หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 222

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 222
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Convergence culture : where old and new media collide / Jenkins, Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 ยืมออก 31/08/2020
Spreadable media : creating value and meaning in a networked culture / Jenkins, Henry, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .J46 2013 ยืมออก 31/01/2021
Understanding new media : extending Marshall McLuhan / Logan, Robert K., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L64 2016 พร้อมให้บริการ
Content Inc. : how entrepreneurs use content to build massive audiences and create radically successful businesses / Pulizzi, Joe. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.127.P85 2016 พร้อมให้บริการ
The language of new media / Manovich, Lev. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.T42 M3325 C. 2 พร้อมให้บริการ
The network society : social aspects of new media / Dijk, Jan van, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P95.54 .D55 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)