หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTU154

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU154
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to mathematical structures and proofs / Gerstein, Larry J. Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books QA9 .G37 พร้อมให้บริการ
Learning to reason : an introduction to logic, sets, and relations / Rodgers, Nancy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA9 .R625 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)