คำคมประจำวัน

เหลือง คือ ธรรมประจำจิต; แดง คือ โลหิตอุทิศให้ ~ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)