หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 437

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  2. รหัสรายวิชา: ร 437
  3. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
International relations and states of exception : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ4034 .I684 2010 พร้อมให้บริการ
Borderscapes : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JV6033 .B67 พร้อมให้บริการ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2013 630552 พร้อมให้บริการ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2013 630552 พร้อมให้บริการ
Imagined land? : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS588.A26 I43 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305