หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 364

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 364
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 ยืมออก 31/01/2021
IMC : using advertising and promotion to build brands / Duncan, Thomas R., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .D865 C. 3 พร้อมให้บริการ
Introduction to marketing communication : an integrated approach / Burnett, John J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B87 พร้อมให้บริการ
The 360 degree brand in Asia : creating more effective marketing communications / Blair, Mark. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B55 C. 2 พร้อมให้บริการ
การสร้างแบรนด์แบบ 360 องศาในเอเชีย : วิธีสร้างสรรค์การสื่อสารทางการตลาดที่ได้ผลกว่า / แบลร์, มาร์ค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .บ844 ฉ. 3 ยืมออก 10/08/2020
วิถีเดนท์สุ = Dentsu way / ซูกิยามะ, โคทาโร่. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2012 647910 ยืมออก 15/08/2020
วิธีคิดแบบลูกข่าง : เคล็ดลับไอเดียเด็ดสไตล์ Dentsu / โซโอะ, ยามาดะ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF441 .ซ959 2556 ยืมออก 15/08/2020
Brand sense : how to build powerful brands through touch, taste, smell, sight & sound / Lindstrom, Martin, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD69.B7 L5624 พร้อมให้บริการ
Brand sense : sensory secrets behind the stuff we buy / Lindstrom, Martin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books HD69.B7 L5624 2010 พร้อมให้บริการ
Brand sense : กลยุทธ์สร้างแบรนด์ทรงพลังด้วยรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส / ลินด์สตรอม, มาร์ติน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ล633 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Brand babble : sense and nonsense about branding / Schultz, Don E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD69.B7 S38 พร้อมให้บริการ
เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล = DigiMarketing : the essential guide to new media & digital marketing / แวร์ไทม์, เคนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.1265 .ว84 ยืมออก 10/08/2020
Digital analytics for marketing / Sponder, Marshall. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
Shelving Cart
General Books HF5415.1265 .S66 2018 พร้อมให้บริการ
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
Shelving Cart
General Books HF5415 .K5988 2017 พร้อมให้บริการ
Direct and digital marketing in practice / Thomas, Brian, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.126 .T46 2017 พร้อมให้บริการ
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Kingsnorth, Simon. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5548.32.K56 2016 พร้อมให้บริการ
Digital marketing success : the case study of L'Oreal beauty brand in Thailand / Janporn Harnsiriwattana, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.1265.J365 2016 Withdraw Processing สารนิพนธ์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)