หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 369

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 369
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรจิต สมบัติพานิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา / พรจิต สมบัติพานิช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2010 665941 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)