หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST321

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST321
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • มณฑิรา ดวงสาพล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Applied statistics and probability for engineers / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .M64 2007 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น = Probability theory / มานพ วราภักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .ม62 2548 ฉ. 1 Withdraw Processing
An introduction to probability theory and its applications. Feller, William, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA273 .F4 1966 V. 1 พร้อมให้บริการ
Introduction to mathematical statistics / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .H56 2005 ยืมออก 16/08/2020
Probability and statistical inference / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books QA273 .H59 2001 พร้อมให้บริการ
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)