หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 363

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 363
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising and society : an introduction / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5813.U6 A34 2014 พร้อมให้บริการ
ครบเครื่องเรื่องกฎหมายโฆษณา / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3096 .ค43 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การโฆษณากับสังคม = Advertising in contemporary society / เดชพันธุ์ ประวิชัย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 662265 พร้อมให้บริการ
Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Hovland, Roxanne Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3823 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)