หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของโลก, อาเซียนและไทย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: TU 101
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / วิลคินสัน, พอล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1242.ว64 2557 ยืมออก 15/08/2020
กระแสโลกศึกษา = World currents study / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D443 .ก465 ล. 1 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ข้าวปลาหมาเก้าหาง : ประชุมคำบอกเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับกำเนิดต้นข้าว / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT5899.ข6 ข653 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ / ธงชัย วินิจจะกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HIST DS 2013 620438 ยืมออก 01/08/2020
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2559 ยืมออก 16/08/2020
อาเซียนภาควัฒนธรรม : ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .อ628 2555ก ยืมออก 07/08/2020

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)