หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของคป.347

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  3. รหัสรายวิชา: คป.347
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to the design & analysis of algorithms / Levitin, Anany. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA76.9.A43 L49 2012 พร้อมให้บริการ
Introduction to algorithms : a creative approach / Manber, Udi. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.9.D35 M35 Withdraw Processing
Introduction to algorithms / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.6 .C633 2009 พร้อมให้บริการ
Introduction to algorithms / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.6 .C633 2001 ยืมออก 31/08/2020
Introduction to algorithms / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA76.6 .C633 2009 ยืมออก 15/08/2020

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)