หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 645

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: AE 645
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุ ด่านวานิชกุล
    • ไพรัช อุศุภรัตน์
    • ภณิดา ซ้ายขวัญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to chemical engineering computing / Finlayson, Bruce A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP184 .F55 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)