หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAC 318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: AC 318
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
    • วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Accounting information systems / Hall, James A., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5679 .H35 2016 ยืมออก 31/08/2020

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)