Your search returned 2765 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 172/2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 172/2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 604205] (1).

2. 10 Thanwā wan Thammasāt rak chāt Thai hūan ʻadīt sū kānrīanrū čhitwinyān thammasāt čhāk Sūan Prawattisāt Thammasāt kap kāntō̜sū phư̄a prachāthipatai / 10 ธันวา วันธรรมศาสตร์ รักชาติไทย หวนอดีตสู่การเรียนรู้จิตวิญญาญธรรมศาสตร์ จากสวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย / เรื่องโดย วิภา ดาวมณี.

Wiphā Dāomanī. by วิภา ดาวมณี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2550?] [2007?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550?] [2007?]Other title: Sip Thanwā wan Thammasāt rak chāt Thai hūan ʻadīt sū kānrīanrū čhitwinyān thammasāt čhāk Sūan Prawattisāt Thammasāt kap kāntō̜sū phư̄a prachāthipatai Other title: สิบธันวา วันธรรมศาสตร์ รักชาติไทย หวนอดีตสู่การเรียนรู้จิตวิญญาญธรรมศาสตร์ จากสวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 657456] (2).

3. 100 khamthām kap kānklaiklīa / 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 632333] (1).

4. Pivot to Asia : phonkrathop tō̜ Thai / 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 = The first war centenary / สุรชาติ บำรุงสุข, กุลนันทน์ คันธิก [บรรณาธิการ].

Surachat Bamrungsuk. Kunlanan Khanthik. by สุรชาติ บำรุงสุข | กุลนันทน์ คันธิก | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i pī songkhrāmlōk khrang thī 1 Other title: First war centenary | หนึ่งร้อยปี สงครามโลกครั้งที่ 1.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2014 639207] (2).

5. 101 things to do in Jarkarta / PATA Indonesia Chapter.

by PATA Indonesia Chapter.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Jakarta?] : PATA Indonesia Chapter, [1995?]Other title: One hundred one things to do in Jarkarta.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1995 672107] (1).

6. 115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1).

7. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 031/2556] (1).

8. 2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์ | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 633709] (5).

9. 20 years of Greater Mekong Subregion (GMS) : the changes to changes 8-9 December 2011, Centara Duang Tawan (Chiang Rung Room) Chiang Mai, Thailand / organized by Greater Mekong Subregion Studies Center (GMS), Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University.

by International Seminar on 20 Years of Greater Mekong Subregion (GMS) (2011 : Chiang Mai University) | Chiang Mai University. Greater Mekong Subregion Studies Center.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chiang Mai] : The Center, [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 643474] (1).

10. 20 Khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang / 20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / เรียบเรียงโดย อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

ʻĀrīwan Phūnsapphaya. by อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551 [2008]Other title: Yīsip khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang Other title: ยี่สิบคำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2008 680136] (1).

11. 2009 publications catalog / Cornell Southeast Asia Program.

by Cornell University. Southeast Asia Program.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ithaca, N.Y. : Cornell University Southeast Asia Program, [2009]Other title: Southeast Asia Program publications : 2009 catalog.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 675675] (1).

12. 2011 global privacy leaders salary survey : executives summary and findings / International Association of Privacy Professionals.

by International Association of Privacy Professionals.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Portsmouth, NH : International Association of Privacy Professionals, c2011Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2011 633185] (1).

13. 2012 Thailand AIDS response progress report : reporting period, 2010-2011 : status at a glance / National AIDS Committee.

by National AIDS Committee | Thailand. Ministry of Public Health. Department of Disease Control. National AIDS Management Center.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburi, Thailand : National AIDS Management Center, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 2012Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2012 646827] (1).

14. 2013 publications catalog / Cornell Southeast Asia Program.

by Cornell University. Southeast Asia Program.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ithaca, N.Y. : Cornell Southeast Asia Program, 2013Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 672069] (1).

15. 2580 Chīang Khān nai wan phrung : mư̄ang tonbǣp wāngphǣn rapmư̄ lōk rō̜n / 2580 เชียงคานในวันพรุ่ง : เมืองต้นแบบวางแผนรับมือโลกร้อน / บรรณาธิการ ศุภกร ชินวรรโณ, นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Kānsēwanā chœ̄ng patibatkān "mō̜ng kwāng khit klai wisaithat 2580 Chīang Khān" Lœ̄i) Supphakō̜n Chinwannō. Nanthiyā Tangwisutthičhit. by การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์ 2580 เชียงคาน" (2554 : เลย) | ศุภกร ชินวรรโณ | นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinʻǣt mī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 669449] (1).

16. 2ème Congrès international de criminologie.

by Congrès international de criminologie (2e : 1950 : Paris) | International Society of Criminology.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Paris : Société internationale de Criminologie, 1950Other title: Deuxième Congrès international de criminologie.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1950 668354] (1).

17. 3 May, World Press Freedom Day / Unesco.

by Unesco.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Paris : Unesco, [1998]Other title: Press freedom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1998 668228] (1).

18. 3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 649179] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 649179] (3).

19. 44 pī Phǣtthayasaphā : phǣt Thai saičhai hūangyai prachāchon chalœ̄m phrachonmaphansā 80 phansā mahārāchinī / 44 ปี แพทยสภา : แพทย์ไทย ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี / [จัดโดย แพทยสภา].

Mahakam rūamphon khon rak sukkhaphāp Bangkok) Phǣtthayasaphā. by มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ (2555 : กรุงเทพฯ) | แพทยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Phǣtthayasaphā, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : แพทยสภา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 674570] (1).

20. 5 nāthī kap kāntham khwāmkhaočhai nai kānʻō̜k sīang prachāmati / 5 นาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Other title: Hā nāthī kap kāntham khwāmkhaočhai nai kānʻō̜k sīang prachāmati Other title: ห้านาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2007 643008] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305