New Books 2017-09(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
[Yuwa wičhai prawattisāt thō̜ngthin phāk tai. lem] 5, Khwāmmāi bon lao thāng : botkhwām sangkhro̜ phonngān yuwa wičhai prawattisāt thō̜ngthin phāk tai / [ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้. เล่ม] 5, ความหมายบนเลาทาง : บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / เลิศชาย ศิริชัย, สุวิทย์ มาประสงค์ บรรณาธิการ.

Lœ̄tchāi Sirichai. Suwith Māprasong, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เลิศชาย ศิริชัย | สุวิทย์ มาประสงค์, 2503- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 [2015]Other title: Khwāmmāi bon lao thāng : botkhwām sangkhro̜ phonngān yuwa wičhai prawattisāt thō̜ngthin phāk tai Other title: botkhwām sangkhro̜ phonngān yuwa wičhai prawattisāt thō̜ngthin phāk tai Other title: ความหมายบนเลาทาง : บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ | บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 ย735 2558 ล. 5] (1).
38 sēnthāng khwāmsuk 38 khrōngkān lūang / 38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง / ทรรศนะ บุญขวัญ บรรณาธิการ.

Thatsana Bunkhwan. by ทรรศนะ บุญขวัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĪ-Māketting Wēniu, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อี-มาร์เก็ตติ้ง เวนิว, 2554 [2011]Other title: Sāmsippǣt sēnthāng khwām suk sāmsippǣt khrōngkān lūang Other title: 38 sēnthāng khwāmsuk khrōngkān lūang Other title: สามสิบแปดเส้นทางความสุข สามสิบแปดโครงการหลวง | 38 เส้นทางความสุขโครงการหลวง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: G155.ท9 ก125 2554] (1).
Evolutionary illustration of Chinese characters / written and sketched by Li Leyi ; translated by Jiang Lizhu.

by Li, Leyi, 1937-.

Edition: Sequel ed.Material type: book Book; Format: print Publisher: Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009Other title: Tracing the roots of chinese characters : 500 cases.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL1291 .L55 2009] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL1291 .L55 2009] (1).
Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2015. vol. 2 / Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2015. vol. 2 / บรรณาธิการ อุรุยา วีสกุล.

ʻUruyā Wīsakun. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by อุรุยา วีสกุล | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z5055.ท95ธ447 พ94 2559 ล.2] (1).
Proceedings of the 2nd Civil Engineering Graduate Seminar : 5 March 2008 Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University.

by Civil Engineering Graduate Seminar (2nd : 2008 : Chulalongkorn University) | Chulalongkorn University. Department of Civil Engineering.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : The Department, [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA5 .C57 2008] (1).
กรณีศึกษาการนำแบบจำลองทางกายภาพมาช่วยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการติดตั้งผนังคอนกรีตรับแรง / โดย กิตติ์ธเนศ เลิศตระการวัฒน์, ธนกร ประเสริฐพสุ.

Kitthanet Lerttrakanwat. Tanakorn Prasertpasu. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by กิตติ์ธเนศ เลิศตระการวัฒน์ | ธนกร ประเสริฐพสุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Case study using physical model to support the change of stages of construction of bearing wall.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH4818.ค56 ก633 2559] (1).
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้โดรนในการตรวจงานก่อสร้าง / โดย รัสรินทร์ เลิศรัตติพงศ์, สุพัชชา ทรงฤทธิ์.

Rasarin Lertrattipong. Supatcha Songrit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by รัสรินทร์ เลิศรัตติพงศ์ | สุพัชชา ทรงฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Application of drone for construction inspection : a case study.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH439 .ร636 2559] (1).
กระชากหน้ากากทรชน / ซิดนีย์ เชลดอน ; เขียน ฉวีวงศ์ แปล.

by เชลดอน, ซิดนีย์ | ฉวีวงศ์ อัศวเสนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช76น72ฉ56] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ช76น72ฉ56] (1).
Klā plīanplǣng / กล้าเปลี่ยนแปลง / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Narongwit Sǣnthō̜ng. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat SīʻEt Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ป74 ณ42 2556] (1).
Kanyā sonthanā kap Kanyā : 5 Singhākhom - 5 Kanyāyon 2551 na Hō̜sin Sō̜Sō̜Rō̜. chan 1 ʻākhān ThīPhīʻAi Thāowœ̄ Thanon Narāthiwātrātchanakharin Khēt Sāthō̜n Krung Thēp... = Kanya dialoguing with Kanya : 5th August - 5th September 2008, at OPAC Art Gallery / กัญญาสนทนากับกัญญา : 5สิงหาคม - 5 กันยายน 2551 ณ หอศิลป์ สศร. ชั้น 1 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ = Kanya dialoguing with Kanya : 5th August - 5th September 2008, at OPAC Art Gallery / กัญญา เจริญศุภกุล.

Kanyā sonthanā kap Kanyā Krung Thēp...) Kanyā Čharœ̄nsupphakun, Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by กัญญาสนทนากับกัญญา (2551 : กรุงเทพฯ) | กัญญา เจริญศุภกุล, 2490- | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai, 2551] [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2551] [2008]Other title: Kanya dialoguing with Kanya : 5th August - 5th September 2008, at OPAC Art Gallery.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7321 .ก62 2551] (1).
Kapdak khān sawāt / กับดักคานสวาท / พจนาวลี.

Photčhanāwalī. by พจนาวลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Bō̜risat Tharāthō̜n Phaplikhēchan Čhamkat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธราธร พับลิเคชั่น จำกัด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ237ก63 2555] (1).
การจัดการขยะอันตรายและนำกลับมาใช้ใหม่ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) / โดย พงษ์ธรรม จุนเจือจาน, ธนภูมิ ประเสริฐสุขโชคดี.

Pongtham Junjuajarn. Tanapoom Prasertsukchokdee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by พงษ์ธรรม จุนเจือจาน | ธนภูมิ ประเสริฐสุขโชคดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Hazardous waste management : case study of Thammasat University Rangsit Campus.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD789.ท92ป3 พ253 2559] (1).
การจำลองระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่มีระบบการบริหารจัดการพลังงาน / โดย พนิตตา โรจน์ธนวณิชย์, ธนโชติ จิรวัลลภ.

Panitta Rojthanawanit, Thanachot Jiravallop, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by พนิตตา โรจน์ธนวณิชย์, 2536- | ธนโชติ จิรวัลลภ, 2537- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī ] : Sākhā Wichā Witsawakam Faifā ʻUtsāhakān Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Modeling of air conditioning systems with energy management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH7687 .พ36 2559] (1).
Kanpatirūp rabop rātchakān khō̜ng prathēt Thai dūai lakkān thun manut : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Somchai Suksiriserekul. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sœ̄m Sưksā læ Sapphayākō̜n Manut. by สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Sœ̄m Sưksā læ Sapphayākō̜n Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HD4904.7 .ส42 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD4904.7 .ส42 2560] (1).
การประเมินต้นทุนต่อหน่วยของการใช้ยานพาหนะ / โดย เปรมสินี พรสินธุเศรษฐ, วิมลสิริ ตรรกวิทย์.

Premsinee Pornsintuset. Vimonsiri Takkavit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by เปรมสินี พรสินธุเศรษฐ | วิมลสิริ ตรรกวิทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī ] : Sākhā Wicha Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Estimate of owing and operating cost of vehicle.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TL151.5 .ป744 2559] (1).
การประเมินต้นทุนต่อหน่วยของมูลค่าการเดินทาง / โดย ชนินทร์ หอมวัฒนวงศ์, รติพงษ์ กิตติวิริยะวงษ์.

Chanin Hoomwattanawong, Ratipong Kittiviriyawong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by ชนินทร์ หอมวัฒนวงศ์, 2536- | รติพงษ์ กิตติวิริยะวงษ์, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī ] : Sākhā Wicha Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Estimated cost per unit of the value of time.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE336.ด7 ช363 2559] (1).
การประเมินประสิทธิผลของเส้นทางเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ด้วยโปรแกรมของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน / โดย สุขุมา แสงใหญ่, จอมแก้ว ชัยสิงหาญ.

Sukhuma Sangyai. Jomkaew Chaisingharn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by สุขุมา แสงใหญ่ | จอมแก้ว ชัยสิงหาญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Effectiveness evaluation of bus routes in Thammasat University (Rangsit Campus) by using application in smartphone.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE5693.55.ฮ7 ส72 2559] (1).
การประเมินและซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์บ่อพักสายไฟฟ้าแรงสูงที่เสียหายในกรณีของการเอียง / โดย ธนธร ชัยวรกิจ, ธนิสร ภักดี.

Thanatorn Chaivorakit. Tanisorn Pakdee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by ธนธร ชัยวรกิจ | ธนิสร ภักดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Structural performance evaluation and repair of damaged high voltage electrical line tunnel in case of inclined structure.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA710.4.ท92ก4 ธ33 2559] (1).
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรโดยการเติมวัสดุตัวกลางเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำ / โดย พิสิฐ นิยมพานิช, ณัฐพล พรหมทิพย์.

Pisit Niyompanich. Natthapon Promthip. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by พิสิฐ นิยมพานิช | ณัฐพล พรหมทิพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Upgrading of waste stabilization ponds by adding natural media to treat low strength domestic wastewater.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD745 .พ66 2559] (1).
Kānphatthanā prasitthiphāp kānčhāi phatsaduphan dōi kānbamrung raksā thawīphon bǣp thukkhon mī sūan rūam / การพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายพัสดุภัณฑ์โดยการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม / โดย พชร เจริญนิธิปัญญา.

Phatchara Jareonnithipanya, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Witsawakam ʻUtsāhakān. by พชร เจริญนิธิปัญญา, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Witsawakam ʻUtsāhakān Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Raw materials distribution efficiency improvement using total productive maintemance.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TS192 .พ255 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TS192 .พ255 2556] (4).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305