หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 453

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 453
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • พรรณวดี ประยงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Austin, Erica Weintraub. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .A975 2006 พร้อมให้บริการ
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ = The power of public relations / รุ่งนภา พิตรปรีชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2013 617690 พร้อมให้บริการ
Cases in public relations management : the rise of social media and activism / Swann, Patricia. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2014 648356 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)