หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของManaging and Building Brand Identity

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 433
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พัฒน์ธนะ บุญชู
    • ชยกฤต อัศวธิตานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategic brand management / Elliott, Richard H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.15 .E447 ยืมออก 13/08/2020

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)