หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 325

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: AE 325
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fluid power with applications / Esposito, Anthony, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ843 .E86 1994 Withdraw Processing
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ / ภัทร พงศ์กิตติคุณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ950 .ภ634 2555 พร้อมให้บริการ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ / ภัทร พงศ์กิตติคุณ. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books ENGIN TJ 2012 611202 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)