หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA216

 1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
 2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3. รหัสรายวิชา: MA216
 4. อาจารย์ผู้สอน:
  • บุปผา ไกรสัย
  • วันหยก อติเศษฐพงค์
  • สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อาจารย์)
  • วิชัยรัตน์ จันที
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Calculus : late transcendentals / Anton, Howard. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .A6863 2013 พร้อมให้บริการ
Calculus : early transcendentals : metric version / Stewart, James, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA303.2 .S7392 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)