หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 362

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 362
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising & IMC : principles & practice / Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5821 .W425 2015 พร้อมให้บริการ
Creative strategy in advertising / Drewniany, Bonnie L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .J44 2014 ยืมออก 07/08/2020
การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา (Creative advertising). Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5827 .ส62 ล.1 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา = Creative thinking techniques in advertising : รายงานผลวิจัยเสริมหลักสูตร / กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .ก544 พร้อมให้บริการ
การโฆษณาเบื้องต้น / กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5821.ก64 2553 พร้อมให้บริการ
โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อ / นิวัต วงศ์พรหมปรีดา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5821 .น64 2542 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Creative advertising : theory and practice / Moriarty, Sandra E. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3792 ยืมออก 18/05/2023
Essentials of advertising strategy / Schultz, Don E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5821 .S37 1996 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)