ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

THAILAND: HISTORY, POLITICS AND THE RULES OF LAW

WISE, JAMES, - 2019, - BKPOLSCI-PG

01/08/2020 หมายเหตุ:

หนังสือใหม่ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย ค่ะ ซื้อได้ที่ เอเชีย บุ๊กส์ ในไทยค่ะ https://www.asiabooks.com/foreign-books/thailand-southeast-asia/thailand/history/thailand-history-politics-and-the-rules-of-law-233932.html

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

กุญแจอ่านงบการเงิน

เอิญ สุริยะฉาย (Mr.LikeStock), - Book / Document / Research

01/08/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้นะคะ)

When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management

Roger Lowenstein, - 2001, - Harpercollins Publishers ( United States) - BKTBS-FIN

01/08/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Investment Biker : Around the World with Jim Rogers

Jim Rogers, - 2003, - Random House Inc (US) (United States) - BKTBS-FIN

01/08/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Hot Commodities : How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market

Jim Rogers, - 2007, - John Wiley and Sons Ltd (US) (United States) - BKTBS-FIN

01/08/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library สถานะ: การขอใช้บริการ

เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน

กวี ชูกิจเกษม, - Book / Document / Research

01/08/2020 หมายเหตุ: - เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

ฆาตกรรมโรเจอร์ แอ็คครอยด์

อกาธา (อากาธา) คริสตี้, - แพรวสำนักพิมพ์ - BKPHARM

31/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเภสัชศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

The crown and the capitalists : the ethnic Chinese and the Thai nation (critical dialogues in southeast Asian studies)

Wasana Wongsurawat, - 2019, - University of Washington press - Book / Document / Research

31/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: ห้องสมุดดิเรก , tupol1 สถานะ: อนุมัติแล้ว

Management Mess to Leadership Success: 30 Challenges to Become the Leader You Would Follow

Scott Miller, - 2019, - FranklinCovey - Book / Document / Research

31/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

What You Do Is Who You Are: How to Create Your Business Culture

Ben Horowitz, - 2019, - William Collins (UK) - Book / Document / Research

31/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Designed to Win: What Every Business Needs to Know to Go Truly Global (DHL’s 50 Years)

Po Chung, - 2019, - Leaders Press (US) - Book / Document / Research

31/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Culture Shift: A Practical Guide to Managing Organizational Culture

Kirsty Bashforth, - 2019, - Bloomsbury Business - Book / Document / Research

31/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Inside Gig: How Sharing Untapped Talent Across Boundaries Unleashes Organizational Capacity

Edie Goldberg, - 2020, - LifeTree Media - Book / Document / Research

31/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ฟิล์มกระจก หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์ เล่ม 2

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, - 2020, - Book / Document / Research

30/07/2020 หมายเหตุ:

หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม 2 เริ่มจำหน่ายที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 https://bookshop.finearts.go.th/others-detail/3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%92

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Introducing Second Language Acquisition

Muriel Saville-Troike, Karen Barto, - 2016, - Cambridge University Press (Cambridge, U.K.) - Book / Document / Research

30/07/2020 หมายเหตุ:

I would like to adopt this text with my students taking Second Language Acquisition with me, so access to a digital copy would be useful, if that is possible? This is the updated 3rd edition.

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Principles of Marketing 17th edition

Gary Armstrong, Philip T. Kotler, - 2018, - Pearson (Harlow, United Kingdom) - Book / Document / Research

30/07/2020 หมายเหตุ:

สำหรับใช้สอนในวิชา MK201 และต้องการ reserve ให้นักศึกษาสำหรับวิชานี้ค่ะ

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Human Resource Management (16th Edition)

Gary Dessler, - 2020, - Pearson - Book / Document / Research

30/07/2020 หมายเหตุ:

สำหรับใช้ในการเรียนวิชา HR211 ของโครงการ BEC และต้องการ reserve สำหรับนศ ที่ลงเรียนวิชานี้เท่านั้นค่ะ

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Exit from Hegemony: The Unraveling of the American Global Order

Alexander Cooley and Daniel Nexon, - 2020, - Oxford Scholarship Online (New York) - BKPOLSCI-IR

30/07/2020 หมายเหตุ:

จำเป็นต้องใช้เพื่อวิจัยในวิทยานิพนธ์ค่ะ

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา

- 2559, - BKECON

30/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

The House in the Cerulean Sea

TJ Klune, - 2020, - Tom Doherty Associates - BKARTS-ENG

30/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Pretty Girls

A captivating thriller that will keep you hooked to the last page, - 2016, - BKARTS-ENG

30/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (รายการซ้ำ กำลังดำเนินสั่งซื้ออยู่)

ลิ่วเหยา เล่ม 2

Priest (พีต้า), - Rose publishing - Book / Document / Research

29/07/2020 หมายเหตุ: - เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ลิ่วเหยา เล่ม 3

Priest (พีต้า), - Rose publishing - Book / Document / Research

29/07/2020 หมายเหตุ: - เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Date Me, Bryson Keller

Kevin van Whye, - 2020, - Random House Childrens Books - BKARTS-ENG

29/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

เปิดปมชีวิตสู่วิธีคิดแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์1

- Book / Document / Research

28/07/2020 หมายเหตุ:

อัตชีวประวัติของวอร์เรน บัฟเฟตต์โดยสัมภาษณ์มาจากตัวจริง ที่หอสมุดมีเล่ม2แล้ว ขาดแต่เล่ม1

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Epithets in the Rgveda

J. Gonda, - 2018, - De Gruyter (Berlin, Germany) - Book / Document / Research

27/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Vision of Vedic Poets

J. Gonda, - 2011, - De Gruyter (Berlin, Germany) - Book / Document / Research

27/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Maitrayaniya Upanisad : A Critical Essay with Text, Translation and Commentary

J A B Van Buitenen, - 2017, - De Gruyter (Berlin, Germany) - Book / Document / Research

27/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

กระทรวงสุขสุดๆ

Arundhati Roy, - 2563, - มติชน - Book / Document / Research

26/07/2020 หมายเหตุ:

เป็นหนึ่งในหนังสือของปี 2020 ที่เจ้าของสำนักพิมพ์และบรรณาธิการต่างแนะนำ สำรวจโดย The101World https://www.the101.world/notablebook2020-thefinalists-part-2/

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ

แกเบรียล เซบิล, - 2563, - แพรวสำนักพิมพ์ - Book / Document / Research

26/07/2020 หมายเหตุ:

เป็นหนึ่งในหนังสือของปี 2020 ที่เจ้าของสำนักพิมพ์และบรรณาธิการต่างแนะนำ สำรวจโดย The101World https://www.the101.world/notablebook2020-thefinalists-part-2/

สาขาวิชา: คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการที่หอสมุด เลขเรียกหนังสือ นว .ซ753ส34อ46 2563ก ค่ะ)

"สายสุคนธะ" หมอยาห้าแผ่นดิน

ดลชัย บุณยะรัตเวช , - 2020, - บ้านยาหอม - Book / Document / Research

26/07/2020 หมายเหตุ:

หนังสือ "สายสุคนธะ" หมอยาห้าแผ่นดิน งเส้นทางสมุนไพรในประเทศไทย ที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าของตระกูลหมอยาห้าแผ่นดิน เขียนโดย ดลชัย บุณยะรัตเวช ทายาทรุ่นที่ห้าของบ้านยาหอม สุคนธโอสถตราม้า แห่งบ้านบุณยะรัตเวช ที่บรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่สี่ ประกอบอาชีพหมอยาแผนโบราณ จนถึงแพทย์สมัยใหม่ ที่ตระหนักถึงคุณค่าการดูแลสุขภาพด้วยคุณประโยชน์ตามหลักสมดุลย์ธรรมชาติของสมุนไพร ผู้เขียนใช้เวลาศึกษาเกือบสองปี เพื่อจะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลชีวิตด้วยประโยชน์ของสมุนไพรและยาไทยโบราณมาประกอบอยู่ในเรื่องเล่าของบุคคลผู้ดำเนินเรื่อง นั่นก็คือชีวิตของพ่อค้าขายยาสมุนไพรอยู่ริมคลอง โอ่งอ่าง ที่ภายหลังได้สร้างครอบครัวกับฝ่ายหญิงที่มาจากตระกูลทำขนมที่คลองบางหลวง ต่อมาลูกๆ ได้ศึกษาวิชาการแพทย์ และได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนตะนาว ราชดำเนิน ช่วยกิจการยาของครอบครัวเป็นบ้านและโรงงานที่ผลิตยาหอม และยาไทยต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้น ของสุคนธโอสถตราม้า ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาห้าแผ่นดิน ที่ต่อยอดเป็น Baan Ya Hom -Zantiis สำหรับทุกท่านในวันนี้ เรื่องเล่านี้ จะเล่าผ่านมุมมองของผู้เขียน ที่สะท้อนเส้นทางชีวิตของบรรพบุรุษ พร้อมเกร็ดสนุกๆ ของชีวิตแต่ละสมัย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ไปจนถึงรัชกาลที่เก้า ที่ผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลิน จากสีสันและบรรยากาศในยุคต่างๆ รวมทั้งได้ความรู้ในการนำภูมิปัญญาสมุนไพรยุคเก่าด้วยธรรมชาติบำบัด เป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพ ของชีวิตสมัยใหม่วันนี้ หนังสือเล่มนี้จะนำเงินรายได้สมทบทุน "เทศ บุณยะรัตเวช "โดยมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สั่งชื้อออนไลน์ คลิก ‎m.me/BAANYAHOMZANTIIS

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Traité international de droit constitutionnel. Tome 1 Théorie de la Constitution

Michel Troper และ Dominique Chagnollaud, - 2012, - DALLOZ - Book / Document / Research

26/07/2020 หมายเหตุ:

หนังสือทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักกฎหมายมหาชน ห้องสมุดควรมีหนังสือเล่มดีเล่มนี้เพื่อใช่ประกอบการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไป

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

German Civil Code

Dannemann / Schulze, - 2020, - C.H.BECK - Book / Document / Research

25/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายเอกชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Intercultural Communication in Contexts 7th Edition

Judith Martin, - McGraw-Hill - Book / Document / Research

25/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: Faculty of Dentistry

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Silk Roads Illustrated Edition

Peter Frankopan, - 2018, - Bloomsbury - Book / Document / Research

24/07/2020 หมายเหตุ:

ในหอสมุดน่าจะมีแค่เล่ม text ล้วน ฉบับนี้มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม ควรมีไว้นะคะ อ่านง่ายกว่าด้วยค่ะ

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการที่หอสมุด เลขเรียกหนังสือ DS327.7 .F73 2018 กำลังดำเนินการด้านเทคนิคค่ะ)

ในสวนอักษร

รวมเล่ม, - 2563, - Groove publishing - Book / Document / Research

24/07/2020 หมายเหตุ:

ส่วไปรษณีย์

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

การควบคุมเรื่องเซ็กส์กับเพศวิถีที่เปลี่ยนไป ในมิติเพศ ในประชากรและสังคม

กฤตยา อาชวนิจกุล และพริสรา แซ่ก้วย, - 2551, - สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม (นครปฐม) - Book / Document / Research

24/07/2020 หมายเหตุ:

เอกสารประกอบวิทยานิพนธ์

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำหรับ Book Suggestion เล่มนี้เป็นชื่อบทความในวารสารครับ )

Steam Plant Calculations Manual, Revised and Expanded (Mechanical Engineering Book 87) 2nd Edition

V. Ganapathy, - 2017, - CRC Press - Book / Document / Research

24/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ เล่ม 6

อลินา, - ลูกองุ่น - Book / Document / Research

23/07/2020 หมายเหตุ:

ส่วไปรษณีย์

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Governing Gender and Sexuality in Colonial India The Hijra, c.1850-1900

Jessica Hinchy, - 2019, - Cambridge University Press , History/Gender - Book / Document / Research

22/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Holy Sh*t: A Brief History of Swearing

Melissa Mohr, - 2016, - Oxford University Press (United Kingdom) - Book / Document / Research

22/07/2020 หมายเหตุ:

สำหรับรายวิชา จวอ.215 ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย

สาขาวิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

What the F: What Swearing Reveals About Our Language, Our Brains, and Ourselves

Benjamin K. Bergen, - 2018, - Basic Books (New York) - Book / Document / Research

22/07/2020 หมายเหตุ:

สำหรับรายวิชา จวอ.215 ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย

สาขาวิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Moments of Silence: The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok

Thongchai Winichakul, - 2020, - University of Hawaii Press - Book / Document / Research

22/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World

Iselin Frydenlund (Editor), Michael Jerryson (Editor), - 2020, - Palgrave Macmillan - Book / Document / Research

22/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Peacemaking and the Challenge of Violence in World Religions

Irfan A. Omar (Editor), Michael K. Duffey (Editor), - 2015, - Wiley-Blackwell - Book / Document / Research

22/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Spies and Scholars: Chinese Secrets and Imperial Russia’s Quest for World Power

Gregory Afinogenov, - 2020, - Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press - Book / Document / Research

21/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border

Sören Urbansky, - 2020, - Princeton University Press - Book / Document / Research

21/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Buddha in Lanna: Art, Lineage, Power, and Place in Northern Thailand

Angela S. Chiu , - 2018, - University of Hawaii Press (Honolulu , USA) , History - Book / Document / Research

21/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

กระต่ายในพระจันทร์

แพน พงศ์พนรัตน์, - 2559, - แพรว - Book / Document / Research

21/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Elective ventilation to facilitate organ donation in infants with anencephaly: perinatal professionals’ views and an ethical analysis (Ebook)

Alisa Jivraj Angie Scales Joe Brierley, - 2015, - Book / Document / Research

21/07/2020 หมายเหตุ:

ซื้อแบบ ebook

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

South Africa, Race and the Making of International Relations

VINEET THAKUR AND PETER VALE, - 2020, - Rowman - BKPOLSCI-IA

21/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ:หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, - 2562, - สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ - Book / Document / Research

20/07/2020 หมายเหตุ:

รวมภาพฟิล์มกระจกของไทยตั้งแต่สมัย ร.4-5

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Human Factor: Gorbachev, Reagan, and Thatcher, and the End of the Cold War

Archie Brown , - 2020, - Oxford University Press (-) , - - Book / Document / Research

20/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Human Factor: Gorbachev, Reagan, and Thatcher, and the End of the Cold War

Archie Brown, - 2020, - Oxford - BKDENT

20/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Order, Contestation and Ontological Security-Seeking in the South China Sea

Anisa Heritage and Pak K. Lee, - 2020, - Palgrave - BKPOLSCI-PS

20/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

A Moral Technology: Electrification as Political Ritual in New Delhi

Leo Coleman , - 2017, - Book / Document / Research

20/07/2020 หมายเหตุ:

หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาเทคโนโลยี ทางด้านมานุษยวิทยา ซึ่งสำคัญต่อการสอนในคณะหรือภาควิชาภูมิศาสตร์ อินเดียศึกษา มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร์ครับ

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

International Relations and the Problem of Time

Andrew R. Hom, - 2020, - Oxford Press - BKPOLSCI-IA

20/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dictionary of the Civil Code

Gérard Cornu, - 2014, - LexisNexis - Book / Document / Research

18/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายเอกชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Energy Justice and Energy Law

Iñigo del Guayo, Lee Godden, Donald D. Zillman, Milton Fernando Montoya, and Jos, - 2020, - Oxford University Press (Oxford, United Kingdom ) - Book / Document / Research

18/07/2020 หมายเหตุ:

สำหรับประกอบการทำวิจัยระดับปริญญาโทและเอก ต้องการเป็นรูปแบบ E-book เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้สนใจ

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Essentials: World-Class Tools for Building an Internal Audit Activity, 2nd Edition

Archie R. Thomas, - 2016, - Multimedia (CD / DVD)

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Internal Audit Handbook: The Business Approach to Driving Audit Value

Hans Beumer , - 2017, - Hans Beumer - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

New Auditor’s Guide to Internal Auditing

Bruce R. Turner, - 2019, - The Internal Audit Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Clarity, Impact, Speed: Delivering Audit Reports that Matter

Sally F. Cutler, - 2011, - The Institute of Internal Auditors Research Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

10 Key Techniques to Improve Team Productivity: A Guide to Developing Your Team’s Full Potential

Hernan Murdock, - 2011, - The IIA Research Foundation; 1st edition - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Practical Enterprise Risk Management: Getting to the Truth

Larry L. Baker, - 2018, - The Internal Audit Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Internal Auditor's Guide to Risk Assessment, 2nd Edition

Rick A. Wright Jr., - 2018, - The Internal Audit Foundation; 2nd Edition edition - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Assessing and Managing Strategic Risks: What, Why, How for Internal Auditors

Richard J. Anderson, - 2017, - The Internal Audit Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Managing Risk in Uncertain Times: Leveraging COSO’s New ERM Framework

Paul J. Sobel, - 2018, - The Internal Audit Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

CAE Strategic Relationships: Building Rapport with the Executive Suite

Mohammad J. Abdolmohammadi (Ali) , - 2013, - The IIA Research Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors

Richard F. Chambers, - 2017, - Internal Audit Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Politics of Internal Auditing

Larry Rittenberg and Patty Miller, - 2015, - The IIA Research Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Speed of Risk: Lessons Learned on the Audit Trail, 2ND EDITION

Richard F. Chambers, - 2019, - The Internal Audit Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Collaborative Auditing

James Pelletier, - 2016, - Institute of Internal Auditors Research Foundation - Book / Document / Research

18/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Entrepreneurship 4th Edition

Andrew Zacharakis, William D. Bygrave, Andrew C. Corbett, - 2016, - Wiley (New Jersey) - Book / Document / Research

17/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Political Economic Perspectives of Chinas Belt and Road Initiative

Christian Ploberger, - 2019, - Routledge - BKPOLSCI

17/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sub-regionalism and International River Basins

Soavap Ngampramuan, Christian Ploberger, - 2020, - BKPOLSCI

17/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

แม่รักยักษา

อลินา, - 2563, - สำนักพิมพ์ลูกองุ่น - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Russia's Entangled Embrace: The Tsarist Empire and the Armenians, 1801-1914

STEPHEN BADALYAN RIEGG, - 2020, - Cornell University Press (-) , - - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

นิตยสารบทบัณฑิตย์ เล่มที่ 76 ประจำปี 2563 นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา

นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา, - 2563, - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Transcontinental Silk Road Strategies Comparing China, Japan and South Korea in Uzbekistan

Timur Dadabaev, - 2019, - Routledge (London) , Routledge Contemporary Asia Series - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

This book analyzes initiatives and concepts initiated by China, Japan and South Korea (the Republic of Korea) toward Central Asia to ascertain their impact on regionalism and regional cooperation in Central Asia. Using the case study of Uzbekistan, the book focuses on the formation of the discourse of engagement with the region of Central Asia through the notion of the Silk Road narrative. The author puts forward the prospects for engagement and cooperation in the region by analyzing initiatives such as the Eurasian/Silk Road Diplomacy of Japan of 1997, the Shanghai Process by China, the Korean corporate offensive, and other so-called Silk Road initiatives such as One Belt One Road (OBOR) or the Belt and Road Initiative (BRI). The book argues that material factors and interests of these states are not the only motivations for engagement with Central Asia. The author suggests that cultural environment and identity act as additional behavioral incentives for the states’ cooperation as these factors create a space for actors in global politics. The book deconstructs Chinese narratives and foreign policy toward smaller states and presents a more balanced account of Central Asian international relations by taking into account Japanese and South Korean approaches to Central Asia. This book encourages wider theoretical discussions of Central Asian–specific forms of cooperation and relationships. It provides a timely analysis of Central Asian international relations and is a helpful reference for researchers and students in the fields of international relations, security studies, Asian politics, global politics, Central Asian Studies and Silk Road studies.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Asia Struggles with Democracy Evidence from Indonesia, Korea and Thailand

Giovanna Maria Dora Dore, - 2016, - Routledge (London) , Routledge Contemporary Asia Series - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

Since 1974, when the current wave of democratisation began, the movement towards democracy in Asia has remained limited. Many countries in Asia, in fact, are not making a decisive move towards democracy, and find themselves struggling with the challenges of democratic consolidation and governance. Focusing on Indonesia, Thailand and Korea, this book analyses why democratisation is so difficult in Asia. The book investigates the dynamics by which citizens embrace democratic rule and reject authoritarianism, and also compares these dynamics with those of consolidating democracies around the world. The book looks at the forces that affect the emergence and stability of democracy, such as elite interactions, economic development and popular attitudes as beliefs and perceptions about the legitimacy of political systems have long been recognised as some of the most critical influences on regime change. The book also discusses what it is about the nature of public opinion and the processes of day-to-day democratic participation that have made these countries vulnerable to repeated crises of legitimacy. Using Indonesia, Korea, and Thailand as case studies, this book highlights the uniqueness of the Asia’s path to democracy, and shows both the challenges and opportunities in getting there. The book will be of interest to students and scholars of Asian Politics, Comparative Politics and International Studies.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Historical Narratives of East Asia in the 21st Century Overcoming the Politics of National Identity

Hitoshi Tanaka, - 2020, - Routledge (London) , Routledge Contemporary Asia Series - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

In the twenty-first century, East Asia has been increasingly marked both by tensions at a government level and a chauvinistic mood among the polity. While China’s rise is in one respect the proximate driver of these changes in tone, it draws on a range of unresolved grievances among the respective historical narratives of Mainland China, Taiwan, Japan and the Koreas. These conflicting views of the region’s past are a crucial barrier to its cohesive and stable future. This book brings together East Asian scholars from a range of academic disciplines, including China historians, political historians and political scientists to illuminate the interconnectedness of East Asia and discuss how a shared historical narrative might be constructed. Their contributions are organised into 3 parts focusing respectively on historical narratives of China, historical narratives of East Asia, and reconciling historical narratives. The book will appeal to researcher interested in the historical narratives of international relations in East Asia.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Keynesianism vs. Monetarism And other essays in financial history

Charles P. Kindleberger, - 2015, - Routledge (London) , Economic history - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

Introduction Part 1: Keynesianism vs Monetarism 1. Was Adam Smith a Monetarist or a Keynesian? 2. Michel Chevalier (1806-1879), the Economic de Tocqueville 3. Keynesianism vs. Monetarism in Eighteenth and Nineteenth Century France Part 2: Compare and Contrast 4. Financial Institutions and Economic Development: A Comparison of Great Britain and France in the Eighteenth and Nineteenth Centuries 5. Integration of Financial Markets: The British and French Experience 6. British Financial Reconstruction, 1815-22 and 1918-25 7. The International Monetary Politics of Near-Great Power: Two French Episodes, 1926-1936 and 1960-1970 8. Collective Memory vs. Rational Expectations: Some Historical Puzzles in Macro-Economic Behaviour Part 3: Historical Models 9. The Cyclical Pattern of Long-Term Lending 10. Key Currencies and Financial Centres 11. The Financial Aftermath of War 12. Historical Perspective on Today's Third-World Debt Problem Part 4: The Nineteenth Century 13. International Monetary Reform in the Nineteenth Century 14. International Propagation of Financial Crises: The Experience of 1888-93 15. Sweden in 1850 as an 'Impoverished Sophisticate': Comment Part 5: The Twentieth Century 16. A Structural View of the German Inflation 17. The International Causes and Consequences of the Great Crash 18. The 1929 World Depression in Latin America - From the Outside 19. Keynesianism vs. Monetarism in the 1930s Depression and Recovery 20. Banking and Industry Between the Two Wars: An International Comparison 21. 1929: Ten Lessons for Today

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Agonistic Democracy Rethinking Political Institutions in Pluralist Times

Marie Paxton, - 2020, - Routledge (London) , Routledge Advances in Democratic Theories - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

Agonistic Democracy explores how theoretical concepts from agonistic democracy can inform institutional design in order to mediate conflict in multicultural, pluralist societies. Drawing on the work of Foucault, Nietzsche, Schmitt and Arendt, Marie Paxton outlines the importance of their themes of public contestation, contingency and necessary interdependency for contemporary agonistic thinkers.  Paxton then delineates three distinct approaches to agonistic democracy: David Owen’s perfectionist agonism, Mouffe’s adversarial agonism and William Connolly and James Tully’s inclusive agonism. She demonstrates how each is fundamental to enabling citizens to cultivate better virtues for themselves and society (Owen), motivating democratic engagement (Mouffe) and enhancing relations of respect and understanding between conflicting citizens (Connolly and Tully). Situated within the context of a deeply polarised post-Trump America and post-Brexit Britain, this book reveals the need to rethink our approach to conflict mediation through democratic institutions. Pulling together insights from experimental research with deliberative democratic innovations, Paxton explores how agonistic theory might be institutionalised further. By discussing ways in which agonistic institutions might be developed to render democracy more virtuous, more engaging, and more inclusive, this book provides a unique resource for students of contemporary political theory.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Council Democracy Towards a Democratic Socialist Politics

James Muldoon, - 2018, - Routledge (London) , Routledge Advances in Democratic Theories - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

The return to public assemblies and direct democratic methods in the wave of the global "squares movements" since 2011 has rejuvenated interest in forms of council organisation and action. The European council movements, which developed in the immediate post-First World War era, were the most impressive of a number of attempts to develop workers’ councils throughout the twentieth century. However, in spite of the recent challenges to liberal democracy, the question of council democracy has so far been neglected within democratic theory. This book seeks to interrogate contemporary democratic institutions from the perspective of the resources that can be drawn from a revival and re-evaluation of the forgotten ideal of council democracy. This collection brings together democratic theorists, socialists and labour historians on the question of the relevance of council democracy for contemporary democratic practices. Historical reflection on the councils opens our political imagination to an expanded scope of the possibilities for political transformation by drawing from debates and events at an important historical juncture before the dominance of current forms of liberal democracy. It offers a critical perspective on the limits of current democratic regimes for enabling widespread political participation and holding elites accountable. This timely read provides students and scholars with innovative analyses of the councils on the 100th anniversary of their development. It offers new analytic frameworks for conceptualising the relationship between politics and the economy and contributes to emerging debates within political theory on workplace, economic and council democracy.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Nations and Democracy New Theoretical Perspectives

Amanda Machin, - 2015, - Routledge (London) , Routledge Advances in Democratic Theories - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

A figure of enduring ingenuity, the nation has for centuries played a part on the socio-political stage. Whether centre stage or background scenery, it has featured in violent tragedies, revolutionary drama and nostalgic fable. Today, the nation is cast simultaneously in the roles of villain and hero. While it is renounced by those advocating trans-national, post-national and cosmopolitan forms of belonging, it has lately also been asserted as the solution to various social failures in liberal democracies. This appears to leave us with two alternatives: to jettison the nation in order to move towards a less parochial world, a world in which new forms of belonging underpin more inclusive politics. Or to celebrate the nation as way of ensuring the social cement that can unite a diverse society. Using the ideas of Wittgenstein and Lacan, Amanda Machin expertly explains that the overlapping and conflicting language games of the nation produce it as an object of desire in an uncertain world. The nation is not a pre-political thing but a matter of persistent political contestation and coalition. She reveals that the nation still has a vital part to play in democratic politics, but that this role is one of improvisation. While they endure as tools of emancipatory promise, nations nonetheless remain potential categories of violent exclusion. They cannot be pinned down as easily as anti-national and pro-national alternatives suggest. It is precisely the indeterminacy of the nation that gives it ongoing importance for democracy today. Providing an urgent riposte to dominant accounts, this thought provoking and highly original account demands a re-politicisation of the nation. This book will appeal to those engaged in theory and empirical research on nations and nationalism and the question of their link to democracy in a changing world, as well as those interested in psychoanalysis and Wittgenstein.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้มีพร้อมให้บริการอยู่ที่ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม นะคะ Call Number : JC311 .M34 2017)

Academic Irregularities Language and Neoliberalism in Higher Education

Liz Morrish, Helen Sauntson, - 2020, - Routledge (London) , Routledge Critical Studies in Discourse - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

This volume serves as a critical examination of the discourses at play in the higher education system and the ways in which these discourses underpin the transmission of neoliberal values in 21st century universities. Situated within a Critical Discourse Analysis-based framework, the book also draws upon other linguistic approaches, including corpus linguistics and appraisal analysis, to unpack the construction and development of the management style known as managerialism, emergent in the 1990s US and UK higher education systems, and the social dynamics and power relations embedded within the discourses at the heart of managerialism in today’s universities. Each chapter introduces a particular aspect of neoliberal discourse in higher education and uses these multiple linguistic approaches to analyze linguistic data in two case studies and demonstrate these principles at work. This multi-layered systematic linguistic framework allows for a nuanced exploration of neoliberal institutional discourse and its implications for academic labor, offering a critique of the managerial system in higher education but also a larger voice for alternative discursive narratives within the academic community. This important work is a key resource for students and scholars in applied linguistics, Critical Discourse Analysis, sociology, business and management studies, education, and cultural studies.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Routledge Library Editions: Korean Studies

Various, - 2019, - Routledge (London) , Routledge Library Editions: Korean Studies - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

This collection of out-of-print books brings together research on the key aspects of Korea: its business world; religious world; society; and language. It is an essential reference collection.

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Routledge Handbook of Korean Politics and Public Administration

Chung-in Moon, M. Jae Moon, - 2020, - Routledge (London) , Routledge Handbook - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

The Routledge Handbook of Korean Politics and Public Administration gathers the expertise of leading international scholars to survey the full spectrum of contemporary South Korean international relations, public management, and public policies. Divided into four parts, the handbook covers a range of issues including: domestic Korean political parties, elections and leadership, foreign policy, national security and relations with North Korea, public administration, governance and finance, and economic, social and environmental public policies. Offering a complete overview of the field, the handbook is an invaluable resource for academics, researchers, policy analysts, graduate and undergraduate students studying South Korean Politics and International Relations as well as East Asian Politics.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Eliciting care : health and power in northern Thailand

Bo Kyeong Seo, - 2020, - The University of Wisconsin Press - Book / Document / Research

16/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Korean National Identity under Japanese Colonial Rule Yi Gwangsu and the March First Movement of 1919

Michael Shin, - 2018, - Routledge (London) , Routledge Studies in The Modern History of Asia - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

Modern Korean nationalism has been shaped by the turbulent historical forces that shook and transformed the peninsula during the twentieth century, including foreign occupation, civil war, and division. This book examines the emergence of the nation as the hegemonic form of collective identity after the March First Movement of 1919, widely seen as one of the major turning points of modern Korean history. The analysis focuses on Yi Gwangsu (1892–1950), a pioneering novelist, newspaper editor, and leader of the nationalist movement, who was directly involved in many aspects of its emergence during the Japanese occupation period. Yi Gwangsu was one of the few intellectuals who not only wrote for almost the entirety of the colonial period but who also was centrally involved in many institutions related to the production of identity. By focusing on Yi Gwangsu the book provides a different kind of historical narrative linking the various fragments of the nation, puts forward a new understanding of the March First Movement and its role in the emergence of the nation, and demonstrates how central to the emergence of the nation were the development of the print industry, the rise of a modern readership, and the emergence of a capitalist market for print. This book shows how the March First Movement catalyzed the confluence of these factors, enabling the nation to emerge as the dominant form of collective identity.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Routledge Library Editions: Historiography

Various, - 2016, - Routledge (London) , Routledge Library Editions - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

The greatest problem in historical scholarship, theoretically and practically, is the relation between historians and their subject matter. The past is gone and historians can only study its remnants. On what basis do scholars select certain facts from the mass of data left from the past? How do they explain the interrelationship of the facts they select? What criteria do they use to evaluate their subject? The 35 volumes in this set, originally published between 1926 and 1990 discuss and answer these essential questions faced by historians. The development of historical understanding during the 18th and 19th centuries was one of the most striking features of Western culture. Both historiography and historical thinking advanced as never before. The historial movment of the 19th century was perhaps second only to the scientific revolution of the seventeenth century in transforming Western thought. One consequence was extensive organisation and professionalization of research, which the volumes in this set reflect.

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: ตรวจสอบแล้ว

Routledge Library Editions: Political Thought and Political Philosophy

Various, - 2019, - Routledge (London) , Routledge Library Editions - Book / Document / Research

16/07/2020 หมายเหตุ:

Routledge Library Editions: Political Thought and Political Philosophy (54 Volume set) presents titles, originally published between 1924 and 2003. Political theory has a long history and broad scope, this set draws together research from leading academics covering key themes such as: liberty and justice, power, federalism, anarchy and direct action, socialism, Marxism and liberalism. It will be of interest to students of both politics and philosophy.

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: ตรวจสอบแล้ว

Launching New Ventures: An Entrepreneurial Approach

- 2020, - Cengage Learning - Book / Document / Research

16/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

A conjuring of light

V. E. Schwab , - 2017, - Tor Books , Shades of Magic Series - BKLITU

15/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: สถาบันภาษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ประสิทธิ์เวโรจน์ , แพรววนิต สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Théorie du chiffon

Marc Lambron, - 2010, - Grasset (Paris France) , Littérature française - Book / Document / Research

15/07/2020 หมายเหตุ:

French literature about topics of fashion. This book was chosen by a Thammasat student in Master translation French-Thai to be translated in Thai.

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Urban Economics and Fiscal Policy

Holger Sieg, - 2020, - Princeton University Press - Book / Document / Research

15/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: tuecon2 , (circulation) สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

The official Cambridge guide to IELTS : for academic & general training : student's book with answers

Pauline Cullen, Amanda French, Vanessa Jakeman., - Cambridge University Press, 2014 ([Cambridge]) - Book / Document / Research

15/07/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , - 2561, - สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ - Book / Document / Research

15/07/2020 หมายเหตุ:

เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

The Japanese High School: Silence and Resistance

Shoko Yoneyama, - 1999, - Routledge (London) - Book / Document / Research

14/07/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)