หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO. 271

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO. 271
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global politics / Heywood, Andrew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2014 633254 ยืมออก 01/08/2020
Global politics / Kaarbo, Juliet. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D443 .R3 2011 ยืมออก 14/08/2020
World politics : the menu for choice / Kinsella, David Todd. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .R8415 2013 ยืมออก 13/08/2020
The Globalization of world politics : an introduction to international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 2011 พร้อมให้บริการ
Introduction to international relations : theories and approaches / Jackson, Robert H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1395 .J33 2010 พร้อมให้บริการ
World politics : trend and transformations / Kegley, Charles W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .K397 2013 ยืมออก 31/08/2020
Introduction to international relations : enduring questions and contemporary perspectives / Grieco, Joseph M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1237 .G75 2015 ยืมออก 15/08/2020

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)