หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของResearch Methodology in English Language Teaching

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 722
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2009 พร้อมให้บริการ
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies / Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 พร้อมให้บริการ
Exploring second language classroom research : a comprehensive guide / Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .N863 2009 พร้อมให้บริการ
Using surveys in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.L35 B76 2007 พร้อมให้บริการ
Doing second language research / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B769 2002 พร้อมให้บริการ
Case study research in applied linguistics / Duff, Patricia, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D84 2008 พร้อมให้บริการ
Analysing learner language / Ellis, Roderick James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E394 2005 พร้อมให้บริการ
Research design and statistics for applied linguistics / Hatch, Evelyn Marcussen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .H37 ยืมออก 31/08/2020
An introduction to second language acquisition research / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L37 พร้อมให้บริการ
Second language research : methodology and design / Mackey, Alison. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .M337 2016 ยืมออก 31/08/2020
Research methods for English language teachers / McDonough, Jo. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 1997 620728 พร้อมให้บริการ
The study of second language acquisition / Ellis, Rod. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E395 2008 ยืมออก 26/07/2019
Doing research/reading research : a mode of interrogation for education / Brown, Andrew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1028.24 .B76 พร้อมให้บริการ
Understanding research in second language learning : a teacher's guide to statistics and research design / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2012 620695 ยืมออก 24/07/2019
Research methods in education, Cohen, Louis, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1028 .C65 พร้อมให้บริการ
Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H61 .C73 2013 พร้อมให้บริการ
Second language acquisition : an introductory course / Gass, Susan M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .G37 2008 พร้อมให้บริการ
Research methods in language learning / Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2010 620824 ยืมออก 21/07/2019
Second language reseach methods, Seliger, Herbert W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .S424 ยืมออก 23/07/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)