หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของคพ.103

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: คพ.103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
    • เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA76.73.ซ62 ย743 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
C++ programming : from problem analysis to program design / Malik, Davender S., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.73.C153 M3245 2007 พร้อมให้บริการ
C++ how to program / Deitel, Harvey M., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.73.C153 D46 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)