TULaw Research Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
An appropriate approach to the amendment of electronic transactions law in Thailand : final report for research / by Pinai Nanakorn.

by Pinai Nanakorn.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [S.l. : s.n.], 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 654991] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654991] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654991] (2).
benefit corporation : khwāmpenpaidai nai kānprap chai nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / benefit corporation : ความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661633] (1).
Control of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing under international and Thai laws / by Jumphot Saisoonthorn.

by Jumphot Saisoonthorn | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3895 .J86 2017] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K3895 .J86 2017] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3895 .J86 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3895 .J86 2017] (1).
Final report for research on the doctrine of good faith in Scots law and Thai law : comparative perspectives / by Korrasut Khopuangklang.

by Korrasut Khopuangklang.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [S.l. : s.n.],, 2016Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2016 665198] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665198] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT471.G66 K67 2016] (2).
Final report for research on theoretical framework of Thai and Scots contract law : comparative perspectives / by Korrasut Khopuangklang.

by Korrasut Khopuangklang.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [S.l. : s.n.],, 2017Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT858 .K673 2017] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT858 .K673 2017] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT858 .K673 2017] (1).
Obligations erga omnes partes and standing before the ICJ / Phattharaphong Saengkrai.

by Phattharaphong Saengkrai | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ1256 .P43 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ1256 .P43 2017] (2).
Publishing secrets: the balance between secrecy and press freedom in the jurisprudence of the European Court of Human Rights / by Lasse Schuldt.

by Schuldt, Lasse | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KJC6946 .S38 2017] (2).
The full protection and security standard in international investment law : what and who is investment fully[?] protected and secured from? / by Nartnirun Junngam.

by Nartnirun Junngam | Thammasat University. Faculty of Law.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok : Faculty of Law, Thammasat University], 2018Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3830 .N37 2018] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3830 .N37 2018] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3830 .N37 2018] (1).
The preliminary report on access to civil justice in Thailand / by Naphat Soraat.

by Naphat Soraat, 1979- | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee | Thammasat University. Faculty of Law.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .N37 2018] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .N37 2018] (2).
The problem of normative conflicts in the international legal system : final research report / by Noppadon Detsomboonrut.

by Noppadon Detsomboonrut, 1983- | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K7040 .N67 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7040 .N67 2017] (1). Checked out (1).
The reception of legal positivism in the Thai legal tradition : a historical and analytical perspective / by Prasit Pivavatnapanich.

by Prasit Pivavatnapanich | Thammasat University. Faculty of Law.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok : Faculty of Law, Thammasat University], 2017Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .P73 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .P73 2017] (1). Checked out (1).
Kotmāi ratthammanūn læ sathāban kānmư̄ang Kamphūchā : čhāk khwāmkhatyǣng thāng kānmư̄ang sū kānsathāpanā niti rat prachāthipatai : rāingān chabap sombūn / กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกัมพูชา : จากความขัดแย้งทางการเมืองสู่การสถาปนานิติรัฐประชาธิปไตย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KNM 2016 662977] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KNM 2016 662977] (2). Checked out (1).
Kotmāi lư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n hǣng Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī : rāingān chabap sombūn / กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.

Poonthep Sirinupong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (3).
Kānkō̜ ʻakānrāi læ nǣothāng nai kānyīeoyā phūsīahāi = Terrorism and compensation for the victims : rāingān chabap sombūn / การก่อการร้ายและแนวทางในการเยียวยาผู้เสียหาย = Terrorism and compensation for the victims : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Khēmphūm Phūmthāwō̜n. by เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: Terrorism and compensation for the victims.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661641] (1).
Kānkhūapkhum khwāmchō̜p dūai kotmāi khō̜ng phāsī dōi ʻOngkō̜n Tulākān nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของภาษีโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (3). In transit (1).
Kānčhotthabīan rap ʻōn thīdin sưng mī nangsư̄ raprō̜ng kāntham prayōt khō̜ng bukkhon phāinō̜k phū sutčharit læ sīa khā tō̜pthǣn : rāingānčhičhai / การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน : รายงานจิจัย / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anon Māmao, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (1).
Kāndamnœ̄n khadī bǣp klum : sưksā kō̜ranī prīapthīap kotmāi Thai læ kotmāi Farangsēt = Action de groupe : class action a la francaise : rāingān chabap sombūn / การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส = Action de groupe : class action a la francaise : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Other title: Action de groupe : class action a la francaise.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1758.ฟ52 น33 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ฟ52 น33 2559] (1). Checked out (1).
Kānyoklœ̄k lakkānyō̜nsong nai kānkhatkan hǣng kotmāi : khwāmpenpaidai nai thāng thritsadī læ nai thāng patibat = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : rāingān chabap sombūn / การยกเลิกหลักการย้อนส่ง ในการขัดกันแห่งกฎหมาย : ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

Kittiwat Čhančhǣmsai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Other title: Abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K7040 .ก63 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7040 .ก63 2559] (2).
Khwāmrapphit tō̜ khāchaičhāi nai kānnam klap khō̜ngsīa ʻantarāi khām khētdǣn thī phid kotmāi : rāingān chabap sombūn / ความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายในการนำกลับของเสียอันตรายข้ามเขตแดนที่ผิดกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3664 .อ63 2561] (2).
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2551Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3895 .ส74 2551] (1). Checked out (2).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305