หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCorpus Linguistics and English Language Analysis

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 659
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
From corpus to classroom : language use and language teaching / O’Keeffe, Anne. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 O444 2010 พร้อมให้บริการ
Corpora in applied linguistics / Hunston, Susan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .H86 ยืมออก 13/08/2020
Corpus linguistics for grammar : a guide for research / Jones, Christian Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 J66 2015 ยืมออก 13/08/2020
Corpus linguistics and the description of English / Lindquist, Hans. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.C68 L56 2010 พร้อมให้บริการ
The Routledge handbook of corpus linguistics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P128.C68 R688 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)