หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTU155

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TU155
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อาจารย์)
    • ภทรวรรณ แสงนวกิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์ / สมจิต วัฒนาชยากูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ส397 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics / สายชล สินสมบูรณ์ทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ส63 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)