หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 210

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PO 210
  3. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
วิถีแห่งเต๋า หรือ คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BL1900.ห77 ว636 2521 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
วิถีแห่งเต๋า หรือ คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BL1900.ห77 ว636 2521 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
วิถีแห่งเต๋า หรือ คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BL1900.ห77 ว636 2521 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต สมบัติ จันทรวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC71.ป74 ส4 ฉ. 2 ยืมออก 30/08/2018
ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต สมบัติ จันทรวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC71.ป74 ส4 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต สมบัติ จันทรวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC71.ป74 ส4 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต สมบัติ จันทรวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC71.ป74 ส4 ฉ. 9 ยืมออก 05/09/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305