มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • คอลเบิร์ต, เดวิด,

คอลเบิร์ต, เดวิด, -- ค.ศ. 1963- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: คอลเบิร์ต, เดวิด, -- ค.ศ. 1963-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Colbert, David, 1963-

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)