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P99.4.P72 K43 2014 / This book will be useful for students, lecturers and researchers who have an interest in the inquiry of intercultural communication and pragmatics. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

A Meeting of Masks: Status, Power and Hierarchy in Bangkok

Sophorntavy Vorng, - 2016, - Nordic Inst of Asian Studies

28/02/2017 หมายเหตุ: http://www.niaspress.dk/books/meeting-masks เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีผู้อื่นสั่งซื้อเข้าห้องสมุดแล้ว)

Literary theory and criticism : an Oxford guide

Patricia Waugh, ed., - 2006, - Oxford University Press (New York) , -

01/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

The Norton anthology of theory and criticism, 2d ed

Vincent B. Leitch (Editor), William E. Cain (Editor), Laurie A. Finke (Editor),, - 2010, - W.W. Norton & Company, Inc. (-) , -

01/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Dictionary of Industrial Organization

George Norman, - 2016, - Edward Elgar Publishing Ltd , Economics - ACQ

02/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HD2326 .N676 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

La condition littéraire: La double vie des écrivains

Bernard Lahire, - 2006, - La Découverte (Paris) , TAP / Lab. Sciences Sociales

04/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

New Trends in Corpora and Language Learning

Ana Frankenberg-Garcia, Guy Aston, Lynne Flowerdew - See more at: http://www.blo,

05/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Learner Corpus Research: New Perspectives and Applications

Lynne Flowerdew, Vaclav Brezina,

05/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

200 questions de compréhension et expression écrite en français pour s'entraîner au Score IAE-Message

Association Score IAE Message , - 2017, - GUALINO EDITIONS

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/questions-compr%C3%A9hension-expression-sentra%C3%AEner-IAE-Message/dp/2297054882/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-1&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Maîtriser le Français et Réussir Dans le Supérieur en 40 Fiches

Régine Biggi , - 2017, - Ellipses Marketing

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Ma%C3%AEtriser-Fran%C3%A7ais-R%C3%A9ussir-Sup%C3%A9rieur-Fiches/dp/2340015952/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-8&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Un point c'est tout ! la ponctuation efficace

Jean-Pierre Colignon, - 2011, - VICTOIRES

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/point-cest-tout-ponctuation-efficace/dp/2351130855/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-14&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

J'apprends à rédiger une dissertation : Une méthode à suivre en sept étapes : le temps d'une semaine !

Eric Cobast , - 2017, - L'Etudiant

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Dissertation-m%C3%A9thode-Cobast-Eric/dp/2817605306/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-16&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Prendre des notes : Techniques efficaces pour être à l'aise en cours, en conférence, en réunion, en entretien, pour créer et pour s'organiser

Jean Simonet, Renée Simonet , - 2016, - Eyrolles

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Prendre-notes-Techniques-conf%C3%A9rence-sorganiser/dp/2212565321/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1488695402&sr=8-38&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Savoir argumenter : Du dialogue au débat

Renée Simonet (Auteur), Jean Simonet,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Savoir-argumenter-Du-dialogue-d%C3%A9bat/dp/2708130900/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1488695324&sr=1-5 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Formation à l'expression écrite et orale : 100 fiches

Jacques Laverrière, Monique Santucci, Renée Simonet, - 2004, - Editions d'Organisation

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Formation-lexpression-%C3%A9crite-orale-fiches/dp/270813213X/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1488695325&sr=1-5 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

La prise de notes efficace - 2e éd. - Acquérir des techniques opérationnelles en toutes circonstance: Acquérir des techniques opérationnelles en toutes circonstances

Ysabelle Cordeil-Le Millin, - 2012, - Dunod

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/prise-notes-efficace-op%C3%A9rationnelles-circonstances/dp/2100574663/ref=pd_sbs_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X1AQA7KR8E7R6WG1X0X5 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Bien Ecrire bien Rédiger en 40 fiches

Anne Spicher, - 2011, - Ellipses Marketing

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Bien-Ecrire-bien-R%C3%A9diger-fiches/dp/2729867538/ref=pd_sim_14_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Savoir Rédiger

Le Lay-Y , - 2014, - Larousse

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Savoir-R%C3%A9diger-Lay-Y/dp/2035903254/ref=pd_sim_14_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

40 Fiches & Exercices pour Enrichir Son Vocabulaire

Laurence Rauline ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Fiches-Exercices-pour-Enrichir-Vocabulaire/dp/2729873813/ref=pd_sim_14_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

S'exprimer avec logique - 100 exercices

Anne-Simone Dufief,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Sexprimer-avec-logique-100-exercices/dp/2218710927/ref=pd_sim_14_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Enrichir Son Vocabulaire Jeux et Leçons de Style

Jean Lambert ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Enrichir-Vocabulaire-Jeux-Le%C3%A7ons-Style/dp/2729871071/ref=pd_sim_14_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Techniques de l'expression écrite et orale

Denis Baril,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Techniques-lexpression-%C3%A9crite-orale-11e/dp/2247075908/ref=pd_sim_14_11?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

40 Fiches & Exercices pour Améliorer Sa Rédaction

Laurence Rauline,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Fiches-Exercices-pour-Am%C3%A9liorer-R%C3%A9daction/dp/2729875565/ref=pd_sim_14_12?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

12 Méthodes de communication écrite et orale

Michelle Fayet (Auteur), Jean-Denis Commeignes ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/12-M%C3%A9thodes-communication-%C3%A9crite-orale/dp/2100587552/ref=pd_sim_14_13?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Savoir Rédiger Les Techniques pour Écrire avec Clarté et Efficacité

Anne Spicher,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Savoir-R%C3%A9diger-Techniques-%C3%89crire-Efficacit%C3%A9/dp/2729890823/ref=pd_sim_14_14?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rédiger sans complexes : Surmonter la peur de la page blanche pour mieux transmettre votre pensée, améliorer votre style et contrôler la qualité de vos écrits

Michelle Fayet,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-sans-complexes-Surmonter-transmettre/dp/2212558295/ref=pd_sim_14_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

8 jours pour rédiger avec élégance

Anne Spicher,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/jours-pour-r%C3%A9diger-avec-%C3%A9l%C3%A9gance/dp/2729853006/ref=pd_sim_14_17?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Mieux rédiger - 100 exercices

C. Morhange-Begue,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Mieux-r%C3%A9diger-exercices-C-Morhange-Begue/dp/2218711567/ref=pd_sim_14_18?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Vocabulaire et expression - exercices pour enrichir son vocabulaire

Coralie Doux-Pouget ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Vocabulaire-expression-exercices-enrichir-vocabulaire/dp/2729854967/ref=pd_sim_14_26?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rédaction claire : 40 bonnes pratiques pour rendre vos écrits professionnels clairs et conviviaux

Anne Vervier (Auteur), Martine Garsou,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/R%C3%A9daction-claire-pratiques-professionnels-conviviaux/dp/2874961531/ref=pd_sim_14_27?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral

Paul-Emmanuel Géry (Auteur), Anne Reboul,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Bien-sexprimer-%C3%A0-l%C3%A9crit-loral/dp/2091605018/ref=pd_sim_14_28?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

L'Art du mot juste. 275 propositions pour enrichir son vocabulaire

Valerie Mandera,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/LArt-juste-propositions-enrichir-vocabulaire/dp/2757857908/ref=pd_sim_14_30?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Rédiger avec élégance : Jeux et leçons de style

Jean Lambert ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-avec-%C3%A9l%C3%A9gance-le%C3%A7ons-style/dp/2729867716/ref=pd_sim_14_41?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rédaction l'Expression Écrite Pas à Pas

Nathalie Laurent (Auteur), Alice Guay (Auteur), Guy Constantin-Toye,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/R%C3%A9daction-lExpression-%C3%89crite-Pas-%C3%A0/dp/2729860851/ref=pd_sim_14_48?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rédiger un texte académique en français : Niveau B2 à C1 (1Cédérom)

Sylvie Garnier (Auteur), Alan Savage ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-texte-acad%C3%A9mique-fran%C3%A7ais-1C%C3%A9d%C3%A9rom/dp/2708013009/ref=pd_sim_14_58?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Apprendre / Enseigner la langue de l'argumentation : du texte à la dissertation

Christine Guyot-Clément,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Apprendre-Enseigner-langue-largumentation-dissertation/dp/2701158915/ref=pd_sim_14_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8X60CGW1CZBBK5ER47J2 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Comment être clair dans sa communication écrite ?: Les règles d'or à appliquer pour une rédaction optimisée

Florence Schandeler,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Comment-%C3%AAtre-clair-communication-%C3%A9crite/dp/2806264863/ref=pd_sim_14_64?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Objectif mémoire : Au lycée et à l'université, (re)trouvez le goût de travailler avec plaisir et efficacité

Hélène Weber (Auteur), Dominique Donckels,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Objectif-m%C3%A9moire-luniversit%C3%A9-travailler-efficacit%C3%A9/dp/2212557027/ref=pd_sim_14_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P8CBR671XEFFQYT0VHV9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Le Mind Mapping Facile: Meilleure Mémoire, Prise De Note Rapide, Brainstorming, Gestion De Projet Sans Effort Avec Les Mind Maps.

Remy Roulier,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Mind-Mapping-Facile-Meilleure-Brainstorming/dp/1519396031/ref=pd_sim_14_19?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P8CBR671XEFFQYT0VHV9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Mind map, dessine-moi l'intelligence

Barry Buzan (Auteur), Tony Buzan (Auteur), Marianne Bouvier,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Mind-dessine-moi-lintelligence-Barry-Buzan/dp/2212553315/ref=pd_sim_14_36?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P8CBR671XEFFQYT0VHV9 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Faites une synthèse ! L'essentiel en temps limité avec la méthode Octopus

Jean-Denis Commeignes (Auteur), Michelle Fayet ,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Faites-synth%C3%A8se-Lessentiel-m%C3%A9thode-Octopus/dp/2100578227/ref=sr_1_43?ie=UTF8&qid=1488695402&sr=8-43&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rédiger des rapports efficaces - 5e éd. : Rapports d'activité - Rapports de stage - Rapports de projets - Rapports d'étude (Efficacité professionnelle)

Michelle Fayet (Auteur), Jean-Denis Commeignes,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-rapports-efficaces-Efficacit%C3%A9-professionnelle-ebook/dp/B00RMYS2SE/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1488727242&sr=1-2 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Comment mener une réunion efficace ?: Les étapes à suivre pour atteindre ses objectifs

Florence Schandeler,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Comment-mener-une-r%C3%A9union-efficace/dp/2806264316/ref=la_B01B8KD80Y_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488727245&sr=1-1 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Savoir rédiger le courrier d'entreprise : Améliorez vos écrits professionnels

Michelle Fayet (Auteur), Aline Nishimata,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Savoir-r%C3%A9diger-courrier-dentreprise-professionnels/dp/2212558864/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YB685Q7H1TG9BG65VVWJ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ecrire pour agir au quotidien : Compétences - Méthodes - Outils

Renée Simonet (Auteur), Annick Marret (Auteur), Jacques Salzer,

05/03/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Ecrire-pour-agir-quotidien-Comp%C3%A9tences/dp/2708127802/ref=la_B004MT55PA_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488727737&sr=1-1 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

สารานุกรมภาพเครื่องแบบในสงครามโลกครั้งที่ 2 UNIFORMS OF WORLD WAR 2

โจนาธาน นอร์ธ, - 2015, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ UC480 .น54 2559 - - หนังสืออ้างอิง ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

ANCIENT EGYPT อียิปต์โบราณ

โจน ไรคาร์ท, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

มัมมี่ ชีวิตหลังความตาย

Dinosaur, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย กรีก-โรมัน พ.5

Dr.know, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 หมายเหตุ: มีพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 4 เป็นการพิมพ์ซ้ำเนื้อหาไม่เปลี่ยน - - เลขเรียกหนังสือ BL723 .ด439 และ REL BL 2013 649388 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

เทพเจ้าไอยคุปต์ (ปกแข็ง)

เอกชัย จันทรา, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 หมายเหตุ: มีแล้ว จำนวน 3 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ HIST DT 2013 626484 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ตำนานเทพไอริช

พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ, - 2559, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BL980.อ94 พ64 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (This item is not available in the Library.)

Erskine May: Parliamentary Practice 24th edition

Mark Hutton , - 2011, - LexisNexis UK

09/03/2017 หมายเหตุ: https://store.lexisnexis.co.uk/products/erskine-may-parliamentary-practice-24th-edition-skuuksku9781405751063EMPP2413100/details เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1-4

ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ,

09/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - นว .ท67ม7 2558 ล. 1 + นว .ท67ม7 2558 ล. 2 + นว .ท67ม7 2558 ล. 3 + นว .ท67ม7 2558 ล. 4 / ที่ห้องสมุดธรรมศาสตร์ มีแต่เล่มที่1และ2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพค่อนข้างเก่ามาก เป็นฉบับปี2520 และ ไม่มีเล่ม3-4 หนังสือราคาไม่แพง 1 เล่มราคาไม่ถึง 100 บาท เป็นหนังสือชุดคลาสสิค อยากให้ห้องสมุดมีไว้ค่ะ (คำอธิบายจากwww.chulabook.com) เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ครอบครัวไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยก่อน เหมาะกับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากรูปแบบการเขียนที่ใช้ เป็นแบบสนทนาเล่าสู่กันฟัง สำนวนที่ใช้ในการเขียนนั้น ใช้คำง่ายๆ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน หนังสือเรื่องนี้ ถือเป็นหนังสือที่มีคุณประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปเรื่องหนึ่ง นอกจากจะให้ความรู้ด้านสังคมไทย วัฒนธรรมไทยในอดีตแล้ว ยังให้คติและแง่คิด ขอบคุณค่ะ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก]

ผู้เขียน Ha-Joon Chang (ฮาจุน ชาง) ผู้แปล วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร , - 1, - openworlds (กรุงเทพ) , economics

12/03/2017 หมายเหตุ: ประกอบการเรียนอ่านเพิ่มเติมวิชา มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ฉบับพิมพ์ใหม่

Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski, - สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

13/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Nature and Nurture of Love

Marga Vicedo, - 2013, - University of Chicago Press

14/03/2017 หมายเหตุ: http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo15112774.html เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ

สีจิ้นผิง, - สำนักพิมพ์มติชน (กรุงเทพ) , รัฐศาสตร์

16/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ praewyo@hotmail.com แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th)

The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century

Walter Scheidel, - 2017, - Princeton University Press , The Princeton Economic History of the Western World

17/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The 'Bare Life' of Thai Migrant Workmen in Singapore

Kitiarsa, Pattana, - 2014, - Silkworm Books (Chiang Mai, Thailand)

18/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Conservation: Linking Ecology, Economics, and Culture

Monique Borgerhoff Mulder and Peter Coppolillo , - 2004, - Princeton University Press

18/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Power of When: Discover Your Chronotype--and the Best Time to Eat Lunch, Ask for a Raise, Have Sex, Write a Novel, Take Your Meds, and More

Michael Breus, PhD, - Little,Brown and company , PSYC

20/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ 39.araya@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ 39.araya@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Development Against Democracy : Manipulating Political Change in the Third World- New Edition

Gendzier Irene L., - 2017, - Pluto Press; New edition edition (August 15, 2017)

21/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Universities and Empire: Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War (Cold War and the University)

Christopher Simpson , - 1998, - New Press; 1St Edition edition (March 1998) , Cold War and the University

21/03/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่น่าสนใจ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Cold War & the University: Toward an Intellectual History of the Postwar Years

Richard C. Lewontin (Author), Ira Katznelson (Author), Laura Nader (Author), - 1996, - The New Press (November 1, 1996)

21/03/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่น่าสนใจและใช้สำหรับทำรายงานสำหรับนักศึกษาหลายคน เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Disobedient Teaching: Surviving and creating change in education

Welby Ings, - Otago University Press

22/03/2017 หมายเหตุ: http://www.nationwidebooks.co.nz/product/disobedient-teaching-9781927322666 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

Paulo Freire, - 2559, - ปลากระโดด - ACQ

24/03/2017 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ LB880.ฟ8 พ725 2559 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ suriyaporn.e@arts.tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

ทำไมจึงควรอ่านหนังสือคลาสสิก

วิทยากร เชียงกูล, - 2559, - แสงดาว (ไม่ทราบ) , Fiction, Non-Fiction - ACQ

25/03/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ Z1003 .ว634 2559 / ไม่มีหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องยืมจาก Worldshare ซึ่งจำกัดระยะเวลาอ่านค่อนข้างสั้น ในฐานะผู้อ่าน จึงขอเสนอให้สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไว้ในห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ รังสิต เพื่อที่หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่าน อ่านหนังสือเล่มถัดไป เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Farm Worker Futurism Speculative Technologies of Resistance

Curtis Marez, - 2016, - Univ Of Minnesota Press

26/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dark Ecology : For a Logic of Future Coexistence

Timothy Morton, - 2016, - Columbia Univ Pr (US)

26/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Social Life of DNA : Race, Reparations, and Reconciliation after the Genome

Alondra Nelson, - 2016, - Beacon Pr (US)

26/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

How Emotions are Made

Lisa Feldman Barrett,

27/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Age of Anger: A History of the Present

Pankaj Mishra,

27/03/2017 หมายเหตุ: This would be helpful and essential to my research paper. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง. ส่วนที่ 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน,

28/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ห้องสมุดสังเวียน มี 1 เล่ม ไม่พอ + หาไม่เจอ )

CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้. ส่วนที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน,

28/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (ห้องสมุดสังเวียน มี 1 เล่ม ไม่พอ + หาไม่เจอ )

medical acupuncture, 2nd edition

Jacqueline Filshie, - ACQ

28/03/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่ใช้จัดอบรมการฝังเข็มให้แก่แพทย์หลังปริญญา / เป็นเล่มที่ออกมาใหม่ หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WB369 .M435 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Trigger Point Dry Needling, an evidenced and clinical based approach

Jan Dommerholt, - ACQ

28/03/2017 หมายเหตุ: ใช้จัดอบรมการฝังเข็ม แก่แพทย์หลังปริญญา ยังไม่มีในห้องสมุด >> รายการนี้ระหว่างรอดำเนินการจัดซื้อ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการตัวเล่มจากห้องสมุดในความร่วมมือ (TU-THAIPUL) ได้ก่อนตามลิ้งค์นี้ค่ะ https://tinyurl.com/y8wr98wr 28 ก.ย. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WE550 .T75 2013) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Responsibility of international organisations towards other international organisations : law and practice of the United Nations, the World Bank, the European Union (EU) and the International Atomic Energy Agency (IAEA)

Bimal N Patel, - 2013, - Lucknow : Eastern Book Company

30/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

International Organizations and Member State Responsibility : Critical Perspectives

Ana Sofia Barros; Cedric Ryngaert; Jan Wouters, - 2017, - Brill Nijhoff Publishing (Leiden) , Nova et vetera iuris gentium, no. 28

30/03/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Emergent Ecologies

Eben Kirksey, - 2015, - Duke Univ Pr (US)

01/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

เศรษฐมิติเบื้องต้น

ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, - ACQ

06/04/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HB139 .ศ745 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Modern Industrial Organization(4th Edition)

Dennis W. Carlton , Jeffrey M. Perloff, - 2004, - pearsonr

06/04/2017 หมายเหตุ: มีแล้ว 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ HD2326 .C34 2005 / ปกติแล้ว หนังสือภาษาต่างปรเทศ 1 เรื่อง จะซื้อ 1 เล่มค่ะ / หนังสือมีไม่พอใช้ค่ะ คนยืมเยอะมากเลยค่ะ และอยากใช้editionนี้ด้วยค่ะ เพราะอาจารยช้ล้editionนี้ในการสอนค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีบริการ 3 เล่ม (ห้องสมุดป๋วย คณะเศรษฐศาสตร์ 2 เล่ม, หอสมุดป๋วย 1 เล่ม) เลขเรียกหนังสือ Call no.: HD2326 .C34 2005)

Cell Phone Location Evidence for Legal Professionals: Understanding Cell Phone Location Evidence from the Warrant to the Courtroom

Larry Daniel, - academic press , LAW/Digital Forensics

06/04/2017 หมายเหตุ: ห้องสมุดที่อื่นรวมทั้งที่ธรรมศาสตร์ แม้ว่าจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับ Digital Forensics ในศึกษา แต่ยังมีหนังสือที่บรรยายเกี่ยวกับ Cell Phone Location Evidence ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาและเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยนี้มาก เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (เป็นหนังสือที่จะจำหน่ายสิ้นเดือนเดือนมิถุนายน 2560 ห้องสมุดจะสั่งซื้อหลังเดือนมิถุนายน)

L'Idée de littérature à l'épreuve des arts populaires (1870-1945).

Pascale Alexandre-Bergues (dir.), - 2015, - Classiques Garnier (Paris) , Rencontres

06/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Le parjure, peut-être.

Jacques Derrida, - 2017, - Galilée (Paris)

06/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Archéo-Logique

Jean-François Courtine, - 2013, - Presses Universitaires de France (Paris) , Épiméthée

06/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Life Support : Biocapital and the New History of Outsourced Labor

Vora, Kalindi  , - 2015, - Univ of Minnesota Pr 

10/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Reimagining Political Ecology

Biersack, Aletta (EDT)/ Greenberg, James B. (EDT)  , - 2006, - Duke Univ Pr

10/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือปีเก่า ขออนุญาตไม่พิจารณาซื้อเข้าห้องสมุด (หากมีความจำเป็นกรุณาระบุเหตุผลด้วยครับ))

Nature in the Global South : Environmental Projects in South and Southeast Asia

Greenough, Paul R. (EDT)/ Tsing, Anna Lowenhaupt (EDT)/ , - 2003, - Duke Univ Pr

10/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือปีเก่า ขออนุญาตไม่พิจารณาซื้อเข้าห้องสมุด (หากมีความจำเป็นกรุณาระบุเหตุผลด้วยครับ))

The Space of Boredom: Homelessness in the Slowing Global Order

Bruce O′Neill, - 2017, - Duke Univ Pr

10/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Fungible Life: Experiment in the Asian City of Life

Aihwa Ong, - 2016, - Duke Univ Pr

10/04/2017 หมายเหตุ: 8 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Fierce Climate, Sacred Ground : An Ethnography of Climate Change in Shishmaref, Alaska

Marino, Elizabeth, - 2015, - Univ of Alaska Pr 

10/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Alchemy in the Rain Forest : Politics, Ecology, and Resilience in a New Guinea Mining Area 

Jacka, Jerry K. , - 2015, - Duke Univ Pr

10/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Visual Thinking: Empowering People & Organizations Through Visual Collaboration

Willemien Brand, - 2017, - BIS Publishers

11/04/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ skboardgames@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

The Ontological Turn: An Anthropological Exposition

Martin Holbraad, - 2017, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

12/04/2017 หมายเหตุ: https://www.bookdepository.com/The-Ontological-Turn-Martin-Holbraad-Morten-Axel-Pedersen/9781107503946?ref=grid-view&qid=1491987923791&sr=1-1 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Les théoriciens de l'art

Carole Talon-Hugon, - 2017, - Presses Universitaires de France (Paris)

13/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ

สีจิ้นผิง, - มติชน (กรุงเทพ) , รัฐศาสตร์

18/04/2017 หมายเหตุ: หนังสือ "สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ" เล่มนี้ ได้รวบรวมวาทะสำคัญของ "สีจิ้นผิง" ทั้งสุนทรพจน์ ปาฐกถา ถ้อยแถลง บทสัมภาษณ์ โอวาท นโยบาย จดหมายอวยพร และอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2012 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2014 ไว้ทั้งหมด 79 บทความ ซึ่งบทความที่คัดสรรมาจัดแบ่งเป็น 18 หัวข้อ โดยมุ่งหมายในประเด็นหลักที่สังคมโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนในปัจจุบัน และจัดเรียงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อตามลำดับเวลา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจีน ขณะเรียบเรียงหนังสือจึงได้จัดทำหมายเหตุที่จำเป็นเพิ่มไว้ท้ายบท นอกจากนี้ ภายหนังเล่มยังรวบรวมภาพของสีจิ้นผิงในแต่ละสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการประชุม "สมัชชา 18" ไว้จำนวน 45 ภาพ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของท่านด้วย เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดสั่งซื้อแล้ว)

Quantum Mechanics: An Experimentalist's Approach

Eugene D. Commins, - 2014, - Cambridge University Press

20/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Life of Nikola Tesla : นิโคลา เทสลา อัจฉริยะนักฝันผู้เดียวดาย

JOHN J. O'NEILL , - สำนักพิมพ์มติชน , Science

20/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาและควา ามแตกต่างหลากหลาย

ผู้แต่ง : TIM DUNNE และคณะ ผู้แปล : จิตติภัทร พูนขํา, - 2560, - ศยาม (กรุงเทพ) , รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ - GB

22/04/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Nonviolence and Islamic Imperatives

Chaiwat Satha-Anand, - 2017, - Irene Publishing (Raleigh, North Carolina, United States) , Islam, Nonviolence, terrorism, peace

25/04/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่ต้องใช้ในการทำวิทยานพิพนธ์ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Reading Critically at University

Mike Metcalfe, - 2006, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - GB

27/04/2017 หมายเหตุ: For improving students writing skill เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถยืมระหว่างห้องสมุด Thaipul ได้คะ มีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=15&sid=a82c7b46-3897-43fe-afb0-f104bbcb6108%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=ran.164359&db=cat01854a)

Writing Your Thesis

Paul Oliver, - 2013, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - GB

27/04/2017 หมายเหตุ: For improving students writing skill เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ EDUC LB 2014 619933 )

How to Read Journal Articles in the Social Sciences

Phillip Chong Ho Shon, - 2015, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - GB

27/04/2017 หมายเหตุ: For improving students writing skill เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีที่ห้องสมุด ศ.สังเวียน (คณะพาณิชย์ฯ) SOC H 2013 633560)

Writing for Academic Success

Gail Craswell, - 2012, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - GB

27/04/2017 หมายเหตุ: For improving students writing skill เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีที่ห้องสมุด ศ.สังเวียน (คณะพาณิชย์ฯ) EDUC LB 2013 633582 และสามารถยืมระหว่างห้องสมุด Thaipul ได้ที่ http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=27&sid=a82c7b46-3897-43fe-afb0-f104bbcb6108%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=utcc.237618&db=cat02354a)

Death in the City: Suicide and the Social Imaginary in Modern Mexico

Kathryn A. Sloan, - 2017, - University of California Press (Oakland, CA.)

02/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rousseau Between Nature and Culture: Philosophy, Literature, and Politics

Anne Deneys-Tunney, - 2016, - Walter de Gruyter GmbH & Co KG - GB

03/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

L'affaire Arnolfini : Enquête sur un tableau de Van Eyck

JEAN-PHILIPPE POSTEL, - 2016, - ACTES SUD (Arles France) - GB

04/05/2017 หมายเหตุ: french language literature history of art siemology useful for class FR221 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Joint Ventures and Shareholders' Agreements

Susan Singleton (Author), - Bloomsbury Professional

05/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Joint Ventures and Shareholders Agreements – 24 Sep 2009

Simmons & Simmons Communication Practice (Author), John Verrill (Author), - Bloomsbury

05/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Birth of Korean Cool: How One Nation Is Conquering the World Through Pop Culture

Euny Hong,

08/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

ทำไมเราเลี้ยง PIG แต่กิน PORK

ชัชพล เกียรติขจรธาดา, - ชัชพลบุ๊คส์

08/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ทำไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮม

ชัชพล เกียรติขจรธาดา, - ชัชพลบุ๊คส์ - GB

08/05/2017 หมายเหตุ: เลขเรียกหนังสือ PE1449 .ช62 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Sports law in France

Jean-Yves Foucard, - Wolters Kluwer Law & Business

09/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ

รวิศ หาญอุตสาหะ, - 2559, - สำนักพิมพ์วีเลิร์น (2922/27 อาคารอิสสระทาวเวอร์2 ชั้น23 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10320) , บริหาร - GB

11/05/2017 หมายเหตุ: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ liang_legend@hotmail.co.th แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02-564-4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ liang_legend@hotmail.co.th แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02-564-4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th)

The Optimistic Leftist: Why the 21st Century Will Be Better Than You Think

Ruy Teixeira, - 2017, - St. Martin's Press - GB

14/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

วิถีฎีกามหาชน เล่ม 4-8

จุลกิจ รัตนมาศทิพย์ , - บริษัท โรงพิมพ์ล้านคำ จำกัด (กรุงเทพ) , ความจำเป็นแห่งกฎหมายและทฤษฎีกฎหมาย - GB

17/05/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือชุด มี 8 เล่ม ในห้องสมุดมีเพียงเล่ม 1-3 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Researching Education Policy, Public Policy, and Policymakers

Dan Gibton, - 2015, - Routledge - GB

21/05/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.co.uk/dp/1138024422/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1MSBO74N97RHM&coliid=I1QITLHO8OB85X เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City

Neil Brenner, Peter Marcuse, Margit Mayer (eds), - 2012, - Routledge (New York) - GB

23/05/2017 หมายเหตุ: ใช้ประกอบการเรียนวิชา สังคมวิทยาที่อยู่อาศัย, และมานุษยวิทยาเมือง และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองและที่อยู่อาศัย เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street

John Brooks , - 2014, - Open Road Media; Reprint edition (July 8, 2014) - GB

26/05/2017 หมายเหตุ: Bill Gates shares his thoughts on John Brooks, author of his favorite business book Business Adventures, a collection of twelve stories that originally appeared in The New Yorker. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหังสือ HF5343B7 2014)

ปริศนาดอกไม้มายา

Keigo Higashino, ธีรตา วิจิตร, - 2560, - แพรวสำนักพิมพ์ - GB

30/05/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Bones around My Neck: The Life and Exile of a Prince Provocateur

Tamara Loos, - 2017, - Cornell University Press - GB

31/05/2017 หมายเหตุ: https://silkwormbooks.com/collections/history/products/bones-around-my-neck เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Esther the Wonder Pig: Changing the World One Heart at a Time

Steve Jenkins, Derek Walter, - 2017, - Grand Central Publishing - GB

01/06/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sacrés Français: un américain nous regarde

Stanger Ted, - 2004, - Gallimard / Folio documents (Paris, France) - GB

01/06/2017 หมายเหตุ: French language Intercultural French American useful for master of translation French-Thai เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

White or Yellow? : the race war of 1908 AD

Lane, William, - 2011, - Little Darling Publications (Morrisville, N.C.) - GB

03/06/2017 หมายเหตุ: The only edition of a key text of late 19th-c. Australian anti-Asian identity formation. http://www.lulu.com/shop/william-lane/white-or-yellow-the-race-war-of-1908-ad/paperback/product-16341043.html http://josiah.brown.edu/search~S7/o?SEARCH=ocn852933283 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Analysing political speeches : rhetoric, discourse and metaphor

Jonathan Charteris-Black, - 2014, - Palgrave Macmillan (Basingstoke) - GB

03/06/2017 หมายเหตุ: An introduction to the analysis of political speeches. Useful for Public speaking classes and critical research on political rhetoric. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting Dangerously

Slavoj Zizek , - 2017, - Allen Lane (London, United Kingdom) - GB

05/06/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Thailand's Theory of Monarchy The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory, - 2017, - SUNY Press / State University of New York Press - ACQ

06/06/2017 หมายเหตุ: หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สั่งซื้อ 21 ก.พ. 60 ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library))

เทพอวตาร เล่ม 1-2

ลักษณวดี, - 2558, - ณ บ้านวรรณกรรม - ACQ

13/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ chanipa_m.p.k.h@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ chanipa_m.p.k.h@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Colonialism and homosexuality

Aldrich, Robert, - 2003, - Routledge (London) - ACQ

15/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.2E9A53 2003 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

History of the Future of Economic Growth Historical Roots of Current Debates on Sustainable Degrowth

Iris Borowy, Matthias Schmelzer, - 2017, - Routledge - GB

16/06/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire

Sedgwick, Eve Kosofsky, - 1985, - Columbia University Press (New York, Guildford) - ACQ

17/06/2017 หมายเหตุ: Edition 2015 ISBN 9780231176293 / For Gender studies and literary theory เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Library Copy Lost)

HAMAS: Social Identity, Violent Resistance and Power Politics

Bondokji, Neven, - 2012, - Manak Publications; 2013 edition (2012) (New Delhi) - GB

18/06/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Advanced practical organic chemistry

John Leonard, Barry Lygo, Garry Procter., - 2013, - Boca Raton CRC Press, Taylor &​ Francis Group, [2013] - GB

19/06/2017 หมายเหตุ: - Third edition - ถ้ามีเป็น ebook ขอเป็น ebook ก็จะดีคะ พกง่ายสะดวก เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Histoire mondiale de la France

Collectif, directeur Patrick Boucheron, - 2017, - Le Seuil (12 janvier 2017) (Paris France) , Histoire - ACQ

21/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC17H57 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

La chanson de Roland ; métamorphoses du texte ; essai d'analyse différentielle des sept versions

Jean Marcel Paquette, - 2014, - Paradigme (Orléans France) - ACQ

21/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PQ1523p36 2013 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

La chanson de Roland

Jean Marcel, version moderne en prose , - 2015, - Michel Brulé (Québec Canada) - ACQ

21/06/2017 หมายเหตุ: No Stock. You can borrow the book by Interlibrary Loan. Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

La farce de maître Pathelin

Jean Marcel, - 2007, - Lanctôt éditeur (Montréal Canada) - ACQ

21/06/2017 หมายเหตุ: No Stock. You can borrow the book by Interlibrary Loan. Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Flora. Les fleurs dans l'antiquité

Delphine Lauritzen, - 2017, - Les Belles Lettres, (Paris France) , Signet Belles lettres (n°22) - ACQ

22/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ SB404.5F560 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Military orientalism : Eastern war through Western eyes

Porter, Patrick, - 2014, - Oxford University Press (New York) - GB

24/06/2017 หมายเหตุ: Innovative application of the analytical concept of Orientalism to global history and defence studies. http://www.hurstpublishers.com/book/military-orientalism/ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Abstraction Engine

Michael Fortescue , - 2017, - John Benjamins Publishing Company , Advances in Consciousness Research - GB

27/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Pattern and Process

Michael Fortescue , - 2001, - John Benjamins Publishing Company , Human Cognitive Processing - GB

27/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com)

Lives of Thai Temple Boys: A Collection of Short Stories from Thailand

Maitree Limpichart, Stephen Landau, - 2017, - Middle Way Multimedia & Publishing Services - GB

29/06/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Good Night Stories for Rebel Girls

Elena Favilli, Francesca Cavallo, - Timbuktu Labs, Inc. - ACQ

29/06/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A History of Ayutthaya: Siam in the Early Modern World

chris baker & pasuk phongpaichit, - 2017, - Cambridge University Press (UK) - ACQ

29/06/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DS589P8B35 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Yuan Phai, the Defeat of Lanna: A Fifteenth-Century Thai Epic Poem

chris baker & pasuk phongpaichit, - 2017, - Silkworm Books (Chiang Mai Thailand) - ACQ

29/06/2017 หมายเหตุ: English book Thai literature Thai Historyหนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PL4206Y8302017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

LA FEMME, LE HEROS ET LE VILAIN. POEME POPULAIRE THAI.KHUN CHANG, KHUN PHEN.

J. Kasem Sibunruang , - 1960, - PUF Presses universitaires de France (Paris France) - ACQ

29/06/2017 หมายเหตุ: Out of Print. You can borrow the book by Interlibrary Loan. Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Not available in library)

Le siam à Fontainebleau : L'ambassade du 27 juin 1861, Château de Fontainebleau, 5 novembre 2011 - 27 février 2012

Xavier Salmon et alii, - 2011, - RMN ARTS DU 14E (Paris France) - ACQ

29/06/2017 หมายเหตุ: Thai-French History FSrench book recently translated in Thai Fหนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DS575.5F8S53 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม 27 มิถุนายน ค.ศ.1861

Xavier Salmon (ผู้แปล ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี), - 2013, - สยาม เรเนซองส์, บจก. สนพ. Siam Renaissance (thailand) , กระดาษอาร์ต - ACQ

11/09/2017 หมายเหตุ: https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625596 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม 27 มิถุนายน ค.ศ.1861

Xavier Salmon (ผู้แปล ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี), - 2013, - สยาม เรเนซองส์, บจก. สนพ. Siam Renaissance (thailand) , กระดาษอาร์ต - ACQ

29/06/2017 หมายเหตุ: Call Number - - HIS DS 2013 625596 / Thai-French History Translated in Thai from French useful for Master French-Thai Translation เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Call Number - - HIS DS 2013 625596)

China, 1898-1912 : The Xinzheng Revolution and Japan

Reynolds, Douglas Robertson, - 1993, - Harvard University Press (Cambridge, Mass.) - GB

29/06/2017 หมายเหตุ: An important challenge on a long-overlooked dimension of intra-East Asian relations. A must-have of any research library collection. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

Les Nobles

Dokmai Sot (translator Wanee Pooput), - 2008, - Editions de l'Aube (France) , Regards Croisés - ACQ

30/06/2017 หมายเหตุ: 28 July 2017 - - Out of Print - - Thai literature translated in French useful for the Master of translation Thai French. เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Des nouvelles de Nouvelle-France

Jean Marcel, - 1994, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 หมายเหตุ: 28 July 2017 Out of Print - - French literature French Canadian literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Hypatie ou la fin des dieux

Jean Marcel, - 1989, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 หมายเหตุ: 28 July 2017 Out of Print - - French Canadian literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Jérôme ou de la traduction

Jean Marcel, - 1990, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 หมายเหตุ: 28 July 2017 Out fo Print - - French Canadian literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Sidoine ou la dernière fête

Jean Marcel, - 1993, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 หมายเหตุ: 38 July 2017 Out of Print - - French Canadian literature เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

The Economies of Africa and Asia in the Inter-war Depression

Ian Brown (Author), - 2014, - Routledge - ACQ

30/06/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

The Struggle for the West

Browning, Christopher; Lehti, Marko, - 2010, - Routledge - GB

01/07/2017 หมายเหตุ: An important critical contribution to ongoing debates about "the West". For further information see: https://www.routledge.com/The-Struggle-for-the-West-A-Divided-and-Contested-Legacy/Browning-Lehti/p/book/9780415476836 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

The Japanese discovery of Victorian Britain

Cobbing, Andrew , - 1998, - Japan Library (Richmond, Surrey) - GB

01/07/2017 หมายเหตุ: An important study on transnational encounters and transfers shaping modern Japan and Asia more generally. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

The History of US-Japan Relations

Iokibe Makoto, - 2017, - Japan Library (Richmond, Surrey) - GB

01/07/2017 หมายเหตุ: see: http://www.jpic.or.jp/japanlibrary/en/books/001848.html เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Global Modernity

Dirlik, Arif, - 2007, - Routledge - GB

01/07/2017 หมายเหตุ: A critical appraisal of the globalization hype by one of the foremost social theorists of our days. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

From ally to enemy : Anglo-Japanese military relations, 1900-45

Towle, Philip, - 2006, - Global Oriental (Folkestone) - GB

01/07/2017 หมายเหตุ: An important contribution to the study of Anglo-Japanese relations. Further details: http://www.brill.com/ally-enemy เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

Land and sea : a world-historical meditation

Schmitt, Carl, - 2015, - Telos Press Publishing (Candor, NY) - GB

02/07/2017 หมายเหตุ: The first English translation of geopolitical reflection of one of the most controversial thinkers of the 20th century. Should be part of a research library collection. For further details see: http://www.telospress.com/now-available-carl-schmitts-land-and-sea/ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Subject to identity: Knowledge, sexuality, and academic practices in higher education

Susan Talburt, - 2000, - SUNY / State University of New York Press , SUNY series, Identities in the Classroom - ACQ

03/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Lettre de Hanoï

Jean Tardieu, - 1997, - Gallimard (Paris France) , Blanche - ACQ

03/07/2017 หมายเหตุ: French language Literature Colonialism studies หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PQ2639A72Z48 1997 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Les empires coloniaux (XIXe-XXe siècle)

Pierre Singaravélou (dir.), - 2013, - Points (Paris France) , Points histoire - ACQ

05/07/2017 หมายเหตุ: French and English language World History, colonialism หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ JV185E57 2013 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus

Quentin Deluermoz & Pierre Singaravélou, - 2016, - Le Seuil (Paris France) , UNIV Histoire - ACQ

05/07/2017 หมายเหตุ: French Language World History Uchroniaหนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ D21D47 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Japan in Transition: From Tokugawa to Meiji

Marius B. Jansen, Gilbert Rozman , - 2014, - Princeton University Press (Princeton, N.J.) - GB

05/07/2017 หมายเหตุ: Books like this should simply be part of any core research library collection! เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ฉันไม่อยากเป็นซินเดอเรลล่า 1-2

หลิวล่างเต๋ออวี๋, - 2017, - สุรีย์พร - GB

07/07/2017 หมายเหตุ: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ)

Teaching mikadoism : the attack on Japanese language schools in Hawaii, California, and Washington, 1919-1927

Asato, Noriko, - 2006, - University of Hawaii Press (Honolulu) - GB

09/07/2017 หมายเหตุ: For further details see: http://www.uhpress.hawaii.edu/p-4131-9780824828981.aspx เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available in the library (E-Books) : https://thammasatuniv.on.worldcat.org/oclc/648294946)

Cultural studies 50 years on

Connell, Kieran; Hilton, Matthew, - 2016, - Rowman & Littlefield (London ; New York) - GB

09/07/2017 หมายเหตุ: The most comprehensive survey of cultural studies/ the Birmingham school to date. A set text for any introductory course in this field. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The King and the Making of Modern Thailand

Antonio L. Rappa, - 2017, - Routledge; 1 edition (April 7, 2017) , Routledge Contemporary Southeast Asia Series - GB

13/07/2017 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้จำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา(ตัวผมเอง) และเชื่อมั่นว่าจำเป็นสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์หรือผู้สนใจการเมืองไทยท่านอื่นๆ ที่สำคัญไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นอีกความรู้หนึ่งที่จะช่วยให้เรา(เหล่านักวิชาการหรือผู้ที่อยากจะทำงานทางวิชาการ) ได้เรียนรู้จากมุมมองที่กว้างขวาง เป็นสายตาคนนอกที่มองมายังสังคมการเมืองของไทย ทั้งหมดนี้เพื่อรับรู้/เข้าใจ และช่วยกันคิดหาทางออกสำหรับสภาพสังคมที่คุกรุ่นขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้พิจารณาสั่งซื้อ จะเห็นใจนักศึกษาปริญญาเอกที่งบฯน้อย แต่ต้องใช้หนังสือรวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในระยะยาวของความรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ ขอบพระคุณที่รับฟัง เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว (ที่หอสมุดปรีดีฯ ดำเนินการสั่งซื้อแล้วคะ)

เดินข้างเขา หนาวข้างเธอ

คุณากร วรวรรณธนะชัย, - abook (กรุงเทพฯ) - GB

16/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (จบการศึกษาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ขอบคุณที่แนะนำมาครับ)

Pierre Bourdieu - Un structuralisme héroïque

Jean-Louis Fabiani, - 2016, - Seuil (Paris) , La couleur des idées - ACQ

16/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Britain's Imperial Retreat from China, 1900-1931

Chow, Phoebe, - 2017, - Routledge - GB

17/07/2017 หมายเหตุ: for further details see: https://www.routledge.com/Britains-Imperial-Retreat-from-China-1900-1931/Chow/p/book/9781315693743 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

A Nation Without Borders: The United States and Its World in an Age of Civil Wars, 1830-1910

Steven Hahn, - 2016, - Viking , The Penguin History of the United States - GB

18/07/2017 หมายเหตุ: http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=682081 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Introduction to the Philosophy of Being

George P. Klubertanz, - 2005, - GB

20/07/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ appreciatp@yahoo.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ appreciatp@yahoo.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Feminist Narrative Research: Opportunities and Challenges

Jo Woodiwiss, Kate Smith and Kelly Lockwood (eds), - 2017, - Palgrave Macmillan - GB

21/07/2017 หมายเหตุ: This book will be very useful for our course in Feminist Research Methodology as well as to faculty members and students who are interested in conducting narrative research. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน (THE $100 STARTUP)

Chris Guillebeau, - วีเลิร์น - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ

คะบะซะวะ ชิอง, - วีเลิร์น - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น

ฮอนดะ เคน, - วีเลิร์น - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

วิชาสร้างธุรกิจ ฉบับ MIT

Bill Aulet, - วีเลิร์น - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ขยับแค่ 1 องศา ปัญหาก็หายไปครึ่งหนึ่ง (THE OB STACLE IS THE WAY)

RYAN HOLIDAY, - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด (HAPPIER)

BEN-SHAHAR, TAL, - GB

23/07/2017 หมายเหตุ: มีแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BF575.ส7 บ743 2554 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BF575.ส7 บ743 2554)

จงทิ้งทุกอย่างที่คุณเคยรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ (REWORK)

FRIED & HANSSON, - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

แค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้

ซาซากิ เคอิจิ, - AMARIN BOOK CENTER CO., LTD. - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

พลังวิเศษของคนธรรมดา : Big Magic

Elizabeth Gilbert, - วีเลิร์น - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน

Yusuke Nakano, - We Learn - GB

23/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Greed : gut feelings, growth, and history

Robertson, A. F., - 2001, - Polity (Cambridge) - ACQ

24/07/2017 หมายเหตุ: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-074562605X.html A potential set text for BS244 Introduction to Cultural Studies เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The end of the suburbs : where the American dream is moving

Gallagher, Leigh, - 2013, - Penguin - GB

24/07/2017 หมายเหตุ: Important analysis of post-suburbanization in America. Potential set text for BS495 and other courses on urban policy and development เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Sapiens: A Brief History of Humankind

Yuval Noah Harari, - Random House - GB

26/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดมีให้บริการแล้ว กรุณาติดต่อใช้บริการได้ที่ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5) ครับ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=644915)

Homo Deus : A Brief History of Tomorrow

Yuval Noah Harari, - Vintage - GB

26/07/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

รวมคำบรรยายเนติ ภาคหนึ่ง สมัย 69

- GB

29/07/2017 หมายเหตุ: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ Jupin-pin@hotmail.com แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ E-mail: pathum@tu.ac.th เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ Jupin-pin@hotmail.com แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ E-mail: pathum@tu.ac.th)

If I understood you, Would I have this look on my face.

Alan Alda, - 2017, - Random House - ACQ

03/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library))

Art, Culture and International Development: Humanizing social transformation

John Clammer, - 2015, - Routledge (์NY) - GB

03/08/2017 หมายเหตุ: 3 ส.ค. 60 มี ebook - - Content DM 14446 / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ samsunt@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com / The book for reading in class of Aesthetics of Development เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ samsunt@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

The Aesthetics of Development Art, Culture and Social Transformation

Clammer, John, Giri, Ananta Kumar (Eds.), - 2017, - Palgrave Macmillan US - ACQ

03/08/2017 หมายเหตุ: The book for reading in class of Aesthetics of Development เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ดร. จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ผศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์, - ACQ

04/08/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จึงมีความจำเป็นในการสั่งซื้อ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cognitive Pragmatics: The Mental Processes of Communication

Bruno G. Bara; Translated by John Douthwaite, - 2010, - MIT Press (USA) , Linguistics, Pragmatics, Communication - GB

09/08/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

ศาสตร์แห่งวรรณคดีคือตรีศิลป์ : ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม

สุรเดช โชติอุดมพันธ์, - 2012, - วรรณคดีศึกษา, ศูนย์ , วรรณคดีวิจารณ์ - GB

09/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Academic Life and Labour in the New University : Hope and Other Choices

Ruth Barcan , - 2013, - Ashgate (Routledge) - GB

10/08/2017 หมายเหตุ: 9781409436225 Ashgate 2013 = 9781138273795 Routledge 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

IDIOT'S GUIDES: GRAMMAR AND STYLE

MARK, PETERS, - 2014, - 04/02/2014 (PENGUIN PUTNAM INC. U.S.A.) , IDIOT'S GUIDES - GB

10/08/2017 หมายเหตุ: Language: English เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

พิชิตข้อสอบ Redesigned TOEIC (Parts V-VII)

ผศ.ดร. นเรศ สุรสิทธิ์, - 2011, - 10/2011 (นเรศ สุรสิทธิ์, ผศ.ดร.) , พิชิตข้อสอบ TOEIC (Parts V-VII) - GB

10/08/2017 หมายเหตุ: หนังสือ "พิชิตข้อสอบ Redesigned TOEIC (Parts V-VII)" เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาและแนวข้อสอบ Redesigned TOEIC พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ Parts V-VII (Sentence Completion และ Shot Talks) อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถือว่ายากที่สุดของการสอบ TOEIC ด้วย ต่อด้วยข้อสอบแนวใหม่ของ Redesigned TOEIC ใน Part VI และจบด้วยเทคนิคการทำข้อสอบ Part VII ซึ่งเป็น Part สุดท้ายของการทำข้อสอบ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

มังกรหลากสี การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธก กิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์

ยศ สันตสมบัติ, - 2557, - GB

11/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

States in the Developing World

Miguel A. Centeno, Atul Kohli, and Deborah J. Yashar (Eds.), - Cambridge University Press (New York) - GB

14/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Entre-Textes: Dialogues littéraires et culturels

Oana Panaïté and Vera A. Klekovkina , - 2017, - Routledge - GB

15/08/2017 หมายเหตุ: https://www.routledge.com/Entre-textes-Dialogues-litteraires-et-culturels/Panaite-Klekovkina/p/book/9781138939844 หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2065E587 2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Paramedic Care: Principles & Practice, Vols. 1-5 (5th Edition)

Robert S. Porter and Richard A. Cherry MS EMT-P, - GB

21/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ได้/ ตามลิ้งค์นี้ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/ILL/oclc/957738691 / ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมล v.apisit@hotmail.com แล้ว /สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่อีเมล worldshareill@gmail.com)

Anatomy & Physiology For The Prehospital Provider (American Academy of Orthopaedic Surgeon)

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Bob Elling, Kirsten M. Elling , - ACQ

15/08/2017 หมายเหตุ: หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (QS18.2 .E456 2015) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติ ขอบคุณค่ะ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Basic Arrhythmias (8th Edition)

Gail Walraven , - GB

15/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่าง WorldShare ILL ได้/ ตามลิ้งค์นี้ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/ILL/oclc/959280284 / ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมล v.apisit@hotmail.com แล้ว /สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่อีเมล worldshareill@gmail.com)

Cake: A Global History (Edible)

Nicola Humble, - Reaktion Books - GB

15/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Cake: A Slice of History

Alysa Levene, - Pegasus Books - GB

15/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

A Slice of Britain: Around the country by cake

Caroline Taggart, - AA Publsihing - GB

15/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

ปรัชญาสังคมศาสตร์ การอธิบายทางสังคมรากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, - GB

16/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดปรีดี มี 2 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ SOC H 2016 663527 / ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ได้ค่ะ )

Of mice and men

Steinbeck, John, - 2002, - Penguin Books (New York ) , Fiction - GB

16/08/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาที่ใช้ในการเรียนวิชา EG211 จึงขอความกรุณารับไว้พิจารณา เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2002 657491 / ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ได้ค่ะ )

Language Development

Patricia Brooks, Vera Kempe, - 2012, - John Wiley & Sons (Chichester, West Sussex) - GB

17/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Development of Language

Martyn Barrett, - 2016, - Psychology Press (London) - GB

17/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Phonological Development: The First Two Years

Marilyn May Vihman, - 2013, - Wiley (Chichester, West Sussex) - GB

17/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Emergence of Phonology: Whole-word Approaches and Cross-linguistic Evidence

Marilyn M. Vihman, Tamar Keren-Portnoy, - 2013, - Cambridge University Press (New York) - GB

17/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

A World Restored : Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812-22

Henry A. Kissinger, - 2013, - Echo Point Books & Media (Williamsville, United States) , European History - GB

18/08/2017 หมายเหตุ: https://www.bookdepository.com/World-Restored-Henry--Kissinger/9781626549784?ref=grid-view&qid=1503067343497&sr=1-1 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

More Words about Pictures: Current Research on Picturebooks and Visual/Verbal Texts for Young People (Children's Literature and Culture) 1st Edition

Perry Nodelman, Naomi Hamet and Mavis Reimer, - 2017, - Routledge , Children's Literature and Culture - GB

19/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Challenging and Controversial Picturebooks: Creative and critical responses to visual texts 1st Edition

Janet Evans, - 2015, - Routledge - GB

19/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Picturebooks, Pedagogy and Philosophy (Routledge Research in Education) 1st Edition

Joanna Haynes, Karin Murris, - 2012, - Routledge , Routledge Research in Education (Book 60) - GB

19/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Core Human Rights Treaties and Thailand

Vitit Muntarbhorn, - 2017, - Brill | Nijhoff (Brill | Nijhoff) , International Studies in Human Rights - GB

22/08/2017 หมายเหตุ: Go to Online Edition Vitit Muntharbhorn (Professor Emeritus at the Faculty of Law, Chulalongkorn University, Bangkok). In this study titled The Core Human Rights Treaties and Thailand, Vitit Muntarbhorn examines the relationship between Thailand and the nine key human rights Conventions, known as the Core Human Rights Treaties, in addition to their Protocols. These agreements cover a range of civil, political, economic, social and cultural issues, in addition to the rights of specific groups. The study offers a mirror for reflection, testing the linkage between international standards and national implementation in a dynamic and challenging context. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Siamese Melting Pot: Ethnic Monorities in the Making of Bangkok

Edward Van Roy, - 2017, - Silkworm Books (Chaingmai Thailand) - GB

22/08/2017 จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Shareholder Agreements and Joint Ventures, 2016 ed. (Business Laws of China) Paperback

Editorial Advisory Board (Author), Owen D. Nee (Author), - Publisher: Thomson West (30 Aug. 2016) (-) , Business Laws - ACQ

22/08/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่ใช้ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Make your bed: Little things that can change your life...And Maybe the world

William H. McRaven, - GB

23/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Law and Practice of Shareholders' Agreements in National and International Joint Ventures: Common and Civil Law Uses.

Ronald Charles Wolf, - Wolters Kluwer Law & Business (May 23, 2014) , Business and Commercial Laws - ACQ

23/08/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่ใช้ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศทั้งในระบบ Common Law และ Civil Law เพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

International Handbook on Shareholders' Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis (De Gruyter Handbook)

Kristián Csach (Editor), Bohumil Havel (Editor), Sebastian Mock (Editor), - Walter De Gruyter Inc (November 15, 2017) , Corporate Laws - GB

23/08/2017 หมายเหตุ: Shareholders Agreements have a growing influence on the general understanding of corporate law since they bind not only the shareholders but also affect the constitution of the corporation and can have a severe impact on capital markets. Therefore, Shareholders Agreements are more and more subject to regulation in corporate, capital market and also insolvency law on the national, the European and the international level. This handbook provides a general examination of conceptual questions of Shareholders Agreements and provides an analysis of the regulation of Shareholders Agreements in European and international law and of the national law of more than 20 jurisdictions. Readers will get a general understanding of the theoretical and practical problems involved with Shareholders Agreements and detailed information on the regulation of Shareholders Agreements in several jurisdictions and the applicable law in the case of transnational corporations and cross-border transactions. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ชายชื่ออูเว A Man Called Ove

Fredrik Backman, - 2560, - Merry Go Round Publishing (-) , หนังสือแปลตะวันตก - GB

25/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ nattapond@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Of mice and men

John Steinbeck, - 2002, - Penguin Books (New York) , Fiction - GB

25/08/2017 หมายเหตุ: ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (ศูนย์ลำปาง) งดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสำหรับหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น จึงไม่สามารถยืมได้ รวมทั้งหนังสือนอกตำราเล่มนี้นักศึกษาถูกบังคับอ่าน จึงเห็นควรให้ทำการสั่งซื้อ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ nattapond@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

หนังยางล้างใจ

วิสูตร แสงอรุณเลิศ, - Stock2morrow , จิตวิทยาประยุกต์ | แรงบันดาลใจ - GB

26/08/2017 หมายเหตุ: Call no.: PSYC BF 2014 656156 หนังสือมีเพียงเล่มเดียวในห้องสมุด ไม่เพียงพอสำหรับบริการยืมค่ะ เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือของหอสมุดป๋วยฯ รังสิต แต่ท่านสามารถใช้บริการ Book Delivery และรอรับเล่มที่ห้องสมุดศ.สังเวียนฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ห้องสมุดศ.สังเวียนฯค่ะ)

ฉันเปลี่ยนเพราะเขียนเป้า

วิสูตร แสงอรุณเลิศ, - Stock2morrow , จิตวิทยาประยุกต์ | แรงบันดาลใจ - GB

26/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Postcolonial life narratives : testimonial transactions

Gillian Whitlock, - 2015, - NewYork, NY : Oxford University Press, , Oxford studies in postcolonial literatures in English - GB

26/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Postcolonial Asylum: Seeking Sanctuary Before the Law

Kertzer, Jon, - 2011, - Liverpool : Liverpool University Press , Postcolonialism across the disciplines; 9 - GB

26/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Shadow of Night

Deborah Harkness, - 2012, - Penguin Books - GB

27/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ p.thantanarphong@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

A Regional Economic History of Thailand

Porphant Ouyyanont, - 2017, - ISEAS - ACQ

28/08/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ปรัชญาทั่วไป

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ) , - - GB

30/08/2017 หมายเหตุ: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740335818 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (พร้อมให้บริการแล้ว : http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684071)

Esoteric Buddhism in Mediaeval Maritime Asia: Networks of Masters, Texts, Icons

Andrea Acri, editor, - 2016, - Institute of Southeast Asian Studies - GB

30/08/2017 จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถดาวน์โหลด Ebook เล่มนี้ได้จากฐานข้อมูล Cambridge Journals Online ครับ (http://library.tu.ac.th/online-database/cambridge-journals-online))

Mostly Codeless Game Development: New School Game Engines

Robert Ciesla, - 2017, - Apress - GB

31/08/2017 หมายเหตุ: ready for pickup at Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus) Call number GV 1469.3 C547 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Call number GV 1469.3 C547 2017 )

The Birth of Insight: Meditation, Modern Buddhism, and the Burmese Monk Ledi Sayadaw (Buddhism and Modernity)

Erik Braun, - 2016, - The University of Chicago Press (Chacago Illinios) - ACQ

31/08/2017 จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ฉายาลักษณ์สยาม

โจคิม เค. บ้าวท์ซ, - ACQ

11/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (พร้อมให้บริการแล้ว : http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684097)

Computational chemistry : introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics

Errol G. Lewars, - 2016, - Springer - ACQ

02/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QD39.3M3L493 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่ม 4

หลิว เลี่ยนจื่อ, - 2016, - สยามอินเตอร์บุ๊คส์ (กทม.) , เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน - GB

02/09/2017 หมายเหตุ: ซีรีส์นี้มี 10 เล่ม จบ แต่เท่าที่ดู มีแค่เล่ม 1-3 ในห้องสมุดเท่านั้น เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Khaki Capital The Political Economy of the Military in Southeast Asia

Paul Chambers and Napisa Waitoolkiat (eds), - 2017, - NIAS Press worldwide - ACQ

04/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

เอกเทพ

อลินา, - 2560, - ลูกองุ่น (กรุงเทพฯ) , นวหิมพานต์ - GB

04/09/2017 หมายเหตุ: 1. หนังสือเล่มอื่นๆในชุดนี้มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 2. เคยขอใช้บริการผ่าน World Share ILL แล้วแต่ห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของตัวเล่มปฏิเสธการให้ยืม เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ปัญญางาน จัดการตน

Peter F. Drucker, - 2017, - openworlds (Bangkok) , ปัญญางาน จัดการตน Managing Oneself - GB

04/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์

Truman Capote, - 2017, - Library House (Bangkok) , มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์ Breakfast at Tiffany's - GB

04/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

มีศพฝังอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณซากุระโกะ เล่ม 1

Shiori Ota (ชิโอริ โอตะ), - 2017, - Phoenix (Bangkok) , มีศพฝังอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณซากุระโกะ - GB

04/09/2017 หมายเหตุ: เป็นนิยายแนวสืบสวน คล้ายๆ แฟ้มคดีพิศวงของนักประเมินอัจฉริยะ q อ่านคำโปรยและทดลองอ่านแล้วคิดว่าน่าสนใจ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Not available in library)

Chinese Capitalism in Southeast Asia

Santasombat, Yos (Ed.), - 2017, - Palgrave Macmillan - GB

06/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Between Empire and Continent: British Foreign Policy Before the First World War

Rose, Andreas, - 2017, - Berghahn (New York) - GB

06/09/2017 หมายเหตุ: An important contribution to the understanding of turn-of-the-century British foreign and imperial policy in global perspective. Core additional reading for Introduction to British Foreign Policy (BS375). เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Wireless Power Transfer for Electric Vehicles and Mobile Devices

Chun T. Rim andChris Mi, - 2017, - John Wiley & Sons, Ltd , Engineering - GB

07/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

อรรถกถา

- ACQ

28/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือไม่เพียงพอ กรุณาระบุชื่อเรื่อง, ผู้แต่ง ให้ชัดเจน)

Jazz Murakami

สิเหร่, - 2559, - เม่น วรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร) - GB

11/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความสนใจเพลง jazz ของ Haruki Murakami นักประพันธ์ระดับโลกที่เขียนนิยายอันโด่งดัง อย่าง Norwegian Wood และสอดแทรกบทเพลง Jazz ลงไปในนิยายด้วย ข้าพเจ้าจึงมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสำหนักห้องสมุด แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดซื้อหนังสือเล่มนี้ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Transformation of American Liberalism

George Klosko, - Oxford University Press (New York) - GB

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

American neoconservatism : the politics and culture of a reactionary idealism

Jean-Francois Drolet, - Columbia University Press (New York) - GB

12/09/2017 หมายเหตุ: ผมได้ทำเรื่องขอยืมในระบบ ILL โดยมี ILL no. 181168791 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 ปรากฎว่าถูกปฏิเสธ หนังสือเล่มนี้มีความจำเป็นต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ของผมอย่างมาก จึงขอความกรุณากับทางหอสมุดธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้ เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide

Francesco Berto, Matteo Plebani, - 2015, - Bloomsbury Academic - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Because Without Cause

Marc Lange, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Quantum Ontology: A Guide to the Metaphysics of Quantum Mechanics

Peter J. Lewis, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Reasons Why

Bradford Skow, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Scientific Ontology: Integrating Naturalized Metaphysics and Voluntarist Epistemology

Anjan Chakravartty, - 2017, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Ontology after Carnap

Stephan Blatti, Sandra Lapointe , - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Ontology and the Ambitions of Metaphysics

Thomas Hofweber, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Metasemantics: New Essays on the Foundations of Meaning

Alexis Burgess, Brett Sherman, - 2014, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Multiple Realization Book

Thomas W. Polger, Lawrence A. Shapiro , - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Being Human: The Problem of Agency

Margaret S. Archer, - 2001, - Cambridge University Press - ACQ

12/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

จงมีชีวิตที่เบิกบาน

Arcbishop Desmond Tutu, Dalai Lama, Douglas Carlton Abrams, - อมรินทร์ - GB

14/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ BL65ส68ท732 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (เป็นชื่อเรื่องใหม่ / ณ วันที่เสนอ หอสมุด มธ. ไม่มีบริการ)

An Introduction to International Organizations Law

Jan Klabbers, - 2015, - Cambridge University Press (Cambridge) - GB

16/09/2017 หมายเหตุ: ควรมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและวิจัย และเป็นทรัพยากรภายในห้องสมุดที่สมควรมีไว้สำหรับนักศึกษาสาขากฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

From Boal to Jana Sanskriti: Practice and Principles

Sanjoy Ganguly, - 2017, - routlege (Abingdon, Oxon และ New York) - ACQ

17/09/2017 หมายเหตุ: ยังไม่มีในห้องสมุด เป็นชื่่อเรื่องใหม่ ณ วันเสนอไม่มีในห้องสมุด หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ PN2885 W4 G364 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

เพลงรักนิวตริโน

- ACQ

28/09/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือนิยายที่มีสำนวนการแต่งดีมาก เรื่องราวน่าสนใจ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (อยูู่ในระหว่างการเตรียมนำเข้าระบบ เพื่อให้บริการ ขอบคุณที่แนะนำครับ)

The People vs Muhammad - Psychological Analysis

J.K Sheindlin, - 2015, - J.K Sheindlin - GB

17/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ชุด 79 เล่ม

พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ, - ธรรมทานมูลนิธิ - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ของท่านพุทธทาส ที่มีอยู่ในหอสมุดปรีดีฯ ปัจจุบันนี้ มีไม่ครบทั้งชุด 79 เล่ม และอยู่ในสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก มีความเห็นว่าทางหอสมุดฯ น่าจะจัดซื้อชุดใหม่ไว้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในการสืบค้น วิจัย และประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเป็นหนังสือชุดที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ ปกแข็ง และมีเนื้อหาเหมาะสำหรับอ้างอิงและมีการใช้งานจากนักศึกษาจำนวนไม่น้อยในแต่ละช่วง ถ้าเป็นไปได้ อยากให้จัดเป็นชุดหนังสืออ้างอิงควบคู่ไปกับชุดพระไตรปิฎก http://thammasapa.igetweb.com/product/1943227/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA(%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD).html http://thammasapa.igetweb.com/product/1810054/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA.html เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (บางเล่มห้องสมุดมีให้บริการอยู่แล้ว แต่หากนักศึกษาหลายท่านมีความจำเป็นต้องใช้อ้างอิงทั้งชุด จะพิจารณาคำขอนี้อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณที่แนะนำเข้ามาครับ)

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

พระพรหณ์คุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, - 2014, - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาทยุคปัจจุบัน ถูกใช้เป็นหนังสืออ้างอิงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเทียบเคียงกับพระคัมภีร์ชั้นรองลงมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา หอสมุดปรีดีฯ มีเพียงหนึ่งเล่ม และมักหาหนังสือไม่พบ ด้วยอาจจะมีผู้ใช้งานบ่อย อยากให้สำนักหอสมุดจัดหาหนังสือเล่มนี้มาไว้เพิ่มเติม โดยจัดส่วนหนึ่งเข้าเป็นหนังสืออ้างอิงคู่กับชุดพระไตรปิฎก เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หอสมุดมีให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในรูปแบบ ebook ได้ที่ http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhadhamma_extended_edition.pdf)

ชุด อรรถกถา พระไตรปิฎก แปลไทย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, - 2017, - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - GB

17/09/2017 หมายเหตุ: ชุด อรรถกถา พระไตรปิฎก แปลไทย ของมหาจุฬาราชวิทยาลัย ฉบับล่าสุด ใช้ศึกษาควบคู่กับ อรรถกถา บาลี ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้วในชุดหนังสืออ้างอิงของหอสมุดปรีดีฯ ปัจจุบัน การเรียนและศึกษาในหลายวิชาของหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีการอ้างอิงอรรถกถาชุดนี้โดยอาจารย์ผู้สอน และถูกใช้อ้างอิงมากโดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ด้วยเป็นสำนวนแปลใหม่ล่าสุดที่ได้มีการชำระแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดของสำนวนเดิม เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทย (91 เล่ม) ของ มหามกุฎราชวิทยาลัย เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (รายการนี้ ไม่พิจารณาเข้าหอสมุดในรูปแบบตัวเล่ม แต่จะประสานเพื่อขอเป็นแผ่นหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการทดแทนครับ)

Ultimate guide to choosing a medical specialty

Brian S. Freeman, - 2013, - ACQ

18/09/2017 หมายเหตุ: รายการนี้ระหว่างรอดำเนินการจัดซื้อ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการตัวเล่มจากห้องสมุดในความร่วมมือ (WorldShare ILL) ได้ก่อนตามลิ้งค์นี้ค่ะ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/ILL/oclc/794814083 20 ต.ค. 2560 กำลังดำเนินการให้เลขเรียกหนังสือ หากได้รับตัวเล่มมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 3 พ.ย. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (W90 .U485 2013) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

A Student's Guide to Vectors and Tensors

Daniel A. Fleisch, - Cambridge University Press - GB

20/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QA200F545 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

A Student's Guide to Waves

Daniel A. Fleisch, - Cambridge University Press - GB

20/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QC157F545 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเป็นชื่อเรื่องใหม่ยังไม่มีในห้องสมุด)

A Student's Guide to Maxwell's Equations

Daniel A. Fleisch, - Cambridge University Press - GB

20/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้เป็นชื่อเรื่องใหม่ ไม่มีในห้องสมุดค่ะ)

A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians

Patrick Hamill, - Cambridge University Press - GB

20/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QA805H327 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่เคยมีในห้องสมุดค่ะ ณ วันที่เสนอ)

การจัดการการเงินธุรกิจ ( Fundamentals of corporate finance 8th ed )

รศ.พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้แปลและเรียบเรียง , - 2557, - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2557 [2014] - GB

21/09/2017 หมายเหตุ: สำคัญ!! เนื่องจากรายวิชา BA620 การจัดการการเงิน เป็นวิชาเรียนที่ต้องใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียน แต่ปัจจุบันมีหนังสือเล่มนีเพียงเล่มเดียว ( จากทุกๆห้องสมุด ) จึงขอเสนอให้ทางมหาลัยมีการจัดซื้อเพิ่มเติม โดยให้มีหนังสือจัดวางไว้ที่หอสมุดปรีดี และ หอสมุดสังเวียน จุดละ 2 เล่ม เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ซื้อเพิ่มเนื่องจากเป็นหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชา BA 620 และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้)

Les Québécois

Laurence Pivot, - HD ateliers Henry Dougier , Ethnologie Amérique du nord - GB

23/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียหนังสือ HM753 .P586 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด จะดำเนินการจัดซื้อต่อไปค่ะ )

RESORTS BY THAI ARCHITECTS: PAECEFUL RETREAT

- คิโนะคูนิยะ - ACQ

24/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ NA7850T5R7595 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุดค่ะ ทางห้องสมุดจะซื้อให้ค่ะ แต่หนังสือเล่มนี้จะมีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างรอในการสั่งซื้อให้ สามมารถให้บริการยืมผ่าน worldSchare ILL ได้ค่ะ ตาม Link. http://library.car.chula.ac.th/search/?searchtype=o&searcharg=OCN964509769 )

Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver

Bernard Marr, - John Wiley & Sons - ACQ

24/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HF5415.32 .M367 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุดค่ะ ณ วันที่เสนอสั่งซื้อ จะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะสั่งซื้อให้ค่ะ)

Killing England: The Brutal Struggle for American Independence

Bill O'Reilly, Martin Dugard, - 2017, - Henry Holt and Co. , Bill O'Reilly's Killing Series - ACQ

25/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Oxford Handbook of International Organizations

Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, Ian Johnstone, - 2016, - Oxford University Press (New York) - GB

27/09/2017 หมายเหตุ: ควรมีไว้สำหรับเป็นทรัพยากรของห้องสมุด เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle

Claude Gauvard, - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF; Édition : 3e édition (22 janvier 2014) , Quadrige. Manuels - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC61G388 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอซื้อ ทางห้องสมุดจำดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

La France avant la France 481-888- Format compact

Geneviève Bührer-Thierry, - BELIN (15 octobre 2014) , Histoire de France - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการให้ค่ะ )

Le temps de la Guerre de Cent Ans 1328-1453 - Format compact

Boris Bove, - BELIN (15 octobre 2014) , Histoire de France - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French boo หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC97.5B675 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอสั่งซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Pour en finir avec le Moyen Âge

Regine Pernoud , - Points (27 mars 2014) , PTS HISTOIRE - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเล่มที่อาจารย์เสนอซื้อมีอยู่ในห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์แล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ D117 .P47 2014 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบค่ะ)

L'age d'or capétien 1180-1328 - Format compact

Jean-Christophe Cassard, - BELIN (15 octobre 2014) , Histoire de France - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC82C377 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุดค่ะ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Le monde franc et les Vikings : VIIIe-Xe siècle

Pierre Bauduin, - Albin Michel (7 octobre 2009) , L'évolution de l'humanité - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

La guerre de Cent ans

Georges MINOIS , - Tempus Perrin (3 mars 2016) , TEMPUS - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC96 .M566 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

La Société féodale

Marc Bloch, - Albin Michel (5 avril 1994) , Bibliothèque de l'évolution de l'humanité - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ D131B57 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Histoire du Moyen Âge

Georges MINOIS , - Perrin (21 avril 2016) - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ D117M566 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

Allemagne et Empire au Moyen Age

Michel Parisse , - Hachette Supérieur; Édition : 2e édition revue et augmentée (20 août 2008) , Carré Histoire - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

La naissance du capitalisme au Moyen Âge

Jacques HEERS , - Tempus Perrin (10 avril 2014) , TEMPUS - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HB501H394 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Histoire de la France : la naissance de l'Etat moderne, 1180-1492

Jean Kerhervé, - Hachette (1 novembre 1998) , Carré Histoire - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC61k474 2004 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ศาสนา: ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษ์

ฮัลโลเวย์, ริชาร์ด, - โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ (กรุงเทพ) - GB

28/09/2017 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการ เลขเรียกหนังสือ BL80.3 .ฮ644 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อใให้ค่ะ)

The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand: Power and Conflict Among Former Left-wing Student Activists in Thai Politics

Kanokrat Lertchoosakul, - 2016, - Yale Univ Southeast Asia Studies - GB

29/09/2017 หมายเหตุ: http://www.polsci.chula.ac.th/?p=1966 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

รักระหว่างรบ : The Moon is Down

John Steinbeck (จอห์น สไตน์เบ็ค), - 2017, - นาคร - GB

29/09/2017 หมายเหตุ: Winner of the Nobel Prize in Literature หนังสือมาแล้ว นว ส36ม73พ62 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ห้องสมุดซื้อให้ค่ะ)

The King and the Making of Modern Thailand

Antonio L. Rappa, - Routledge (Oxon abd New York) - GB

30/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)

Ali A. Behagi , - 2015, - Techno Search - ACQ

30/09/2017 หมายเหตุ: ผศ. ดร. อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล เสนอซื้อหนังสือ อีเมล์ radisak1979@gmail.com หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ TK7876 .B4436 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (เป็นหนังสือที่ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้่อให้ค่ะ)

Referendum

- ACQ

30/09/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

100 ADS Design Examples: Based on the Textbook: RF and Microwave Circuit Design

Ali A Behagi , - 2016, - Ladera Ranch, CA Techno Search, 2016. - ACQ

02/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ TK7876 .B443 2016 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)

Ali A. Behagi, - 2015, - Techno Search - GB

02/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเล่มนี้ ห้วหน้าหอสมุดป๋วย ดำเนินการสั่งให้อาจารย์แล้วค่ะ ถ้าหนังสือพร้่อมให้บริการจะแจ้งให้อาจารย์ทราแค่ะ)

Isonomia and the Origins of Philosophy

Kojin Karatani (Author), Joseph A. Murphy (Translator), - Duke University Press Books (Durham) - GB

02/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Responsibility of international organizations : essays in memory of Sir Ian Brownlie

Maurizio Ragazzi, - 2013, - Martinus Nijhoff Publishers (Leiden) - GB

03/10/2017 หมายเหตุ: ดำเนินการสั่งซื้อให้ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Understanding the social world: Research methods for the 21st Century

Russell K. Schutt, - 2017, - SAGE - GB

03/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts 3rd Ed.

edited by Marilyn Cochran-Smith, Sharon Feiman-Nemser, D.John McIntyre, - 2008, - Routledge - GB

03/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ LB1715H363 2008 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Curriculum in early childhood education: Re-examined, rediscovered, renewed

edited by Nancy File, Jennifer J Mueller, Debora Basler Wisneski, - 2012, - Routledge - GB

03/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

L'homosexualité de Freud

Lionel Le Corre , - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF (11 octobre 2017) - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือHQ76.25 .L43 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Une histoire de l'homosexualité

Robert Aldrich, - Seuil (12 octobre 2006) , LIVR.ILLUSTR - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันที่เสนอซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

HISTOIRE DE L HOMOSEXUALITE

COLIN SPENCER , - POCKET (2 juin 2005) , Agora - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Histoire juridique de l'homosexualité en Europe

Flora Leroy-Forgeot , - Presses Universitaires de France - PUF (1 septembre 1997) , Médecine et société - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: French book เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันที่เสนอซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Homosexualité et prostitution masculines à Paris (1870-1918)

Regis Revenin, - Editions L'Harmattan (1 septembre 2005) - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.3.F82P37 R484 2005 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Sodome à Paris : Fin 18e - milieu 19e siècle : L'homosexualité masculine en construction

Thierry Pastorello, - Créaphis éditions (17 novembre 2011) , Silex - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.2 F8P378 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Les Chrysanthèmes roses: Homosexualités masculines dans le Japon contemporain

Erick Laurent, - Les Belles Lettres; Édition : 1 (14 octobre 2011) , Collection Japon. Série Études - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.2 J3L387 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้)

Psychiatrie et homosexualité : Lectures médicales et juridiques de l'homosexualité dans les sociétés occidentales de 1850 à nos jours

Malick Briki, - Presses Universitaires de Franche-Comté (30 juin 2009) , Thesis - GB

04/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ WM611B755 2009 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

เรียวมะ: ซามูไรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้เขียน: Romulus Hillsbourough ผู้แปล: วิภาดา กิตติโกวิท, - 2558, - มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม (Book For Society Foundation) (กรุงเทพฯ) - ACQ

04/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

ตำราการผ่าตัดฟันคุด (ฟันกรามซี่ที่สาม)

ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร, - ACQ

04/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเรื่องนี้รับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WU600 .ณ634 2555) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ/11 ต.ค. 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้กำลังดำเนินการให้เลขเรียกหนังสือ หากได้รับตัวเล่มมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)

X-Ray Diffraction Crystallography: Introduction, Examples and Solved Problems

Yoshio Waseda, Eiichiro Matsubara, Kozo Shinoda, - 2011, - Springer - GB

05/10/2017 หมายเหตุ: This book is very good for both graduate and undergraduate students of science and engineering. Please see the link below http://www.springer.com/la/book/9783642166341 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QD945W374 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่เคยมีอยู่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้)

Porous Materials for Carbon Dioxide Capture

An-Hui LuSheng Dai, - Springer, Berlin, Heidelberg - EBK

05/10/2017 หมายเหตุ: Very useful book for a hot topic of current research interests หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ TD885.5C3P68 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

global political economy

O'brien, - ACQ

06/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

จุลชีพ, - ACQ

06/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

Liability Rules to International Air Transportation as Developed by the Courts in the United States: From Warsaw 1929 to Montreal 1999 (Aviation Law and Policy Series

George N. Tompkins, - Kluwer Law International - GB

06/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในห้องสมุดมีเพียงเล่มเดียวให้ค้นคว้า ควรจะจัดหาเพิ่มเติ่ม -- หนังสือเล่มนี้มีให้บริการแล้วภายในห้องสมุดครับ รบกวนเสนอหนังสือในด้านนี้ในชื่อเรื่องอื่นแทนนะครับ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อให้ครับ ด้วยความนับถือ ชัยสิทธิ์ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Aviation Law: Cases, Laws and Related Sources: Second Edition

Paul B Larsen, - Brill - Nijhoff - GB

06/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งทางอากาศและตัวอย่างกรณีศึกษาคดีที่เกิดขึ้นยังไม่มีในห้องสมุด -- ดำเนินการสั่งซื้อให้ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Handbook of Conversation Analysis

Editor(s): Jack Sidnell, Tanya Stivers, - 2013, - Blackwell Publishing Ltd. - EBK

08/10/2017 หมายเหตุ: The handbook is a core book in the study of conversation analysis. Why E-book? E-book will be easily accessible to all TU researchers, teachers and students. Thank you very much. เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (E-book ชื่อเรื่องนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Medical Ethics: Accounts of Ground-Breaking Cases 7th Edition

Gregory Pence, - 2015, - McGraw-Hill Education (New York) - GB

08/10/2017 หมายเหตุ: 28 ธ.ค. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (W50 .P463 2015) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Medical Law and Ethics (5th Edition)

Bonnie F. Fremgen, - 2015, - Pearson - GB

08/10/2017 หมายเหตุ: 28 ธ.ค. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (KF3821 .F746 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Health Law and Medical Ethics 1st Edition

James Allen, - 2012, - Pearson - GB

08/10/2017 หมายเหตุ: 28 ธ.ค. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (KF2905 .A454 2013) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Edu.net: Globalisation and Education Policy Mobility

Stephen J. Ball, Carolina Junemann, Diego Santori , - Routledge - GB

09/10/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.co.uk/Edu-net-Globalisation-Education-Policy-Mobility/dp/113864109X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507191574&sr=8-1&keywords=Edu.net%3A+globalisation+and+education+policy+mobility หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ LC71B35 2517 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

The way of Youth

Daisaku Ikeda, - Soka gakkai (Thomson Press (India)) - GB

09/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Hidden Figures

- CDC

09/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เรื่องนี้มีให้บริการแล้วที่ห้องมัลติมีเดีย ชั้น U2 (หอสมุดปรีดี พนมยงค์) CDM 2017 682834)

ปราสาทกลางเวหา (Castle in the Air)

Diana Wynne Jones, - สำนักพิมพ์มติชน (M Young) - GB

09/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอขอบคุณ คุณภาวิดา ที่แนะนำหนังสือที่น่าสนใจเข้าห้องสมุด แต่ด้วยงบประมาณอันจำกัดที่ต้องใช้การซื้อตำราเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดจึงยังไม่สามารถซื้อนวนิยาย แต่รายชื่อหนังสือที่คุณภาวิตา ใจดี เสนอเข้าห้องสมุดนั้น มีที่ ม.ศรีปทุม น้องสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ค่ะ )

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

สมชัย ฑีฆาอุตมากร, - GB

17/10/2017 หมายเหตุ: มีกฎหมายแก้ไขใหม่เป็นจำนวนมากในปีปัจจุบัน เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Surviving the Angel of Death: The Story of a Mengele Twin in Auschwitz

Eva Mozes Kor, Lisa Rojany Buccieri, - Tanglewood - GB

11/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Echoes from Auschwitz: Dr. Mengele's Twins: The story of Eva and Miriam Mozes

Eva Mozes Kor, Mary Wright, - Candles - GB

11/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ, - 2559, - สำนักพิมพ์นาตาแฮก , ประวัติศาสตร์ - ACQ

12/10/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่มีความทันสมัยในข้อมูลที่ค้นคว้ามาใหม่ ใช้อ้างอิงในรายวิชา AS125 , TU101 และอ่านเสริมในรายวิชาประวัติศาสตร์อาเซียนได้ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอ ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Delaware Law of Corporations & Business Organizations Statutory Deskbook, 2017 Edition

R. Franklin Balotti, Jesse A. Finkelstein, - Wolters Kluwer (US) - GB

18/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

สมชัย ฑีฆาอุตมากร, - 2560, , กฎหมาย - ACQ

17/10/2017 หมายเหตุ: ปัจจุบันกฎหมายวิแพ่งภาคบังคับคดี มีการแก้ไขใหม่ ในปี 2560 แล้ว แต่ในห้องสมุดยังมีอัพเดตแค่ปี 2556 อยากให้มีเล่มปัจจุบันด้วยครับ เพิ่งออกเมื่อ กันยายน 2560 ท่านเขียนดีมาก ไม่มีนักกฎหมายท่านใดไม่รู้จัก เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว

Animal Farm

George Orwell, - 2008, - GB

18/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้มาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PR6029R8Z514 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ฮุกกะ : ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ค

ไมค์ วิงก์, - ACQ

18/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

The Remains of the Day

Kazuo Ishiguro, - Vintage Books (US) - GB

18/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีในสต๊อค และเก่ามาก ไม่พิมพ์แล้วค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่เคยมีในห้องสมุดค่ะ ณ วันเสนอเข้าห้อสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

Murder on the Orient Express

Agatha Christie, - 2015, - HarperCollins Publishers - GB

19/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (MB-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Conspiracy Against the Human Race

Thomas Ligotti, Ray Brassier (Foreword), - Hippocampus Press ( New York, NY, United States) - GB

20/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PN56.H6 L546 2011 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล, - สูตรไพศาล - ACQ

26/10/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่สำคํญแต่ห้องสมุดมีแต่ version ที่เก่าหลายสิบปีครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

คู่มือเทรด Forex เป็นอาชีพ

เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา, - Great Idea , Finance - GB

23/10/2017 หมายเหตุ: เนื่องด้วยราคาที่สูง แต่เป็นหนังสือที่ดี (เคยมีโอกาสอ่านแล้ว) และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะอยู่ในรูปแบบของงานพาร์ทไทม์นักศึกษามากขึ้น จึงแนะนำหนังสือดังกล่าว เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว (ACCEPTED: Bestseller)

GDP: ประวัติศาสตร์เบื้องหลังตัวเลขเปลี่ยนโลก

Diane Coyle เขียน ฐณฐ จินดานนท์ แปล, - 2017, - openworlds (กรุงเทพ) , เศรษฐศาสตร์ - GB

23/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการบนชั้น เลขเรียกหนังสือ HC79.ร6 ค544 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณวันเสนอค่ะ จำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

เศรษฐกิจจีน: ปริศนา ความท้าทาย และอนาคต

Justin Yifu Lin เขียน อักษรศรี พานิชสาส์น แปล, - 2017, - openworlds (กรุงเทพ) , เศรษฐศาสตร์ - GB

23/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอค่ะ ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

The Privilege Against Self-Incrimination and Criminal Justice

- 2013, - Hart Publishing; UK ed. edition (November 28, 2013) (๊UK) - ACQ

23/10/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือทีดีแต่ห้องสมุดยังไม่มีครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร

ปิยบุตร แสงกนกกุล, - 2560, - ฟ้าเดียวกัน (กรุงเทพ) , นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ - GB

24/10/2017 หมายเหตุ: ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (2560) ของปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผลงานลำดับที่ต่อจาก รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (2559) เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่พัฒนามาจากบทความของผู้เขียนที่เคยตีพิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ ระหว่างช่วงปลายปี 2558 ถึงสิ้นปี 2559 ยกเว้นบทนำซึ่งเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ เช่นเดียวกับเล่ม รัฐธรรมนูญ งานที่รวมอยู่ใน ศาลรัฐประหาร เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเสนอประเด็นในเชิงโครงสร้าง-อุดมการณ์ เพื่อทดลองกำหนดวาระใหม่ของฝ่ายประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทย มากกว่าจะเป็นการอภิปรายถกเถียงในประเด็นเชิงเทคนิควิธีทางกฎหมาย ข้อเขียนของปิยบุตร แสงกนกกุล ทั้งหมดในที่นี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจเชิงเปรียบเทียบถึงบทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศต่างๆ เมื่อเผชิญกับการรัฐ¬ ประหารและระบอบเผด็จการ เชื่อมโยงไปถึงแนวความคิดและข้อถกเถียงเกี่ยวกับองค์กรตุลาการในระบอบการเมืองสมัยใหม่ โดยมีปรากฏการณ์ “ตุลาการภิวัตน์” กับการรัฐประหารปี 2549 และ 2557 ของประเทศไทยเป็นฉากหลังและจุดตั้งต้นในการขบคิด กล่าวสำหรับ “ตุลาการภิวัตน์” นั้น เป็นกระแสใหญ่ในสังคมไทยหลังจากมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการของฝ่ายตุลาการในการเพิกถอนการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 และถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งในขณะนั้น ก่อนจะเกิดการรัฐประหารตามมา กรณีดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองอันสะท้อนลักษณะพิเศษยิ่งของอำนาจตุลาการในระบอบการเมืองของไทย ดังที่นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภาระบุว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น… หากมีเหตุจำเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องสงวนรักษาระบอบการปกครองและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักรไว้ พระมหากษัตริย์ย่อมทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยผ่านทางศาลได้ ตามรัฐธรรมนูญ [พ.ศ. 2540] มาตรา 3 ดังที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของศาลตามที่ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมา จึงเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ [1] ขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาเดียวกันว่า พระเจ้าอยู่หัวท่านครองราชย์มานาน พระองค์เห็นการเมืองมาโดยตลอด รัฐธรรมนูญก็หลายฉบับ และพระองค์ท่านก็เชี่ยวชาญในด้านรัฐธรรมนูญไม่น้อย ที่ท่านแก้ปัญหา [วิกฤตการเมืองปี 2549] ด้วยการให้ตุลาการเข้ามาแก้ ถือเป็นพระอัจฉริยภาพจริงๆ ที่คนธรรมดานึกไม่ออก [2] ข้อความข้างต้นแสดงถึงลักษณะของระบอบการเมืองไทยยุคหลัง ซึ่งเกษียร เตชะพีระ เสนอว่า นักนิติศาสตร์ไทยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นช่างเทคนิคด้านอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ นำเสนอคำอธิบายที่ประสานหลักนิติธรรมให้เข้ากับพระราชอำนาจนำแห่งพระราชา และคอยเกลี่ยเชื่อมรอยต่อระหว่าง “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กับ “ระบอบอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ไม่เป็นประชาธิปไตย” โดยรักษาพระราชอำนาจและประคับประคองสถานะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ [3] งานของปิยบุตร แสงกนกกุล เล่มนี้ จะยิ่งคลี่ให้เห็นแจ่มชัดขึ้นถึงแนวความคิด อุดมการณ์ และปฏิบัติการทางการเมืองในนามของ “กฎหมาย” ของนิติศาสตร์และตุลาการไทย โดยเฉพาะสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า “นิติรัฐประหาร” และ “ศาลรัฐประหาร” ในแง่หนึ่ง ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร จึงเป็นความรู้สึกนึกคิดแห่งยุคสมัยของนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ที่วิพากษ์และตอบโต้ต่อ “นิติรัฐประหาร” และ “ศาลรัฐประหาร” เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่นิติรัฐ-ประชาธิปไตย ทว่าในอีกแง่หนึ่ง แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นนักนิติศาสตร์ แต่ปิยบุตร แสงกนกกุล กลับก้าวข้ามความเป็นนักนิติศาสตร์แบบที่เราคุ้นเคยกัน ด้วยการท้าทาย-ถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ของ “กฎหมาย” ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางกฎหมาย นักกฎหมาย ไปจนถึงองค์กรตุลาการ กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ข้อเขียนใน ศาลรัฐประหาร เล่มนี้ได้คืน “ความเป็นการเมือง” ให้แก่ “กฎหมาย” เปลี่ยนสนามของกฎหมายที่เคยถูกทำให้เชื่อว่ามีความเป็นกลาง เป็นอิสระ มีความสมเหตุสมผล เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แบบภาววิสัย ให้กลายเป็นสนามการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่อนุญาตให้ผูกขาดอยู่แต่ในมือของนักกฎหมายและ “คนใส่ชุดครุยบนบัลลังก์” อีกต่อไป —– เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

เมือง กิน คน

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, - 2560, (กรุงเทพ) , นโยบายการจัดการเมือง (Urban Management) และการเมืองนคร (Urban Politics) - GB

24/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการบนชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ HT243.ท9 พ622 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนนการซื้อให้นะคะ)

Criminal Procedure of France

French Government (Author),, - 2017, - Independently published (June 29, 2017) - ACQ

28/10/2017 หมายเหตุ: ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ฉบับภาษาอังกฤษ และแก้ไขใหม่ปี 2017 เหมาสำหรับการอ้างอิงกฎหมายเปรียบเทียบห้องสมุดเราไม่มีครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Criminal Law of France

Frrench Government (Author), Nikolay Krechet (Editor), Evgenia Naumchenko (Edit, - 2017, - Independently published (June 26, 2017) - ACQ

28/10/2017 หมายเหตุ: ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ฉบับภาษาอังกฤษ และแก้ไขใหม่ปี 2017 เหมาสำหรับการอ้างอิงกฎหมายเปรียบเทียบห้องสมุดเราไม่มีครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Crime and Justice in Japan and China: A Comparative View

L. CRAIG PARKER, - 2013, - Carolina Academic Press (February 13, 2013) - ACQ

29/10/2017 หมายเหตุ: เป็นการเปรียบเทียบกฎหมายอาญาญี่ปุ่นและจีน เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิงครับ ห้องสมุดเราไม่มี เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Criminal Code of Germany

German Government (Author), Nikolay Krechet (Editor), Evgenia Naumchenko (Editor, - 2017, - Independently published (June 26, 2017) - ACQ

29/10/2017 หมายเหตุ: กฎหมายเยอรมันฉบับภาษาอังกฤษ อัพเดทล่าสุด 2017 ครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Making Communicative Language Teaching Happrn

James F. Lee & Bill Vanpatten, - McGrawHill , Language Education - GB

31/10/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

The Complete Guide to the Theory and Practice of Materials Development for Language Learning

Brian Tomlinson and Hitomi Masuhara, - WILEY Blackwell , Language Education - GB

31/10/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ P53.15T66 2018 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอซื้อ ทาห้องสมุดจะรีบดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Human Trafficking Law and Policy

A pioneering casebook, Human Trafficking Law and Policy, for the first time brin, - 2014, - LEXISNEXIS (May 7, 2014) - ACQ

02/11/2017 หมายเหตุ: A pioneering casebook, Human Trafficking Law and Policy, for the first time brings together the case law, legislation and scholarship that comprise domestic and international human trafficking law. Organized to reflect the cross-section of criminal justice, civil and human rights, immigration and international law that frames human trafficking law and policy, this book includes chapters on the Trafficking Victims Protection Act and its doctrinal history, the Palermo Protocol, as well as the implementation and interpretation of human trafficking laws in the criminal, civil and immigration contexts. Compiled by a team of authors whose combined expertise includes experience criminally prosecuting and civilly litigating human trafficking cases, defending human trafficking victims, and teaching and writing about human trafficking at law schools, governments, NGOs and businesses around the world, this book provides both substantive and practical insight into the role of the human trafficking lawyer as counselor, litigator, and policy maker. เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Responding to Human Trafficking: Sex, Gender, and Culture in the Law (Pennsylvania Studies in Human Rights) Paperback – February 8, 2018

Alicia W. Peters (Author), - 2018, - University of Pennsylvania Press (February 8, 2018) - ACQ

02/11/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือการค้ามนุษย์ที่พูดถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ ห้องสมุดเราไม่มีครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Global Human Trafficking In The Family Law CourtsSep 15, 2017

Randell Stroud, - 2017, - Lulu.com (September 15, 2017) - ACQ

02/11/2017 หมายเหตุ: ห้องสมุดเราไม่มีครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Research for Materials Development in Language Learning: Evidence For Best Practice

Brian Tomlinson and Hitomi Masuhara, - Bloomsbury , Language Education - GB

02/11/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ P53.15R47 2010 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดเนินการซือให้ค่ะ)

The International Law of State Responsibility: An Introduction

Robert Kolb, - 2017, - Edward Elgar Publishing Ltd (Cheltenham) , Oxford Commentaries on International Law - GB

03/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Law of Treaties: An Introduction

Robert Kolb, - 2016, - Edward Elgar Publishing Ltd (Cheltenham) - GB

03/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

นนทพร อยู่มั่งมี, - 2559, - ศิลปวัฒนธรรม มติชน - ACQ

03/11/2017 หมายเหตุ: หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้วและที่คงมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายงานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และเป็นข้อมูลที่หาในอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยถูกต้องนัก จึงต้องหาหนังสืออ้างอิง เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากของเรามีปี 2551 ทางห้องสมุดจะซื้อให้ค่ะ)

A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership

James Comey, - 2018, - Flatiron Books - ACQ

07/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Higher-Loyalty-Truth-Lies-Leadership/dp/1250192455 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads

Tim Wu, - 2016, - Knopf - ACQ

07/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Principles and Practice of Psychiatric Rehabilitation, Second Edition: An Empirical Approach

Patrick W. Corrigan and Kim T. Mueser, - 2016, - The Guilford Press; 2 edition ( - GB

18/01/2018 หมายเหตุ: 11 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WM30 .C675 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Psychiatric mental health nursing

Sheila L. Videbeck , - 2016, - LWW; Seventh edition - GB

18/01/2018 หมายเหตุ: 11 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WY160 .V534 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Psychiatric Mental Health Nursing Success

Cathy Melfi Curtis and Audra Baker, - 2016, - F.A. Davis Company - GB

18/01/2018 หมายเหตุ: 9 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ค่ะ (WY18.2 .C877 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice 8 edition

Mary C. Townsend, - 2014, - F.A. Davis Company - GB

18/01/2018 หมายเหตุ: 11 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WY160 .T696 2018) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Feminist Critical Policy Analysis I

Catherine Marshall, - 2017, - Routledge - ACQ

08/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Cold War Monks: Buddhism and America's Secret Strategy in Southeast Asia

Eugene Ford, - 2017, - Yale University Press - ACQ

10/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Cold-War-Monks-Buddhism-Southeast/dp/0300218567 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (MB-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Unsettling Memories: Narratives of the Emergency in Delhi

Emma Tarlo, - 2003, - University of California Press - ACQ

10/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Unsettling-Memories-Narratives-Emergency-Delhi/dp/0520231228 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Historical Novel in Nineteenth-Century Europe: Representations of Reality in History and Fiction

Brian Hamnett, - 2015, - Oxford University Press - ACQ

10/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Historical-Novel-Nineteenth-Century-Europe-Representations/dp/0198732414/ref=mt_paperback?_encoding=UTF8&me= เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness

Meredith L. Weiss (Editor),‎ Edward Aspinall (Editor),‎ Patricio N. Abinales (C, - 2012, - Univ Of Minnesota Press - ACQ

10/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Student-Activism-Asia-Between-Powerlessness/dp/081667969X เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Birth of Orientalism

Urs App, - 2010, - University of Pennsylvania Press , Encounters with Asia - ACQ

10/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Ashoka: The Search for India's Lost Emperor

Charles L. Allen, - 2012, - The Overlook Press - ACQ

10/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Ashoka in Ancient India

Nayanjot Lahiri, - 2015, - Harvard University Press - ACQ

10/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (MB-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Digital Language Learning and Teaching: Research, Theory, and Practice

Michael Carrier, Ryan M. Damerow, Kathleen M. Bailey, - 2017, - Routledge , Global Research on Teaching and Learning English - ACQ

13/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Digital-Language-Learning-Teaching-Research/dp/1138696811/ref=mt_paperback?_encoding=UTF8&me= เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

An Adventure in Statistics: The Reality Enigma

Andy Field, - SAGE Publications - GB

13/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Adventure-Statistics-Reality-Enigma/dp/1446210456/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490151218&sr=8-1&keywords=andy+field เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: tuecon1 , (circulation) สถานะ: อนุมัติแล้ว

Good charts : the HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations

Scott Berinato, - Harvard Business Review Press - ACQ

13/11/2017 หมายเหตุ: โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ รังสิต หรือ โทร. 02-5644440 ต่อ 1305 เพื่อแนะนำวิธียืมระหว่างห้องสมุด (WorldShare ILL) ค่ะ เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: tuecon2 , (circulation) สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ รังสิต หรือ โทร. 02-5644440 ต่อ 1305 เพื่อแนะนำวิธียืมระหว่างห้องสมุด (WorldShare ILL) ค่ะ)

Structuring Your Research Thesis

Susan Carter, Frances Kelly, Ian Brailsford, - Palgrave - ACQ

13/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Statistics Without Maths for Psychology

Prof Christine Dancey (Author),‎ John Reidy (Author), - pearson - ACQ

13/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.co.uk/Statistics-Without-Psychology-Christine-Dancey/dp/1292128852/ref=dp_ob_title_bk เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้้อ)

Private Law Sources and Analogies of International Law: With Special Reference to International Arbitration.

Hersch Lauterpacht, - 2013, - The Lawbook Exchange, Ltd. - GB

15/11/2017 หมายเหตุ: หนังสือที่สั่งเสนอไปเป็นหนังสือต้นฉบับ (ได้มีการพิมพ์ซ้ำอีกครั้งโดยสำนักพิมพ์อื่น) ที่หายาก ควรมีไว้สำหรับการศึกษาวิจัยของนักศึกษาที่สนใจในปัญหาการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Remedies and Responsibility for the Actions of International Organizations /Mesures de réparation et responsabilité à raison des actes des organisations internationales

Dan Sarooshi, - 2014, - Martinus Nijhoff Publisher (Leiden) - GB

15/11/2017 หมายเหตุ: ควรมีไว้เป็นสารสนเทศสำหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Affaires.com - Niveau avancé B2-C1 - 3ème édition

Jean-Luc Penfornis, - CLE international - GB

16/11/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.fr/Affaires-Com-A1-A2-Eleve-Troisi%C3%A8me-%C3%89dition/dp/2090386827 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2121P46 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว ((หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้้อ) )

The Law of Treaties Between States and International Organizations

P.K. Menon, - 1992, - Edwin Mellen Pr - GB

16/11/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่หายาก ควรมีไว้สำหรับการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

LE FRANÇAIS DES MÉDECINS

THOMAS FASSIER ET SOLANGE TALAVERA-GOY, - Presses Universitaires de Grenoble , FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE (FOS) - GB

17/11/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2120M3F38 2014 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสุมดจะดำเนินการซื้้อให้ค่ะ)

What is Political Sociology

Elisabeth S. Clemens, - 2016, - Wiley , political science, sociology, political sociology, social science - GB

17/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Les Trois Mousquetaires : ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ

เขียนโดย Alexandre Dumas แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร, - มติชน (กรุงเทพฯ) , วรรณกรรมแปล - GB

18/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171204TH) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

A Joint Venture Agreement for Seabed Mining (Studies in Transnational Law of Natural Resources)

- Springer - ACQ

21/11/2017 หมายเหตุ: ขอยืมผ่าน WorldShare ILL ในรูปแบบ e-book ได้ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Bioinformatics Algorithms, Vol.I

Phillip Compeau, Pavel Pevzner, - 2015, - GB

21/11/2017 หมายเหตุ: Reference book for teaching course BT347 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QH324.2C66 2015 V.1 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Reference book for teaching course BT347)

Bioinformatics Algorithms, Vol.II

Phillip Compeau, Pavel Pevzner, - 2015, - GB

21/11/2017 หมายเหตุ: Reference book for teaching course BT347 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ ๐็324.2ฉ66 2015 V.2 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (Reference book for teaching course BT347)

The Oxford Handbook of the Sources of International Law

Jean d'Aspremont, Samantha Besson, - 2017, - Oxford University Press (Oxford) - GB

22/11/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือให้รายละเอียดทางทฤษฎี ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Oxford Handbook of the Theory of International Law

Anne Orford, Florian Hoffmann, - 2016, - Oxford University Press (Oxford) - GB

22/11/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Simulation and Gaming in the Network Society

Toshiyuki Kaneda, Hidehiko Kanegae, Yusuke Toyoda, Paola Rizzi, - 2016, - Springer , Translational Systems Sciences (Book 9) - GB

23/11/2017 หมายเหตุ: ใช้ประกอบในการทำวิจัยเกี่ยวกับเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ http://www.springer.com/gp/book/9789811005749 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สามารถใช้บริการผ่าน WorldShare ILL)

Thailand Shifting Ground between the US and a Rising China

Benjamin Zawacki, - 2017, - Zed books - ACQ

24/11/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น n4-n5

เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วากุริ, - สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม - GB

26/11/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่รวบรวมไวยากรณ์ญี่ปุ่นขั้นต้นที่ควรรู้ ที่ห้องสมุดมีเล่มของไวยากรณ์ระดับสูงแล้วค่ะ แต่ไม่มีเล่มนี้ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐาน เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซือให้ค่ะ)

Owners of the Map Motorcycle Taxi Drivers, Mobility, and Politics in Bangkok

Claudio Sopranzetti, - 2017, - University of California Press (Oakland, California) - GB

29/11/2017 หมายเหตุ: ใช้ประกอบการเรียนได้หลายสาขาวิชา ทั้งมานุษยวิทยาและ รัฐศาสตร์ ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชื่อดังในแวดวงมานุษยวิทยา นานๆ ที่ สำนักพิมพ์ระดับโลกจะตีพิมพ์งานศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย (เล่มนี้เกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซด์และการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง) เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Watching Earth from Space

Pat Norris, - Praxis, New York, NY - EBK

01/12/2017 หมายเหตุ: มีให้บริการผ่าน WoldShare ILL เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Information Technology Support for Inquiring Organizations

Parrish J., Courtney J. (2008), - Springer, Berlin, Heidelberg - EBK

01/12/2017 หมายเหตุ: มีให้บริการผ่าน WoldShare ILL เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ

Why Look at Animals?

John Berger, - Penguin, 2009 , A Penguin Book Volume 80 of Great ideas Penguin Great Ideas - GB

01/12/2017 หมายเหตุ: upcoming turn in anthropological studies เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Code Napoléon Rewritten : French Contract Law After the 2016 Reforms

Cartwright, John Whittaker, Simon, - Oxford : Hart Publishing. 2017 (Oxford : Hart Publishing. 2017) - ACQ

07/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

En cuisine et en salle - Niveaux B1/B2 - Livre de l'élève + DVD Rom

- CLE international , Collection Pro - GB

14/12/2017 หมายเหตุ: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2120R4C85 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด จะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ส่งหนังสือครอบครัวแล้ว ไม่อ่านข้อมูลให้ค่ะ

- ACQ

14/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ เช่น ISBN ชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่องค่ะ)

Politics in Contemporary Southeast Asia Authority, Democracy and Political Change

Damien Kingsbury, - 2017, - Routledge - ACQ

15/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ทางหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ดำเนินการซื้อเข้าห้องสมุดแล้วคะ สามารถไปยืมได้ที่หอสมุดปรีดีฯ เลขหมู่ คือ DS526.7 .K56 2017)

Japanese: A Linguistic Introduction

Yoko Hasegawa, - 2014, - Cambridge University Press (New York) - GB

21/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากมีความต้องการจะใช้ด่วนสามารถทดลองใช้ในรูปแบบ Ebook ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 61 (https://www.cambridge.org/core/books/japanese/DF85EE7125FC63004B3134C24FE0AA01#) หรือยืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอบคุณครับ)

A Dictionary of Psychology

Andrew M. Colman , - 2015, - Oxford university press - GB

16/12/2017 หมายเหตุ: เป็นฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิ่มเติมคำศัพท์ หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ R BF31C65 2015 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือไม่มีในห้องสมุด จะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win

Luke Harding, - 2017, - Vintage - ACQ

19/12/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Collusion-Secret-Meetings-Russia-Helped/dp/0525562516 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global Power

Alfred W. McCoy , - 2017, - Haymarket Books - ACQ

19/12/2017 หมายเหตุ: https://www.amazon.com/Shadows-American-Century-Decline-Dispatch/dp/1608467732 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

Trans allyship workbook : building skills to support trans people in our lives

Davey Shlasko, Kai Hofius, - 2017, - Think Again Training - GB

21/12/2017 หมายเหตุ: ด่วนสุดๆ เลย ต้องใช้สอน มค นี้ ขออภัยอย่างยิ่ง เพิ่งได้ข้อมูลหนังสือเล่มนี้มา เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

Against Marriage: An Egalitarian Defense of the Marriage-Free State

Clare Chambers, - 2017, - Oxford University Press , Oxford Political Theory - GB

21/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

Cross-National Public Opinion about Homosexuality: Examining Attitudes across the Globe

Amy Adamczyk , - 2017, - University of California Press - GB

21/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล,พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, - 2560, - สำนักพิมพ์อ่าน - GB

19/12/2017 หมายเหตุ: หนังสือพร้อมให้บริการบนชั้น เลขเรียกหนังสือ DS582.7 .ช946 2560 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Real Food for Dogs & Cats

Dr. Clare Middle, - 2008, - ACQ

20/12/2017 หมายเหตุ: ต้องการใช้สำหรับการเรียนการสอน เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Feline Nutrition: Nutrition for the Optimum Health and Longevity of your Cat

Lynn Curtis, - 2011, - ACQ

20/12/2017 หมายเหตุ: ต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอน เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Nutrient Requirements of Dogs and Cats

National Research Council , - 2006, - GB

20/12/2017 หมายเหตุ: ต้องการใช้สำหรับการเรียนการสอน หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ SF .4N88 2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Merchant Communities in Asia, 1600–1980

Madeleine Zelin, - 2015, - Routledge - GB

25/12/2017 หมายเหตุ: ขอด่วนรีบใช้ในงานวิจัยค่ะ เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

The Stuff of Thought: Language As a Window Into Human Nature

Steven Pinker, - Penguin Group (Viking Press) - GB

25/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากเป็นหนงสือที่เป็นปีพิมพ์เก่า ทางห้องสมุดแนะนำให้ท่านยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย Union catalog โดยติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดช้น 2 http://uc.thailis.or.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00893995)

Syntax: A Generative Introduction 3rd Edition

Andrew Carnie, - GB

25/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: อนุมัติแล้ว (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Stones Standing: Archaeology, Colonialism, and Ecotourism in Northern Laos

Anna Källén, - 2015, - Routledge , UCL Institute of Archaeology Critical Cultural Heritage Series (Book 11) - GB

28/12/2017 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

Handbook of Legal Reasoning and Argumentation

Giorgio Bongiovanni, Gerald J. Postema, Antonino Rotolo, and Douglas Walton, - 2018, - Springer (Netherlands) - GB

29/12/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่กำลังจัดจำหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2018 ตามเว็บไซต์ http://www.springer.com/us/book/9789048194513 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse

Hendrik Kaptein, and Bastiaan van der Velden, - 2018, - Amsterdam University Press (Netherlands) , Law and Legal Studies - GB

29/12/2017 หมายเหตุ: เป็นหนังสือที่จะจัดจำหน่ายในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2018 ตามเว็บไซต์ http://en.aup.nl/books/9789462985902-analogy-and-exemplary-reasoning-in-legal-discourse.html เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sociological theory beyond the canon

Syed Farid Alatas, Vineeta Sinha , - 2017, - Palgrave Macmillan UK - GB

02/01/2018 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol2 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Natural Language Processing for Social Media

Farzindar, Inkpen, - 2017, - Morgan&Claypool - GB

08/01/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

Reynaldo lleto : เรย์นัลโด อิเลโต้ มวลชนคนชั้นล่างประวัติศาสตร์แห่งชาติและความรู้แบบอาณานิคม

ทวีศักดิ์ เผือกสม , - 2560, - สำนักพิมพ์สมมติ (-) , - - GB

11/01/2018 หมายเหตุ: https://www.kledthai.com/9786167196787.html เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=686541)

Local Consequences of the Global Cold War

EDITED BY JEFFREY ENGEL, - 2008, - Stanford University Press (USA) - GB

17/01/2018 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

Ulysses and Faust Tradition and Modernism from Homer till the Present

Harry Redner, - Routledge (New York) - GB

12/01/2018