หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของME323

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME323
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กริช เจียมจิโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mechatronics / Cetinkunt, Sabri. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ163.12 .C47 พร้อมให้บริการ
Mechatronic systems : fundamentals / Isermann, Rolf. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ163.12 .I84 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)