หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วท 122

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี
  2. รหัสรายวิชา: วท 122
  3. Instructors:
    • สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เคมี / แชง, เรย์มอนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QD31.2 .ช82 ล. 2 พร้อมให้บริการ วท.122
เคมี / แชง, เรย์มอนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QD31.2 .ช82 ล. 1 พร้อมให้บริการ วท.122

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305