หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 110

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา
  2. รหัสรายวิชา: มธ 110
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เจ้าชายน้อย / แซงท์-แอคซูเปรี, อองตวน เดอ, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books ย .ซ87จ7713 พร้อมให้บริการ
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B821 .ส55 2548 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B821 .ส55 2548 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)